ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tumble

T AH1 M B AH0 L   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tumble-, *tumble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tumble[VI] ล้ม, See also: หกคะเมน, ตีลังกา, กลิ้งไปมา
tumbler[N] แก้วน้ำที่มีก้นหนาไม่มีหูจับ, See also:
tumbler[N] จำนวนหนึ่งแก้ว
tumbler[N] นักกายกรรม, See also: นักกายกรรมผาดโผน, การแสดงผาดโผน
tumbledown[ADJ] ซึ่งพังทลายลง
tumbleweed[N] วัชพืชชนิดหนึ่ง
tumble-down[ADJ] ซึ่งชำรุดทรุดโทรม
tumble to something[IDM] เข้าใจได้ทันที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tumble(ทัม'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) ล้ม,ล้มลง,ตกลง,หกคะเมน,ตีลังกา,ถลา,พังลง,กลิ้งไปมา,พลิกไปมา,ทำให้ยุ่งเหยิง,รีบเร่ง,กระทำอย่างรีบร้อน,เข้าใจข้อเท็จจริง n. การล้มลง,การตกลง,การพังลง,การแสดงกายกรรม,การหมดอำนาจ,ความสนใจ,ความยุ่งเหยิง,กองที่ซ้อนกันยุ่งเหยิง,ความสับสน
tumble-down(ทัม'เบิลเดาน์) adj. พังทลาย,พัง,ทลาย, Syn. rickety,falling,shaky
tumbler(ทัม'เบลอะ) n. นักกายกรรม,นักหกคะเมนตีลังกา,ถ้วยแก้ว,ตุ๊กตาล้มลุก,ลูกกลิ้ง,เครื่องทำให้แห้ง,นกพิราบจำพวกหนึ่ง
stumble(สทัม'เบิล) vi.,n. (การ) สะดุด,สะดุดเท้า,พลาดเท้า,เตะเอาตอ,ผิดพลาด,เดินโซเซ,ทำผิดพลาด,ลังเล,พูดติดอ่าง,พบโดยบังเอิญ,มาถึงโดยบังเอิญ. vt.,n. (การ) ทำให้สะดุด,เกี่ยวขา,ทำให้สงสัย,ทำให้ฉงนสนเท่ห์., See also: stumblingly adv. คำที่มีความหมายเหมือนกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
tumble(n) การล้ม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน
tumble(vi) ล้ม,หกคะเมน,กลิ้งเกลือก,พัง,ถลา,โผ
tumbler(n) กายกรรม,ตุ๊กตาล้มลุก,ลูกกลิ้ง
stumble(vi) เดินโซเซ,สะดุด,ทำผิด,พูดติดอ่าง,ลังเล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tumble dryer (n ) เครื่องอบผ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"spill and tumble upward...หลั่งไหลกันเข้ามา In the Mouth of Madness (1994)
And in 10 days' time... the rest of those worlds will tumble before us.รับรองไม่เกิน 10 วัน ดาวทุกดวงในระบบนี้จะอยู่ในกำมือเรา The Chronicles of Riddick (2004)
He took a tumble down some stairs.เขาสะดุดบันไดหกล้ม Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Tumble out of bed and I stumble to the kitchenTumble out of bed and I stumble to the kitchen The Love Guru (2008)
The hollow point would tumble through youกระสุนจะเจาะทะลุตัวนาย The Price (2008)
All right, get out of the way, get out of the way! Come here, come here. [bodies and boxes tumble and crash]ทางนี้ ,มาทางนี้ เร็วเข้า ,เร็ว ,เร็วเข้า Air: Part 1 (2009)
Our school nurse, mrs. lancaster, is in a coma. Oh, she took a terrible tumble down the stairwell yesterday.พยาบาลคนเก่าของเรา อยู่ในโคม่า แกตกบันไดเมื่อวาน Vitamin D (2009)
As if every thought that tumbles through your head was so clever it would be a crime for it not to be shared.อย่างกับทุกความคิดจากหัวนาย มันฉลาดซะเหลือเกิน มันถึงขั้นอาชญากรรมเลยนะที่เอามาเผยแพร่ The Social Network (2010)
If Leezar wins tonight, the entire world will tumble into darkness.ถ้าลีซาร์ชนะคืนนี้ โลกทั้งโลกจะตกอยู่ใต้ความมืดดำ Your Highness (2011)
♪ and all that you touch tumbles down? ♪และทุกอย่างที่เธอจับต้อง พังทลายลงมา Original Song (2011)
♪ and all that you touch tumbles down? ♪และทุกอย่างที่เธอจับต้อง พังทลายลงมา Original Song (2011)
♪ and all that you touch tumbles down? ♪และทุกอย่างที่เธอจับต้อง พังทลายลงมา Original Song (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tumbleHe tumbled down the stairs.
tumbleHe tumbled on a steep slope while skiing.
tumbleHe tumbled the papers back into the drawer.
tumbleHe was tumbled out of the car.
tumbleHis house is a tumbledown affair.
tumbleI saw a girl tumble and ran to her in spite of myself.
tumbleI tumbled on the truth by the merest accident, when I'd pretty nearly chucked the whole job.
tumbleThe child tumbled down the stairs.
tumbleThe flood waters tumbled my house into the river.
tumbleThe stock market tumbled.
tumbleThe tumble hurt him badly.
tumbleThe typhoon tumbled a tree on my yard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้ม[V] fall, See also: tumble, drop, plummet, stumble, topple, flop, Syn. หกล้ม, Example: เด็กที่อยู่ในวัยหัดเดินมักล้มบ่อย เนื่องจากการทรงตัวยังไม่ดี, Thai definition: กิริยาที่ตั้งอยู่แล้วเอนลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลง, ตั้งอยู่ไม่ได้
เกลือกกลิ้ง[V] tumble, See also: tumble about, roll over, toss and turn, Syn. กลิ้งเกลือก, Example: ร่างผอมโซของเด็กเร่ร่อนนอนหลับไหล เกลือกกลิ้งอยู่ตามบาทวิถีของตลาดชัยบาดาล, Thai definition: พยายามกระเสือกกระสนไปตามมีตามได้
คะมำ[V] fall, See also: tumble, topple, Syn. ล้มคว่ำ, Example: เขาคะมำลงไปในถังขยะที่วางอยู่ใกล้, Thai definition: อาการที่หน้าคว่ำหัวปักลง
ล้มคว่ำ[V] fall, See also: tumble, topple, plummet, stumble, Syn. ล้มคะมำ, Example: เขากระโดดเตะไอ้นักเลงสามสี่คนที่เดินปรี่เข้ามาล้มคว่ำไปคนละทาง, Thai definition: อาการที่หน้าคว่ำหัวปักลง
พลัดตก[V] tumble, See also: slip, fall, Syn. พลัดหล่น, ตก, หล่น, Example: นักไต่ลวดพลัดตกลงมาบนพื้นเขา, Thai definition: หลุดหล่นลง
พัง[V] collapse, See also: tumble down, pull down, fall to the ground, fall down, Syn. พังพินาศ, หักพัง, พังทลาย, ทะลาย, Example: เขื่อนที่สร้างทับรอยเลื่อนของเปลือกโลกนั้น เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจพังลงมาจนทำให้ผู้ที่อยู่ใต้เขื่อนเสียชีวิตได้, Thai definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
พังพินาศ[V] collapse, See also: tumble, break down, Syn. เสียหาย, ย่อยยับ, พินาศ, พังทลาย, พังฉิบหาย, Example: พายุครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้บ้านเรือนพังพินาศไปพร้อมกับชีวิตของผู้คนและสัตว์เลี้ยง, Thai definition: พังเสียหายอย่างหนัก
หกโล่[V] tumble, See also: topple, Syn. หกกลิ้ง, Example: เขาชอบหกโล่ หกคะเมนหรือเล่นอะไรที่หวาดเสียว, Notes: (ตะเลง)
ตะครุบกบ[V] tumble over, See also: slip, fall down, take a tumble, take a fall, Syn. หกล้ม, ล้ม, Thai definition: หกล้มเอามือเท้าพื้น
ตุ๊กตาล้มลุก[N] tumbler, Example: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียเขาก็เหมือนตุ๊กตาล้มลุก, Count unit: คน, Thai definition: คนเจ็บไข้ที่ไม่ค่อยมีกำลังวังชา ประเดี๋ยวล้มนอน ประเดี๋ยวลุกนั่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
หัวหกก้นขวิด[adj.] (hūa hok kon khwit) EN: rough-and-tumble   
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup   FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; tumbler   FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f]
แก้วน้ำ[n. exp.] (kaēo nām) EN: glass ; tumbler ; cup   FR: verre [m]
กะเผลก[v.] (kaphlēk) EN: limp ; stumble ; hobble   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
เกลือกกลิ้ง[v.] (kleūakkling) EN: tumble ; tumble about ; roll over ; toss and turn   FR: batifoler ; folâtrer
กลิ้งเกลือก[v.] (klingkleūak) EN: wallow ; roll ; tumble   FR: se rouler ; se vautrer

