Search result for

skin

(146 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skin-, *skin*
English-Thai: Longdo Dictionary
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skin[N] ผิวหนัง, See also: ผิวหน้า, Syn. epithilium, epidermis, dermis, trueskin
skin[N] ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว
skink[N] จิ้งเหลน
skint[SL] จนกรอบ, See also: ไม่มีเงิน
skint[ADJ] ไม่มีเงิน
skinny[ADJ] ผอมมาก, See also: เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก
skinny[N] ข้อมูลที่เชื่อถือได้ (คำสแลง)
skin up[PHRV] ปีนป่ายขึ้นไป, Syn. shin up
skinful[N] ปริมาณเหล้ามากจนทำให้เมา (คำสแลง)
skinner[N] ผู้ลอกหนัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skin(สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)
skin divingn. การดำน้ำโดยไม่ได้สวมเสื้อดำน้ำ
skin-boundadj. หนังตึง,หนังหนาด้าน
skin-deepadj. ผิวเผิน,ตื้น ๆ ,ไม่ลึกซึ้ง,เล็กน้อย,เกี่ยวกับความหนาของผิวหนัง
skin-divevi. ดำน้ำ (ไม่ได้สวมเสื้อดำน้ำ), See also: skin-diver n.
skink(สคิงคฺ) n. จิ้งเหลน, Syn. lizard
skinnedn. คนหัวล้าน,หัวล้าน
skinner(สคิน'เนอะ) n. ผู้ถลกหนัง,ผู้ปอกเปลือก,กรรมกรฟอกหนัง,พ่อค้าหนังสัตว์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ผู้ไล่ต้อนปศุสัตว์
skinny(สคิน'นี) adj. ผอมมาก,หนังหุ้มกระดูก,เหมือนผิวหนัง,เหมือนเปลือก., See also: skinniness n. skinnily adv., Syn. lean,thin
skintight(สคิน'ไททฺ) adj. หนังตึง,รัดมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
skin(n) ผิวหนัง,หนัง,เปลือก,ชีวิต,ฐานะ
skin(vt) ถลกหนัง,ปอกเปลือก,เปลื้องเสื้อผ้า,ถอดออก,ลอกเปลือก
skinny(adj) หนังหุ้มกระดูก
buckskin(n) หนังกวาง,หนังแกะ
buskin(n) รองเท้าบูทยาวถึงน่องหรือหัวเข่า
deerskin(n) หนังกวาง
doeskin(n) หนังกวางตัวเมีย,หนังแกะตัวเมีย,หนังกระต่ายตัวเมีย,หนังละมั่งตัวเมีย
duskiness(n) ความสลัว,ความขมุกขมัว,ความมืดมน,ความคล้ำ,ความมืด
foreskin(n) หนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ชาย
goatskin(n) หนังแพะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skin graftingการปลูกถ่ายหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skin; cutis๑. หนัง๒. ผิวหนัง (ใช้กับ skin disease) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skinผิวหนัง [TU Subject Heading]
Skin absorptionการดูดซึมของผิวหนัง [TU Subject Heading]
Skin careการดูแลผิวหนัง [TU Subject Heading]
Skin diseasesโรคผิวหนัง [TU Subject Heading]
Skin diseases, Infectiousโรคผิวหนังจากการติดเชื้อ [TU Subject Heading]
Skin divingการดำน้ำแบบสกิน [TU Subject Heading]
Skin neoplasmsเนื้องอกผิวหนัง [TU Subject Heading]
Skin temperatureอุณหภูมิผิวหนัง [TU Subject Heading]
Skin testsการทดสอบทางผิวหนัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That girl has gotten under your skin.เด็กสาวคนนั้นซ่อนอยู่ใต้หน้ากากนี้เอง Chuck in Real Life (2008)
Fruit and vegetable fibers and skins Get stuck together and form a ball.เส้นใยและเปลือกของผักผลไม้\ จับรวมกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอล Adverse Events (2008)
His skin's darker, not lighter.ผิวเขาคล้ำขึ้น ไม่ได้ขาวขึ้น Joy (2008)
If I actually break the skin, it'll let the poison out.ถ้าฉันมีแผลเลือดออก มันก็จะทำให้เลือดชั่วออกไปด้วย The Itch (2008)
I get skin rashes, and heart palpitations,ผมมีผื่นที่ผิวหนัง และมีอาการหัวใจเต้นไม่เป็นปกติ Last Resort (2008)
Push the wall of the intestine toward the skin.ดันผนังลำไส้ ขึ้นมาชนผิวหนัง Dying Changes Everything (2008)
Your skin...ผิวของคุณ... Dying Changes Everything (2008)
