ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pillowslip

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pillowslip-, *pillowslip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pillowslip[N] ปลอกหมอน, Syn. pillow cover, pillow casing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pillowslip(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน

English-Thai: Nontri Dictionary
pillowslip(n) ปลอกหมอน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pillowslip    (n) pˈɪlouslɪp (p i1 l ou s l i p)
pillowslips    (n) pˈɪlouslɪps (p i1 l ou s l i p s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top