CMU English Pronouncing Dictionary
TUMBLE T AH1 M B AH0 L
TUMBLED T AH1 M B AH0 L D
TUMBLER T AH1 M B L ER0
TUMBLES T AH1 M B AH0 L Z
TUMBLERS T AH1 M B L ER0 Z
TUMBLER'S T AH1 M B L ER0 Z
TUMBLESON T AH1 M B AH0 L S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tumble (v) tˈʌmbl (t uh1 m b l)
tumbled (v) tˈʌmbld (t uh1 m b l d)
tumbler (n) tˈʌmblər (t uh1 m b l @ r)
tumbles (v) tˈʌmblz (t uh1 m b l z)
tumblers (n) tˈʌmbləz (t uh1 m b l @ z)
tumbleweed (n) tˈʌmblwiːd (t uh1 m b l w ii d)
tumble-down (j) tˈʌmbl-daun (t uh1 m b l - d au n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不倒翁[bù dǎo wēng, ㄅㄨˋ ㄉㄠˇ ㄨㄥ, ] tumbler; roly-poly, #59,885 [Add to Longdo]
扳不倒儿[bān bù dǎo er, ㄅㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄠˇ ㄦ˙, / ] tumbler; roly-poly [Add to Longdo]
滚落[gǔn luò, ㄍㄨㄣˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] tumble [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
タンブラー;タンプラー[, tanbura-; tanpura-] (n) (1) tumble dryer; tumbler; tumbler dryer; (2) drinking cup [Add to Longdo]
タンブラースイッチ[, tanbura-suicchi] (n) tumbler switch [Add to Longdo]
起き上がり小法師;起き上り小法師;起上小法師[おきあがりこぼし, okiagarikoboshi] (n) (See 不倒翁) tumbler; self-righting doll [Add to Longdo]
曲芸師[きょくげいし, kyokugeishi] (n) acrobat; tumbler [Add to Longdo]
荒れ屋;荒屋(io)[あれや, areya] (n) (obsc) (See あばら屋・1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack [Add to Longdo]
蹴躓く[けつまずく;けつまづく, ketsumazuku ; ketsumaduku] (v5k,vi) (1) (uk) to trip over something; to stumble; (2) to fail [Add to Longdo]
転がり込む[ころがりこむ, korogarikomu] (v5m,vi) (1) to roll in; to tumble into; to visit (esp. to stay overnight as an unwanted guest); to come to live with; (2) to fall in one's way; to fall into one's lap [Add to Longdo]
転がり落ちる[ころがりおちる, korogariochiru] (v1) to tumble down; to roll down [Add to Longdo]
転がる[ころがる, korogaru] (v5r,vi) (1) to roll; to tumble; (2) to fall over; to roll over; (3) to lie down; (4) to be scattered about; to be common; (5) (of a situation or outcome) to change; to turn out; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tumble \Tum"ble\, n.
   Act of tumbling, or rolling over; a fall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tumble \Tum"ble\ (t[u^]m"b'l), v. i. [imp. & p. p. {Tumbled}
   (t[u^]m"b'ld); p. pr. & vb. n. {Tumbling} (t[u^]m"bl[i^]ng).]
   [OE. tumblen, AS. tumbian to turn heels over head, to dance
   violently; akin to D. tuimelen to fall, Sw. tumla, Dan.
   tumle, Icel. tumba; and cf. G. taumeln to reel, to stagger.]
   1. To roll over, or to and fro; to throw one's self about;
    as, a person in pain tumbles and tosses.
    [1913 Webster]
 
