Search result for

triply

(661 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -triply-, *triply*, trip
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา triply มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *triply*)
English-Thai: Longdo Dictionary
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trip[N] การเดินทาง
trip[N] ความผิดพลาด
trip[N] ช่วงเวลาที่เคลิ้มจากยาเสพย์ติด (คำสแลง)
trip[N] ประสบการณ์น่าตื่นเต้น
trip[VI] สะดุด
trip[VI] กระโดด
trip[VI] พูดผิดพลาด
trip[VI] เดินทาง
strip[VI] เปลือยกาย, See also: เปลื้องผ้า, Syn. disrobe, undress, unclothe
strip[VT] ถอดผ้า, See also: แก้ผ้า, Syn. disrobe, undress, unclothe
strip[VI] ระบำแก้ผ้า, See also: ระบำเปลื้องผ้า, Syn. do striptease
strip[N] การเต้นระบำเปลื้องผ้า, Syn. striptease
strip[N] ชิ้นยาว, See also: ริ้ว, แผ่นยาว, Syn. piece, ribbon, shred
strip[N] ทางยาวสำหรับเครื่องบินขึ้นลง, See also: ลานสนามบิน, Syn. airstrip
strip[N] การ์ตูนเรื่องยาว, See also: ภาพแสดงเรื่องราวเป็นตอนๆ, Syn. comic strip
strip[N] ถนนที่มีร้านค้าสองข้างทาง
strip[VT] ฉีกเป็นแผ่นเล็กยาว, Syn. tear into strips
strip[VT] รีดนมวัวหรือแพะจนหมด, See also: รีดนมส่วนสุดท้ายจนหมด
stripe[N] ริ้ว, See also: แถบ, แถบสี, Syn. band, layer
stripe[N] ลายทางยาว, See also: ลายทาง, ลายแถบ, Syn. line, streak
stripe[N] แถบยศ, See also: บั้งยศ, Syn. chevron
stripe[VT] ทำให้เป็นริ้ว, See also: ทำให้เป็นลายทางยาว, Syn. streak, striate
stripe[N] การโบย, See also: การตี, การเฆี่ยน, Syn. blow, clout
stripy[ADJ] ซึ่งมีริ้ว, See also: ซึ่งมีลาย
triple[ADJ] ประกอบด้วยสามส่วน
triple[ADJ] ประกอบด้วยสามชนิด
triple[ADJ] สามครั้ง
triple[VT] ทำให้เป็นสาม
triple[N] จำนวนสามเท่า
triple[N] จำนวนสามส่วน
triply[ADV] สามเท่า
tripod[N] ขาตั้งสามขา
tripod[N] โต๊ะหรือแท่นที่มีสามขา
striped[ADJ] ซึ่งมีสาย, See also: ซึ่งเป็นแถบ, Syn. lined, banded, barred
striper[N] ทหารเรือที่สวมปลอกแขนแสดงตำแหน่ง (คำสแลงทางทหาร)
triplet[N] หนึ่งในแฝดสามคน
triplex[ADJ] สามเท่า
Tripoli[N] เมืองทริโปลีเป็นเมืองหลวงของประเทศลิเบีย
tripper[N] คนเดินทาง, See also: คนท่องเที่ยว
airstrip[N] ทางวิ่งของเครื่องบิน
outstrip[VT] ทำได้ดีกว่า, Syn. outdo, excel
strip of[PHRV] ขโมย
stripper[SL] ผู้เต้นระบำเปลื้องผ้า
tripping[ADJ] ว่องไว
triptych[N] แผ่นกระดาษพับสามทบ
down trip[SL] ประสบการณ์เลวร้าย, See also: ประสบการณ์ไม่ดี
filmstrip[N] ฟิล์มภาพยนตร์
strip off[PHRV] ปอก, See also: เอาเปลือกออก, เอาออก, Syn. strip away
strip off[PHRV] ถอดออก, See also: เอาออกมา, Syn. strip away
strip off[PHRV] ถอดผ้า, See also: เปลื้องผ้า, Syn. strip down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airstrip(แอร์' สทริพ) n. ทางวิ่งเครื่องบิน
atrip(อะทริพ') adj. ถอนสมอเรือ, กางใบ
drag stripn. ทางแข่งรถในระยะสั้น
ego tripn. การกระทำที่อวดดี,การกระทำที่โอ้อวด
ego-trip(เอก'โกทริพ,อี'โกทริพ) vi. โอ้อวด
field tripn. การเรียนนอกสถานที่
round tripn. การเดินทางไปกลับ
stars and stripesn. ธงชาติอเมริกัน., Syn. Old Glory,The Star-Spangled Banner
strip(สทริพ) vt. ลอก,ปอก,เปลื้อง,รื้อ,ถอน,ขจัด,ปล้น,กวาด,ถอด,แก้ผ้า,รีดนม,ตัดเนื้อหา,ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาวvi. เปลื้องผ้า,ถอดผ้า,ระบำเปลื้องผ้า n. สายยาว,แผ่นยาวเล็ก,ลานสนามบิน,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,สายแผ่นเหล็ก,การขุดกลางแจ้ง.
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
striped(สไทรพดฺ,สไทร'พิด) adj. เป็นริ้ว,เป็นลายยาว,มีแถบ,เมาเหล้า
stripper(สทริพ'เพอะ) n. ผู้ปอก,ผู้ลอก,ผู้เปลื้อง,ผู้ถอด,ผู้รื้อ,ผู้ถอน,กรรมกรเหมืองแร่กลางแจ้ง,นักระบำเปลื้องผ้า,วัวนมที่กำลังจะหมดนม
stript(สทริพทฺ) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ strip
striptease(สทริพ'ทีช) vi. ระบำเปลื้องผ้า
stripteaser(สทริพ'ทีเซอะ) n. นักระบำเปลื้องผ้า
stripy(สไทร'พี) adj. มีริ้ว,มีลายยาว,มีแถบ
trip(ทริพ) vi.,vt.,n. (การ) เดินทาง,เดินทาง,เดินสะดุด,สะดุดล้ม,ขัดขวาง,ทำให้ล้ม,เดินหรือวิ่งอย่างรวดเร็ว,จับผิด,ปล่อย,ทำพลาด,ภาวะเคลิ้มจิต,ระยะการเดินทาง, Syn. journey
triparted(ไทรพาร์'ทิด) adj. แบ่งออกเป็น3ส่วน., Syn. tripart
tripartite(ไทรพาร์'ไททฺ) adj. แบ่งออกเป็น3ส่วน,แบ่งออกเป็น3แฉก,ประกอบด้วย3ชิ้น
tripartition(ไทรพาร์ทิช'เชิน) n. การแบ่งออกเป็น3ส่วน
tripe(ไทรพ์) n. ผ้าขี้ริ้ว,เครื่องใน,คำพูดหรือข้อเขียนที่ผิดหรือไม่มีค่า,สิ่งที่ด้อยคุณค่า,สวะ,สิ่งเหลวไหล, Syn. nonsense
triple(ทริพ'เพิล) adj.,n.,vt. (ทำให้เป็น) (จำนวน) สามเท่า,สามหน,สามชั้น,สามระดับ,สามชนิด., Syn. trio
triple-clickingกด (เมาส์) สามทีหมายถึง การกดที่ปุ่มบนเมาส์ติด ๆ กันสามครั้ง เป็นวิธีสั่งการแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยจะใช้กันนัก (ใช้เฉพาะบางโปรแกรมเท่านั้น) ไม่เหมือนกับการกดหนึ่งครั้ง หรือสองครั้งดู mouse ประกอบ
triplet(ทริพ'ลิท) n. หนึ่งในแฝด3คน,triplets แฝด3คน,กลุ่มที่มี3คน (อัน,ชิ้น...) ,เครื่องหมายเสียงดนตรีสามเสียงที่ต่อเนื่องกัน, Syn. trio
triplex(ทริพ'เลคซฺ) adj.,n. สามเท่า,สามหน,สามชั้น,สามระดับ,บทเพลงสามจังหวะ,ส่วนที่มีสามส่วน, Syn. threefold
triplicate(ทริพ'ละคิท) n.,vt. (ทำเป็น) เอกสารที่มีสามฉบับที่เหมือนกัน,กลุ่มที่มีสามส่วน,ส่วนที่มีสามชั้น., See also: triplication n., Syn. triple
tripod(ไทร'พอด) n. ม้านั่งที่มี3ขา,โต๊ะ3ขา,ที่ค้ำ3ขา,ที่ตั้ง3ขา
tripper(ทริพ'เพอะ) n. ผู้เดินทาง,ผู้ท่องเที่ยว,ผู้ทัศนาจร,การเดินทาง,การท่องเที่ยว,เครื่องส่งสัญญาณ,ผู้เดินเป็นจังหวะที่เร็วและเบา
tripping(ทริพ'พิง) adj. (การก้าว) เร็วและเบา (ฝีเท้า) เร็วและเบา,พลาด,พลาดพลั้ง,กระทำผิด,ฉับไว., See also: trippingly adv.
