ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drift

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drift-, *drift*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drift(n) กองดิน, See also: กองหิมะ, Syn. heap, stack, mound
drift(n) การเบี่ยงเบนออกจากเส้นทาง
drift(n) ความหมาย, See also: ใจความ, Syn. meaning, message
drift(n) แนวทาง, See also: แนว, แนวโน้ม
drift(vi) เร่ร่อน, See also: ระหกระเหิน, ใช้ชีวิตอย่างไร้จุดมุ่งหมาย, Syn. roam, wander, ramble
drift(n) แรงผลักดัน
drift(vi) ลอย, See also: ปลิว, ล่องลอย, Syn. breeze, flit, sail, float
drift(vi) หลง, See also: หลงทาง, พลัดหลง, Syn. digress, depart, Ant. advance
drift in(phrv) ถูกพัดพาไป, See also: พาไป
drift in(phrv) มาถึงอย่างเป็นทาการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drift(ดริฟทฺ) vi., vt., n. (การ) ล่องลอย, เลื่อนลอย, ลอยไปทับกันเป็นกอง, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร, สิ่งที่ล่องลอย, ความโน้มน้าว, ความหมาย, เจตนา, , See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float, mound, wander
drift anchorn. สมอเรือ, อวนใต้น้ำ
drift anglen. มุมเบี่ยงเบน, มุมบินเอียง
driftage(ดริฟ'ทิจฺ) n. การล่องลอย, ปริมาณที่ล่องลอย, สิ่งที่ล่องลอย, กำลังลมที่ทำให้เบี่ยงเบน
driftblot(ดริฟท'โบลท) n. แหลอย, สลักผูก,
drifty(ดริฟ'ทิ) adj. เกี่ยวกับการล่องลอย, ซึ่งล่องลอย, ชอบพเนจร
adrift(อะดริฟทฺ') adj., adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
star driftn. ดาวตก

