Search result for

insert

(110 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insert-, *insert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insert[VT] แซม, See also: แทรก, แทรกเข้า, Syn. enter, include
insert[N] ใบแทรก, See also: หน้าโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. pull-out, supplement
insert[VT] ใส่, See also: สอด, สอดใส่, ใส่เข้า, Syn. put in, stick in;
inserted[ADJ] ซึ่งใส่ไว้, See also: ซึ่งสอดแทรกไว้, ที่เชื่อมต่อโดยการเติบโตตามธรรมชาติ, Syn. enclosed, stuck in
insert in[PHRV] แทรกเข้าไปใน, See also: สอดเข้าไปใน, ใส่เข้าไปใน
insertion[N] การแทรก, See also: การใส่, การเติม, Syn. inclusion, interpolation
insert into[PHRV] เขียนเพิ่มใน, See also: ใส่เพิ่มเข้าไปใน, แทรกเข้าไปใน
insert between[PHRV] แทรกระหว่าง, See also: สอดแทรกระหว่าง, ใส่ระหว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insert(อินเซิร์ท') vt. ใส่เข้า,สอด,แทรก,บรรจุ,ปลูก. n. สิ่งแทรก,ใบแทรก., See also: insertable adj. inserter n., Syn. inject
insert keyแป้นแทรก <คำแปล>เป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Insert หรือ Ins อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรแทรกเข้าไปโดยที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดไปจะถอยให้ (ถ้าไม่กดแป้นนี้ อักษรตัวใหม่ที่พิมพ์จะทับตัวเก่า ทำให้ตัวเก่าหายไป) อย่างไรก็ตาม แป้นนี้เป็นแป้นเปิด/ปิด (on/off) หมายความว่า กดแป้นนี้ครั้งแรก จะเปลี่ยนให้เป็นภาวะแทรก แต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นภาวะเดิม คือภาวะพิมพ์ทับ บางทีใช้ Ins keyดู insert mode ประกอบ
insert modeภาวะแทรกหมายถึง ภาวะที่เราสามารถพิมพ์แทรก คำ ข้อความ หรือตัวอักษรเข้าไปได้ โดยปกติในการพิมพ์ จะมี 2 ภาวะ ภาวะแรกเรียกว่า ภาวะแทรก หมายถึงการพิมพ์อักขระแทรกลงไป โดยที่อักขระตัวที่มีอยู่แล้วถอยกระเถิบไปให้ ส่วนอีกภาวะหนึ่ง ก็คือ การพิมพ์ทับลงไปบนอักขระเก่า ที่ให้ของเก่าหายไป ถ้าต้องการให้อยู่ในภาวะแทรก ก็กดแป้น Insert ถ้าต้องการพิมพ์ทับ ก็กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
inserted(อินเซอ'ทิด) adj. ซึ่งใส่ไว้,ซึ่งสอดแทรกไว้
insertion(อินเซอ'เชิน) n. การใส่ไว้,การสอดแทรกไว้,สิ่งที่สอดแทรกไว้,การปลูก,ที่ที่ติด, Syn. inset,addition,suplement
insertion pointerตัวชี้การแทรกหมายถึง ตัวชี้ตำแหน่งที่มีลักษณะคล้าย I (เรียกว่า I Beam) ถ้าต้องการจะพิมพ์แทรกลงไปที่ตรงไหน ให้นำตัวนี้ไปวางไว้ตรงนั้น อักขระที่พิมพ์ใหม่ก็จะแทรกลงไปตรงนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
insert(n) สิ่งที่ใส่ไว้,ใบแทรก,สิ่งที่แทรกไว้
insert(vt) ใส่ไว้,สอด,แทรก,บรรจุ
insertion(n) การสอดแทรก,การแทรก,สิ่งที่ใส่ไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insert๑. สอดใส่๒. สิ่งสอดใส่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insertปลายเสียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Insert key; Ins keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Insert key; Ins keyแป้นแทรก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insert modeภาวะแทรก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
insertion๑. การสอดใส่ [มีความหมายเหมือนกับ intromission]๒. ที่เกาะปลาย, จุดดึง (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insert keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์]
Insert modeภาวะแทรก [คอมพิวเตอร์]
Insertio Velamentosaรกที่เกาะอยู่ที่มดลูกส่วนล่าง [การแพทย์]
Insertionใส่ห่วง [การแพทย์]
Insertionจุดยึดเกาะ, การแทรกตัวเข้าไป, จุดเกาะ, ที่เกาะ, ตำแหน่งที่เกาะของกล้ามเนื้อส่วนที่มีการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Insertion of IUDการใส่ห่วง [การแพทย์]
Insertion of Pharyngeal Airwaysใส่ท่อหายใจส่วนฟาริงซ์ [การแพทย์]
Insertion, Immediate Postpartalใส่ห่วงทันทีหลังคลอด [การแพทย์]
Insertion, Marcinalสายสะดือเกาะที่ขอบของรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're gonna insert three electrocatheters into your heart.เรากำลังสอด nelectrocatheters 3 เส้น\ ไปยังหัวใจคุณ Adverse Events (2008)
We insert a lighted scope through the rectum, move the intestine till we find the ganglioma, then push it to the surface.เราจะสอดท่อที่มีแสงเข้าไปทางทวารหนัก ผ่านลำไส้ใหญ่จนเราพบganglioma Dying Changes Everything (2008)