weather strippingn. แผ่นกันลาด, Syn. weather strip
weather-strip(เวธ'เธอะสทริพ) vt. ใส่แผ่นกันสาด,n. แผ่นกันสาด

English-Thai: Nontri Dictionary
outstrip(vt) ผ่านไป,ทำได้ดีกว่า,เก่งกว่า
strip(n) ริ้ว,แผ่นยาว,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,ลานสนามบิน
strip(vt) ถอดออก,ปอก,ลอก,รื้อถอน,กล้อน,รีดนม,แก้ผ้า
stripe(n) บั้ง,ริ้ว,แถบยศ,ชนิด
stripling(n) คนหนุ่มคนสาว,เด็กหนุ่ม
trip(n) การหกล้ม,การเดินทาง,การเดินเร็ว,การกระทำผิดพลาด
trip(vi) ทำผิดไป,เต้น,หกล้ม,เดินทาง,พลาดพลั้ง
tripartite(vt) แบ่งออกเป็นสามส่วน,มีสามพวกหรือสามภาค
tripe(n) กระเพาะสัตว์,เครื่องในสัตว์
triphthong(n) เสียงสระร่วม
triple(adj) สามเท่า,สามหน,สามต่อ,สามเสี่ยง,ตรีคูณ
triple(vt) ทวีขึ้นสามเท่า,เพิ่มขึ้นสามเท่า
triplet(n) พวกสาม,ลูกคนหนึ่งในแฝดสามคน
triplicate(vt) ทวีขึ้นสามเท่า,เพิ่มขึ้นสามเท่า
tripod(n) ม้าสามขา,โต๊ะสามขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenic crush; phrenemphraxis; phreniclasia; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phreniclasia; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phreniclasis; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenicotripsy; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phreniclasisการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plastic stripแถบพลาสติก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lithotripsyการขบนิ่ว, การสลายนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scalar triple product; triple scalar productผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
syntripsis๑. การขบกระดูก๒. กระดูกแตกย่อย [มีความหมายเหมือนกับ fracture, comminuted; thrypsis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strip๑. แผ่นเล็กยาว๒. บีบรีด๓. ดึงออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strip cladding; strip surfacing๑. การฉาบผิวด้วยแถบเชื่อม๒. การพอกผิวด้วยแถบเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
strip mine; openpit mineเหมืองเปิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
strip surfacing; strip cladding๑. การฉาบผิวด้วยแถบเชื่อม๒. การพอกผิวด้วยแถบเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stripe; streakเส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ stria ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingotripsyการบี้ท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
streak; stripeเส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ stria ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontotripsisฟันกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordered tripleสามสิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
omphalotripsyการบีบตัดสายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
openpit mine; strip mineเหมืองเปิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
afferent nerve; nerve, centripetalประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angiotripsy; vasotripsyการบี้หลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
M๖bius stripแถบเมอบิอุส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centripetalสู่ศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
centripetal drainage patternแบบรูปทางน้ำสู่ศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centripetal forceแรงสู่ศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centripetal nerve; nerve, afferentประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centripetal replacementการแทนที่สู่ศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Casparian stripแถบคาสพาเรียน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
celluloid stripแถบเซลลูลอยด์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
centripetal๑. -สู่ศูนย์๒. -สู่สมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
earthing stripสายดินแบบถัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vasotripsy; angiotripsyการบี้หลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vector triple product; triple vector productผลคูณเชิงเวกเตอร์ของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trinerved; triplinervedมีสามเส้นใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tripletsแฝดสาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
triplinerved; trinervedมีสามเส้นใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tripodismคตินิยมสบสามจุด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tripolarityสามขั้ว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
triphthongสระประสมสามเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tripinnateแบบขนนกสามชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tripleสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triple integrationการหาปริพันธ์สามชั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triple product of vectorsผลคูณของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triple rhymeสัมผัสสามพยางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
triple rootสามรากเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triple scalar product; scalar triple productผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triple vector product; vector triple productผลคูณเชิงเวกเตอร์ของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triplet๑. แฝดสาม๒. ชุดสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trip meter; trip odometer; trip recorderมาตรเดินทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filmstripฟิล์มสตริป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tripการยกก้านเจาะขึ้นและลงจากหลุมเจาะ
เมื่อจะเปลี่ยนหัวเจาะ หรือเพื่อเก็บแท่งหิน [ปิโตรเลี่ยม]
Trip Gasก๊าซธรรมชาติที่ไหลเข้ามาในหลุมเจาะ, ก๊าซธรรมชาติที่ไหลเข้ามาในหลุมเจาะระหว่างที่ดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุม
การไหลเข้ามาของก๊าซเกิดขึ้นได้ทั้งการดึงก้านเจาะขึ้นและเนื่องมาจากน้ำหนักน้ำโคลนที่ลดลงและความดันก้นหลุมที่ลดลง [ปิโตรเลี่ยม]
TRIPs ความตกลงเพื่อกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองขั้นต่ำ สำหรับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก WTO [ทรัพย์สินทางปัญญา]
World in the Tripitaka โลกในพระไตรปิฎก [TU Subject Heading]
Women in the Tripitaka สตรีในพระไตรปิฎก [TU Subject Heading]
Comic books, strips, etc.หนังสือการ์ตูน [TU Subject Heading]
Comic strip charactersตัวละครในหนังสือการ์ตูน [TU Subject Heading]
Doha Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health (2001)ปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธาณสุข (ค.ศ. 2001) [TU Subject Heading]
Filmstripsภาพเลื่อน [TU Subject Heading]
India in the Tripitakaอินเดียในพระไตรปิฎก [TU Subject Heading]
School field tripsการเดินทางภาคสนามของนักเรียน [TU Subject Heading]
Trip generationการเกิดการเดินทาง [TU Subject Heading]
Tripitakaพระไตรปิฎก [TU Subject Heading]
Tripitaka games and puzzlesปริศนาธรรม (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Tripitaka, Abhidharmapitakaพระอภิธรรม [TU Subject Heading]
Tripitaka. Sutrapitakaพระสูตร [TU Subject Heading]
Tripitaka. Sutrapitaka. Saddharmapundarikasutraสัทธรรมปุณฑริกสูตร [TU Subject Heading]
Tripitaka. Suttapitaka. Khuddakanikaya. Dhammapada.ธรรมบท [TU Subject Heading]
Tripitaka. Suttapitaka. Khuddakanikaya. Therigatha.เถรีคาถา [TU Subject Heading]
Tripitaka. Suttapitaka. Khuddhakanikaya. Theragatha.เถรคาถา [TU Subject Heading]
Tripitaka. Vinayapitakaพระวินัย [TU Subject Heading]
Tripletsแฝดสาม [TU Subject Heading]
Strip Mine การทำเหมืองเปิดถมตามหลัง
เป็นการทำเหมืองแร่ที่เหมาะสมกับแหล่งแร่ที่ เป็นชั้นวางตัว ค่อนข้างราบ โดยใช้เครื่องมือขุดตักชั้นแร่ใส่เครื่องจักรขนถ่าย ส่วนเปลือกดินจะปล่อยทิ้งตามหลังมาเป็นลำดับ [สิ่งแวดล้อม]
One-Way or One-Trip Packaging บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว, บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่นำกลับมาใช้อีก ในต่างประเทศบางแห่งได้มีกฎเกณฑ์ห้ามใช้หรือต้องมีมาตรการนำกลับมากำจัด อย่างถูกวิธี [สิ่งแวดล้อม]
Adenosine Triphosphataseเอ็นไซม์อาดีโนซีนไตรฟอสฟาเตส, แอดีโนซีนไตรฟอสฟาเตส [การแพทย์]
Adenosine Triphosphateกรดอดีนีลลิคอยู่ในลักษณะไตรฟอสเฟท, อาดีโนซีนไตรฟอสเฟส, แอดีโนซีนไตรฟอสเฟต, อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต, อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต, อดิโนสินไตรฟอสเฟต, การแปรสภาพของสารพลังงาน, อะดิโนซินไทรฟอสเฟท [การแพทย์]
