Search result for

บั้ง

(18 entries)
(0.0348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บั้ง-, *บั้ง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บั้ง    [V] cut off, See also: cut in stripes, Syn. เฉือน, เชือด, กรีด, Example: ปลาตัวนี้ใหญ่มากจนพ่อค้าต้องบั้งถึง 8 ริ้ว, Thai definition: ฟันให้เป็นแผลตามขวาง
บั้งยศ    [N] chevrons, See also: stripes, Example: เมื่อไหร่จะได้ติดบั้งยศอย่างคนอื่นเขาบ้าง, Thai definition: เครื่องหมายเป็นแถบที่แสดงฐานะหรือชั้นของบุคคล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บั้งก. เชือดหรือฟันให้เป็นแผลตามขวาง เช่น บั้งปลา.
บั้งน. รอยเชือดเป็นแผลตามขวาง เช่น กรีดยางเป็นบั้ง
บั้งเครื่องมือสำหรับถูไม้ คล้ายบุ้ง แต่มีฟันเป็นแถว ๆ, สิ่งที่เป็นแถบ ๆ อย่างเครื่องหมายยศทหารหรือตำรวจชั้นประทวนเป็นต้น
บั้งบ้องไม้ไผ่, กะบั้ง ก็เรียก.
บั้งแบวว. มีหน้าตาพิลึก เช่น หูตาบั้งแบวเหมือนแมวคราว (สังข์ทอง).
บั้งไฟน. บ้องไฟ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[n.] (bang) EN: streak ; stripe ; chevron   
บั้ง[n.] (bang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo   
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; fireworks   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stripe    [N] แถบยศ, See also: บั้งยศ, Syn. chevron

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chevron(เชฟ'เริน) n. เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์รูปตัว V.,บั้งนายสิบหรือนายจ่า
happen(แฮพ'เพิน) vi. ปรากฎ,บั้งเกิดขึ้น,เกิดขึ้น,อุบัติขึ้น, Syn. occur,bechance,fall
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)

English-Thai: Nontri Dictionary
chevron(n) บั้ง
stripe(n) บั้ง,ริ้ว,แถบยศ,ชนิด

Are you satisfied with the result?

Go to Top