Search result for

เปลี่ยว

(47 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปลี่ยว-, *เปลี่ยว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลี่ยว[ADJ] young, See also: wild, untamed, Syn. หนุ่ม, Example: นักมวยคนนั้นแข็งแรงราวกับกระทิงเปลี่ยว, Thai definition: ลักษณะหนุ่ม (ใช้กับวัวควาย)
เปลี่ยว[ADJ] desolate, See also: solitary, isolated, desert, out of the way, secluded, Syn. วังเวง, อ้างว้าง, วิเวกวังเวง, เปล่าเปลี่ยว, Ant. พลุกพล่าน, Example: เขามองลูกชายที่เดินไปตามถนนสายเปลี่ยวด้วยความรู้สึกหลายอย่าง, Thai definition: เงียบสงัดไม่มีคน
เปลี่ยว[V] desolate, See also: solitary, isolated, desert, out of the way, secluded, Syn. วังเวง, อ้างว้าง, วิเวกวังเวง, เปล่าเปลี่ยว, Ant. พลุกพล่าน, Example: ถนนที่เข้าบ้านนั้นเปลี่ยวก็จริงแต่ก็พออาศัยแสงไฟจากเสาไฟฟ้าสองข้างทางเป็นระยะๆ, Thai definition: เงียบสงัดไม่มีคน
เปลี่ยวใจ[V] feel lonely, See also: feel lonesome, feel forlorn, Syn. ว้าเหว่, เหงา, Example: เขารู้สึกเปลี่ยวใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอยู่คนเดียวในบ้าน
เปลี่ยวเหงา[V] feel lonely, Syn. ว้าเหว่, เปลี่ยวใจ, อ้างว้าง, Example: เขารู้สึกเปลี่ยวใจอย่างยิ่งเมื่อเธอจากไป
เปลี่ยว[V] undress, See also: uncover, strip, denude, bare, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือย, Example: ที่ทะเลสาบเราจะเห็นภาพเด็กสาวๆ มีเฉพาะบิกินีท่อนล่างส่วนท่อนบนเปลือยเปล่าอวดความงามกัน, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปลี่ยว(เปฺลี่ยว) น. เรียกเนื้อที่นูนขึ้นที่คอวัวควายและสัตว์มีกีบเมื่อเวลาหนุ่ม, ความหนุ่มของวัวควาย.
เปลี่ยว(เปฺลี่ยว) ว. หนุ่ม (ใช้แก่วัวควาย).
เปลี่ยวว. ว้าเหว่ เช่น เปลี่ยวใจ
เปลี่ยวห่างไกลผู้คน เช่น ทางเปลี่ยว, ไม่มีผู้คนไปมา เช่น เวลากลางคืนถนนสายนี้เปลี่ยว.
เปลี่ยวดำน. ชื่อโรคอย่างหนึ่ง ตามตำราแพทย์แผนโบราณว่าเกิดจากความเย็นมาก, เกลี่ยวดำ ก็ว่า.
โกรดเปลี่ยว, คะนอง, เช่น ควายโกรด
โตรดเปลี่ยว, คะนอง เช่น ส่วนสัตว์โตรดดุดัน (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์), โกรด ก็ใช้.
เอ ๑เปลี่ยว, เดี่ยว, เช่น เอองค์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am imagining the dust, the darkness, the agony and the unimaginable Ioneliness of the wilderness I am about to be dispatched to by my Washington political colleagues.ผมกำลังจินตนาการถึง ผงฝุ่นละออง รัตติกาล ความทุกข์ทรมาน และ ความเหงาเปล่าเปลี่ยวยากเกินบรรยาย ในห้วงความรกร้างว่างเปล่า เกินเอื้อมมือถึง Frost/Nixon (2008)
We both know that you're just a sad... lonely little kid.เราทั้งคู่ ต่างก็รู้ดีว่า นายน่ะ มันก็แค่ เด็กน้อยขี้เหงาที่เศร้าและเปล่าเปลี่ยว After School Special (2009)
Well, here's the thing, Nick.เอางี้ดีกว่านิค อย่างที่เห็น พวกเรามันหมาป่าเปลี่ยว Sex and Violence (2009)
He likes to attack them Inside or near their cars, At night, on poorly lit, Less populated roads.เขาชอบโจมตีเหยื่อในรถ หรือใกล้รถเหยื่อ ตอนกลางคืน ที่มืด บนถนนสายเปลี่ยว Omnivore (2009)
Looks like he used A cop ruse. Good spot.เป็นจุดที่ดี เปลี่ยว รถน้อย Omnivore (2009)
Previously on desperate housewives...ความเดิมตอนที่แล้วใน สมาคมแม่บ้านหัวใจเปลี่ยว -เราจะแต่งงานกันครับ โอ้! Home Is the Place (2009)
The Jedi have lost all contact with the clone security force stationed on the bleak snow-covered planet of Orto-Plutonia.เหล่าเจไดขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิง กับกองกำลังโคลนรักษาความปลอดภัย ที่ประจำการอยู่บนดาวเคราะห์เปล่าเปลี่ยว และปกคลุมไปด้วยหิมะนามออโต-พลูโตเนีย Trespass (2009)
But, uh, the problem is, if I sit alone at the bar then every guy is gonna think I'm lonely and desperate.แต่ถ้าฉันนั่งคนเดียวที่บาร์ \ก็จะกลายเป็น ผู้ชายที่นี่จะคิดว่า ฉันเปล่าเปลี่ยวและสิ้นหวัง Chuck Versus the Beefcake (2009)
Oh, please. my life is a disaster with no creative outlet other than writing my desperate housewives fan fiction.โอ้ว ฉันตายแน่ๆ ถ้าชีวิตนี้ไม่มีที่หรูๆ ให้ฉันเขียนแฟนฟิค สมาคมแม่บ้านหัวใจเปลี่ยว Acafellas (2009)
¶ in a crowded lonely ni-ight ¶# ในค่ำคืนที่เปล่าเปลี่ยวWheels (2009)
I just saw someone...she was like a blank slate, like she needed help...ฉันแค่เห็นใครคนหนึ่ง... เธอดูเปล่าเปลี่ยว เหมือนต้องการความช่วยเหลือ... Episode #1.5 (2009)
Desperate Housewivesสมาคมแม่บ้าน หัวใจเปลี่ยว Everybody Ought to Have a Maid (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลี่ยว[adj.] (plīo) EN: wild ; untamed   
เปลี่ยว[adj.] (plīo) EN: lonely ; deserted   FR: isolé ; retiré

