Search result for

sneak

(85 entries)
(0.0748 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sneak-, *sneak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sneak[VI] ทำลับๆ ล่อๆ, See also: ทำหลบๆ ซ่อนๆ, Syn. creep, glide, tiptoe
sneak[VT] แอบพาไป, See also: พาหลบไป, Syn. run, smuggle
sneak[N] คนชอบทำลับๆ ล่อๆ, See also: คนไม่น่าไว้ใจ, Syn. snitch, slinker, weasel
sneak[ADJ] ซึ่งลับๆ ล่อๆ
sneaky[ADJ] ซึ่งลับๆ ล่อๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, Syn. underhand, stealthy
sneaker[N] รองเท้าผ้าใบส้นยาง, See also: รองเท้ากีฬา, Syn. trainer, gym shoes, runner
sneak in[PHRV] หลบเข้าไปเงียบๆ, Syn. slip in
sneak on[PHRV] ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ, See also: รายงานเกี่ยวกับ, Syn. inform against
sneakily[ADV] อย่างลับๆ ล่อๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างแอบซ่อน, Syn. stealthily, furtively
sneak off[PHRV] ออกไปเงียบๆ, See also: ผละไปเงียบๆ, Syn. sneak away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sneak(สนีค) vi.,vt.,n. (ผู้) เดินหลบ,เดินลับ ๆ ล่อ ๆ ,ทำลับ ๆ ล่อ ๆ ,ดอด,แอบ,แอบทำ,ด้อม,ลัก,ขโมย, Syn. skulk,slink
sneak thiefn. ขโมยผู้แอบเข้าไปในบ้าน
sneaking(สนีค'คิง) adj. ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ซ่อนเร้นในใจ,ไม่เปิดเผย,น่าดูถูก,ส่อเสียด,ดื้อรั้น., See also: sneakingly adv. sneakingness n.
sneaky(สนีค'คี) adj. ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ไม่เปิดเผย,ซ่อนเร้นในใจ,ขี้โกง,หลอกลวง, See also: sneakily adv. sneakiness n., Syn. cowardly

