Search result for

การ์ตูน

(46 entries)
(0.0406 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การ์ตูน-, *การ์ตูน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การ์ตูน[N] cartoon, See also: strip cartoon, Syn. ภาพล้อ, ภาพตลก, Example: สถานีโทรทัศน์ช่องนี้มีภาพยนตร์การ์ตูนทุกคืนหลังข่าว, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพล้อ, ภาพตลก, บางทีเขียนเป็นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็นภาพแสดงเหตุการณ์ที่ผู้เขียนตั้งใจล้อเลียนจะให้ดูรู้สึกขบขัน บางทีก็เขียนติดต่อกันเป็นเรื่องยืดยาว
การ์ตูน[N] Amphiprion bifasciatus (Pomacentridae), See also: species of marine fish, Example: เขาเลี้ยงปลาการ์ตูนไว้หลายตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กทุกชนิดในสกุล Amphiprion วงศ์ Pomacentridae ลำตัวสั้นและแบนข้าง สีเหลือง แสด หรือแดง บ้างมีส่วนบนรวมทั้งครีบหลังดำคล้ำ มักมีแถบสีขาวเด่นพาดขวางบนหัวและลำตัว 1-2 แนว พบอาศัยตามแนวปะการัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การ์ตูนน. ภาพล้อ, ภาพตลก, บางทีเขียนเป็นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็นภาพแสดงเหตุการณ์ที่ผู้เขียนตั้งใจล้อเลียนจะให้ดูรู้สึกขบขัน, หนังสือเล่าเรื่องด้วยภาพเขียน ซึ่งแบ่งหน้ากระดาษเป็นช่อง ๆ มีคำบรรยายสั้น ๆ อ่านง่าย เนื้อเรื่องมักเป็นนิทานหรือนวนิยาย.
การ์ตูนน. ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กทุกชนิดในสกุล Amphiprion วงศ์ Pomacentridae ลำตัวสั้นและแบนข้าง สีเหลือง แสด หรือแดง บางชนิดมีส่วนบนรวมทั้งครีบหลังดำคลํ้า มักมีแถบสีขาวเด่นพาดขวางบนหัวและลำตัว ๑-๒ แนว แล้วแต่ชนิดหรือขนาดบ้างมีสีส้ม พบอาศัยตามแนวปะการัง โดยเฉพาะอยู่กับดอกไม้ทะเลซึ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทหนึ่งในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ขนาดยาวได้ถึง ๑๖ เซนติเมตร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cartoonการ์ตูน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caricatures and cartoonsการ์ตูนและภาพล้อ [TU Subject Heading]
Cartoons and childrenการ์ตูนกับเด็ก [TU Subject Heading]
Political cartoonsการ์ตูนการเมือง [TU Subject Heading]
Cartoonsการ์ตูน [การแพทย์]
Cartoonการ์ตูน
การ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

การเขียนการ์ตูนที่เขียนในหนังสือในปัจจุบันมีหลายลักษณะ คือ

1. การ์ตูนเป็นตอน (comic strip) คือ การ์ตูนเรื่องที่เสนอออกมาในลักษณะเป็นตอนๆ ตอนละ 2-5 กรอบ ลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันติดต่อกันไป

2. หนังสือการ์ตูน (comic book) คือ การ์ตูนเรื่องที่มีความยาวพิมพ์เป็นเล่ม มีเรื่องราวคล้ายละคร นวนิยาย หรือนิทานฯลฯ

