Search result for

insert

(97 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insert-, *insert*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insert    [VT] แซม, See also: แทรก, แทรกเข้า, Syn. enter, include
insert    [N] ใบแทรก, See also: หน้าโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. pull-out, supplement
insert    [VT] ใส่, See also: สอด, สอดใส่, ใส่เข้า, Syn. put in, stick in;
inserted    [ADJ] ซึ่งใส่ไว้, See also: ซึ่งสอดแทรกไว้, ที่เชื่อมต่อโดยการเติบโตตามธรรมชาติ, Syn. enclosed, stuck in
insert in    [PHRV] แทรกเข้าไปใน, See also: สอดเข้าไปใน, ใส่เข้าไปใน
insertion    [N] การแทรก, See also: การใส่, การเติม, Syn. inclusion, interpolation
insert into    [PHRV] เขียนเพิ่มใน, See also: ใส่เพิ่มเข้าไปใน, แทรกเข้าไปใน
insert between    [PHRV] แทรกระหว่าง, See also: สอดแทรกระหว่าง, ใส่ระหว่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insert๑. สอดใส่๒. สิ่งสอดใส่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insertปลายเสียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Insert key; Ins keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Insert key; Ins keyแป้นแทรก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insert modeภาวะแทรก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
insertion๑. การสอดใส่ [มีความหมายเหมือนกับ intromission]๒. ที่เกาะปลาย, จุดดึง (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insert keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์]
Insert modeภาวะแทรก [คอมพิวเตอร์]
Insertio Velamentosaรกที่เกาะอยู่ที่มดลูกส่วนล่าง [การแพทย์]
Insertionใส่ห่วง [การแพทย์]
Insertionจุดยึดเกาะ, การแทรกตัวเข้าไป, จุดเกาะ, ที่เกาะ, ตำแหน่งที่เกาะของกล้ามเนื้อส่วนที่มีการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Insertion of IUDการใส่ห่วง [การแพทย์]
Insertion of Pharyngeal Airwaysใส่ท่อหายใจส่วนฟาริงซ์ [การแพทย์]
Insertion, Immediate Postpartalใส่ห่วงทันทีหลังคลอด [การแพทย์]
Insertion, Marcinalสายสะดือเกาะที่ขอบของรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insertShould I insert coins first?
insertPlease insert your card.
insertThe secretary inserted the letter in the envelope.
insertWhen inserting the budwood into the root stock make the cambium layer overlap.
insertprototype.js - inserts 'what's new' data into the page when it is read.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insert(อินเซิร์ท') vt. ใส่เข้า,สอด,แทรก,บรรจุ,ปลูก. n. สิ่งแทรก,ใบแทรก., See also: insertable adj. inserter n., Syn. inject
insert keyแป้นแทรก <คำแปล>เป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Insert หรือ Ins อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรแทรกเข้าไปโดยที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดไปจะถอยให้ (ถ้าไม่กดแป้นนี้ อักษรตัวใหม่ที่พิมพ์จะทับตัวเก่า ทำให้ตัวเก่าหายไป) อย่างไรก็ตาม แป้นนี้เป็นแป้นเปิด/ปิด (on/off) หมายความว่า กดแป้นนี้ครั้งแรก จะเปลี่ยนให้เป็นภาวะแทรก แต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นภาวะเดิม คือภาวะพิมพ์ทับ บางทีใช้ Ins keyดู insert mode ประกอบ
insert modeภาวะแทรกหมายถึง ภาวะที่เราสามารถพิมพ์แทรก คำ ข้อความ หรือตัวอักษรเข้าไปได้ โดยปกติในการพิมพ์ จะมี 2 ภาวะ ภาวะแรกเรียกว่า ภาวะแทรก หมายถึงการพิมพ์อักขระแทรกลงไป โดยที่อักขระตัวที่มีอยู่แล้วถอยกระเถิบไปให้ ส่วนอีกภาวะหนึ่ง ก็คือ การพิมพ์ทับลงไปบนอักขระเก่า ที่ให้ของเก่าหายไป ถ้าต้องการให้อยู่ในภาวะแทรก ก็กดแป้น Insert ถ้าต้องการพิมพ์ทับ ก็กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
inserted(อินเซอ'ทิด) adj. ซึ่งใส่ไว้,ซึ่งสอดแทรกไว้
