ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลบซ่อน

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลบซ่อน-, *หลบซ่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลบซ่อน[V] hide, See also: conceal, secrete, Syn. หลบ, ซ่อน, แอบ, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: เขาจำเป็นต้องหลบซ่อนตัวหนีความวุ่นวายสักพัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flee from justiceหลบซ่อนเพื่อให้พ้นจากคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"At police HQ it was believed he may be hiding in the ghetto."ตำรวจลับ รายงานว่า เขาได้หลบซ่อนใน ชุมชนยิว. The Great Dictator (1940)
They come, I hide. They leave, I come out. That's all.พวกเขามา ฉันหลบซ่อน พอพวกเขาไป ฉันก็ออกมา The Little Prince (1974)
Do not try to retreat!อย่าพยายามหลบซ่อน Rambo III (1988)
I don't want to. Am I supposed to pick up and leave everything? Go hiding?เราควรต้องเก็บของ แล้วทิ้งทุกสิ่งอย่างไปหลบซ่อนเหรอ Goodfellas (1990)
I'm not going to hide like some animal.ฉันจะไม่หลบซ่อนเหมือนสัตว์ Schindler's List (1993)
No dark hiding places.ไม่มีที่มืดให้หลบซ่อน James and the Giant Peach (1996)
The good guys don't hide.เธอว่า "คนดีไม่หลบซ่อนThe Jackal (1997)
If you can imagine a hidden place tucked safely away from the world... concealed by walls of high, snowcapped mountains-- a place rich with all the strange beauty of your nighttime dreams--ลองนึกถึงสถานที่หนึ่งที่ หลบซ่อนสายตาจากโลกใบนี้ ปิดล้อมด้วยกำแพงภูเขาหิมะสูงชัน ที่ซึ่งเต็มไปด้วยความงดงามแปลกประหลาด ที่เธอพบเจอในความฝันยามค่ำคืน Seven Years in Tibet (1997)
I was on my way up to x-ray and I thought I'd stop in and just hide....และฉันคิดว่าฉันจะหลุด และฉันจะ... ...หลบซ่อนตัว City of Angels (1998)
Where would he run to... and where would he hide?เขาจะหนีไปที่ไหน... และเขาจะไปหลบซ่อนที่ใด ? The Red Violin (1998)
When they' re here they' re hidden.เมื่อพวกมันอยู่ที่นี่ มันจะหลบซ่อน Dark Harbor (1998)
All your life, you have hidden in the shadows.ตลอดชีวิตของท่าน ท่านเอาแต่หลบซ่อนตัวในเงามืด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลบซ่อน[v.] (lop søn) EN: lie low   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ensconce in[PHRV] พักอยู่สบาย, See also: หลบซ่อน, ซ่อนอย่างสบาย
go to earth[IDM] หลบซ่อนลงดิน, See also: ลงรู, ซ่อนในดิน, มุดดิน, Syn. run to
go to ground[IDM] หลบซ่อนลงดิน, See also: ลงรู, ซ่อนในดิน, มุดดิน, Syn. run to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
ensconce(เอนสฺคอนซฺ') vt. ปกคลุม,ซ่อน,หลบซ่อน
hiding(ไฮ'ดิง) n. การช่อน,การหลบซ่อน,สถานที่หลบช่อน,การเฆี่ยน, Syn. retreat,flogging
hole(โฮล) n. รู,โพรง,ถ้ำ,ช่อง,ร่อง,รอย,รอยโหว่,หลุม,จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ห้องขัง,ที่หลบซ่อน. v. เจาะรู,ขุดหลุม,เจาะผ่าน,ลงหลุม., Syn. aperture
house(n.,adj. เฮาซฺ,vt.,vi. เฮาซ) n. บ้าน,เรือน,โรง,โรงเรือน,ครอบครัว,สถาบัน,รัฐสภา,วงศ์ตระกูล,ห้องโถง,ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย,มี,ซ่อนไว้. vi. พำนัก,หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน, Syn. dwelling
lair(แลร์) n. ถ้ำสัตว์,ที่หลบซ่อนของสัตว์ป่า,ที่หลบซ่อน,ที่นอน,เตียง vi. จมอยู่ในเลน,ปลักเลน,ติดอยู่
shelter(เชล'เทอะ) n. ที่กำบัง,ที่หลบภัย,ที่หลบซ่อน,ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,ที่เป็นร่มไม้ชายคา,การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว,การคุ้มครอง vt. เป็นที่กำบังหรือที่หลบภัย,ให้ที่กำบังหรือที่หลบภัย,คุ้มครอง,ปกป้อง vi. หลบภัย,หลบซ่อน,ลี้ภัย.

English-Thai: Nontri Dictionary
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
covert(n) ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,สิ่งปกคลุม
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
hole(n) รู,ช่อง,โพรง,หลุม,ร่อง,ที่หลบซ่อน
steal(vt) ขโมย,ฉกชิง,แอบ,หลบซ่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
verstecken(vt) |versteckte, hat versteckt| ซ่อน, แอบไว้ เช่น Komm raus, wo hast du dich versteckt? ออกมาซะดีๆ เธอหลบซ่อนอยู่ตรงไหนนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top