It doesn't disfigure, it makes your skin look younger, smoother.เพราะมันไม่ได้ทำให้เสียโฉม แต่จะทำให้ผิวหนังของคุณดูอ่อนเยาว์ เรียบเนียนขึ้น Dying Changes Everything (2008)
Better prescribe me some skin cream too?จ่ายยามาให้จะดีกว่านะ ครีมทาผิวนี่ด้วยเหรอ Dying Changes Everything (2008)
What kind of man lies about starving children to save his own skin?ผู้ชายเเบบไหนกันที่โกหกเรื่องลูกที่อดอาหาร เพื่อช่วยตัวของเขาเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
- Somebody has to save her skin.- จะต้องมีบางคนไปช่วยเธอ Destroy Malevolence (2008)
You owe Rexster your skin, Skyguy.ท่านเป็นหนี้บุญคุณเร็กซ์เขานะ สกายกาย Downfall of a Droid (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skinTake care not to fail to fall over and skin your knee.
skinIf it continues to be stimulated the skin's protective function causes thickening and it becomes stiff and hard with pores that stand out.
skinFar from irritating my skin it was better than before I used it.
skinWe were caught in a shower and got wet to the skin.
skinI suddenly got a craving to eat some crisp roast chicken skin.
skinHad it not been for your raincoat, I would have been drenched to the skin.
skinUltraviolet rays can cause skin cancer.
skinI have greasy skin.
skinDon't expose your skin to the sun for too long.
skinThe skin of peaches bruises easily.
skinI got wet to the skin.
skinThe skin of a shark is much rougher than that of a tuna fish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่องจมูก[N] skin between nostrils, Example: เขม่าติดอยู่ที่ร่องจมูก เช็ดออกสิ, Count unit: ร่อง
โรคผิวหนัง[N] skin disease, See also: dermatitis, Example: ธาตุสังกะสีใช้รักษาโรคผิวหนังบางอย่าง และอาจใช้รักษาสิวได้
ผิวหนังชั้นนอก[N] epidermis, See also: skin, Syn. หนังกำพร้า, Example: เด็กทารกมีผิวหนังชั้นนอกที่บอบบางมาก ซึ่งไวต่อการแพ้สารระคายเคืองได้ง่าย, Count unit: ผิว, Thai definition: หนังที่เป็นผิวชั้นนอกสุดของคนและสัตว์
กุ้งแห้ง[N] skinniness, See also: leanness, thinness, Example: ตั้งแต่หายป่วย เธอก็กลายเป็นคนผอมราวกับกุ้งแห้ง, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า ผอมมาก
เพิก[V] strip, See also: skin, Example: พวกเราช่วยกันเพิกเปลือกออกมา, Thai definition: ถลกออก
ผอม[ADJ] thin, See also: skinny, lean, bony, emaciated, slim, Syn. ซูบ, ซูบผอม, Ant. อ้วน, Example: คนธาตุไฟมักมีรูปร่างที่ผอมกว่าคนธาตุอื่น, Thai definition: ร่างกายมีเนื้อน้อย
ลอก[V] peel, See also: skin, flay, Example: คนสวนลงมือลอกกาบพลับพลึงให้เหลือแต่กลีบในขาวสะอาด, Thai definition: เอาเปลือกหรือผิวออกมาเป็นแผ่นๆ
ละลอก[N] skin disease characterized by pastures, See also: blister, Syn. ฝีละลอก, ฝีหัวละลอก, Example: เขาเป็นฝีละลอกที่ผิวหนัง, Thai definition: โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง เป็นเม็ดมีหนอง
หนัง[N] skin, See also: peel, Syn. ผิวหนัง, Example: งานประติมากรรมประเภทนี้จะใช้หนังสัตว์ได้แก่หนังวัวหนังควายมาแกะสลักเป็นภาพฉลุเรื่องรามเกียรติ์ใช้เล่นหนังตะลุง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่หุ้มเนื้ออยู่, Notes: (ปาก)
ฉวี[N] complexion, See also: skin, Syn. ผิว, ผิวพรรณ, ผิวกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
ฝ้า[n.] (fā) EN: film covering a wound ; blemish on the skin   
เจียม[n.] (jīem) EN: rug made of deerskin ; felt blanket ; felt rug   FR: tapis en feutre [m]
จิ้งเหลน[n.] (jinglēn) EN: skink ; scincoid lizard   
การขออนุมัติ[n. exp.] (kān khø anumat) EN: asking for approval   FR: demande d'approbation [f]
กะหร่อง[adj.] (karǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny   