English-Thai: Nontri Dictionary
drift(n) การพเนจร, การพัดพาไป, กระแส, การล่องลอย, สิ่งที่ล่องลอย, กอง
drift(vi, vt) ระเหเร่ร่อน, พเนจร, พัดพาไป, ลอย, ล่องลอย, เลื่อนลอย, นำไปด้วย
drifter(n) คนพเนจร, คนเร่ร่อน, คนเปลี่ยนงานบ่อยๆ
adrift(adv) ตามยถากรรม, ตุหรัดตุเหร่ไป
snowdrift(n) กองหิมะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
driftน้ำปลิว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drift๑. การพัดลอยละล่องไป๒. ตะกอนธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drift eliminatorแผงเกล็ดกันน้ำปลิว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
driftingการบังคับเลี้ยวไถล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
drift velocityความเร็วลอยเลื่อน, ความเร็วเฉลี่ยซึ่งอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ในตัวนำ  เป็นความเร็วต่ำมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Drifting dust or drifting sandฝุ่นฟุ้ง หรือทรายฟุ้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Drifting or blowing dust or sandฝุ่น หรือทรายพัดฟุ้ง ฝุ่น หรือทรายพัดลอยละล่อง [อุตุนิยมวิทยา]
Drifting Snowพริ้วหิมะ หรือหิมะพัดลอยละล่องไป, Example: เกิดเนื่องจากหิมะถูกลมพัดพาลอยละล่องไปสูงจาก พื้นดินเล็กน้อย ไม่เกิน 6 ฟุต ทัศนวิสัยในแนวระดับสายตาพอมองเห็นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Drifting snowพริ้วหิมะ หรือหิมะพัดลอยละล่องไป [อุตุนิยมวิทยา]
Drifting snow and blowing snowพริ้วหิมะ และหิมะฟุ้ง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everyone smiles as you drift past the flowersทุกคนยิ้ม ในขณะที่คุณล่องลอยดอกไม้ที่ผ่าน มา Yellow Submarine (1968)
To allow it to drift on forever through space would create not only a collision hazard, but who knows what other monster's mutation might emerge from its putrefying carcass."ให้หายไปตลอดกาลด้วย" ไม่เพียงแต่ที่จะสร้างความเสียหาย แต่ใครจะรู้เล่าว่า สัตว์ประหลาดนั่นกลายพันธุ์ได้ The Cement Garden (1993)
I was afraid she'd drift away....และฉันอิจฉา ฉันกลัวว่าเธอจะตีห่างออกไป Brokedown Palace (1999)
The time between Mikako and I drifts further and further apart.เวลาระหว่างผมและมิกาโกะ ลอยห่องออกไปและห่างออกไป Hoshi no koe (2002)
Them sheep'll drift if I don't get back up there tonight.ถ้าไม่ขึ้นไปคืนนี้ แกะอาจจะหลงฝูงก็ได้นะ Brokeback Mountain (2005)
The 86 cuts to the inside and drifts the gutter. He can overtake him.86 พุ่งเข้ามา แซงขึ้นๆ ในที่สุดก็ฝ่าการป้องกันได้ Initial D (2005)
(TOKYO drift (FAST furious) playing)(TOKYO DRIFT (FAST FURIOUS) PLAYING) The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Drift King.ดริฟท์ คิง The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Well, look, man, this car right here's like the Mona Lisa of the drift world.เอาล่ะ รถอยู่ที่นี่แล้ว เหมือนกับโมนาลิซา ที่ "ดริฟ" โลกนี้ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
And now you found your family with these drift nuts.และตอนนี้คุณเจอครอบครัวของคุณ กับดริฟท์เท่ๆพวกนั้น The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
My mother, she's blind in one eye and she can drift better than that.แม่ของฉัน เธอตาบอดข้างหนึง และเธอดริฟท์ได้ เก่งกว่านั้นอีก The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
So, if you don't drift to win, what do you drift for?ถ้ายังงั้น ถ้าคุณไม่ได้ "ดริฟท์" เพื่อชัยชนะ แล้วคุณทำไปเพื่ออะไร The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
driftDrifting off to sleep again, the same dream returned, three times in all.
driftHe drifted aimlessly through life.
driftI felt so good as I lazed in the sunshine that I drifted off to sleep.
driftJane used to be one of my best friends at school but we've drifted apart over the past few years.
driftMany young Japanese people are drifting aimlessly in life.
driftMaybe, but I can't catch the drift of even simple situations.
driftOur boat drifted to shore on the tide.
driftThe boat drifted about on the sea.
driftThe boat drifted down the stream.
driftThe boat drifted out to sea.
driftThe boat was drifting in the ocean.
driftThe drift of the current is to the south.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่อง(v) float, See also: drift, go downstream, Syn. ล่องเรือ, แล่นเรือ, ล่องไป, ลอย, Example: เรือสำเภาทำหน้าที่บรรทุกสินค้าล่องไปมาระหว่างจีนกับสยาม, Thai Definition: ลงมาตามน้ำ
ล่องลอย(v) float, See also: drift, bob, sail, glide, move gently, slip along, slide, Syn. ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: เรือน้อยล่องลอยไปตามน้ำ, Thai Definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ
ลอยน้ำ(v) float on the water, See also: drift on the water, Ant. จมน้ำ, Example: ปอดมีน้ำหนักเบาและมีรูพรุนเต็มไปหมดจึงลอยน้ำ
เคว้ง(v) drift, See also: float, wander, Syn. คว้างเคว้ง, เคว้งคว้าง, ลอยเคว้ง, เลื่อนลอย, Ant. มีเป้าหมาย, Example: เราไม่ได้ตั้งเป้าไว้มากแต่ควรตั้งแนวไว้บางอย่างเพื่อไม่ไห้เคว้งเสียเลยทีเดียว
เคว้งคว้าง(v) drift, See also: float, wander, Syn. คว้าง, คว้างเคว้ง, เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, Ant. มีเป้าหมาย, Example: เมื่อครอบครัวแตกแยกเด็กๆ ก็เคว้งคว้างไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร, Thai Definition: อาการที่หมุนลอยไปตามกระแสลมกระแสน้ำอย่างไร้จุดหมายและที่ยึดเหนี่ยว
เคว้งคว้าง(adv) adrift, See also: drifting, aimlessly, ramdomly, purposelessly, Syn. ไร้จุดหมาย, เลื่อนลอย, Ant. มีเป้าหมาย, Example: เรื่องราวเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในสังคมที่กำลังมีปัญหาและคนมีสภาพจิตใจที่ลอยเคว้งคว้าง, Thai Definition: ไปตามกระแสลมกระแสน้ำอย่างไร้จุดหมายและที่ยึดเหนี่ยว
ลอยละล่อง(v) drift, See also: float, wander, waft, Syn. ลอย, ล่องลอย, Example: ดอกหญ้าลอยละล่องขึ้นไปตามกระแสลมที่พัดผ่าน, Thai Definition: ทรงตัวอยู่ในอากาศ
ลอยลำ(v) float, See also: drift, Syn. ลอย, ลอยน้ำ, Example: เรือรบของสหรัฐลอยลำอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย, Thai Definition: ทรงตัวอยู่ในน้ำหรือในอากาศ
ลอยลิ่ว(v) drift, See also: float, waft, Syn. ลอย, ลอยละล่อง, Example: เขาง้างเท้าออกแรงเตะจนลูกฟุตบอลลอยลิ่วไปยังกลุ่มเด็กที่นั่งดูอยู่, Thai Definition: ทรงตัวอยู่ในน้ำหรือในอากาศ
ระเหระหน(v) roam, See also: drift, wander, rove, Syn. เร่ร่อน, ร่อนเร่, ระเหหน, Example: หลังการผลัดอำนาจเขาต้องระเหระหนอยู่ในต่างประเทศนับสิบปี, Thai Definition: ซัดเซไปตามบุญตามกรรม, ไม่เป็นที่เป็นทาง, เร่ร่อนไป, อยู่ไม่เป็นที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลื่อน[khleūoen] (v) EN: move ; shift ; drift ; displace ; progress  FR: déplacer ; se déplacer ; circuler ; mouvoir ; se mouvoir ; bouger ; animer ; s'animer ; s'agiter
เลื่อนลอย[leūoenløi] (v) EN: drift ; be absent minded
ลอย[løi] (v) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft  FR: flotter ; surnager
ลอยคว้าง[løikhwāng] (v) EN: float ; adrift
ลอยละล่อง[løi la long] (v, exp) EN: drift; float; wander; waft
ลอยลิ่ว[løiliu] (v) EN: drift ; float ; waft
ลอยน้ำ[løi nām] (v, exp) EN: float on the water ; drift on the water  FR: flotter sur l'eau
ลอยแพ[løiphaē] (v) EN: be adrift on a raft ; float on a raft
ล่อง[lǿng] (v) EN: float ; drift ; go downstream ; follow the wind  FR: flotter ; dériver ; descendre le courant
ล่องลอย[lǿngløi] (v) EN: wander ; drift