English-Thai: Nontri Dictionary
sneak(vi) ด้อมๆมองๆ,ทำลับๆล่อๆ,แอบดู,ดอด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Odd that a man who can't run would own so many pairs of sneakers.Odd that a man who can't run would own so many pairs of sneakers. Adverse Events (2008)
No, actually, I was going for she sneaks her boyfriend in while you're sleeping, and he wants to do it on the desk.ไม่.. ที่จริงแล้ว ฉันว่าจะไปถึง เธอเอาแฟนเธอมาซ่อนไว้ ตอนคุณหลับ Joy (2008)
The enemy sensors are obviously damaged, so we'll sneak in behind them and dock at the emergency airlock.ระบบตรวจจับของพวกมันเสียหายหนัก เราจะแอบอยู่หลังพวกมัน จากนั้นจะยอดยานลงบนท่าเทียบยานฉุกเฉิน Destroy Malevolence (2008)
Yesterday afternoon, I saw this woman sneaking around the yard.เมื่อวานตอนบ่าย ผมเห็นผู้หญิงคนนึง แอบเข้ามาแถวๆสนาม And How Does That Make You Kill? (2008)
Okay,I knew he was sneaking off to see someone,so I...โอเค ฉันรู้ว่าเขาหนีออกไปเจอ ใครบางคน ฉันเลย... And How Does That Make You Kill? (2008)
You sneaky little scrap pile.ไอ้เจ้าเศษเหล็กแอบมาทำลับๆล่อๆ Duel of the Droids (2008)
You must sneak aboard that station and destroy it before they crack R2's memory banks.เจ้าต้องลอบเข้าไปใน สถานีนั่น และทำลายมันซะ ก่อนที่พวกมันจะเจาะเข้าหน่วยความจำของอาร์ทู Duel of the Droids (2008)
Sneaky monkeys like you are doing us heading!คนจรอย่างแก อย่าได้บังอาจทำพวกเราเดือดร้อน Portrait of a Beauty (2008)
Plus, for the next hour, we're giving you sneak peeksและในอีกชั่วโมงข้างหน้า เราจะให้คุณได้พบกับบางส่วน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But before all that, here is a sneak peek at a momentแต่ก่อนอื่น นี่คือภาพตัวอย่าง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And another never-before-seen sneak peek of itและภาพตัวอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเช่นกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And now here's a sneak peek at what's to comeลองไปดูตัวอย่างกันครับว่ามีอะไรบ้าง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sneakDon't sneak out of the concert!
sneakHe sneaked around to the back door.
sneakI caught him trying to sneak out.
sneakMay I sneak in? My flight is leaving soon.
sneakThe policeman noticed a man sneak in.
sneakThere was a special sneak preview last night.
sneakTom was caught sneaking out of the or.
sneakTom was caught sneaking out of the room.
sneakTwo policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.
sneakWhen the lecturer turned round, he sneaked out of the classroom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอบหนี[V] sneak away, See also: sneak off/out, Syn. หนี, Example: พ่อแม่บางคนนอนหลับไม่สนิท เพราะกลัวว่าลูกจะแอบหนีไปเที่ยวในตอนดึก, Thai definition: ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
ลอบหนี[V] flee, See also: sneak away, slip, evade, elude, Syn. หลบหนี, หนี, หลบ, ดอดหนี, แอบหนี, Example: เขาลอบหนีออกไปจากประเทศ
หนีงาน[V] sneak out (the work), See also: leave (work), Syn. โดดงาน, โดดร่ม, Example: วันนี้ทำไมกลับบ้านเร็วจัง หนีงานมาหรือ, Thai definition: หลีกเลี่ยงไม่ยอมทำงาน
เข้าหา[V] sneak, Example: คุณผู้ชายเข้าหาสาวใช้คนใหม่โดยที่คุณผู้หญิงไม่รู้, Thai definition: ลอบเข้าห้องหญิงเพื่อการชู้สาว
แปลกปลอม[V] sneak, See also: worm into, disguised, Syn. ปะปน, Example: ตำรวจเตือนให้ระวังโจรล้วงกระเป๋าแปลกปลอมเข้ามาในงาน, Thai definition: มีสิ่งอื่นหรือพวกอื่นปนเข้ามา
เล็ดลอด[V] sneak, See also: escape by stealth, slip, infiltrate, Example: หน่วยคอมมานโดพิเศษเล็ดลอดเข้าไปยังกลางกรุงคูเวต, Thai definition: ลอบเข้าไปหรือออกมาด้วยความยากลำบาก แม้มีผู้พิทักษ์รักษาและป้องกัน
ผู้ลักลอบ[N] sneak, Example: เขาคว้าปืนทันทีที่รู้สึกว่ามีผู้ลักลอบปีนรั้วเข้ามาพบลูกสาว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ลอบไปพบกันอย่างลับๆ ในเชิงชู้สาว
ผู้ลักลอบ[N] sneak, Example: เขาคว้าปืนทันทีที่รู้สึกว่ามีผู้ลักลอบปีนรั้วเข้ามาพบลูกสาว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ลอบไปพบกันอย่างลับๆ ในเชิงชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away   FR: se glisser ; se faufiler
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: sneak   
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) EN: steal in ; slip in ; sneak   
ลักลอบ[v.] (lakløp) EN: sneak ; smuggle   FR: passer en fraude ; entrer furtivement
เล็ดลอด[v.] (letløt) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate   FR: s'esquiver ; s'échapper
แปลกปลอม[v.] (plaēkpløm) EN: sneak ; worm into ; disguised   FR: s'ingérer ; faire intrusion

