Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blunder

B L AH1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blunder-, *blunder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blunder(n) การทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงเนื่องจากความสะเพร่า, Syn. gaffe
blunder(vi) เดินงุ่มง่าม, Syn. stumble
blunder out(phrv) เผยความลับโดยไม่ไตร่ตรอง, See also: แพร่งพรายความลับ, Syn. blurt out
blunderbuss(n) ปืนสั้นที่มีปากกระบอกใหญ่
blunder away(phrv) สูญเสียเพราะทำผิดพลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blunder(บลัน'เดอะ) { blundered, blundering, blunders } n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด, เดินเซ่อ, งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม, พูดออกมาอย่างโง่, แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering บลัน'เดอริง adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่

English-Thai: Nontri Dictionary
blunder(n) ความผิดพลาด, ความซุ่มซ่าม, ความเซ่อ
blunder(vi) ทำพลาด, ซุ่มซ่าม, เดินเซ่อ
blunder(vt) พูดโง่ๆ, แพร่งพราย
blunderbuss(n) ปืนปากแตร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Compensating for a technical blunder by a tech guy...PRYZWARRA: This is a digitaI recreation. Deja Vu (2006)
Next, the Invisible Woman's greatest fashion blunders and an impromptu dance routine from former scientist Reed Richards.ต่อไป, มนุษย์ล่องหน กับความซุ่มซ่ามครั้งใหญ่ ...และลีลาการเต้นของ \นักวิทยาศาสตร์ รีด ริชาร์ด Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
The first boy blunder had some manners.เจ้างั่งมหัศจรรย์นิสัยเสีย Batman: Under the Red Hood (2010)
Most people blunder round this city and all they see are streets and shops and cars.คนส่วนมากเดินไปทั่วเมือง พวกเขามองเห็นแค่ ถนน ร้านค้า รถยนต์ A Study in Pink (2010)
So put Weiner as worst political blunder and worst photo.งั้นให้เรื่องของเวียนเนอร์เป็นเรื่องทางการเมืองที่แย่ที่สุดเถอะ The End of the Affair? (2012)
I wouldn't let you wave your blunders around like a victory flag.ข้าไม่ปล่อยให้เจ้าอวดโง่อย่างนั้นแน่ Walk of Punishment (2013)
My blunder sent Tywin's mad dog scurrying back to Casterly Rock with his tail between his legs.ความโง่ข้าเนี่ยแหละ ที่ส่งหมาบ้าของไทวิน เผ่นหางจุกตูดกลับปราการหินคาสเทอร์ลี Walk of Punishment (2013)
I expected this kind of blunder from mr. Queen, ฉันอยากจะให้ไอ้ความผิดพลาดนี่มันมาจากมิสเตอร์ควีน Left Behind (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blunderA-ha-ha-ha! What a blunder!
blunderAs a result of his carelessness, he made a serious blunder.
blunderHe made ten blunders in as many lines.
blunderHe pleaded for me when I made a blunder.
blunderHe was guilty of a blunder.
blunderI am not responsible to you for my blunder.
blunderShe guilty of a grave blunder.
blunderThe boss called him down for his blunders.
blunderWhat was she doing when she made that blunder?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลาด(v) fail, See also: blunder, err, Syn. ผิดพลาด, Example: งานนี้กลยุทธ์ต่างๆ นานาก็คงจะงัดออกมาใช้กันอย่างชนิดพลาดไม่ได้ทีเดียว, Thai Definition: ผิดพลาด เพราะไม่รู้เท่าหรือเชื่อตัวเองเกินไปเป็นต้น
เพลี่ยง(v) blunder, See also: be beaten, make a mistake, Syn. พลาด, เพลี่ยงพล้ำ, Example: งานนี้เขาเพลี่ยงไปอย่างที่จะโทษใครไม่ได้เลย, Thai Definition: พลาดไปเพราะเสียรู้, พลาดท่าเสียที
ถลากถลำ(adv) careless, See also: blunder, heedless, thoughtless, continually making mistakes, Syn. พลั้งพลาด, ถลำถลาก, Thai Definition: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)
ถลำตัว(v) blunder, See also: strip off the right track, go to far, move a wrong way, take a wrong step, Syn. หลวมตัว, Example: เขาถลำตัวเข้าไปมากเกินเลยติดกับ
ถลำถลาก(v) be careless, See also: blunder, be heedless, be thoughtless, Syn. ถลากถลำ, Thai Definition: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อบกพร่อง[khø bokphrǿng] (n, exp) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming
ข้อผิดพลาด[khøphitphlāt] (n) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle  FR: erreur [ f ] ; bévue [ f ]
ผิด[phit] (n) EN: mistake ; error ; fault ; blunder  FR: erreur [ f ] ; faute [ f ] ; bourde [ f ]
พลั้ง[phlang] (v) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake  FR: se tromper ; commettre un impair
พลาด[phlāt] (v) EN: fail ; make a mistake ; err ; be inaccurate ; blunder  FR: rater ; échouer ; louper (fam.) ; commettre une erreur ; gaffer (fam.)
พลาดพลั้ง[phlātphlang] (v, exp) EN: err ; make a mistake ; make a wrong step ; blunder ; make a blunder
ปล่อยไก่[plǿi kai] (v, exp) EN: make a fool of oneself ; manifest one's stupidity ; make a faux pas ; make a blunder ; make a gaffe ; pull a boner  FR: gaffer ; commettre une bévue ; faire une gaffe (fam.) ; faire une boulette (fig. - fam.)
ซุ่มซ่าม[sumsām] (adj) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy  FR: maladroit ; malhabile
ถลำ[thalam] (v) EN: slip ; trip ; blunder; take a false step ; make a mistake ; break into; intrude; act or move recklessly
ถลำถลาก[thalamthalāk] (v) EN: be careless ; blunder ; be heedless ; be thoughtless