Adenosine Triphosphateอะดีโนซีน ไทรฟอสเฟต; อะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต, สาร; เอดีโนซีน ไทรฟอสเฟท [การแพทย์]
Adenosinetriphosphataseอะดีโนซีนไตรฟอสฟาเตส, สาร [การแพทย์]
Amitriptyline Hydrochlorideยาอะมิทริพไทลีนไฮโดรคลอไรด์, อมิทริปทายลินไฮโดรคลอไรด์ [การแพทย์]
Arthrodesis, Tripleการเชื่อมกระดูกที่ข้อเท้า [การแพทย์]
Autotriploidออโตไตรพลอยด์ [การแพทย์]
Balances, Triple Beamเครื่องชั่งชนิดที่มี3คาน [การแพทย์]
Calcification, Strippleเส้นทึบรังสี [การแพทย์]
Canes, Tripodไม้เท้า3ขา [การแพทย์]
Centripetalแขนขา [การแพทย์]
Centripetal Forceแรงหดตัวจากขอบบาดแผลเข้าหากลางบาดแผล [การแพทย์]
Centripetallyเข้าใน [การแพทย์]
Codes, Tripletรหัสตติยะ [การแพทย์]
Cottonstripแถบผ้าฝ้าย [การแพทย์]
Cytidine Triphosphateไซติดีนไตรฟอสเฟต,ซัยทิดีนไทรฟอสเฟต [การแพทย์]
Dyes, Triphenylmethaneสีประเภทไทรเฟนิลเมเธน,สีไตรฟินิลมีเธน [การแพทย์]
Field Tripsทัศนศึกษานอกสถานที่,การศึกษานอกสถานที่ [การแพทย์]
Film-Strip Projectorsเครื่องฉายฟิล์มสตริป [การแพทย์]
Filmstripsฟิล์มสตริป [การแพทย์]
Fractures, Tripleการหักหรือแตกเกิด3ตำแหน่ง [การแพทย์]
Antitriptic windลมแอนติทริปติค [อุตุนิยมวิทยา]
strippingstripping, การเปิดหน้าดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
adenosine triphosphate (ATP)อะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต (เอทีพี), สารประกอบที่มีพลังงานสูงและเป็นสารที่พร้อมจะแตกตัวเพื่อปล่อยพลังงานออกมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เซลล์ต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
triple bondพันธะสาม, พันธะระหว่างอะตอม คู่หนึ่งซึ่งคู่อะตอมนี้ใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะสามคู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bad trip[แบด-ทริป] สิ่งที่ไม่ดีที่เคยเกิดขึ้น
last-minute trip (n) การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก
See also: R. last-minute
Tripartite Pact (name ) สนธิสัญญาไตรภาคี
triptych[ทริพ-ติค] (n ) บานภาพพับที่แบ่งเป็นสามแผงที่เป็นศิลปะที่นิยมสร้างกันในศิลปะยุคกอธิคของศิลปะตะวันตก และมักจะใช้เป็นฉากแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา หรือถ้ามีขนาดเล็กก็อาจจะใช้ในชาเปลส่วนตัว (Wikipedia.org)
See also: R. diptych, polyptych, altarpiece

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Trip.TripBroken Bow: Part I (2001)
Trip.TripBroken Bow: Part I (2001)
Trip.TripBreaking the Ice (2001)
Trip.TripVox Sola (2002)
- Trip?- TripPossibility (2009)
Oh!Stripper! The Comedium (2014)
A-a-a pr--no, there's um, I double--i triple-checked it.อ่า... เอ่อ.. ผมตรวจสอง ไม่สิ สามครั้งแล้วนะครับ New Haven Can Wait (2008)
You went out looking like a stripper last night.ลูกออกไปข้างนอกกลางดึกแต่งตัวเหมือนคนเต้นระบำโป๊ Chuck in Real Life (2008)
It was more like a cross-country trip.ฉันคิดว่าฉันหยิบจานมาทำพวงมาลัยด้วยหล่ะ Committed (2008)
It stripped me of my powers.มันทำให้พลังผมถดถอย Odyssey (2008)
You really earned your stripes at your dad's boot camp.คุณเคยได้รับภาพเต้นรำของคุณที่แคมป์พ่อคุณ Odyssey (2008)
I took a little trip to your alma mater.ฉันเคยเดินทางใกล้ๆไปหาแม่นาย Adverse Events (2008)
You took a little trip 150 miles.นายเดินทางไป150ไมล์ Adverse Events (2008)
I am sorry you wasted a trip.ฉันเสียใจทริปนี้ของคุณไร้ประโยชน์ Birthmarks (2008)
Our patient, who's been known to take a few drinks on non-occasions, vomits blood and collapses on a trip to China.คนไข้ของเราเท่าที่เรารู้ดื่มเล็กน้อย\ ไม่เป็นครั้งคราว อาเจียนเป็นเลือดและหมดสติ\ ขณะเดินทางไปเมืองจีน Birthmarks (2008)
- Is that your new stripper name?นั่นคือแนวทางใหม่ของคุณ Birthmarks (2008)
That strange, annoying trip we just took was the most fun I've had since Amber died.น่าแปลกการเดินทางที่น่ารำคาญของเรา\ กลับทำให้ฉันสนุกที่สุดตั้งแต่แอมเบอร์ตาย Birthmarks (2008)
Maybe I should make a return trip to your place.บางทีผมอาจจะกลับไปห้องคุณอีก Lucky Thirteen (2008)
Great for road trips.ดีเวลาเดินทาง Joy (2008)
For a trip to radiology?เพื่อไปแผนกรังสีวิทยา Last Resort (2008)
- I need you back in bed. - My boss has a big Beijing trip.คุณต้องกลับมาที่เตียง เจ้านายฉันมีทริปใหญ่ที่ปักกิ่ง Dying Changes Everything (2008)
She has a big Beijing trip. Ton of work to do.เธอมีแผนเที่ยวครั้งใหญ่ที่ปักกิ่ง มีงานเยอะที่ต้องจัดการ Dying Changes Everything (2008)
You've got a face like a wounded bear ever since we got back from that hunting trip.เจ้าทำหน้าอย่างกับหมีปวดท้อง ตั้งแต่เรากลับจากการล่าครั้งนั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
Thank you for visiting, and have a safe trip back.ขอบคุณที่มาเยี่ยมชม และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ Rookies (2008)
It's so sad - Tripp said she lost her husband last year,too.น่าเศร้า-- ทริปป์บอกว่าเธอสูญเสียสามีไปปีก่อนด้วย And How Does That Make You Kill? (2008)
Think we should make a trip to the yacht club.คิดว่าเราควรออกไปเที่ยวที่ยอร์ชคลับมั๊ย And How Does That Make You Kill? (2008)
Finally It's been such a boring tripสุดท้ายแล้ว มันก็เป็นแค่การเดินทางที่แสนน่าเบื่อ Cloak of Darkness (2008)
Don't bother with the trip I'll take care of your waterworksอย่าเพิ่งเบื่อสิคะ ข้าจะรินเหล้าให้ท่านดื่มเอง Portrait of a Beauty (2008)
I hope to make a good sale on this trip so I can buy you new equipmentsออกเดินทางเที่ยวนี้ หากข้าค้าขายได้กำไรดี ข้าอาจมีเงินซื้อเครื่องเขียนดีๆให้เจ้า Portrait of a Beauty (2008)
And they just released this trip wire.แล้วก็จะปล่อยสลิงให้ร่อนลงมา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Pil-joong Bong the slimy reporter really stripped him bare.ใช่ ไอ้นักข่าว บง พิล ชง นั่นได้เรื่องคราวนี้ไปจังๆ Scandal Makers (2008)
Because it's tattooed on that stripper's arse, Kevin.เพราะว่ามันสักอยู่บนสาวเปลื้องผ้านี่ไง เควิน The Bank Job (2008)
So what are you, a triple agent?อะไรของนาย สายลับสามหน้ารึ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I don't know what's going on here but I'm just a little bit concerned about the numbers of lunatics on this trip.ฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น \ แต่ฉันแค่เกี่ยวข้องด้วยนิดหน่อย กับจำนวนคนที่กำลังวิกลจริต \ ในการเดินทางครั้งนี้ Bolt (2008)
Dude, I'm so psyched for this class trip.นี่.. ชั้นตื่นเต้นชะมัดเลย กับการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ Superhero Movie (2008)
Rick walked off a class trip.ริค หายไปจากคณะทัวร์ทัศนศึกษา Superhero Movie (2008)
You trip and fall with your mouth open on one guys...คุณสะดุดล้มลงไป ปากคุณ ไปประกบกับหนุ่มคนหนึ่ง Superhero Movie (2008)
Anyway, this will be my 5th trip in so, we are aware of all the risks.นีเปนการเดินทางครังที 5 ของผม เราตระหนักถึงอันตรายดี Rambo (2008)
Or is it... is it the trip? Has it got you nervous?หรือการเดินทาง ทำใหนายเครียด Rambo (2008)
Have a nice trip. See you next fall.เที่ยวให้สนุกนะ The Dark Knight (2008)
Am I trippin'?ฟังเพราะขึ้นเยอะ เวลาคุณพูดมันซ้ำๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- And dark stripes!-และแถบมืดคาดไว้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
These guys are white with black stripes. You're black with white stripes.พวกนี้เป็นม้าขาวลายดำ ส่วนนายเป็นม้าดำลายขาว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Negative. He's on an ice fishing trip in Glacier Bay.ไม่มาหรอก เขาไปตกปลาในน้ำแข็งที่อ่าวเกลเซียร์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Isn't this issue of more importance than an ice fishing trip?นี่ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญกว่า การตกปลาในน้ำแข็งหรือไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Hey, this wasn't supposed to be a trip through the South, OK?นี่ไม่ควรจะเป็นการมาเที่ยวภาคใต้นะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I tripped a beaner while I was walking down the stairs... at the Wal-Mart the other day.ฉันเดินออกจากร้านอาหาร แล้วฉันเดินลงบันได ไปที่วอลมาร์ทในวันนั้น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I knew they'd trip up.ฉันรู้ว่าพวกนั้นสับสน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I don't think a roadtrip is such a good idea right now. I called Mike, he's gonna come out get me in the morning.ฉันไม่คิดว่าการเดินทางแบบนี้มันเป็นความคิดที่ดี ฉันโทรหาไมค์ เขาจะมารับฉันพรุ่งนี้ The Strangers (2008)
You up for a road trip?พร้อมที่จะเดินทางรึยัง Day of the Dead (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tripJack bores me with stories about his trip.
