ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duck

D AH1 K   
117 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duck-, *duck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duck[VI] ดำน้ำ, See also: ผลุบๆ โผล่ๆ, จุ่มตัวลงน้ำ, Syn. evade, elude, slip
duck[N] เนื้อเป็ด
duck[VI] บ่ายเบี่ยง, See also: ตอบไม่ตรงคำถาม, Syn. evade, hedge, beat around the bush, Ant. confront, face
duck[N] เป็ด, See also: เป็ดตัวเมีย, Syn. drake, duckling
duck out[PHRV] หลบหนี, See also: หลุดรอดจาก
duckweed[N] จอกแหน
duck down[PHRV] หลบ, See also: ก้มต่ำอย่างเร็ว
duck into[PHRV] หลบ, See also: ซ่อนอย่างเร็ว
duckboards[N] แผ่นกระดานสำหรับเดินข้าม
duck and dive[SL] หนีปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duck(ดัค) n. เป็ด,ที่รัก,ทูนหัว,สัตว์เลี้ยง, Syn. immerse,submerse,dip
duckbill(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckbill platypus(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckbilled(ดัค'บิลดฺ) adj. ซึ่งมีปากอย่างเป็ด
duckling(ดัค'ลิง) n. เป็ดตัวเล็ก ๆ
duckpin(ดัค'พิน) n. ลูกโบว์ลิ่ง,duckpins การเล่นโบว์ลิ่ง
dead duckบุคคลที่จะตาย,สิ่งที่จะสลายตัว
sitting duckn. เป้านิ่ง,เหยื่อที่ต้มได้ง่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
duck(n) เป็ด
duck(vi,vt) จุ่มหัวลงในน้ำ,ดำน้ำ,มุดน้ำ,กดน้ำ,ก้ม,หลบหนี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duck gait; gait, waddlingท่าเดินแบบเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duck-billed speculumเครื่องถ่างตรวจแบบปากเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duck Waddleเดินเป็ด [การแพทย์]
duckbill weirduckbill weir, ฝายปากเป็ด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ducklike Waddleเดินคล้ายเป็ด [การแพทย์]
Ducklingลูกเป็ด [การแพทย์]
Ducksเป็ด [TU Subject Heading]
Ducksเป็ด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
duck soup[ดั๊ก ซุบ] (slang) เรื่องง่าย ๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Duck!เป็ด! Transformers: Age of Extinction (2014)
Ducks.เป็ด The Great Dictator (1940)
I'm a little duck so let's get quacking into battle.ฉันเป็ด น้อย จึงขอได้ คแวคิง ในการต่อสู้ เข้ามา. How I Won the War (1967)
I shall now read from the books of Matthew, Mark, Luke and duck!พ่อจะอ่านจากพระคัมภีร์ มัทธิว มาระโก ลูกา ...และหมอบ Blazing Saddles (1974)
Duck your head down.ออร์ก้า Jaws (1975)
It's the duck's guts.มันเป็นความกล้าเป็ด Mad Max (1979)
Do the duckทำเตอะดัค The Blues Brothers (1980)
Duck!ดัก! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Duck!เป็ด! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Whoa, Nellie! Duck!โอ้วว เจ้างั่ง หลบ Labyrinth (1986)
Mickey's a mouse. Donald's a duck. Pluto's a dog.มิคกี้เป็นหนู โดนัลเป็นเป็ด พลูโตเป็นหมา Stand by Me (1986)
What's it to you if I brought a woman, a man or a fuckin' Muscovy duck?มีอะไรให้คุณถ้าผมพาผู้หญิงคนหนึ่งคนหรือไอ้เป็ดมัสโกวี? The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duckDuck!
duckBeing able to smile while in great distress is not duck soup for a passionate individual.
duckDon't try to duck out early. Where's your sense of responsibility?
duckIt is duck soup for a carpenter to construct a chicken coop for his son.
duckLike water off a duck's back. [Proverb]
duckIt is duck soup for a girl of easy virtue to find a new man.
duckAn ugly duckling became a graceful swan.
duckNow the President is nothing but a lame duck.
duckIt's looks like a duck.
duckCan you tell a duck from a goose?
duckThat's a clear case of "water off a duck's back".
duckDucks were swimming about on the pond.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุด[V] duck, See also: burrow, go through, dive, Syn. ลอด, ผลุบ, Example: ขโมยอาจจะมุดเข้าไปขโมยไข่ของเราทางรูเล็กๆ นี้ก็ได้, Thai definition: เอาหัวลอดเข้าไป, เอาหัวดำลงไป
ผลุบๆ โผล่ๆ[V] bob up and down, See also: duck, hop, bounce, waggle, Syn. กะผลุบกะโผล่, ผลุบโผล่, Example: สองศีรษะผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ตรงหน้าประตู, Thai definition: อาการที่ผลุบลงแล้วผุดขึ้น
เป็ด[N] duck-shaped boat, Syn. อีเป็ด, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือขุดต่อกระดานเสริมกราบชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายเป็ด
เป็ด[N] duck, See also: drake, duckling, Example: เท้าของเป็ดมีพังผืดสำหรับว่ายน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ปีกในวงศ์ Anatidae ปากแบน ตีนแบน ระหว่างนิ้วมีพังผืดยึดติดกันเพื่อสะดวกในการว่ายน้ำ ตัวมีหลายสี เช่น น้ำตาล ขาว เขียว ขนาดเล็กกว่าห่าน ว่ายน้ำเก่ง กินปลา พืชน้ำและสัตว์เล็กๆ
ผลุบโผล่[ADV] bob up and down, See also: duck, jump about, move up, up and down, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, กะผลุบกะโผล่, Example: ลูกชายดำน้ำผลุบโผล่อยู่เป็นนาน, Thai definition: อย่างที่ผลุบลงแล้วผุดขึ้น, จมๆ ลอยๆ
กดน้ำ[V] duck, See also: push down into the water, dive, dip, souse, Example: พลการชันสูตรศพพบว่าหญิงสาวถูกจับกดน้ำจนเสียชีวิตคาอ่างน้ำ, Thai definition: ใช้กำลังกดให้มิดลงไปในน้ำ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไดโนเสาร์ปากเป็ด[n. exp.] (dainōsao pāk pet) EN: Duckbilled Dinosaur   
แหน[n.] (haēn) EN: duckweed   
ไข่เป็ด[n. exp.] (khai pet) EN: duck egg ; duck's egg   FR: oeuf de canne [m]
ไข่เป็ดสด [n. exp.] (khai pet sot) EN: fresh duck eggs   
ขว้างเงินทิ้งน้ำ[xp] (khwāng ngoen thing nām) EN: play ducks and drakes with money   
กดน้ำ[v. exp.] (kot nām) EN: duck ; push down into the water ; dive ; dip ; souse   
เล้า[n.] (lao) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle)   FR: enclos [m] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m]
เล้าเป็ด[n. exp.] (lao pet) EN: duck pen   
ลาบเป็ด[n. exp.] (lāp pet) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies)   
เลี้ยงเป็ด[v. exp.] (līeng pet) EN: raise ducks   FR: élever des canards

