ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฉาบฉวย

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉาบฉวย-, *ฉาบฉวย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉาบฉวย[ADV] sloppily, See also: perfunctorily, carelessly, roughly, Syn. หยาบ, Ant. รอบคอบ, ละเอียด, Example: ลูกจ้างทำงานฉาบฉวยจนนายจ้างทนไม่ไหวจึงไล่ออก, Thai definition: เอาไปโดยเร็ว, ทำโดยเร็ว, ขอไปที
ฉาบฉวย[ADV] temporarily, See also: transitorily, impermanently, Syn. ชั่วครั้งชั่วคราว, ชั่วคราว, Example: นักการเมืองต้องเลือกสังกัดพรรคใดพรรคหนึ่งในระยะยาวจะอยู่แบบฉาบฉวยเหมือนเก่าไม่ได้, Thai definition: ไม่จริงจัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉาบฉวยว. ชั่วครั้งชั่วคราว, ขอไปที, ไม่จริงจัง, เช่น ทำอย่างฉาบฉวย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That lapse in judgment aside...นั่นเป็นการตัดสินแบบฉาบฉวยนะครับ Legally Blonde (2001)
Empty, transient sex?ไม่ชอบเซ็กซ์แบบฉาบฉวย Lucky Thirteen (2008)
How do I win over shallow, superficial actors?ทำยังไงฉันถึงจะเหนือกว่าพวกฉาบฉวย, นักแสดงฉาบฉวยน่ะ? The Last Days of Disco Stick (2009)
Calling them "shallow" and "superficial" didn't work?เรียกพวกนั้นว่า พวกฉาบฉวย มันไม่ค่อยเวิร์คนะว่ามั้ย? The Last Days of Disco Stick (2009)
Susan, he's having second thoughts.ซูซาน, เขากำลังมีวามคิดที่ฉาบฉวย The Chase (2010)
Who didn't have second thoughts before he got married.ที่จะไม่มีความคิดฉาบฉวยก่อนที่เขาจะแต่งงานหรอก The Chase (2010)
I love you, man. What?มีสิ่งเดียวที่มั่นคงกว่ารักฉาบฉวยของเธอ No Ordinary Sidekick (2010)
My action style is more polished than flashy.แอคชั่นสไตล์ผมมันสวยงามมากกว่าฉาบฉวย Episode #1.4 (2010)
- No, casual sex.- หมายถึงเซ็กส์ฉาบฉวยน่ะ Friends with Benefits (2011)
This world is run by the unremarkables.โลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ฉาบฉวย Digital Exploration of Interior Design (2012)
I don't even know if he's a psychopath. He's not insensitive. He's not shallow.หมอนี่มันไม่ใช่แนวฆ่าแหลกแบบไร้สำนึก แต่ก็ไม่ได้เป็นพวกผิวเผินฉาบฉวย Apéritif (2013)
I'm not into that kind of casual...ผมไม่ชอบอะไรฉาบฉวย Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาบฉวย[v.] (chāpchūay) EN: treat lightly ; be casual ; make shift   FR: agir avec désinvolture
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod   FR: négligé ; peu soigné
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bauble(บอ'เบิล) n. การประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของฉาบฉวย,สิ่งที่ไม่มีค่า,ของเด็กเล่น, Syn. trifle

English-Thai: Nontri Dictionary
bauble(n) ของฉาบฉวย,ของเด็กเล่น,ของไม่มีค่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top