ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鞋-, *鞋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鞋, xié, ㄒㄧㄝˊ] shoes, footwear in general
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  圭 (guī ㄍㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 1,638

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] shoe, #1,261 [Add to Longdo]
[xié zi, ㄒㄧㄝˊ ㄗ˙, ] shoe, #5,517 [Add to Longdo]
[pí xié, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄝˊ, ] leather shoes, #9,833 [Add to Longdo]
高跟[gāo gēn xié, ㄍㄠ ㄍㄣ ㄒㄧㄝˊ, ] high-heeled shoes, #9,885 [Add to Longdo]
[tuō xié, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ, ] slippers, #12,035 [Add to Longdo]
运动[yùn dòng xié, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, / ] sports shoes, #19,192 [Add to Longdo]
[qiú xié, ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ, ] athletic shoes, #23,116 [Add to Longdo]
[liáng xié, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] sandal, #25,180 [Add to Longdo]
[xié dài, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄞˋ, / ] shoelace, #25,519 [Add to Longdo]
[xié dǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧˇ, ] sole (of a shoe), #26,550 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't like it much. Sounds like a white bootblack.[CN] 我不太喜歡,聽起來像個擦童的名字 Applause (1929)
She goes barefoot.[CN] 她不穿 Design for Living (1933)
My shoes and stockings are soaked.[CN] 我的和袜子都湿透了 The 39 Steps (1935)
Shoes?[CN]  Episode #1.3 (2013)
Over-crediting sister's card, dad's card, buying all brand clothing, bags, and shoes...[CN] 买什么名牌衣服 名牌手提袋名牌皮 如果不是你 Episode #1.8 (2004)
That's a fetching tie, Mr. Plunkett. And these spats - very exciting.[CN] 领带很高档啊普朗克先生 皮也够时髦 Design for Living (1933)
I go for the shoes next.[CN] 我先脱 It Happened One Night (1934)
- Shoes?[CN] - 子? Solaris (1971)
Come on, let's see if you can still stand on those heels.[CN] 来啊 我们来看看 还能不能在高跟上站着 'G' Men (1935)
- Here are my puppets.[CN] -穿我的 It Happened One Night (1934)
SH0EMAKER[CN]  Closely Watched Trains (1966)
I'd need clothes and shoes... and it's cold in England in March.[CN] 我需要衣服和... 還有英格蘭的三月挺冷的. 我還得需要個外套. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top