CMU English Pronouncing Dictionary
SNEAK    S N IY1 K
SNEAKS    S N IY1 K S
SNEAKY    S N IY1 K IY0
SNEAKED    S N IY1 K T
SNEAKER    S N IY1 K ER0
SNEAKERS    S N IY1 K ER0 Z
SNEAKING    S N IY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sneak    (v) (s n ii1 k)
sneaks    (v) (s n ii1 k s)
sneaky    (j) (s n ii1 k ii)
sneaked    (v) (s n ii1 k t)
sneakers    (n) (s n ii1 k @ z)
sneakier    (j) (s n ii1 k i@ r)
sneaking    (v) (s n ii1 k i ng)
sneakiest    (j) (s n ii1 k i i s t)
sneakingly    (a) (s n ii1 k i ng l ii)
sneak-thief    (n) - (s n ii1 k - th ii f)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ[, kosokoso] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) (See こっそり) sneakily; move stealthily; (P) [Add to Longdo]
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
スニーカー[, suni-ka-] (n) sneaker; (P) [Add to Longdo]
スニークプレビュー[, suni-kupurebyu-] (n) sneak preview [Add to Longdo]
スネークアウト[, sune-kuauto] (n) sneak out [Add to Longdo]
スネークイン[, sune-kuin] (n) sneak in [Add to Longdo]
リーボック[, ri-bokku] (n) Reebok (sneakers) [Add to Longdo]
運動靴[うんどうぐつ, undougutsu] (n) sports shoes; sneakers [Add to Longdo]
掩撃[えんげき, engeki] (n,vs) sneak attack (by a small group); surprise attack [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜行[qián xíng, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] sneak [Add to Longdo]
鬼鬼祟祟[guǐ guǐ suì suì, ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄟˇ ㄙㄨㄟˋ ㄙㄨㄟˋ, ] sneaky; secretive; evil spirit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sneak \Sneak\, v. t.
   To hide, esp. in a mean or cowardly manner. [Obs.] "[Slander]
   sneaks its head." --Wake.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sneak \Sneak\, n.
   1. A mean, sneaking fellow.
    [1913 Webster]
 
       A set of simpletons and superstitious sneaks.
                          --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cricket) A ball bowled so as to roll along the ground; --
    called also {grub}. [Cant] --R. A. Proctor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sneak \Sneak\ (sn[=e]k), v. i. [imp. & p. p. {Sneaked}
   (sn[=e]kt); p. pr. & vb. n. {Sneaking}.] [OE. sniken, AS.
   sn[imac]can to creep; akin to Dan. snige sig; cf. Icel.
   sn[imac]kja to hanker after.]
   1. To creep or steal (away or about) privately; to come or go
    meanly, as a person afraid or ashamed to be seen; as, to
    sneak away from company.
    [1913 Webster]
 
       You skulked behind the fence, and sneaked away.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To act in a stealthy and cowardly manner; to behave with
    meanness and servility; to crouch.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sneak
   adj 1: marked by quiet and caution and secrecy; taking pains to
       avoid being observed; "a furtive manner"; "a sneak
       attack"; "stealthy footsteps"; "a surreptitious glance at
       his watch" [syn: {furtive}, {sneak(a)}, {sneaky},
       {stealthy}, {surreptitious}]
   n 1: a person who is regarded as underhanded and furtive and
      contemptible
   2: someone who prowls or sneaks about; usually with unlawful
     intentions [syn: {prowler}, {sneak}, {stalker}]
   3: someone acting as an informer or decoy for the police [syn:
     {fink}, {snitch}, {snitcher}, {stoolpigeon}, {stool pigeon},
     {stoolie}, {sneak}, {sneaker}, {canary}]
   v 1: to go stealthily or furtively; "..stead of sneaking around
      spying on the neighbor's house" [syn: {sneak}, {mouse},
      {creep}, {pussyfoot}]
   2: put, bring, or take in a secretive or furtive manner; "sneak
     a look"; "sneak a cigarette"
   3: make off with belongings of others [syn: {pilfer}, {cabbage},
     {purloin}, {pinch}, {abstract}, {snarf}, {swipe}, {hook},
     {sneak}, {filch}, {nobble}, {lift}]
   4: pass on stealthily; "He slipped me the key when nobody was
     looking" [syn: {slip}, {sneak}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top