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLUNDER B L AH1 N D ER0
BLUNDERS B L AH1 N D ER0 Z
BLUNDERED B L AH1 N D ER0 D
BLUNDERING B L AH1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blunder (v) blˈʌndər (b l uh1 n d @ r)
blunders (v) blˈʌndəz (b l uh1 n d @ z)
blundered (v) blˈʌndəd (b l uh1 n d @ d)
blunderer (n) blˈʌndərər (b l uh1 n d @ r @ r)
blunderers (n) blˈʌndərəz (b l uh1 n d @ r @ z)
blundering (v) blˈʌndərɪŋ (b l uh1 n d @ r i ng)
blunderbuss (n) blˈʌndəbʌs (b l uh1 n d @ b uh s)
blunderbusses (n) blˈʌndəbʌsɪz (b l uh1 n d @ b uh s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大错[dà cuò, ㄉㄚˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] blunder #36,037 [Add to Longdo]
糊涂虫[hú tu chóng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄔㄨㄥˊ, / ] blunderer; bungler #95,753 [Add to Longdo]
胡涂虫[hú tu chóng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄔㄨㄥˊ, ] blunderer; bungler; also written 糊涂虫 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) #559 [Add to Longdo]
失敗[しっぱい, shippai] (n, adj-no, vs) failure; mistake; blunder; (P) #2,180 [Add to Longdo]
演じる[えんじる, enjiru] (v1, vt) to perform (a play); to play (a part); to act (a part); to commit (a blunder); (P) #5,756 [Add to Longdo]
傑作[けっさく, kessaku] (adj-na, n) (1) masterpiece; best work; (2) blunder (with sarcastic tone); boner; (P) #8,089 [Add to Longdo]
失策(P);失錯[しっさく, shissaku] (n, vs) blunder; slip; error; (P) #14,236 [Add to Longdo]
過失[かしつ, kashitsu] (n) (1) error; blunder; accident; (2) fault; defect; (P) #15,575 [Add to Longdo]
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r, vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r, vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P) #19,775 [Add to Longdo]
しくじる[shikujiru] (v5r, vi) to fail; to fall through; to blunder; (P) [Add to Longdo]
ちょんぼ[chonbo] (n, vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
どじを踏む[どじをふむ, dojiwofumu] (exp, v5m) to bungle; to make a blunder [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top