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
drift
drifta
drifts
drifted
drifted
drifter
drifters
drifting
driftnet
driftwood

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drift
drifts
drifted
drifter
driftage
drifters
drifting
drift-ice
drift-net
drift-nets

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漂移[piāo yí, ㄆㄧㄠ ㄧˊ,  ] drift (electrical) #26,656 [Add to Longdo]
漂游[piāo yóu, ㄆㄧㄠ ㄧㄡˊ,   /  ] drift #115,389 [Add to Longdo]
四海飘零[sì hǎi piāo líng, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ,     /    ] drifting aimlessly all over the place (成语 saw) [Add to Longdo]
甩尾[shuǎi wěi, ㄕㄨㄞˇ ㄨㄟˇ,  ] drift (cornering technique in car racing, lit. to throw the tail) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdriftkorrektur { f }drift correction [Add to Longdo]
Austreiber { m }drift punch [Add to Longdo]
Drift { f }drift [Add to Longdo]
Durchschläger { m }; Durchtreiber { m }drift punch [Add to Longdo]
Silospeicher { m } [ electr. ]drift register [Add to Longdo]
Treibeis { n }drift ice [Add to Longdo]
Treibnetz n; Driftnetz { n } | Fischfang mit Treibnetzen (industrielle Fischerei)drift net; driftnet; drift netting | drift netting (industrial fishing) [Add to Longdo]
driftento drift [Add to Longdo]
Driftwinkel { m }drift angle; side slip angle [Add to Longdo]
Schräglaufwinkel { m }drift angle; slip angle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
旨(P);宗[むね, mune] (n) (1) center (centre); pillar; principle; (2) (旨 only) purport; gist; drift; meaning; (P) #2,781 [Add to Longdo]
漂流[ひょうりゅう, hyouryuu] (n, vs) drifting; drift; (P) #12,065 [Add to Longdo]
流す[ながす, nagasu] (v5s, vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P) #12,840 [Add to Longdo]
偏差[へんさ, hensa] (n) deflection; deviation; variation; declination; drift #19,399 [Add to Longdo]
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv, vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly [Add to Longdo]
アウケニプテルス科[アウケニプテルスか, aukeniputerusu ka] (n) Ageneiosidae (family of driftwood catfishes) [Add to Longdo]
ウェイジドリフト[ueijidorifuto] (n) wage drift [Add to Longdo]
ドリフター[dorifuta-] (n) drifter [Add to Longdo]
ドリフト[dorifuto] (n) drift [Add to Longdo]
ドリフト・ダイブ;ドリフトダイブ[dorifuto . daibu ; dorifutodaibu] (n) drift dive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドリフト[どりふと, dorifuto] drift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 adit \ad"it\ ([a^]d"[i^]t), n. [L. aditus, fr. adire, aditum, to
   go to; ad + ire to go.]
   1. An entrance or passage. Specifically: The nearly
    horizontal opening by which a mine is entered, or by which
    water and ores are carried away; -- called also {drift}
    and {tunnel}.
    [1913 Webster]
 