tripI want to get a haircut before I go on the trip.
tripHe had plenty of money for his trip.
tripHave a nice trip.
tripMy wife went two day trip.
tripI crossed the equator for the first time on my trip to Australia.
tripDid you have a good time in a trip to London?
tripShe tripped on the stone.
tripI feel I was able to get back to nature on this trip.
tripSchool started, and so did our daily trips past the Radley Place. [Quote]
tripI keep a good supply of stamps to save trips to the post office.
tripMeeting strangers is one of the pleasures of a trip.
tripIs this your first trip abroad?
tripI like going on trips in my car.
tripHe took adequate clothes for a weekend trip.
tripBill put aside a hundred dollars for his trip.
tripHe dropped in on some old friends during his vacation trip to New York.
tripWho were your companions on this trip?
tripHis trip will keep him away from the office for a week.
tripThat I go to the trip alone is absolutely nonexistent.
tripDuring my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.
tripI found the field trip very educational.
tripRound-trip fares to each destination are as follows.
tripMother looked after my dog during the trip.
tripThey are preparing for their trip.
tripA trip to Hawaii will cost you about 200 dollars.
tripHe is busy preparing for the trip.
tripTheir trip was postponed because of the train.
tripCut the quartered pak-choi into, slightly wide, strips.
tripDo you want to go on a trip with me?
tripWe discussed our plans for a trip to Italy over coffee.
tripCan you account for all the money you spent on your trip?
tripHe made the trip independent of his company.
tripThey went on a trip a few days ago.
tripA trip to America is out of the question.
tripWhether we will go on the trip depends on the weather.
tripThe trip cost me a lot.
tripHe could not go on a trip for lack of money.
tripI'd like a round-trip ticket from A to B.
tripShe returned from a trip.
tripI have so much work to do that I have to put off my trip.
tripShe would often take a trip when she was young.
tripI don't blame you for putting off our trip.
tripTom hit a triple.
tripEnjoy your trip.
tripHis striped suit and checked tie didn't match.
tripI'm going to keep track of all the expenses on this trip.
tripHe looks as happy as if he had won a trip to Hawaii.
tripHe kept a dairy during trip.
tripShe has been busy preparing for her trip to the U.S.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นุ่งลมห่มฟ้า[V] be stripped to the buff, See also: be naked, be in buff, be in the nude, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, นุ่งน้อยห่มน้อย, Example: บริษัทสุราได้คัดเอาบรรดาสาวสวยมานุ่งลมห่มฟ้าถ่ายภาพปลุกใจเสือป่าเพื่อทำเป็นปฏิทินในปีใหม่นี้
บั้งยศ[N] chevrons, See also: stripes, Example: เมื่อไหร่จะได้ติดบั้งยศอย่างคนอื่นเขาบ้าง, Thai definition: เครื่องหมายเป็นแถบที่แสดงฐานะหรือชั้นของบุคคล
แฝดสาม[N] triplets, Example: มีต้นกล้วยของครอบครัวหนึ่งในอำเภอบ้านบึง ข่าวไม่ได้บอกว่าจังหวัดอะไร ออกลูกแฝดติดกันเป็นแฝดสาม
เดินทางไกล[V] take a trip, See also: travel, journey, Example: หลายคนต้องเดินทางไกลเพื่อที่จะมาร่วมชุมนุมกันที่นี่
ริ้ว[N] strip, See also: line, stripe, streak, welt, strath mark, Example: การปั้นจีวรพระสมัยนี้จะปั้นเป็นริ้ว ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้น, Count unit: ริ้ว, Thai definition: เส้นลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นรอย เป็นทางๆ เป็นแถว เป็นแนวยาวไป หรือเป็นแล่งๆ
อภิธรรม[N] one book of the Tripitaka, See also: philosophic aspect of the Teaching of the Buddha, Syn. พระอภิธรรมปิฎก, Example: แนวความคิดดังกล่าวนี้อยู่ในแนวคำสอนชั้นสูงของพระพุทธเจ้า ที่เรียกกันว่า อภิธรรม, Thai definition: ชื่อปิฎกหนึ่งในพระไตรปิฎก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รื้อ[V] dismantle, See also: demolish, pull down, disassemble, take to pieces, strip, Syn. รื้อถอน, Ant. สร้าง, Example: กุฏิบางหลังเป็นเรือนของชาวบ้านรื้อมาถวาย, Thai definition: ทำให้เสียรูปเดิมโดยแยกหรือถอดส่วนประกอบออกมา
ลาย[ADJ] striped, See also: streaked, Example: หลังคลอด ผู้หญิงมักจะมีท้องลาย, Thai definition: เป็นแนวยาวหรือจุดบนพื้นผิว
เที่ยว[V] travel, See also: make a trip, tour, wander, journey, voyage, roam, Syn. ท่องเที่ยว, เตร็ดเตร่, Example: รัฐบาลทุ่มงบประมาณเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย, Thai definition: ไปไหนๆ เพื่อความเพลิดเพลินตามสบาย, เตร็ดเตร่ไปเพื่อหาความสนุกเพลิดเพลินตามที่ต่างๆ
เที่ยว[N] trip, See also: time, Syn. รอบ, Example: รถสองแถวเที่ยวสุดท้ายออกเวลาสี่ทุ่ม, Thai definition: เรียกการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ ว่า เที่ยว
เที่ยว[CLAS] time, See also: sortie, trip, run, Example: ผมไปอเมริกามาแล้วสองเที่ยว, Thai definition: ลักษณนามของการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ
ปล้อน[V] peel, See also: pare, strip off, Thai definition: ลอกเปลือกผลไม้ออก เช่น ปล้อนมะพร้าว
แถบยศ[N] stripe, Example: เขาคงจะเป็นคนใหญ่คนโตพอสมควร ดูจากแถบยศต่างๆ ที่ติดอยู่บนเสื้อของเขา, Count unit: แถบ, อัน, Thai definition: เครื่องหมายที่บอกฐานะหรือชั้นของบุคคลนั้น
กี๋[N] tripod for potted plant, See also: Chinese stool for potted plants, Example: เตาที่เมืองสุโขทัยเก่า แบ่งตัวเตาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใส่เชื้อเพลิง ที่ตั้งภาชนะที่เข้าเผา และส่วนท้ายเป็นปล่องไฟ โดยมีการตั้งภาชนะบนกี๋, Count unit: อัน, Thai definition: ฐานสำหรับรองสิ่งของ ทำด้วยวัตถุต่างๆ มีรูปต่างๆ กัน, Notes: (จีน)
ขาหยั่ง[N] tripod, See also: three-legged stand, easel, Example: รูปภาพของเขาตั้งอยู่บนขาหยั่งที่เป็นไม้สลักอย่างสวยงาม, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้ 3 อันผูกปลายรวมกันและกางออกไป สำหรับตั้งหรือห้อยของต่างๆ เช่นรูปเขียน เป็นต้น
ขาตั้ง[N] tripod, See also: easel, Example: โทรทัศน์เครื่องนี้ไม่มีขาตั้ง เขาจึงวางไว้บนหลังตู้, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่ใช้ค้ำภาชนะหรือของอื่นให้ทรงตัวอยู่ได้
ขากลับ[N] return trip, See also: return journey, Syn. เที่ยวกลับ, Ant. ขาไป, Example: ขาไปเขานั่งรถทัวร์ ขากลับเขานั่งรถไฟ, Thai definition: คราวหรือเที่ยวที่กลับมาจากที่ได้ไปแล้ว
แถบ[N] strip, See also: band, stripe, Example: บางธนาคารมีบริการส่งแถบรายการเช็คเบิกในบัญชีของบริษัทใหญ่ๆ ให้บริษัทนั้นๆ ทุกวัน, Count unit: แถบ, Thai definition: สิ่งที่แบนยาว
ปลาช่อน[N] snake-head fish, See also: serpent-headed fish, Striped snake-head fish, Example: ปลาซ่อนที่เลี้ยงไว้ในบ่อเจริญเติบโตมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง 1 กิโลกรัม, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Channa striatus ในวงศ์ Channidae ลำตัวทรงกระบอก ส่วนท้ายแบนข้างเล็กน้อย มีเกล็ดในแนวเส้นข้างตัว ด้านหลังลำตัวเป็นสีน้ำตาลเทาหรือค่อนข้างดำ ด้านข้างสีอ่อนกว่าและมีลายสีดำพาดเฉียง ท้องสีขาว ครีบต่างๆ มีจุดหรือริ้วสีน้ำตาลดำ พบชุกชุมทั่วไป
ฝาขัดแตะ[N] wall of plaited bamboo strips, See also: partition made of woven bamboo strips, Example: ลักษณะของบ้านพระราชทาน เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง ฝาขัดแตะ, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาบ้านที่ขัดแตะด้วยซีกไม้ไผ่