CMU English Pronouncing Dictionary
DUCK    D AH1 K
DUCKS    D AH1 K S
DUCK'S    D AH1 K S
DUCKED    D AH1 K T
DUCKER    D AH1 K ER0
DUCKS'    D AH1 K S
DUCKING    D AH1 K IH0 NG
DUCKETT    D AH1 K AH0 T
DUCKLING    D AH1 K L IH0 NG
DUCKWALL    D AH1 K W AO2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duck    (v) dˈʌk (d uh1 k)
ducks    (v) dˈʌks (d uh1 k s)
ducky    (n) dˈʌkiː (d uh1 k ii)
ducked    (v) dˈʌkt (d uh1 k t)
duckies    (n) dˈʌkɪz (d uh1 k i z)
ducking    (v) dˈʌkɪŋ (d uh1 k i ng)
duckings    (n) dˈʌkɪŋz (d uh1 k i ng z)
duckling    (n) dˈʌklɪŋ (d uh1 k l i ng)
duckweed    (n) dˈʌkwiːd (d uh1 k w ii d)
ducklings    (n) dˈʌklɪŋz (d uh1 k l i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yā, ㄧㄚ, / ] duck, #4,967 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] duckweed, #9,631 [Add to Longdo]
鸭子[yā zi, ㄧㄚ ㄗ˙, / ] duck, #12,151 [Add to Longdo]
[wù, ˋ, ] duck, #41,154 [Add to Longdo]
[piāo, ㄆㄧㄠ, ] duckweed, #551,222 [Add to Longdo]
鸭子汤[yā zi tāng, ㄧㄚ ㄗ˙ ㄊㄤ, / ] Duck soup [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง English: duck

