Search result for

แตะ

(58 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แตะ-, *แตะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตะ[N] slippers, See also: moccasin, Syn. รองเท้าแตะ, Example: ก่อนเข้าห้องผู้ป่วยจะต้องเปลี่ยนรองเท้า เพื่อใส่รองเท้าแตะที่โรงพยาบาลเตรียมไว้, Thai definition: เกือกหรือรองเท้าไม่หุ้มส้นชนิดหนึ่ง
แตะ[V] touch, See also: strike slightly, Syn. สัมผัส, ต้อง, แตะต้อง, Example: กาวที่ใช้ฉาบอยู่ด้านหลังแสตมป์เป็นกาวแห้ง เมื่อใช้น้ำแตะที่ด้านหลังนั้นก็สามารถผนึกแสตมป์ลงบนซองได้ทันที, Thai definition: ถูกต้องแต่เพียงเบาๆ หรือนิดหน่อย
แตะ[N] woven bamboo strips used to make a fence or partition, Thai definition: รั้วหรือฝาเรือนที่ใช้ไม้รวกหรือไม้ไผ่ผ่าซีกขัดกัน
แตะต้อง[V] touch, See also: handle, Syn. แตะ, ต้อง, สัมผัส, Example: คุณพ่อไม่กล้าแตะต้องสมบัติของคุณแม่ไม่ว่าชิ้นใดๆ, Thai definition: ถูกต้องแต่เพียงเบาๆ หรือนิดหน่อย, โดยปริยายหมายความว่ายุ่งเกี่ยว เกี่ยวข้อง
แตะเบาๆ[V] touch lightly, See also: touch softly, Example: เมื่อเราใช้มือแตะเบาๆ ที่คอ เราจะรับรู้ว่ามีการสั่นสะเทือนขณะเปล่งเสียง, Thai definition: สัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงแผ่วเบา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แตะก. ถูกต้องแต่เบา ๆ หรือเพียงนิดหน่อย. น. เรียกรองเท้าชนิดไม่หุ้มส้น ว่า รองเท้าแตะ.
แตะต้องก. ถูกต้องแต่เบา ๆ หรือเพียงนิดหน่อย, โดยปริยายหมายความว่า ยุ่งเกี่ยว, เกี่ยวข้อง, เช่น ผมไม่เคยแตะต้องการพนัน.
จด ๑แตะ.
แจะ ๑แตะต้อง เช่น มือไปแจะหน้าขนม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contiguousแตะกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Paw.แตะมือ Seven Psychopaths (2012)
Don't disappear. become unavoidable.อย่าหายตัวไป แค่ทำตัวแตะต้องไม่ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
You touch this dress, you will never set foot in here again- ถ้าเธอแตะชุดนั้น เธอก็ไม่ต้องมาเหยียบที่นี่อีก There Might be Blood (2008)
Don't touch me! Leave me alone!อย่าแตะต้องฉัน ปล่อยฉันไว้คนเดียว Emancipation (2008)
(Sophia) Just stay away from me! Don't touch me!แค่อยู่ห่างๆฉัน อย่าแตะต้องฉัน Emancipation (2008)
Don't touch it.อย่าแตะต้องมัน The Mark of Nimueh (2008)
Don't worry, I won't let anything happen to you.ไม่ต้องห่วง ไม่มีใครแตะต้องเจ้าได้หรอก Duel of the Droids (2008)
I hope you won't have to touch a sword for your entire lifeข้าหวังว่าเจ้าจะไม่แตะต้องดาบเล่มนี้ตลอดชีวิต Iljimae (2008)
But if all else failed and you have to touch a sword.แต่ถ้าเจ้าไม่ทำตามสัญญาและแตะต้องมัน Iljimae (2008)
Don't you touch her!อย่าแตะต้องตัวเธอ The Bank Job (2008)
Don't touch her.อย่าแตะต้องเธอ Babylon A.D. (2008)
Don't touch her.อย่าแตะต้องเธอ Babylon A.D. (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แตะ[X] (tae) EN: touch ; strike slightly ; hit   FR: toucher à ; prendre
แตะต้อง[v.] (taetǿng) EN: touch   FR: toucher ; tripoter

English-Thai: Longdo Dictionary
flipflop(n) รองเท้าแตะ, รองเท้าหูหนีบ, รองเท้าหูคีบ เช่น This summer's must-have fashion accessory is the topless flipflop - a sandal with no straps and no apparent way of staying on your foot., S. flip-flop