พระไตรปิฎก[N] Tripitaka, See also: Buddha's teaching divided into three parts, Buddhist Scriptures, Example: พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ชำระรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเป็นพระไตรปิฎกจารึกลงบนแผ่นใบลานปิดทองใบปกทั้งหน้าหลัง, Thai definition: พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามี 3 ปิฎก คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก
พ้อม[N] large woven basket for paddy, See also: a large receptacle of woven bamboo strips with a small orifice, Syn. กระพ้อม, Example: เครื่องมือกสิกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อสนองประโยชน์ให้กับชาวนาและชาวสวนได้แก่ คราด พ้อม ปุ้งกี๋ สุ่มครอบไก่ เป็นต้น, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสานขนาดใหญ่สำหรับบรรจุข้าวเปลือก
เพิก[V] strip, See also: skin, Example: พวกเราช่วยกันเพิกเปลือกออกมา, Thai definition: ถลกออก
ฟาก[N] strips of split bamboo, See also: strip of split bamboo flooring, Example: พื้นยุ้งข้าวปูด้วยไม้กระดาน บางหลังก็ปูด้วยฟากทุบเรียบรองรับด้วยตงไม้ที่มีระยะถี่ๆ, Count unit: ผืน, Thai definition: ไม้ไผ่ทำให้แบนสำหรับปูเป็นพื้นเรือน
เปลื้อง[V] strip off, See also: remove, take off, cast off, undress, Syn. ถอด, ปลด, แก้, Ant. ใส่, คลุม, Example: นางระบำค่อยๆ เปลื้องเสื้อผ้าออกทีละชิ้น
เปลื้องผ้า[V] strip off, See also: unclothe, undress, take off, remove the clothing, Syn. ถอด, ปลด, เปลือย, แก้ผ้า, เลิกผ้า, Ant. ใส่, Example: เธอเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นจนเหลือกางเกงในตัวเดียวเดินเต้นเดินส่ายไป, Thai definition: เอาเครื่องนุ่งห่มออกจากร่างกายจนหมด
เปลือยอก[V] strip oneself to the waist, See also: bare one's chest, Example: ผู้หญิงสาวชาวเกาะบาหลีไปไหนก็เปลือยอกเป็นประเพณีกันมาแต่โบราณ
เปลือยเปล่า[V] undress, See also: uncover, strip, bare, Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, Ant. นุ่งห่ม, Example: ที่ทะเลสาบเราจะเห็นภาพเด็กสาวๆ มีเฉพาะบิกินีท่อนล่างส่วนท่อนบนเปลือยเปล่าอวดความงามกัน
เปลือย[V] be stripped naked, See also: undress, unclothe, strip, be nude, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, Ant. ปิด, Example: บนฟลอร์กลางบาร์นั้นพวกหล่อนสี่ห้าคนเปลือยเรือนร่าง ยักย้ายส่ายกายตามเสียงเพลง
มีดตอก[N] bamboo-splitting knife, See also: long-handled knife for trimming bamboo strips, Example: ช่างจักสานมีมีดตอกเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดสำหรับจักตอก ปลายบางคม ด้ามยาว
เปลื้อง[V] strip, See also: remove, take off, cast off, Syn. ถอด, ปลด, แก้, Ant. ใส่, คลุม, Example: นางระบำค่อยๆ เปลื้องเสื้อผ้าออกทีละชิ้น, Thai definition: เอาออก (ใช้แก่เครื่องแต่งตัวที่นุ่งห่มหรือคลุมอยู่)
เปลื้องผ้า[V] undress, See also: unclothe, strip off, Syn. ถอด, ปลด, แก้ผ้า, Ant. ใส่, Example: เธอเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นจนเหลือกางเกงในตัวเดียวเดินเต้นเดินส่ายไป, Thai definition: ถอดเครื่องนุ่งห่มออกจากร่างกาย
เปลือย[V] strip, See also: undress, unclothe, expose, uncover, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือยเปล่า, Ant. ปิด, Example: บนฟลอร์กลางบาร์นั้น พวกหล่อนสี่ห้าคนกำลังเปลือยเรือนร่างยักย้ายส่ายกายตามเสียงเพลง, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
เปลือยเปล่า[ADJ] undress, See also: uncover, strip, denude, bare, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือย, Example: หล่อนค่อยๆ ถอดเสื้อผ้าออกจนหมด เพื่ออวดเรือนร่างที่เปลือยเปล่า, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
เปลี่ยว[V] undress, See also: uncover, strip, denude, bare, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือย, Example: ที่ทะเลสาบเราจะเห็นภาพเด็กสาวๆ มีเฉพาะบิกินีท่อนล่างส่วนท่อนบนเปลือยเปล่าอวดความงามกัน, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
เปลือยอก[V] strip the waist, Syn. เปลือยส่วนบน, Example: ผู้หญิงสาวชาวเกาะบาหลีไปไหนก็เปลือยอกเป็นประเพณีกันมา, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดส่วนอก
ไปเที่ยว[V] travel, See also: tour, go out, take a trip, Syn. ท่องเที่ยว, Example: พี่ๆ พากันไปเที่ยวทะเลหมด เหลือฉันคนเดียว, Thai definition: ไปไหนๆ เพื่อความเพลิดเพลินตามสบาย
มีดตอก[N] bamboo-splitting knife, See also: long-handled knife for trimming bamboo strips, Example: ช่างจักสานมีมีดตอกเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดสำหรับจักตอก ปลายบางคม ด้ามยาว
เราะ[N] flexible fish barrage, See also: bamboo strips stitched together for enclosing fish, Thai definition: ไม้ไผ่เป็นต้นเหลาเป็นซี่กลมๆ ถักให้ติดกันเป็นผืน สำหรับล้อมปลา
เรือก[N] strips of wood tied together by rattan used for flooring, Count unit: ผืน, Thai definition: ไม้ที่ผ่าออกเป็นซีกๆ แล้วถักด้วยหวายสำหรับปูพื้นหรือกั้นเป็นรั้ว, พื้นที่ลาดหรือปูด้วยไม้ถักหวาย
แรงสู่ศูนย์กลาง[N] centripetal force, Thai definition: แรงที่กระทำต่อเทหวัตถุในขณะที่เทหวัตถนั้นเคลื่อนที่เป็นทางวงกลม แรงนี้มีทิศเข้าสู่จุดศูนย์กลางของทางวงกลมนั้นและมีขนาดเท่ากับแรงหนีศูนย์กลาง, Notes: (ฟิสิกส์)
สนามบิน[N] airport, See also: airfield, landing strip, landing ground, Syn. ท่าอากาศยาน, Example: ใครที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆ สนามบินก็ต้องชินกับเสียงดังของเครื่องบินอยู่ตลอด, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับเครื่องบินขึ้นลง ประกอบด้วยลานจอดเครื่องบิน ลู่เครื่องบินขึ้นลง โรงเก็บอุปกรณ์การบิน หอบังคับการบิน ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ และที่พักผู้โดยสารเข้าออก
อีจู้[N] fish trap, See also: kind of fish trap make of woven strip of bamboo, Syn. กระจู้, จู้, Example: เครื่องจักสานที่ใช้จับดักสัตว์น้ำ ได้แก่ ลอบ ไซ ตะ ข้อง ชะ นาง อีจู้ ตุ้ม ฯลฯ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องดักปลาไหลชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ รูปคล้ายหม้อคอสูง มีงาแซงอยู่ริมก้น ห้อยเหยื่อไว้ภายใน
เดินทาง[V] travel, See also: tour, take a trip, journey, voyage, Syn. ท่องเที่ยว, เที่ยว, สัญจร, Example: พ่อแม่เตรียมลาพักร้อนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
ตั๋วไปกลับ[N] round-trip ticket, See also: return ticket, Example: เขามักตีตั๋วไปกลับเวลาเดินทางกลับบ้านในเทศกาลต่างๆ, Count unit: ใบ, Thai definition: ตั๋วเดินทางที่จองทั้งขาไปและขากลับพร้อมกันในคราวเดียวกัน
ตั๋วไปกลับ[N] round-trip ticket, See also: return ticket, Example: เขามักตีตั๋วไปกลับเวลาเดินทางกลับบ้านในเทศกาลต่างๆ, Count unit: ใบ, Thai definition: ตั๋วเดินทางที่จองทั้งขาไปและขากลับพร้อมกันในคราวเดียวกัน
ตรี[N] three, See also: third, triple, tri, Syn. สาม, ไตร, ตรัย, Example: ลักษณะของศาลเป็นศาลาทรงไทยแบบตรีมุขพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูด้วยหินอ่อน, Thai definition: จำนวนสาม, ลำดับที่สาม
ตรีคูณ[N] triple, See also: threefold, three time three, Syn. สามเท่า, Example: ผมรู้จักท่านมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งเคารพรักท่านมากขึ้นเป็นตรีคูณ, Thai definition: คูณด้วยสาม