กะหร่องก่อง[adj.] (karǿngkǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny   
ไคล[n.] (khlai) EN: scurf ; dead skin ; crud   FR: crasse [f] ; saleté [f] ; graisse (humaine) [f] ; suif [m]
คนขี้ตระหนี่[n. exp.] (khon khītranī) EN: miser ; niggard ; skinflint   FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
คราบ[n.] (khrāp) EN: slough ; cast-off skin   FR: mue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SKIN    S K IH1 N
SKINS    S K IH1 N Z
SKINS'    S K IH1 N Z
SKINKS    S K IH1 NG K S
SKINNY    S K IH1 N IY0
SKIN'S    S K IH1 N Z
SKINNED    S K IH1 N D
SKINNER    S K IH1 N ER0
SKINHEAD    S K IH1 N HH EH2 D
SKINNIER    S K IH1 N IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skin    (v) (s k i1 n)
skins    (v) (s k i1 n z)
skint    (j) (s k i1 n t)
skinny    (j) (s k i1 n ii)
skinned    (v) (s k i1 n d)
skinhead    (n) (s k i1 n h e d)
skinnier    (j) (s k i1 n i@ r)
skinning    (v) (s k i1 n i ng)
skin-deep    (j) - (s k i1 n - d ii1 p)
skinflint    (n) (s k i1 n f l i n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fell {n}; Haut {f} | Felle {pl}; Häute {pl} | ein dickes Fell haben [übtr.]skin | skins | to have a thick skin [Add to Longdo]
Haut {f} | Häute {pl} | die eigene Haut rettenskin | skins | to save one's own skin; to save one's hide [Add to Longdo]
Hautbildungszeit {f}skin building time [Add to Longdo]
Hautcreme {f}skin cream [Add to Longdo]
Hautkrankheit {f} | Hautkrankheiten {pl}skin disease | skin diseases [Add to Longdo]
Schale {f} (Obst; Gemüse)skin (fruit; vegetable) [Add to Longdo]
Skinhead {m}; Skin {m}skinhead [Add to Longdo]
hautengskin tight [Add to Longdo]
Hautkrebs {m} [med.]skin cancer [Add to Longdo]
Hauttransplantation {f} [med.] | Hauttransplantationen {pl}skin graft | skin grafts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
うるうる[, uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist [Add to Longdo]
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮肤[pí fū, ㄆㄧˊ ㄈㄨ, / ] skin [Add to Longdo]
皮肤癌[pí fū ái, ㄆㄧˊ ㄈㄨ ㄞˊ, / ] skin cancer [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, ] skin of bamboo [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, / ] skin [Add to Longdo]
肤浅[fū qiǎn, ㄈㄨ ㄑㄧㄢˇ, / ] skin deep; superficial; shallow [Add to Longdo]
[luán, ㄌㄨㄢˊ, / ] skinny; sliced meat [Add to Longdo]
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, / ] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell [Add to Longdo]
蜕皮[tuì pí, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, / ] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell [Add to Longdo]
护肤[hù fū, ㄏㄨˋ ㄈㄨ, / ] skincare [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking [Add to Longdo]
マルチタスク[まるちたすく, maruchitasuku] multitasking [Add to Longdo]
マルチタスク処理[マルチタスクしょり, maruchitasuku shori] multitasking [Add to Longdo]
マルテタスキング[まるてたすきんぐ, marutetasukingu] multitasking, multi-tasking [Add to Longdo]
多重タスキング[たじゅうたすきんぐ, tajuutasukingu] multitasking, multi-tasking [Add to Longdo]
多重タスク処理[たじゅうタスクしょり, tajuu tasuku shori] multitasking [Add to Longdo]
複数業務[ふくすうぎょうむ, fukusuugyoumu] multi-tasking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skin \Skin\, n. [Icel. skinn; akin to Sw. skinn, Dan. skind, AS.
   scinn, G. schined to skin.]
   1. (Anat.) The external membranous integument of an animal.
    [1913 Webster]
 