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ducken {n}; Neigen {n} (des Kopfes)duck [Add to Longdo]
Ente {f} [ornith.] | Enten {pl}duck | ducks [Add to Longdo]
Entenjagd {f}duck shooting [Add to Longdo]
ducken | den Kopf ducken (vor)to duck | to duck one's head (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ鴛鴦[アメリカおし;アメリカオシ, amerika oshi ; amerikaoshi] (n) (uk) wood duck (Aix sponsa); Carolina duck [Add to Longdo]
カモハシ竜;鴨嘴竜[カモハシりゅう(カモハシ竜);かもはしりゅう(鴨嘴竜), kamohashi ryuu ( kamohashi ryuu ); kamohashiryuu ( kamo kuchibashi ryuu )] (n) duck-billed dinosaur; hadrosaur [Add to Longdo]
カモ科;鴨科[カモか(カモ科);かもか(鴨科), kamo ka ( kamo ka ); kamoka ( kamo ka )] (n) Anatidae (duck family of birds) [Add to Longdo]
ガーガー[, ga-ga-] (n) quack (sound made by ducks); braak [Add to Longdo]
ショベルノーズキャットフィッシュ;ショベルノーズ・キャットフィッシュ[, shoberuno-zukyattofisshu ; shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) shovelnose catfish (Sorubim lima); duckbill catfish [Add to Longdo]
ダッキング[, dakkingu] (n,vs) ducking (e.g. in boxing) [Add to Longdo]
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck [Add to Longdo]
マイアサウラ[, maiasaura] (n) Maiasaura (genus of large duck-billed dinosaurs) (lat [Add to Longdo]
ラバーダック[, raba-dakku] (n) rubber duck [Add to Longdo]
リーゼントスタイル[, ri-zentosutairu] (n) regent style (hair fashion); ducktail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Widgeon \Widg"eon\, n. [Probably from an old French form of F.
   vigeon, vingeon, gingeon; of uncertain origin; cf. L. vipio,
   -onis, a kind of small crane.] (Zool.)
   Any one of several species of fresh-water ducks, especially
   those belonging to the subgenus {Mareca}, of the genus
   {Anas}. The common European widgeon ({Anas penelope}) and the
   American widgeon ({Anas Americana}) are the most important
   species. The latter is called also {baldhead}, {baldpate},
   {baldface}, {baldcrown}, {smoking duck}, {wheat}, {duck}, and
   {whitebelly}.
   [1913 Webster]
 
   {Bald-faced widgeon}, or {Green-headed widgeon}, the American
    widgeon.
 
   {Black widgeon}, the European tufted duck.
 
   {Gray widgeon}.
   (a) The gadwall.
   (b) The pintail duck.
 
   {Great headed widgeon}, the poachard.
 
   {Pied widgeon}.
   (a) The poachard.
   (b) The goosander.
 
   {Saw-billed widgeon}, the merganser.
 
   {Sea widgeon}. See in the Vocabulary.
 
   {Spear widgeon}, the goosander. [Prov. Eng.]
 
   {Spoonbilled widgeon}, the shoveler.
 
   {White widgeon}, the smew.
 