insertion(อินเซอ'เชิน) n. การใส่ไว้,การสอดแทรกไว้,สิ่งที่สอดแทรกไว้,การปลูก,ที่ที่ติด, Syn. inset,addition,suplement
insertion pointerตัวชี้การแทรกหมายถึง ตัวชี้ตำแหน่งที่มีลักษณะคล้าย I (เรียกว่า I Beam) ถ้าต้องการจะพิมพ์แทรกลงไปที่ตรงไหน ให้นำตัวนี้ไปวางไว้ตรงนั้น อักขระที่พิมพ์ใหม่ก็จะแทรกลงไปตรงนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
insert(n) สิ่งที่ใส่ไว้,ใบแทรก,สิ่งที่แทรกไว้
insert(vt) ใส่ไว้,สอด,แทรก,บรรจุ
insertion(n) การสอดแทรก,การแทรก,สิ่งที่ใส่ไว้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดใส่    [V] insert, See also: penetrate, Example: คุณครูทั้งหลายพยายามที่จะสอดใส่เนื้อหา และวิธีการหาความรู้ให้แก่นักเรียนของตน, Thai definition: ใส่เข้าไป
เหน็บ [V] insert, See also: stick, tuck, attach, Syn. เสียบ, Example: เงินชายร่างกายกำยำเหน็บผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าตรงมุมกระเป๋าบน, Thai definition: สอดไว้ในที่บังคับ
แนม [V] put in, See also: insert, add, Syn. แทรก, เพิ่มเติม, Example: เมี่ยงสดจะต้องแนมด้วยผักสดจึงจะอร่อยเข้ากัน, Thai definition: แทรกเข้าไว้
ใบแทรก [N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบเสริม, Example: แผนที่พิมพ์อยู่บนใบแทรกของประกาศในหนังสือพิมพ์ แสดงที่ที่เกิดการฆาตกรรมกองโจรอินโดนีเซีย, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
ยอน    [V] insert, Syn. แยง, Example: เขาเอาดินสอยอนเข้าไปในหูน้องชาย
การแทรก    [N] insertion, See also: infiltration, permeation, penetration, Syn. การคั่น, การสอด, การเข้ายุ่ง, การซึมผ่าน, การเข้าแทรก, Example: เขาประสบความสำเร็จในการแทรกตัวเข้าไปมีบทบาทในทางการเมือง, Thai definition: การเข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่นในลักษณะที่เบียดเสียดหรือสอดเป็นต้น, การเจือเพียงนิดหน่อย, การเกิดขึ้นในระหว่าง, การเติมเข้าไปในระหว่าง
การสอดใส่    [N] insertion, Syn. การสอด, การใส่, การแทรก, Thai definition: การใส่เข้าไป
แทรกซอน [V] insert, See also: penetrate, pass in (as a wedge), through, squeeze in, Syn. ซอนไช, Example: เขาแทรกซ้อนผ่านกลุ่มคนดูจนได้ออกมายืนแถวหน้า, Thai definition: แทรกไปทั่ว
ใบเสริม [N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบแทรก, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
สอด    [V] insert, See also: place, slip, Syn. ใส่, เสือก, Example: วงแหวนนี้จะสอดไว้ด้านหลังของม้วนเทปเท่านั้น, Thai definition: เสือกหรือใส่เข้าไปในช่อง หรือในระหว่างที่พอๆ กัน, แทรกเข้าไปในระหว่างกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēpføm kān long khōtsanā) FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
ใบแทรก[n.] (baisaēk) EN: insert   
ใบเสริม[n. exp.] (bai soēm) EN: insert   
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant   FR: insérer ; implanter ; incruster
การเข้าแทรก[n. exp.] (kān khao saēk) EN: insertion   
การเข้ายุ่ง[n.] (kān khao yung) EN: insertion   
การลงโฆษณา[n. exp.] (kān long khōtsanā) FR: insertion publicitaire [f]
ข้อแทรก[n. exp.] (khø saēk) EN: insertion   
เหน็บ[v.] (nep) EN: insert ; attach ; stick ; tuck   FR: insérer ; introduire
แทรก[X] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce   FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer

CMU English Pronouncing Dictionary
INSERT    IH2 N S ER1 T
INSERT    IH1 N S ER2 T
INSERTS    IH2 N S ER1 T S
INSERTS    IH1 N S ER2 T S
INSERTED    IH2 N S ER1 T AH0 D
INSERTING    IH2 N S ER1 T IH0 NG
INSERTION    IH2 N S ER1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insert    (n) (i1 n s @@ t)
insert    (v) (i1 n s @@1 t)
inserts    (n) (i1 n s @@ t s)