ตรีมูรติ[N] three-formed (Brahma, Siva and Vishnu), See also: triple form (Brahma, Siva and Vishnu), Syn. ตรีพรหม, Example: วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ จะมีการกล่าวถึงตรีมูรติอยู่เสมอๆ, Thai definition: ชื่อเรียกเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ 3 องค์ คือ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (พระผู้รักษา) พระศิวะหรือพระอิศวร (พระผู้ทำลาย)
ตอก[N] thin bamboo-stripes, See also: bamboo strips, Example: ยายนำเครื่องยาบรรจุลงในหม้อใหม่แล้วปิดปากด้วยใบตองจากนั้นใช้ตอกขัดประสานกันเป็นรูปดาว, Count unit: เส้น, Thai definition: ไม้ไผ่ที่จักบางๆ สำหรับผูกมัดหรือสานสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[n.] (bang) EN: streak ; stripe ; chevron   
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
บ่อน[n.] (bǿn) EN: gambling house ; casino   FR: maison de jeu [f] ; tripot [m]
บุหรี่ก้นกรอง[n. exp.] (burī kon krøng) EN: filter trips   
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (dān sām dān khøng rūp sāmlīem mumchāk) EN: Pythagorean triple ; Pythagorean triad   
เด็กแฝดสามคน[n. exp.] (dek faēt sām khon) EN: triplet   FR: triplés [mpl]
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng klai) EN: take a trip ; travel ; journey   FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางไป-กลับ[n. exp.] (doēnthāng pai klap) EN: round-trip   FR: voyage aller-retour [m] ; aller-retour = aller et retour [m] ; trajet aller-retour [m]
แฝดสาม[n.] (faēt-sām) EN: triplets   FR: triplés [mpl] ; triplées [fpl]
ฟาก[n.] (fāk) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring   FR: plancher de bambou [m]
เฝือก[n.] (feūak) EN: fish trap made of bamboo strips   
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
หอไตร[n.] (høtrai) EN: hall for keeping the scriptures ; temple repository for the Buddhist scriptures ; tripitaka hall   
อีเห็นหูด่าง[n. exp.] (ī-hen hū dāng) EN: Three-striped Palm Civet   
อีเห็นหน้าขาว[n. exp.] (ī-hen nā khāo) EN: Three-striped Palm Civet   
จักตอกไม้ไผ่[v. exp.] (jak tøk māi phai) EN: split bamboo into strips   
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
การเดินเขา[n. exp.] (kān doēn khao) EN: hiking trip   FR: randonnée [f]
การเดินทาง[n.] (kān doēnthāng) EN: journey ; trip ; travel   FR: voyage [m]
การศึกษานอกสถานที่[n. exp.] (kānseuksā nøk sathānthī) EN: field trip   
กัดป่า[n. exp.] (kat pā) EN: striped croaking gourami   
การ์ตูน[n.] (kātūn) EN: cartoon ; strip cartoon   FR: bande dessinée [f] ; dessin animé [m]
ขาขึ้น[n.] (khākheun) EN: outbound trip   
ขากลับ[n.] (khāklap) EN: return trip ; return journey ; return leg of a voyage   FR: retour [m]`; voyage de retour [m]
ขาลง[n.] (khālong) EN: return leg ; inward trip   
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ[xp] (khø hai doēn thāng dōi sawatdiphāp) EN: have a nice trip ; have a good trip ; have a safe trip   FR: bon voyage !
ขอให้สนุกกับการไปเที่ยว[xp] (khø hai sanuk kap kān pai thīo) EN: have a nice trip ; have a good trip   FR: bon voyage !
กระเล็นขนปลายหูสั้น [n. exp.] (kralen khon plāi hū san) EN: Burmese Striped Squirrel   
กระเล็นขนปลายหูยาว[n. exp.] (kralen khon plāi hū yāo) EN: Cambodian Striped squirrel   
กระรอกลายแถบ[n. exp.] (krarøk lāi thaēp) EN: Three-striped Ground squirrel   
ลาย[n.] (lāi) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe   FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]
ลาย[adj.] (lāi) EN: striated ; striped ; streaked   FR: strié ; tacheté ; zébré ; réticulé ; rayé
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene   FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass   
โลมาแถบ[n. exp.] (lōmā thaēp) EN: Striped Dolphin   
ล่อน[v.] (lǿn) EN: come off easily ; be stripped naked   FR: se détacher facilement
มโนศิลา[n.] (manōsilā) EN: red-vein stone ; red-striped stone ; coloured marble   
งูใบ้[n. exp.] (ngū bai) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูดินลายขีด [n. exp.] (ngū din lāi khīt) EN: Striped Blind Snake   
งูดินลายเส้น[n. exp.] (ngū din lāi sen) EN: Striped Blind Snake   
งูกาบหมากหางนิล [n. exp.] (ngū kāpmāk hāng nin) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูกาบหมากลาย[n. exp.] (ngū kāpmāk lāi) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)   
งูกาบหมากเหลือง [n. exp.] (ngū kāpmāk leūang) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)   
งูลายสาบดอกหญ้า[n. exp.] (ngū lāisāp døk yā ) EN: Striped Keelback ; White-striped Keelback ; Yellow–headed Grass Snake   
งูงอดหลังลาย [n. exp.] (ngū ngot lang lāi) EN: Striped Kukri Snake   
งูงอดไทย [n. exp.] (ngū ngot thai) EN: Striped Kukri Snake   
งูปล้องหวายหลังเส้น [n. exp.] (ngū plǿng wāi lang sen) EN: Stripe-backed Coral Snake   
งูปล้องหวายเหลือง[n. exp.] (ngū plǿng wāi leūang) EN: Stripe-backed Coral Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIP    T R IH1 P
TRIPS    T R IH1 P S
TRIPP    T R IH1 P
TRIPE    T R AY1 P
TRIPI    T R IY1 P IY0
STRIP    S T R IH1 P
TRIP'S    T R IH1 P S
STRIPS    S T R IH1 P S
TRIPPE    T R IH1 P
TRIPLE    T R IH1 P AH0 L
STRIPE    S T R AY1 P
ARTRIP    AA1 R T R IH2 P
TRIPOD    T R AY1 P AA2 D
TRIPPLE    T R IH1 P AH0 L
TRIPPER    T R IH1 P ER0
TRIPLES    T R IH1 P AH0 L Z
TRIPPED    T R IH1 P T
LANTRIP    L AE1 N T R IH2 P
TRIPLED    T R IH1 P AH0 L D
TRIPLET    T R IH1 P L AH0 T
STRIPED    S T R AY1 P T
TRIPPEL    T R IH1 P AH0 L
TRIPODS    T R AY1 P AA2 D Z
STRIPES    S T R AY1 P S
TRIPODI    T R IY0 P OW1 D IY0
TRIPOLI    T R IH1 P AH0 L IY0
STRIP'S    S T R IH1 P S
STRIPER    S T R AY1 P ER0
WALTRIP    W AO1 L T R IH2 P
TRIPLING    T R IH1 P L IH0 NG
OUTSTRIP    AW0 T S T R IH1 P
TRIPLETS    T R IH1 P L AH0 T S
TRIPLETT    T R IH1 P L EH0 T
TRIPLING    T R IH1 P AH0 L IH0 NG
TRIPPING    T R IH1 P IH0 NG
TRIPPETT    T R IH1 P EH0 T
STRIPLIN    S T R IH1 P L IH2 N
STRIPERS    S T R AY1 P ER0 Z
STRIPPED    S T R IH1 P T
STRIPPER    S T R IH1 P ER0
TRIPPERS    T R IH1 P ER0 Z
COLSTRIP    K OW1 L S T R AH0 P
TRIPTYCH    T R IH1 P T IH0 K
AIRSTRIP    EH1 R S T R IH2 P
TRIPOLI'S    T R IH1 P AH0 L IY0 Z
PINSTRIPE    P IH1 N S T R AY2 P
ROUNDTRIP    R AW2 N D T R IH1 P
STRIPPERS    S T R IH1 P ER0 Z
STRIPLING    S T R IH1 P L IH0 NG
STRIPPING    S T R IH1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trip    (v) (t r i1 p)
strip    (v) (s t r i1 p)
tripe    (n) (t r ai1 p)
trips    (v) (t r i1 p s)
stripe    (n) (s t r ai1 p)
strips    (v) (s t r i1 p s)
stripy    (j) (s t r ai1 p ii)
triple    (v) (t r i1 p l)
tripod    (n) (t r ai1 p o d)
tripos    (n) (t r ai1 p o s)
egotrip    (v) (ii1 g ou t r i p)
striped    (j) (s t r ai1 p t)
stripes    (n) (s t r ai1 p s)
tripled    (v) (t r i1 p l d)
triples    (v) (t r i1 p l z)
triplet    (n) (t r i1 p l @ t)
triplex    (j) (t r i1 p l e k s)
tripods    (n) (t r ai1 p o d z)
tripped    (v) (t r i1 p t)
tripper    (n) (t r i1 p @ r)
airstrip    (n) (e@1 s t r i p)
egotrips    (v) (ii1 g ou t r i p s)
outstrip    (v) (au2 t s t r i1 p)
stripier    (j) (s t r ai1 p i@ r)
stripped    (v) (s t r i1 p t)
stripper    (n) (s t r i1 p @ r)