   {Wood widgeon}, the wood duck.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duck \Duck\ (d[u^]k), v. i.
   1. To go under the surface of water and immediately reappear;
    to dive; to plunge the head in water or other liquid; to
    dip.
    [1913 Webster]
 
       In Tiber ducking thrice by break of day. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To drop the head or person suddenly; to bow.
    [1913 Webster]
 
       The learned pate
       Ducks to the golden fool.       --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duck \Duck\ (d[u^]k), n. [Cf. Dan. dukke, Sw. docka, OHG.
   doccha, G. docke. Cf. {Doxy}.]
   A pet; a darling. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duck \Duck\, n. [D. doek cloth, canvas, or Icel. d[=u]kr cloth;
   akin to OHG. tuoh, G. tuch, Sw. duk, Dan. dug.]
   1. A linen (or sometimes cotton) fabric, finer and lighter
    than canvas, -- used for the lighter sails of vessels, the
    sacking of beds, and sometimes for men's clothing.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) pl. The light clothes worn by sailors in hot
    climates. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duck \Duck\, v. t. [imp. & p. p. {Ducked}; p. pr. & vb. n.
   {Ducking}.] [OE. duken, douken, to dive; akin to D. duiken,
   OHG. t?hhan, MHG. tucken, t["u]cken, t?chen, G. tuchen. Cf.
   5th {Duck}.]
   1. To thrust or plunge under water or other liquid and
    suddenly withdraw.
    [1913 Webster]
 
       Adams, after ducking the squire twice or thrice,
       leaped out of the tub.        --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   2. To plunge the head of under water, immediately withdrawing
    it; as, duck the boy.
    [1913 Webster]
 
   3. To bow; to bob down; to move quickly with a downward
    motion. " Will duck his head aside." --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duck \Duck\, n. [OE. duke, doke. See {Duck}, v. t. ]
   1. (Zool.) Any bird of the subfamily {Anatin[ae]}, family
    {Anatid[ae]}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The genera and species are numerous. They are divided
      into {river ducks} and {sea ducks}. Among the former
      are the common domestic duck ({Anas boschas}); the wood
      duck ({Aix sponsa}); the beautiful mandarin duck of
      China ({Dendronessa galeriliculata}); the Muscovy duck,
      originally of South America ({Cairina moschata}). Among
      the sea ducks are the eider, canvasback, scoter, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. A sudden inclination of the bead or dropping of the
    person, resembling the motion of a duck in water.
    [1913 Webster]
 
       Here be, without duck or nod,
       Other trippings to be trod.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Bombay duck} (Zool.), a fish. See {Bummalo}.
 
   {Buffel duck}, {Spirit duck}. See {Buffel duck}.
 
   {Duck ant} (Zool.), a species of white ant in Jamaica which
    builds large nests in trees.
 
   {Duck barnacle}. (Zool.) See {Goose barnacle}.
 
   {Duck hawk}. (Zool.)
    (a) In the United States: The peregrine falcon.
    (b) In England: The marsh harrier or moor buzzard.
 
   {Duck mole} (Zool.), a small aquatic mammal of Australia,
    having webbed feet and a bill resembling that of a duck
    ({Ornithorhynchus anatinus}). It belongs the subclass
    Monotremata and is remarkable for laying eggs like a bird
    or reptile; -- called also {duckbill}, {platypus},
    {mallangong}, {mullingong}, {tambreet}, and {water mole}.
    
 
   {To make ducks and drakes}, to throw a flat stone obliquely,
    so as to make it rebound repeatedly from the surface of
    the water, raising a succession of jets; hence:
 
   {To play at ducks and drakes}, with property, to throw it
    away heedlessly or squander it foolishly and unprofitably.
    
 
   {Lame duck}. See under {Lame}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duck
   n 1: small wild or domesticated web-footed broad-billed swimming
      bird usually having a depressed body and short legs
   2: (cricket) a score of nothing by a batsman [syn: {duck},
     {duck's egg}]
   3: flesh of a duck (domestic or wild)
   4: a heavy cotton fabric of plain weave; used for clothing and
     tents
   v 1: to move (the head or body) quickly downwards or away;
      "Before he could duck, another stone struck him"
   2: submerge or plunge suddenly
   3: dip into a liquid; "He dipped into the pool" [syn: {dip},
     {douse}, {duck}]
   4: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
     (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
     skirted the problem"; "They tend to evade their
     responsibilities"; "he evaded the questions skillfully" [syn:
     {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent}, {parry},
     {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top