   2. To roll down; to fall suddenly and violently; to be
    precipitated; as, to tumble from a scaffold.
    [1913 Webster]
 
       He who tumbles from a tower surely has a greater
       blow than he who slides from a molehill. --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To play tricks by various movements and contortions of the
    body; to perform the feats of an acrobat. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   {To tumble home} (Naut.), to incline inward, as the sides of
    a vessel, above the bends or extreme breadth; -- used esp.
    in the phrase tumbling home. Cf. {Wall-sided}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tumble \Tum"ble\, v. t.
   1. To turn over; to turn or throw about, as for examination
    or search; to roll or move in a rough, coarse, or
    unceremonious manner; to throw down or headlong; to
    precipitate; -- sometimes with over, about, etc.; as, to
    tumble books or papers.
    [1913 Webster]
 
   2. To disturb; to rumple; as, to tumble a bed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tumble
   n 1: an acrobatic feat of rolling or turning end over end
   2: a sudden drop from an upright position; "he had a nasty spill
     on the ice" [syn: {spill}, {tumble}, {fall}]
   v 1: fall down, as if collapsing; "The tower of the World Trade
      Center tumbled after the plane hit it" [syn: {tumble},
      {topple}]
   2: cause to topple or tumble by pushing [syn: {topple},
     {tumble}, {tip}]
   3: roll over and over, back and forth
   4: fly around; "The clothes tumbled in the dryer"; "rising smoke
     whirled in the air" [syn: {whirl}, {tumble}, {whirl around}]
   5: fall apart; "the building crumbled after the explosion";
     "Negotiations broke down" [syn: {crumble}, {crumple},
     {tumble}, {break down}, {collapse}]
   6: throw together in a confused mass; "They tumbled the teams
     with no apparent pattern"
   7: understand, usually after some initial difficulty; "She
     didn't know what her classmates were plotting but finally
     caught on" [syn: {catch on}, {get wise}, {get onto},
     {tumble}, {latch on}, {cotton on}, {twig}, {get it}]
   8: fall suddenly and sharply; "Prices tumbled after the
     devaluation of the currency"
   9: put clothes in a tumbling barrel, where they are whirled
     about in hot air, usually with the purpose of drying; "Wash
     in warm water and tumble dry"
   10: suffer a sudden downfall, overthrow, or defeat
   11: do gymnastics, roll and turn skillfully

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top