ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slip away

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slip away-, *slip away*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slip away(phrv) ออกไปเงียบๆ, See also: หลบไปเงียบๆ, Syn. slip off, slip out, sneak away, sneak out

WordNet (3.0)
elapse(v) pass by, Syn. slide by, slip by, slip away, lapse, pass, go by, go along, glide by
slip(v) move smoothly and easily
steal(v) move stealthily, Syn. slip

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chris slipped away.คริสเล็ดรอดไปได้ Heat (1995)
It feels like it's all slipping away.มันยังสนุกกว่ากันเยอะ Dirty Dancing (1987)
Would you mind helping me before it slips away?จะเป็นไรไหม ถ้าคุณช่วยจดมัน ก่อนที่มันจะหายไป Dark Harbor (1998)
You're slipping away from me and...คุณยิ่งห่างจากผมออกไปทุกที แล้วก็ยัง... Crazy First Love (2003)
I'm just saying I know what it's like to lose something that you love... to see it slip away and know it's never coming back.ฉันแค่รู้ว่า นายต้องเสียอะไรบ้าง เสียบางสิ่งที่รัก... มองสิ่งที่จากไป และไม่มีทางได้กลับมา. Fantastic Four (2005)
Time's slipping away here.เราเสียเวลาที่นี่มากพอแล้ว Bandidas (2006)
But I let him slip away.แต่ฉันก็ปล่อยเขาไป Confession of Pain (2006)
She slipped away again. - Oppa!รอเดี่ยว แม่ เดี๋ยวก่อน ! First Cup (2007)
Nut as we slipped away I thought I heard you say:But as we slipped away I thought I heard you say: Music and Lyrics (2007)
You were the most beautiful thing that ever happened to me and I let you slip away.เธอเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุด ที่เกิดขึ้นและฉันก็ทำมันหลุดมือไป 2012 Doomsday (2008)
And the dream begins to slip away.ฝันก็จะหายไป New Haven Can Wait (2008)
Just knowing that I had everything that I wanted right in front of me and having it slip away.ระหว่างฉันกับโอลี่ ก็ ล้มเหลว ฉันรู้ทุกอย่างที่ฉันต้องการมันอยู่ตรงหน้าแล้ว... Committed (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลีกตัว(v) slip away, See also: break up, go off, get away, separate oneself from a group, Syn. แยก, หลีก, ปลีก, Example: เขาปลีกตัวเดินห่างออกไปจากผู้ที่มาชุมนุมกันอยู่ เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังนัก, Thai Definition: แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลี้[lī] (v) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away  FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
หลบหนี[lopnī] (v) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond  FR: s'échapper ; s'enfuir ; partir discrètement
ปลีก[plīk] (v) EN: get away ; extricate oneself ; slip away ; branch off ; separate ; dissociate ; retire ; evade  FR: dissocier ; séparer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liū, ㄌㄧㄡ, ] slip away; to skate #8,785 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外す[はずす, hazusu] (v5s, vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant #3,532 [Add to Longdo]
ふいにする[fuinisuru] (exp, vs-i) to lose completely; to waste all; to let something slip away [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top