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be at[PHRV] แตะต้อง, Syn. meddle with
brush past[PHRV] สัมผัส (บางสิ่ง) เบาๆ, See also: แตะ(บางสิ่ง)เบาๆ
cap[VT] แตะหมวกคำนับ, See also: ถอดหมวกออกแสดงความเคารพ
chuck under[PHRV] แตะหรือสัมผัสเบาๆ
dab at[PHRV] แตะเบาๆ, See also: สัมผัสเบาๆ
dig someone in the ribs[IDM] แตะด้วยข้อศอกอย่างแอบๆ (เพื่อแสดงความรู้สึกขบขัน), See also: เอาข้อศอกสัมผัสหรือแตะอย่างแอบๆ
dub[VT] แตะไหล่เบาๆ (เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอัศวิน), Syn. confer a knighthood, knight, title
finger[VT] แตะด้วยนิ้ว, See also: สัมผัสด้วยนิ้ว, ลูบ, ไล้, Syn. touch, feel, handle
hack[VT] แตะแขนฝ่ายตรงข้ามในกีฬาบาสเกตบอล, See also: แตะแขนคู่ต่อสู้ในกีฬาบาสเกตบอล
lay a finger on[IDM] แตะต้อง, Syn. set on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appel(อะเพล') n. การแตะเท้า (ในการฟันดาบ) การทิ่มแทง (tap of the foot)
backbend(แบค'เบนดฺ) n. การงอตัวมาข้างหลังจนมือทั้งสองแตะพื้น, Syn. acrobatic feat
chuck(ชัค) {chucked,chucking,chucks} vi.,n. (การ) ตบเบา ๆ ,แตะ,เชย,เชย (คาง) โยน,ทอย,เหวี่ยง,ทิ้ง,ไล่ออก,ลาออก,เลิกล้ม,ร้องเสียงกุ๊ก ๆ (ไก่) ,ไม้รอง,ไม้หมอน,ตัวหนีบ,เครื่องจับดอกสว่าน,เสียงร้องดังกล่าว,เสบียงอาหาร, Syn. pat,tap
dab(แดบ) vt.ป้าย,แต้ม,ตบเบา ๆ n. รอยป้าย,รอยแต้ม,จำนวนเล็กน้อย,ผู้ชำนาญ, See also: dabber n. ที่ดุน,สิ่งที่ใช้แตะเบา ๆ ,
dental(เดน'เทิล) adj. เกี่ยวกับฟัน,เกี่ยวกับทันตกรรม,เกี่ยวกับการออกเสียงที่เกิดจากการเอาลิ้นแตะหลังฟันหน้า
doddervi. สั่น,สั่นระริก,เดินเตาะแตะ,เดินโงนเงน.
doddered(ดอด'เดิด) adj. อ่อนแอ,เดินเตาะแตะ,อายุมาก
doddering(ดอด'เดอริง) adj. สั่น,สั่นระริก,เดินเตาะแตะ,เดินโงนเงน
dub(ดับ) {dubbed,dubbing,dubs} v.,n. (การ) เอาดาบแตะไหล่ (ให้เป็นอัศวิน) ,ให้ฉายา,ทำให้เรียบ,ถูให้เรียบ,ใช้น้ำมันทาให้เรียบ,ตี,แทง,ทิ่ม n. คนที่ไร้ฝีมือ,มือใหม่,คนที่อืดอาด abbr. dysfunctional uterine bleeding
finger(ฟิง'เกอะ) n. นิ้วมือ,ความยาวเป็นนิ้วมือ (ประมาณ4 นิ้ว) ,ความกว้างของนิ้วมือ (เป็นหน่วยวัด) ,สิ่งที่คล้ายนิ้วมือ,ส่วนที่ยื่นออกของเครื่องจักร. -Phr. (put one's finger on ระบุ,ชี้บ่ง) vt. แตะด้วยนิ้ว,เล่น (ดนตรี) ด้วยนิ้ว. vt. ใช้นิ้วมือเล่น. คำศัพท์ย่อย:

English-Thai: Nontri Dictionary
dab(vt) ตบเบาๆ,แตะเบาๆ,ป้าย,แต้ม,ซับ
handle(vt) จับ,แตะ,ใช้,ควบคุม,ปฏิบัติ,จัดการ,ค้าขาย
intact(adj) ไม่ถูกแตะต้อง,ไม่บุบสลาย,ไม่เป็นอันตราย,ครบถ้วน
intangible(adj) สัมผัสไม่ได้,แตะต้องไม่ได้,ไม่มีตัวตน
lath(n) ไม้ระแนง,ไม้ขัดแตะ,ไม้ซีก
lattice(n) ไมระแนง,ไม้ขัดแตะ,ช่องตาข่าย
lattice(vt) ขัดเป็นฟันปลา,ขัดแตะ,ขัดเป็นตาราง
mule(n) ล่อ,คนโง่,คนดื้อ,รองเท้าแตะ
paddle(vi) พายเรือ,ลงน้ำ,แกว่งเท้า,เดินเตาะแตะ
sandal(n) รองเท้าแตะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brush (vi) แตะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Pantoffel(n) |der, pl. Pantoffeln| รองเท้าแตะที่ไว้ใส่ในบ้าน
anfassen(vt) |fasste/faßte an, hat angefassen/angefaßt| จับ, แตะต้อง, ฉวย เช่น Natur zum Anfassen., Man wird doch heute überall im Labor nur noch mit Handschuhen angefasst, oder nicht? , See also: S. ergreifen, berühren

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top