ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -笔-, *笔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[笔, bǐ, ㄅㄧˇ] pen, pencil, writing brush; to compose, to write; Hanzi stroke
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  毛 (máo ㄇㄠˊ) 
Etymology: [ideographic] A bamboo rod ⺮ tipped with hair 毛,  Rank: 956

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄅㄧˇ, / ] pen; pencil; writing brush; to write or compose; the strokes of Chinese characters; classifier for sums of money, deals, #1,555 [Add to Longdo]
[bǐ zhě, ㄅㄧˇ ㄓㄜˇ, / ] the author; the writer, #2,411 [Add to Longdo]
记本[bǐ jì běn, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ, / ] notebook, #3,094 [Add to Longdo]
[bǐ jì, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, / ] take down (in writing); notes; a type of literature consisting mainly of short sketches, #9,877 [Add to Longdo]
[qiān bǐ, ㄑㄧㄢ ㄅㄧˇ, / ] (lead) pencil, #11,595 [Add to Longdo]
[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ, / ] written examination, #15,112 [Add to Longdo]
[qīn bǐ, ㄑㄧㄣ ㄅㄧˇ, / ] in one's own handwriting, #16,579 [Add to Longdo]
[bǐ xià, ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, / ] the wording and purport of what one writes, #16,956 [Add to Longdo]
[bǐ lù, ㄅㄧˇ ㄌㄨˋ, / ] put down (in writing); take down; notes; record, #21,401 [Add to Longdo]
[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, / ] perfectly straight; straight as a ramrod; bolt upright, #21,511 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Pen?[CN]  An Invisible Sign (2010)
Shiraito writes Kinya a letter.[CN] 白丝提给欣弥写到 Taki no shiraito (1933)
She scrapes some money together and writes him for the first time in weeks.[CN] 费尽心力凑到几个银子后 久未提的白丝写道 Taki no shiraito (1933)
- A pen.[CN]  Say Anything... (1989)
(the baby watches the house alone)[CN] 树上小鸟哈哈要怎么算 12 -2x5等于... Episode #1.8 (2004)
Put it back on![CN] 不要我要看蜡小新 等一下只看一分钟 Episode #1.2 (2004)
Take out your notebooks.[CN] 拿出记本 The Blue Angel (1930)
What is the difference?[CN] 蜡小新就是 Episode #1.5 (2004)
I'm going to watch 'Janggoo'. Wait a second.[CN] 我要看蜡小新 Episode #1.2 (2004)
- Jjangoo and Octopus?[CN] 蜡小新... Episode #1.5 (2004)
Feast your eyes on me! Here, Lola, I'm rolling in dough![CN] 我 罗拉 我可有一大 The Blue Angel (1930)
I'm going to watch 'janggoo'.![CN] 转回去蜡小新金带鱼 Episode #1.2 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top