inserts    (v) (i1 n s @@1 t s)
inserted    (v) (i1 n s @@1 t i d)
inserting    (v) (i1 n s @@1 t i ng)
insertion    (n) (i1 n s @@1 sh @ n)
insertions    (n) (i1 n s @@1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ventilfeder {f}insert spring (valve) [Add to Longdo]
Einsatzring {m}insert ring [Add to Longdo]
Ventilkörper {m}insert (valve); metal insert; valve body; valve insert; valve stem [Add to Longdo]
Einsatzbüchse {f}insert shell [Add to Longdo]
Kontakteinsatz {m}insert connector [Add to Longdo]
Gewindebuchse {f} [techn.]insert nut [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive [Add to Longdo]
インサーション[, insa-shon] (n) insertion [Add to Longdo]
インサート[, insa-to] (n,vs) insert [Add to Longdo]
インサートモード[, insa-tomo-do] (n) {comp} insert mode [Add to Longdo]
インサート編集[インサートへんしゅう, insa-to henshuu] (n) {comp} insert edit [Add to Longdo]
スペ[, supe] (n) (abbr) insert a space (editor's mark) [Add to Longdo]
加除[かじょ, kajo] (n,vs) insertion and deletion [Add to Longdo]
絵組;絵組み[えぐみ, egumi] (n) (1) structure of an artwork; pictorial design; (2) pictures inserted in a book [Add to Longdo]
開眼供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul) [Add to Longdo]
割り注;割注[わりちゅう, warichuu] (n) inserted notes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chā, ㄔㄚ, ] insert; stick in; pierce; to take part in; to interfere; to interpose [Add to Longdo]
插入[chā rù, ㄔㄚ ㄖㄨˋ, ] insert; stick; thrust [Add to Longdo]
插入因子[chā rù yīn zǐ, ㄔㄚ ㄖㄨˋ ㄗˇ, ] insertion element [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
組み込み[くみこみ, kumikomi] built-in, cut-in (printing), insert, include [Add to Longdo]
挿入[だいにゅう, dainyuu] insertion (vs) [Add to Longdo]
挿入点[そうにゅうてん, sounyuuten] insertion point [Add to Longdo]
挿入[だいにゅう, dainyuu] insert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insert \In*sert"\, v. t. [imp. & p. p. {Inserted}; p. pr. & vb.
   n. {Inserting}.] [L. insertus, p. p. of inserere to insert;
   pref. in- in + serere to join, connect. See {Series}.]
   To set within something; to put or thrust in; to introduce;
   to cause to enter, or be included, or contained; as, to
   insert a scion in a stock; to insert a letter, word, or
   passage in a composition; to insert an advertisement in a
   newspaper.
   [1913 Webster]
 
      These words were very weakly inserted where they will
      be so liable to misconstruction.     --Bp.
                          Stillingfleet.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insert
   n 1: a folded section placed between the leaves of another
      publication
   2: an artifact that is inserted or is to be inserted [syn:
     {insert}, {inset}]
   3: (broadcasting) a local announcement inserted into a network
     program [syn: {cut-in}, {insert}]
   4: (film) a still picture that is introduced and that interrupts
     the action of a film [syn: {cut-in}, {insert}]
   v 1: put or introduce into something; "insert a picture into the
      text" [syn: {insert}, {infix}, {enter}, {introduce}]
   2: introduce; "Insert your ticket here" [syn: {insert},
     {enclose}, {inclose}, {stick in}, {put in}, {introduce}]
   3: fit snugly into; "insert your ticket into the slot"; "tuck
     your shirttail in" [syn: {tuck}, {insert}]
   4: insert casually; "She slipped in a reference to her own work"
     [syn: {slip in}, {stick in}, {sneak in}, {insert}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top