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alone(อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together)
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
bywayn. ถนนส่วนตัว,ถนนลี้ภัย,ถนนสายเปลี่ยว,การวิจัยที่ปิดบัง,ความพยายามที่ปิดบัง
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful,-A. cheerful
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
solitary(ซอล'ลิเทอรี) adj. โดดเดี่ยว,อันเดียว,สันโดษ,ไม่มีเพื่อน,เปลี่ยว,เงียบสงัด n. ผู้ที่อยู่คนเดียว,ผู้ที่อยู่สัน-โดษ,การขังเดี่ยว, See also: solitarily adv. solitariness n. solitary confinement การขังเดี่ยว
solo(โซ'โล) n. เพลงร้องเดี่ยว,เพลงบรรเลงเดี่ยว,การแสดงเดี่ยว,ลูกเดี่ยว,การเล่นไพ่คนเดียว,การบินเดี่ยว adj.,adv. เดี่ยว,โดดเดี่ยว,ไม่มีเพื่อน,เปลี่ยว,ลำพัง,อ้างว้าง vi. แสดงเดี่ยว,ร้องเดี่ยว,บรรเลงเดี่ยว pl. -solos,-soli

English-Thai: Nontri Dictionary
alone(adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา
bleak(adj) เยือกเย็น,เปล่าเปลี่ยว,มืดมัว
bleakness(n) ความเยือกเย็น,ความเปล่าเปลี่ยว,ความหนาวเย็น
desolate(adj) อ้างว้าง,โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน,ว่างเปล่า,แห้งแล้ง
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ
empty(adj) ว่างเปล่า,ไม่มีคน,ไม่มีของ,เปล่าประโยชน์,เปลี่ยว
forlorn(adj) ถูกทอดทิ้ง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,สิ้นหวัง
lonesome(adj) เปลี่ยวใจ,สันโดษ,อ้างว้าง,วังเวง,เปล่าเปลี่ยว
solitary(adj) เปลี่ยว,อยู่ลำพัง,สันโดษ,โดดเดี่ยว,อ้างว้าง
solitude(n) ความสันโดษ,ความเปล่าเปลี่ยว,ความอ้างว้าง,ความโดดเดี่ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top