triplets    (n) (t r i1 p l @ t s)
tripling    (v) (t r i1 p l i ng)
triposes    (n) (t r ai1 p o s i z)
trippers    (n) (t r i1 p @ z)
tripping    (v) (t r i1 p i ng)
triptych    (n) (t r i1 p t i k)
airstrips    (n) (e@1 s t r i p s)
outstrips    (v) (au2 t s t r i1 p s)
pinstripe    (j) (p i1 n s t r ai p)
stripiest    (j) (s t r ai1 p i i s t)
stripling    (n) (s t r i1 p l i ng)
strippers    (n) (s t r i1 p @ z)
stripping    (v) (s t r i1 p i ng)
triptychs    (n) (t r i1 p t i k s)
egotripped    (v) (ii1 g ou t r i p t)
strip-show    (n) - (s t r i1 p - sh ou)
striplings    (n) (s t r i1 p l i ng z)
striptease    (n) (s t r i1 p t ii1 z)
tripartite    (j) (t r ai2 p aa1 t ai t)
triplicate    (n) (t r i1 p l i k @ t)
triplicate    (v) (t r i1 p l i k ei t)
trippingly    (a) (t r i1 p i ng l ii)
centripetal    (j) (s e1 n t r i1 p i t l)
egotripping    (v) (ii1 g ou t r i p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdichtungsband {n}calking strip [Add to Longdo]
Abisoliergerät {n}insulation stripper [Add to Longdo]
Abisolierlänge {f}wire stripping [Add to Longdo]
Abisoliermesser {n}stripping knife [Add to Longdo]
Abisolierwerkzeug {n}stripping tool [Add to Longdo]
Abisolierzange {f}cable stripper; stripping tongs [Add to Longdo]
Abraumbagger {m}stripping shovel [Add to Longdo]
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping [Add to Longdo]
Abstecher {m} | Abstecher {pl}side trip | side trips [Add to Longdo]
Aufkäufer {m} unrentabler Anlagenasset stripper [Add to Longdo]
in dreifacher Ausfertigungin triplicate [Add to Longdo]
Ausflügler {m} | Ausflügler {pl}tripper; sightseer | trippers [Add to Longdo]
Ausflugsziel {n}destination for a day trip [Add to Longdo]
Auslösehebel {m}tripping lever [Add to Longdo]
Auslösegerät {n}tripping unit [Add to Longdo]
Auslöser {m}trippet [Add to Longdo]
Auslöseventil {n}trip valve [Add to Longdo]
Auslösung {f}tripping [Add to Longdo]
Ausschalfrist {f}stripping time [Add to Longdo]
Bandbreite {f}; Breite {f} eines Bandesstrip width [Add to Longdo]
Bandeisen {n}; Bandstahl {m}steel strip [Add to Longdo]
Banderdungsschelle {f} [electr.]strip earth band [Add to Longdo]
Bandkontakt {m}strip contact [Add to Longdo]
Bandlaufregler {m}strip position controller [Add to Longdo]
Bandschreiber {m}; Streifenschreiber {m}strip chart recorder [Add to Longdo]
Bandstahl {m}strip steel; hoop [Add to Longdo]
Befehlslandeplatz {m}airstrip [Add to Longdo]
Bildstreifen {m} | Bildstreifen {pl}filmstrip | filmstrips [Add to Longdo]
Bimetall {n}; Bimetallstreifen {m}bimetal; bimetal strip [Add to Longdo]
Bootsfahrt {f}boat trip [Add to Longdo]
Buchsenleiste {f}female header; female connector strip [Add to Longdo]
Bürschchen {n}stripling [Add to Longdo]
Comic {m}; Comicstrip {m}strip cartoon; comic cartoon [Add to Longdo]
Deckenleiste {f}cover strip [Add to Longdo]
Dichtleiste {f}sealing strip [Add to Longdo]
Dichtungsband {n}sealing strip; insulating tape [Add to Longdo]
Dichtungsleiste {f} | Dichtungsleisten {pl}weatherstrip | weatherstrips [Add to Longdo]
Dienstreise {f} | auf Dienstreisebusiness trip | on a business trip [Add to Longdo]
Dividenden-Stripping {n}dividend stripping [Add to Longdo]
Draht {m}; Kabel {n}; Leitung {f}; Drahtschlinge {f} | Drähte {pl}; Kabel {pl}; Leitungen {pl} | abgeschirmter Draht | stromführender Draht | mit zwei Drähten | Abmanteln des Kabels | Drähte abisolieren | abisolierter Draht; abislolierte Leitung | dünne Leitungenwire | wires | shielded wire | live wire | two-wire | stripping of cable | to strip wires | stripped wire | wires with small insulation diameter [Add to Longdo]
Drehzahlbegrenzung {f}overspeed trip unit [Add to Longdo]
Dreibein {n}tripod [Add to Longdo]
Dreifuß {m}; Stativ {n} | Dreifüße {pl}; Stative {pl}tripod | tripods [Add to Longdo]
Dreifußgang {m}tripod gait [Add to Longdo]
Dreisprung {m}triple jump [Add to Longdo]
Drilling {m}; Triole {f} | Drillinge {pl}triplet | triplets [Add to Longdo]
Edelstahlband {n}high-grade steel strip [Add to Longdo]
Egotrip {m}ego trip [Add to Longdo]
Trennlinie {f}stripline [Add to Longdo]
Exkursion {f}excursion; study trip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
はぎ取る;剥ぎ取る[はぎとる, hagitoru] (v5r,vt) to tear off; to strip; to rob [Add to Longdo]
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist [Add to Longdo]
もろ肌を脱ぐ;諸肌を脱ぐ[もろはだをぬぐ, morohadawonugu] (exp,v5g) (1) to strip to one's waist; (2) to go at with might and main [Add to Longdo]
もろ肌脱ぎ;諸肌脱ぎ[もろはだぬぎ, morohadanugi] (n) stripping to one's waist; being bare from the waist up [Add to Longdo]
よい旅を[よいたびを, yoitabiwo] (exp) bon voyage!; have a nice trip! [Add to Longdo]
よい旅行を[よいりょこうを, yoiryokouwo] (exp) "Bon voyage!"; "Have a nice trip!" [Add to Longdo]
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
アオバスズメダイ[, aobasuzumedai] (n) black-axil chromis (Chromis atripectoralis); blackfin chromis [Add to Longdo]
アデノシン三リン酸;アデノシン三燐酸[アデノシンさんリンさん(アデノシン三リン酸);アデノシンさんりんさん(アデノシン三燐酸), adenoshin san rin san ( adenoshin san rin san ); adenoshin sanrinsan ( adenoshin sa] (n) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
アドストリップ[, adosutorippu] (n) {comp} Add-Strip [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
イエローストライプコリス[, iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata) [Add to Longdo]
インナートリップ[, inna-torippu] (n) inner trip [Add to Longdo]
ウエストモール[, uesutomo-ru] (n) weatherstrip molding; weatherstrip moulding [Add to Longdo]
ウミヒゴイ[, umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
ガザ地区[ガザちく, gaza chiku] (n) Gaza Strip [Add to Longdo]
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]
グアノシン三燐酸[グアノシンさんりんさん, guanoshin sanrinsan] (n) guanosine triphosphate; GTP [Add to Longdo]
コミックストリップ状画像[コミックストリップじょうがぞう, komikkusutorippu jougazou] (n) {comp} comic strip-oriented image [Add to Longdo]
コンスト[, konsuto] (n) (abbr) control strip [Add to Longdo]
シャドーストライプ[, shado-sutoraipu] (n) shadow stripe [Add to Longdo]
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian) [Add to Longdo]
スターズアンドストライプス[, suta-zuandosutoraipusu] (n) Stars and Stripes; (P) [Add to Longdo]
ストライピング[, sutoraipingu] (n) {comp} striping [Add to Longdo]
ストライプ[, sutoraipu] (n) stripe; (P) [Add to Longdo]
ストライプドバス;ストライプド・バス[, sutoraipudobasu ; sutoraipudo . basu] (n) striped bass (Morone saxatilis); Atlantic striped bass; stripers; linesiders; pimpfish; rockfish [Add to Longdo]
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth [Add to Longdo]
ストライプメディアセット[, sutoraipumedeiasetto] (n) {comp} striped media set [Add to Longdo]
ストリッパー[, sutorippa-] (n) stripper; (P) [Add to Longdo]
ストリップ[, sutorippu] (n) strip; (P) [Add to Longdo]
ストリップガール[, sutorippuga-ru] (n) strip girl [Add to Longdo]
ストリップショー[, sutorippusho-] (n) strip show; striptease [Add to Longdo]
ストリップティーズ[, sutoripputei-zu] (n) striptease [Add to Longdo]