   2. Admission; approach; access. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Yourself and yours shall have
       Free adit.              --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drift \Drift\, n. [From {drive}; akin to LG. & D. drift a
   driving, Icel. drift snowdrift, Dan. drift, impulse, drove,
   herd, pasture, common, G. trift pasturage, drove. See
   {Drive}.]
   1. A driving; a violent movement.
    [1913 Webster]
 
       The dragon drew him [self] away with drift of his
       wings.                --King
                          Alisaunder
                          (1332).
    [1913 Webster]
 
   2. The act or motion of drifting; the force which impels or
    drives; an overpowering influence or impulse.
    [1913 Webster]
 
       A bad man, being under the drift of any passion,
       will follow the impulse of it till something
       interpose.              --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Course or direction along which anything is driven;
    setting. "Our drift was south." --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
   4. The tendency of an act, argument, course of conduct, or
    the like; object aimed at or intended; intention; hence,
    also, import or meaning of a sentence or discourse; aim.
    [1913 Webster]
 
       He has made the drift of the whole poem a compliment
       on his country in general.      -- Addison.
    [1913 Webster]
 
       Now thou knowest my drift.      --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. That which is driven, forced, or urged along; as:
    (a) Anything driven at random. "Some log . . . a useless
      drift." --Dryden.
    (b) A mass of matter which has been driven or forced
      onward together in a body, or thrown together in a
      heap, etc., esp. by wind or water; as, a drift of
      snow, of ice, of sand, and the like.
      [1913 Webster]
 
         Drifts of rising dust involve the sky. -- Pope.
      [1913 Webster]
 
         We got the brig a good bed in the rushing drift
         [of ice].             --Kane.
    (c) A drove or flock, as of cattle, sheep, birds. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         Cattle coming over the bridge (with their great
         drift doing much damage to the high ways). --
                          Fuller.
      [1913 Webster]
 
   6. (Arch.) The horizontal thrust or pressure of an arch or
    vault upon the abutments. [R.] --Knight.
    [1913 Webster]
 
   7. (Geol.) A collection of loose earth and rocks, or
    boulders, which have been distributed over large portions
    of the earth's surface, especially in latitudes north of
    forty degrees, by the agency of ice.
    [1913 Webster]
 
   8. In South Africa, a ford in a river.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mech.) A slightly tapered tool of steel for enlarging or
    shaping a hole in metal, by being forced or driven into or
    through it; a broach.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mil.)
     (a) A tool used in driving down compactly the composition
       contained in a rocket, or like firework.
     (b) A deviation from the line of fire, peculiar to oblong
       projectiles.
       [1913 Webster]
 
   11. (Mining) A passage driven or cut between shaft and shaft;
     a driftway; a small subterranean gallery; an adit or
     tunnel.
     [1913 Webster]
 
   12. (Naut.)
     (a) The distance through which a current flows in a given
       time.
     (b) The angle which the line of a ship's motion makes
       with the meridian, in drifting.
     (c) The distance to which a vessel is carried off from
       her desired course by the wind, currents, or other
       causes.
     (d) The place in a deep-waisted vessel where the sheer is
       raised and the rail is cut off, and usually
       terminated with a scroll, or driftpiece.
     (e) The distance between the two blocks of a tackle.
       [1913 Webster]
 
   13. The difference between the size of a bolt and the hole
     into which it is driven, or between the circumference of
     a hoop and that of the mast on which it is to be driven.
     [1913 Webster]
 
   14. (Phys. Geog.) One of the slower movements of oceanic
     circulation; a general tendency of the water, subject to
     occasional or frequent diversion or reversal by the wind;
     as, the easterly drift of the North Pacific.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   15. (A["e]ronautics) The horizontal component of the pressure
     of the air on the sustaining surfaces of a flying
     machine. The lift is the corresponding vertical
     component, which sustains the machine in the air.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: Drift is used also either adjectively or as the first
      part of a compound. See {Drift}, a.
      [1913 Webster]
 