Inserting mobile tracking software.** ใช้ซอฟแวร์ติดตามสัญญาณมือถือ ** WarGames: The Dead Code (2008)
I've got no one to insert here.- ยังไม่ได้ใส่เลย The Breath (2009)
The back door allowed the insertion of a worm program.ข้างหลังยอมให้โปรแกรมหนอนเข้ามาได้ To the Lighthouse (2009)
We know that Fulcrum is working to try to insert a information in its own staff but they need a supercomputer ... intersect for a grind all that data.เรารู้ว่าFulcrum กำลังวางแผน พยายามที่จะเก็บข้อมูลลับทั่วโลก การที่จะทำแบบนั้นได้ ต้องใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์.. Chuck Versus the Dream Job (2009)
I'm waiting to approve a special insert for the program.ไม่ วงจรการข่มเหงต้องถูกทำลาย The Goodbye Gossip Girl (2009)
Orbital insertion trajectory?เกี่ยวกับการแทรกแทรงวงโคจร? Darkness (2009)
Insert card again.สอดบัตรอีกครั้ง Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
They also come with optional leather trim and preferred suede inserts.มีให้ทั้ง เลือกสีขลิบริม กับแบบเบาะหนังกลับ Pilot (2009)
And if you buy today, I'll throw the inserts in for free.ถ้าซื้อวันนี้ ฉันแทรกหนังกลับให้ฟรี Pilot (2009)
Inserting the clip applier.ใส่อุปกรณ์เข้าไป Holidaze (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insertPlease insert your card.
insertprototype.js - inserts 'what's new' data into the page when it is read.
insertShould I insert coins first?
insertThe secretary inserted the letter in the envelope.
insertWhen inserting the budwood into the root stock make the cambium layer overlap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดใส่[V] insert, See also: penetrate, Example: คุณครูทั้งหลายพยายามที่จะสอดใส่เนื้อหา และวิธีการหาความรู้ให้แก่นักเรียนของตน, Thai definition: ใส่เข้าไป
เหน็บ[V] insert, See also: stick, tuck, attach, Syn. เสียบ, Example: เงินชายร่างกายกำยำเหน็บผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าตรงมุมกระเป๋าบน, Thai definition: สอดไว้ในที่บังคับ
แนม[V] put in, See also: insert, add, Syn. แทรก, เพิ่มเติม, Example: เมี่ยงสดจะต้องแนมด้วยผักสดจึงจะอร่อยเข้ากัน, Thai definition: แทรกเข้าไว้
ใบแทรก[N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบเสริม, Example: แผนที่พิมพ์อยู่บนใบแทรกของประกาศในหนังสือพิมพ์ แสดงที่ที่เกิดการฆาตกรรมกองโจรอินโดนีเซีย, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
ยอน[V] insert, Syn. แยง, Example: เขาเอาดินสอยอนเข้าไปในหูน้องชาย
การแทรก[N] insertion, See also: infiltration, permeation, penetration, Syn. การคั่น, การสอด, การเข้ายุ่ง, การซึมผ่าน, การเข้าแทรก, Example: เขาประสบความสำเร็จในการแทรกตัวเข้าไปมีบทบาทในทางการเมือง, Thai definition: การเข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่นในลักษณะที่เบียดเสียดหรือสอดเป็นต้น, การเจือเพียงนิดหน่อย, การเกิดขึ้นในระหว่าง, การเติมเข้าไปในระหว่าง
การสอดใส่[N] insertion, Syn. การสอด, การใส่, การแทรก, Thai definition: การใส่เข้าไป
แทรกซอน[V] insert, See also: penetrate, pass in (as a wedge), through, squeeze in, Syn. ซอนไช, Example: เขาแทรกซ้อนผ่านกลุ่มคนดูจนได้ออกมายืนแถวหน้า, Thai definition: แทรกไปทั่ว
ใบเสริม[N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบแทรก, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
สอด[V] insert, See also: place, slip, Syn. ใส่, เสือก, Example: วงแหวนนี้จะสอดไว้ด้านหลังของม้วนเทปเท่านั้น, Thai definition: เสือกหรือใส่เข้าไปในช่อง หรือในระหว่างที่พอๆ กัน, แทรกเข้าไปในระหว่างกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēpføm kān long khōtsanā) FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
ใบแทรก[n.] (baisaēk) EN: insert   
ใบเสริม[n. exp.] (bai soēm) EN: insert   
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant   FR: insérer ; implanter ; incruster
การเข้าแทรก[n. exp.] (kān khao saēk) EN: insertion   
การเข้ายุ่ง[n.] (kān khao yung) EN: insertion   
การลงโฆษณา[n. exp.] (kān long khōtsanā) FR: insertion publicitaire [f]
ข้อแทรก[n. exp.] (khø saēk) EN: insertion   
เหน็บ[v.] (nep) EN: insert ; attach ; stick ; tuck   FR: insérer ; introduire