   Note: In man, and the vertebrates generally, the skin consist
      of two layers, an outer nonsensitive and nonvascular
      epidermis, cuticle, or skarfskin, composed of cells
      which are constantly growing and multiplying in the
      deeper, and being thrown off in the superficial,
      layers; and an inner sensitive, and vascular dermis,
      cutis, corium, or true skin, composed mostly of
      connective tissue.
      [1913 Webster]
 
   2. The hide of an animal, separated from the body, whether
    green, dry, or tanned; especially, that of a small animal,
    as a calf, sheep, or goat.
    [1913 Webster]
 
   3. A vessel made of skin, used for holding liquids. See
    {Bottle}, 1. "Skins of wine." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. The bark or husk of a plant or fruit; the exterior coat of
    fruits and plants.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) That part of a sail, when furled, which remains on the
      outside and covers the whole. --Totten.
    (b) The covering, as of planking or iron plates, outside
      the framing, forming the sides and bottom of a vessel;
      the shell; also, a lining inside the framing.
      [1913 Webster]
 
   {Skin friction}, {Skin resistance} (Naut.), the friction, or
    resistance, caused by the tendency of water to adhere to
    the immersed surface (skin) of a vessel.
 
   {Skin graft} (Surg.), a small portion of skin used in the
    process of grafting. See {Graft}, v. t., 2.
 
   {Skin moth} (Zool.), any insect which destroys the prepared
    skins of animals, especially the larva of Dermestes and
    Anthrenus.
 
   {Skin of the teeth}, nothing, or next to nothing; the least
    possible hold or advantage. --Job xix. 20.
 
   {Skin wool}, wool taken from dead sheep.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skin \Skin\, v. t. [imp. & p. p. {Skinned}; p. pr. & vb. n.
   {Skinning}.]
   1. To strip off the skin or hide of; to flay; to peel; as, to
    skin an animal.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with skin, or as with skin; hence, to cover
    superficially.
    [1913 Webster]
 
       It will but skin and film the ulcerous place.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To strip of money or property; to cheat. [Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skin \Skin\, v. i.
   1. To become covered with skin; as, a wound skins over.
    [1913 Webster]
 
   2. To produce, in recitation, examination, etc., the work of
    another for one's own, or to use in such exercise cribs,
    memeoranda, etc., which are prohibited. [College Cant,
    U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skin
   n 1: a natural protective body covering and site of the sense of
      touch; "your skin is the largest organ of your body" [syn:
      {skin}, {tegument}, {cutis}]
   2: an outer surface (usually thin); "the skin of an airplane"
   3: body covering of a living animal [syn: {hide}, {pelt},
     {skin}]
   4: a person's skin regarded as their life; "he tried to save his
     skin"
   5: the rind of a fruit or vegetable [syn: {peel}, {skin}]
   6: a bag serving as a container for liquids; it is made from the
     hide of an animal
   v 1: climb awkwardly, as if by scrambling [syn: {clamber},
      {scramble}, {shin}, {shinny}, {skin}, {struggle},
      {sputter}]
   2: bruise, cut, or injure the skin or the surface of; "The boy
     skinned his knee when he fell" [syn: {skin}, {scrape}]
   3: remove the bark of a tree [syn: {bark}, {skin}]
   4: strip the skin off; "pare apples" [syn: {skin}, {peel},
     {pare}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top