   {Drift of the forest} (O. Eng. Law), an examination or view
    of the cattle in a forest, in order to see whose they are,
    whether they are commonable, and to determine whether or
    not the forest is surcharged. --Burrill. [1913 Webster]
 
   {continental drift} (Geology), the very slow (ca. 1-5 cm per
    year) movement of the continents and parts of continents
    relative to each other and to the points of upwelling of
    magma in the viscous layers beneath the continents; --
    causing, for example, the opening of the South Atlantic
    Ocean by the movement of Africa and South America away
    from each other. See also {plate tectonics}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drift \Drift\, v. i. [imp. & p. p. {Drifted}; p. pr. & vb. n.
   {Drifting}.]
   1. To float or be driven along by, or as by, a current of
    water or air; as, the ship drifted astern; a raft drifted
    ashore; the balloon drifts slowly east.
    [1913 Webster]
 
       We drifted o'er the harbor bar.    -- Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. To accumulate in heaps by the force of wind; to be driven
    into heaps; as, snow or sand drifts.
    [1913 Webster]
 
   3. (mining) to make a drift; to examine a vein or ledge for
    the purpose of ascertaining the presence of metals or
    ores; to follow a vein; to prospect. [U.S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drift \Drift\, v. t.
   1. To drive or carry, as currents do a floating body. --J. H.
    Newman.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive into heaps; as, a current of wind drifts snow or
    sand.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) To enlarge or shape, as a hole, with a drift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drift \Drift\, a.
   That causes drifting or that is drifted; movable by wind or
   currents; as, drift currents; drift ice; drift mud. --Kane.
   [1913 Webster]
 
   {Drift anchor}. See {Sea anchor}, and also {Drag sail}, under
    {Drag}, n.
 
   {Drift epoch} (Geol.), the glacial epoch.
 
   {Drift net}, a kind of fishing net.
 
   {Drift sail}. Same as {Drag sail}. See under {Drag}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drift
   n 1: a force that moves something along [syn: {drift},
      {impetus}, {impulsion}]
   2: the gradual departure from an intended course due to external
     influences (as a ship or plane)
   3: a process of linguistic change over a period of time
   4: a large mass of material that is heaped up by the wind or by
     water currents
   5: a general tendency to change (as of opinion); "not openly
     liberal but that is the trend of the book"; "a broad movement
     of the electorate to the right" [syn: {drift}, {trend},
     {movement}]
   6: the pervading meaning or tenor; "caught the general drift of
     the conversation" [syn: {drift}, {purport}]
   7: a horizontal (or nearly horizontal) passageway in a mine;
     "they dug a drift parallel with the vein" [syn: {drift},
     {heading}, {gallery}]
   v 1: be in motion due to some air or water current; "The leaves
      were blowing in the wind"; "the boat drifted on the lake";
      "The sailboat was adrift on the open sea"; "the shipwrecked
      boat drifted away from the shore" [syn: {float}, {drift},
      {be adrift}, {blow}]
   2: wander from a direct course or at random; "The child strayed
     from the path and her parents lost sight of her"; "don't
     drift from the set course" [syn: {stray}, {err}, {drift}]
   3: move about aimlessly or without any destination, often in
     search of food or employment; "The gypsies roamed the woods";
     "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The cattle roam
     across the prairie"; "the laborers drift from one town to the
     next"; "They rolled from town to town" [syn: {roll},
     {wander}, {swan}, {stray}, {tramp}, {roam}, {cast}, {ramble},
     {rove}, {range}, {drift}, {vagabond}]
   4: vary or move from a fixed point or course; "stock prices are
     drifting higher"
   5: live unhurriedly, irresponsibly, or freely; "My son drifted
     around for years in California before going to law school"
     [syn: {freewheel}, {drift}]
   6: move in an unhurried fashion; "The unknown young man drifted
     among the invited guests"
   7: cause to be carried by a current; "drift the boats
     downstream"
   8: drive slowly and far afield for grazing; "drift the cattle
     herds westwards"
   9: be subject to fluctuation; "The stock market drifted upward"
   10: be piled up in banks or heaps by the force of wind or a
     current; "snow drifting several feet high"; "sand drifting
     like snow"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 drift /drift/
  bevy; collection; group; heap; herd; set

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top