การ์ตูนที่สร้างขึ้นในรูปหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนมากเป็นรูปภาพชี้นำ ประกอบเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับลักษณะการ์ตูนที่ผูกเป็นเรื่อง ราว ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตาม มีอารมณ์ร่วมในบทบาทของตัวการ์ตูน และเชื่อมโยงสู่ชีวิตของตนเอง จึงจัดอยู่ในการ์ตูนที่มีคุณค่าในการเรียนรู้ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสนใจ สำหรับการเลือก หรือเขียนการ์ตูนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ควรจะต้องให้สอดคล้องกับวัย เนื้อหา ระดับชั้นของผู้เรียนและควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับด้วย
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're fucking cartoon pigs on the telly, what, people call us that behind our backs?นั่นมันชื่อหมูการ์ตูนโง่ ๆ ในทีวีโว้ย แล้วคนเรียกพวกเราว่าอะไรลับหลัง The Bank Job (2008)
I want to meet a girl like the ones in romantic comic books.ผมอยากเจอสาว ที่เหมือนกับนางเอกในการ์ตูนรักหวานแหวว My Sassy Girl (2008)
Started life as a comic, you know.การเริ่มชีวิตก็เหมือนกับการ์ตูน ว่ามั้ย Frost/Nixon (2008)
A hot blonde in a comic book store?สาวสวยผมบลอนด์ในร้านการ์ตูน Chapter Three 'Building 26' (2009)
I mean, with Alex gone, they're probably gonna need someone to fill his job at the comic book store, and I could help whoever Rebel sends, and no more surprise guests for you and Lyle.หนูหมายถึง พอเอล็กซ์ไป พวกเค้าอาจจะต้องการใครซักคนมาแทนที่งานเค้า ที่ร้านหนังสือการ์ตูน Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Wednesdays are when all the new comics arrive.วันพุธ เป็นวันที่การ์ตูนใหม่ทั้งหมดจะเข้ามา Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
They're only comic books, I mean...มันเป็นแค่หนังสือการ์ตูน ผมหมายถึง Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
You will absolutely sell comic books, and the other stuff we can work on.ตั้งแต่คุณเดินเข้าเมา คุณจะต้องขายหนังสือการ์ตูนแน่นอน และก็ของทุกอย่างที่เราจะทำได้ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
What, you're on a weather channel?ดูการ์ตูนอยู่เรอะ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
There's this ad comes on in the morning cartoons for something called Double Crust Pizza.เห็นโฆษณาชิ้นหนึ่ง โผล่อยู่ในการ์ตูนตอนเช้า บางอย่างที่เรียกว่า"พิซซ่าเปลือกสองชั้น" Duplicity (2009)
Oh, God! Oh, God!คุณดูการ์ตูนจบแล้วเหรอ My Bloody Valentine (2009)
Can I watch cartoons?ผมดูการ์ตูนได้ไหม A Shade of Gray (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การ์ตูน[n.] (kātūn) EN: cartoon ; strip cartoon   FR: bande dessinée [f] ; dessin animé [m]
การ์ตูน 3มิติ[n. exp.] (kātūn sām miti) FR: film d'animation en 3D [m]
การ์ตูนช่อง[n. exp.] (kātūn chǿng) EN: comics   

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
doraemon(n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/106596152926649.wav>

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cartoon strip[N] การ์ตูนสั้นๆ ในหนังสือพิมพ์, Syn. comic strip, strip cartoon
strip[N] การ์ตูนเรื่องยาว, See also: ภาพแสดงเรื่องราวเป็นตอนๆ, Syn. comic strip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animated cartoonภาพยนต์การ์ตูนที่ภาพวาดเคลื่อนไหวได้
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
animator(แอน' นิเมเทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวา, คนวาดภาพการ์ตูน., Syn. animater
balloon helpคำอธิบายสั้น ๆ หมายถึง คำอธิบายพิเศษที่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชที่ใช้ System 7 จัดไว้ เพื่ออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ส่วนมากจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แสดบนจอภาพในลักษณะของคำพูดในหนังสือการ์ตูน ไม่เหมือน กับเมนู Help ของเดิม ที่มีข้อมูลหรือคำอธิบายยาว ๆ
caricature(แค'ระคะเชอะ) {caricatured,caricaturing,caricatures} n. ภาพล้อ,ภาพล้อบุคคล,การ์ตูนล้อเลียน,ศิลปะการเขียนภาพล้อเลียน vt. เขียนภาพหรือการ์ตูนล้อเลียน, Syn. travesty
cartoon(คาร์ทูน') {cartooned,cartooning,cartoons} n. การ์ตูน,ภาพการ์ตูน vt. แสดงภาพการ์ตูน
comic(คอม'มิค) adj. เกี่ยวกับละครตลก,เกี่ยวกับเรื่องขบขัน. -n. ภาพการ์ตูนที่ต่อเนื่องกัน,หนังสือการ์ตูน,, See also: comics n.,pl. ภาพการ์ตูนที่ลงต่อเนื่อง, Syn. comedian,comical -Conf. comical
comic bookn. หนังสือภาพการ์ตูน., Syn. comic
kermit(เคอร์มิต) เป็นวิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบหนึ่งที่ทำงานค่อนข้างช้า (Kermit เป็นชื่อกบในการ์ตูนเรื่องหนึ่ง) ใช้ในการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องเมนเฟรม (mainframe) ทีนิยมกันมาก โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดู XMODEM ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
caricature(n) ภาพล้อ,การ์ตูนล้อเลียน,ภาพเสียดสี
caricature(vi) เขียนภาพล้อ,เขียนการ์ตูนล้อ
cartoon(n) ภาพล้อ,ภาพตลก,ภาพการ์ตูน,ภาพเปรียบ
COMIC comic book(n) หนังสือการ์ตูน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
naruto[นา-รู-โตะ] (n ) การ์ตูน เรื่องหนึ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
karikieren(v) |karikierte, hat karikiert| เขียนภาพล้อ, เขียนการ์ตูนล้อ
Karikatur(n) |die, pl. Karikaturen| ภาพล้อเลียน, การ์ตูนล้อเลียน

French-Thai: Longdo Dictionary
bête(n) la, = สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คน, สัตว์ ex; la belle et la bête = โฉมงามกับอสูร (การ์ตูนของวอลท์ดีสนีย์)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top