ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

纸条

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -纸条-, *纸条*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸条[zhǐ tiáo, ㄓˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] slip of paper, #13,253 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Do you agree with me?[CN] [纸条上写的是: The Punch Bowl (1944)
As an author, I mean. The magic carpet which will carry you to Shanghai and eternal ecstasy.[CN] 助你达成上海之行和其他神秘探险的魔力纸条 The Whole Town's Talking (1935)
Figure best we leave something like this on him...[CN] 最好留下张纸条 The Grapes of Wrath (1940)
You're very flattering, Imperial Majesty, but the note contains nothing of importance.[CN] 你太夸奖了 陛下 但是纸条没有包含 什么重要的东西 The Scarlet Empress (1934)
Did you read the note?[CN] 你看过那纸条 Letter Never Sent (1960)
Sending notes to the grand duchess?[CN] 送纸条给女公爵? The Scarlet Empress (1934)
Aren't you going to let me see the message?[CN] 你不准备给我看那张纸条 The Man Who Knew Too Much (1956)
My cabin will be empty.[CN] 我的舱房里没人 只有一张道歉的纸条 Sabrina (1954)
Why don't you send Cupidon over with a note?[CN] 你为什么不让Cupidon带张纸条送来? Saratoga Trunk (1945)
What was his reaction. I mean, when he looked at the note?[CN] 他有什么反应 我指看了纸条 Rear Window (1954)
Did you get my note?[CN] 我写的纸条你看见了吗 Strangers on a Train (1951)
Why don't you take that note, give it to the American Consulate, and let's not get any more involved, please.[CN] -我知道 为什么你不把那纸条交给美国领事 我们不要再牵涉进去了 The Man Who Knew Too Much (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top