ストリップミル[, sutorippumiru] (n) strip mill [Add to Longdo]
ストリップライト[, sutorippuraito] (n) striplight [Add to Longdo]
タヌキベラ[, tanukibera] (n) striped pigfish (Bodianus izuensis) [Add to Longdo]
チョークストライプ[, cho-kusutoraipu] (n) chalk stripe [Add to Longdo]
テーブルタップ[, te-burutappu] (n) power strip (wasei [Add to Longdo]
トライポッド[, toraipoddo] (n) {comp} Tripod [Add to Longdo]
トラテープ[, torate-pu] (n) safety stripe tape (black-and-yellow plastic tape) (wasei [Add to Longdo]
トリッピング[, torippingu] (n) tripping [Add to Longdo]
トリップ[, torippu] (n) trip; (P) [Add to Longdo]
トリップメーター[, torippume-ta-] (n) trip meter [Add to Longdo]
トリップワイヤ[, torippuwaiya] (n) tripwire [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三倍[sān bèi, ㄙㄢ ㄅㄟˋ, ] triple [Add to Longdo]
三合一[sān hé yī, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄧ, ] three in one; triple [Add to Longdo]
三合星[sān hé xīng, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥ, ] triple star system [Add to Longdo]
三磷酸腺苷[sān lín suān xiàn gān, ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, ] adenosine triphosphate (ATP) [Add to Longdo]
三级跳[sān jí tiào, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ, / ] triple jump (athletics); hop, skip and jump [Add to Longdo]
三级跳远[sān jí tiào yuǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, / ] triple jump (athletics); hop, skip and jump [Add to Longdo]
三联管[sān lián guǎn, ㄙㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triplet [Add to Longdo]
三脚架[sān jiǎo jià, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] tripod; derrick crane [Add to Longdo]
三藏[Sān cáng, ㄙㄢ ㄘㄤˊ, ] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘 [Add to Longdo]
三藏法师[Sān cáng fǎ shī, ㄙㄢ ㄘㄤˊ ㄈㄚˇ ㄕ, / ] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘 [Add to Longdo]
下榻[xià tà, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄚˋ, ] to stay ( at a hotel etc during a trip) [Add to Longdo]
下水[xià shui, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟ˙, ] offal; viscera; tripe [Add to Longdo]
不虚此行[bù xū cǐ xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄘˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] the trip has not been made in vain; the trip has been well worthwhile; it's been a worthwhile trip [Add to Longdo]
来回[lái huí, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] to make a round trip; return journey; back and forth; to and fro; repeatedly [Add to Longdo]
冤枉路[yuān wang lù, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄌㄨˋ, ] pointless trip; not worth the trip [Add to Longdo]
出动[chū dòng, ㄔㄨ ㄉㄨㄥˋ, / ] to start out on a trip; to dispatch troops [Add to Longdo]
出差[chū chāi, ㄔㄨ ㄔㄞ, ] to go on a business trip [Add to Longdo]
剥夺[bō duó, ㄅㄛ ㄉㄨㄛˊ, / ] deprive; expropriate; strip (of) [Add to Longdo]
剥采比[bō cǎi bǐ, ㄅㄛ ㄘㄞˇ ㄅㄧˇ, / ] stripping-to-ore ratio; stripping ratio [Add to Longdo]
剥皮[bō pí, ㄅㄛ ㄆㄧˊ, / ] to peel; to skin; to strip off outer layer [Add to Longdo]
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, / ] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped [Add to Longdo]
加沙地带[Jiā shā dì dài, ㄐㄧㄚ ㄕㄚ ㄉㄧˋ ㄉㄞˋ, / ] Gaza Strip [Add to Longdo]
加菲猫[Jiā fēi māo, ㄐㄧㄚ ㄈㄟ ㄇㄠ, / ] Garfield (comic strip cat created by Jim Davis) [Add to Longdo]
向心力[xiàng xīn lì, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, ] centripetal force [Add to Longdo]
问鼎[wèn dǐng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ, / ] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win [Add to Longdo]
问鼎中原[wèn dǐng zhōng yuán, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, / ] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win [Add to Longdo]
问鼎轻重[wèn dǐng qīng zhòng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, / ] lit. to inquire whether the tripods are light or heavy (成语 saw); a laughable attempt to seize power [Add to Longdo]
回程[huí chéng, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, ] return trip [Add to Longdo]
定鼎[dìng dǐng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄥˇ, ] lit. to set up the sacred tripods (following Yu the Great); to fix the capital; to found a dynasty; used in advertising [Add to Longdo]
专程[zhuān chéng, ㄓㄨㄢ ㄔㄥˊ, / ] special-purpose trip [Add to Longdo]
小游[xiǎo yóu, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄡˊ, / ] outing; short trip [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] shaggy dog; striped [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] shaggy dog; striped [Add to Longdo]
幻灯片[huàn dēng piàn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ, / ] filmstrip; lantern slide; transparency [Add to Longdo]
延长线[yán cháng xiàn, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] extension cord; extended line; powerstrip [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] a tiger-cat; stripes; streaks; veins [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, ] journey; trip; expedition; to go on long campaign; to attack [Add to Longdo]
后来居上[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, / ] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master [Add to Longdo]
手舞足蹈[shǒu wǔ zú dǎo, ㄕㄡˇ ˇ ㄗㄨˊ ㄉㄠˇ, ] hands dance and feet trip (成语 saw); dancing and gesticulating for joy [Add to Longdo]
[bā, ㄅㄚ, ] climb; pull (out); to strip; hold on to; cling to; dig up; rake; push aside [Add to Longdo]
打来回[dǎ lái huí, ㄉㄚˇ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] to make a round trip; a return journey [Add to Longdo]
[luō, ㄌㄨㄛ, ] strip (cow, leaves, branch) [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick [Add to Longdo]
[bān, ㄅㄢ, ] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated [Add to Longdo]
斑纹[bān wén, ㄅㄢ ㄨㄣˊ, / ] stripe; streak [Add to Longdo]
斑马线[bān mǎ xiàn, ㄅㄢ ㄇㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hatching; zebra stripes [Add to Longdo]
[bān, ㄅㄢ, ] variegated; striped; marbled [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, ] trip; travel [Add to Longdo]
旅程[lǚ chéng, ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ, ] journey; trip [Add to Longdo]
旅途[lǚ tú, ㄌㄩˇ ㄊㄨˊ, ] journey; trip [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム除去[フレームじょきょ, fure-mu jokyo] stripping [Add to Longdo]
マルチソケット[まるちそけっと, maruchisoketto] power strip [Add to Longdo]
ラウンドトリップ時間[ラウンドトリップじかん, raundotorippu jikan] round trip time [Add to Longdo]
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] round-trip propagation time [Add to Longdo]
帯状連結三角形[おびじょうれんけつさんかくけい, obijourenketsusankakukei] triangle strip [Add to Longdo]
添字三つ組[そえじみつぐみ, soejimitsugumi] subscript triplet [Add to Longdo]
アドストリップ[あどすとりっぷ, adosutorippu] Add-Strip [Add to Longdo]
トライポッド[とらいぽっど, toraipoddo] Tripod [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Triply \Trip"ly\, adv.
     In a triple manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top