แทรก[X] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce   FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer

CMU English Pronouncing Dictionary
INSERT    IH2 N S ER1 T
INSERT    IH1 N S ER2 T
INSERTS    IH2 N S ER1 T S
INSERTS    IH1 N S ER2 T S
INSERTED    IH2 N S ER1 T AH0 D
INSERTING    IH2 N S ER1 T IH0 NG
INSERTION    IH2 N S ER1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insert    (n) (i1 n s @@ t)
insert    (v) (i1 n s @@1 t)
inserts    (n) (i1 n s @@ t s)
inserts    (v) (i1 n s @@1 t s)
inserted    (v) (i1 n s @@1 t i d)
inserting    (v) (i1 n s @@1 t i ng)
insertion    (n) (i1 n s @@1 sh @ n)
insertions    (n) (i1 n s @@1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsatzbüchse {f}insert shell [Add to Longdo]
Einsatzring {m}insert ring [Add to Longdo]
Gewindebuchse {f} [techn.]insert nut [Add to Longdo]
Insertion {f}; Ansatzpunkt eines Muskels am Knochen [anat.]insertion [Add to Longdo]
Kontakteinsatz {m}insert connector [Add to Longdo]
Ventilfeder {f}insert spring (valve) [Add to Longdo]
Ventilkörper {m}insert (valve); metal insert; valve body; valve insert; valve stem [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive [Add to Longdo]
インサーション[, insa-shon] (n) insertion [Add to Longdo]
インサート[, insa-to] (n,vs) insert [Add to Longdo]
インサートモード[, insa-tomo-do] (n) {comp} insert mode [Add to Longdo]
インサート編集[インサートへんしゅう, insa-to henshuu] (n) {comp} insert edit [Add to Longdo]
スペ[, supe] (n) (abbr) insert a space (editor's mark) [Add to Longdo]
加除[かじょ, kajo] (n,vs) insertion and deletion [Add to Longdo]
絵組;絵組み[えぐみ, egumi] (n) (1) structure of an artwork; pictorial design; (2) pictures inserted in a book [Add to Longdo]
開眼供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul) [Add to Longdo]
割り注;割注[わりちゅう, warichuu] (n) inserted notes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chā, ㄔㄚ, ] insert; stick in; pierce; to take part in; to interfere; to interpose [Add to Longdo]
插入[chā rù, ㄔㄚ ㄖㄨˋ, ] insert; stick; thrust [Add to Longdo]
插入因子[chā rù yīn zǐ, ㄔㄚ ㄖㄨˋ ㄗˇ, ] insertion element [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
組み込み[くみこみ, kumikomi] built-in, cut-in (printing), insert, include [Add to Longdo]
挿入[だいにゅう, dainyuu] insertion (vs) [Add to Longdo]
挿入点[そうにゅうてん, sounyuuten] insertion point [Add to Longdo]
挿入[だいにゅう, dainyuu] insert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insert \In*sert"\, v. t. [imp. & p. p. {Inserted}; p. pr. & vb.
   n. {Inserting}.] [L. insertus, p. p. of inserere to insert;
   pref. in- in + serere to join, connect. See {Series}.]
   To set within something; to put or thrust in; to introduce;
   to cause to enter, or be included, or contained; as, to
   insert a scion in a stock; to insert a letter, word, or
   passage in a composition; to insert an advertisement in a
   newspaper.
   [1913 Webster]
 
      These words were very weakly inserted where they will
      be so liable to misconstruction.     --Bp.
                          Stillingfleet.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insert
   n 1: a folded section placed between the leaves of another
      publication
   2: an artifact that is inserted or is to be inserted [syn:
     {insert}, {inset}]
   3: (broadcasting) a local announcement inserted into a network
     program [syn: {cut-in}, {insert}]
   4: (film) a still picture that is introduced and that interrupts
     the action of a film [syn: {cut-in}, {insert}]
   v 1: put or introduce into something; "insert a picture into the
      text" [syn: {insert}, {infix}, {enter}, {introduce}]
   2: introduce; "Insert your ticket here" [syn: {insert},
     {enclose}, {inclose}, {stick in}, {put in}, {introduce}]
   3: fit snugly into; "insert your ticket into the slot"; "tuck
     your shirttail in" [syn: {tuck}, {insert}]
   4: insert casually; "She slipped in a reference to her own work"
     [syn: {slip in}, {stick in}, {sneak in}, {insert}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top