ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -专-, *专*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[专, zhuān, ㄓㄨㄢ] concentrated, specialized; to monopolize
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 485

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuān jiā, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ, / ] expert; specialist, #615 [Add to Longdo]
[zhuān yè, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ, / ] specialized field; main field of study (at university); major, #629 [Add to Longdo]
[zhuān mén, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] specialist; specialized; customized, #1,560 [Add to Longdo]
[zhuān jí, ㄓㄨㄢ ㄐㄧˊ, / ] album; record (music); special collection of printed material, #2,975 [Add to Longdo]
[zhuān, ㄓㄨㄢ, / ] for a particular person, occasion, purpose; focused on one thing; special; expert; particular (to sth); concentrated; specialized, #3,147 [Add to Longdo]
[zhuān, ㄓㄨㄢ, / ] concentrated; specialized, #3,147 [Add to Longdo]
[zhuān lì, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ, / ] patent, #3,815 [Add to Longdo]
[zhuān yòng, ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ, / ] special; dedicated, #4,255 [Add to Longdo]
[zhuān tí, ㄓㄨㄢ ㄊㄧˊ, / ] special topic, #4,505 [Add to Longdo]
[zhuān zhèng, ㄓㄨㄢ ㄓㄥˋ, / ] dictatorship, #7,656 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I read about him. He writes poetry on postcards.[CN] 我看过他的诗 他门写贺卡上的短诗 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Attentive, but clumsy.[CN] 心,但是笨拙 Battleship Potemkin (1925)
And you're an expert I suppose. Expert.[CN] 我想你一定是 It Happened One Night (1934)
And I'll write a book about it. Call it "The Hitchhiker's Hail."[CN] 家 我要写一本搭便车的书 It Happened One Night (1934)
Sure, a perfect legal specimen.[CN] 当然 完美的法律 'G' Men (1935)
He left a great impression on her, who till now lived for her art,[CN] 向来心从艺的白丝芳心开始耸动 Taki no shiraito (1933)
Down with tyranny![CN] 打倒制! Battleship Potemkin (1925)
Picks people up, runs off with their things. What a racket.[CN] 他不过是一般的小偷 门抢搭便车人的行李 It Happened One Night (1934)
Yes.[CN] 抛开你脑海里的那个男人 打球的时候心打球 Episode #1.8 (2004)
A new prosecutor from Tokyo, a man of talent and insight was coming.[CN] 这次有代理检察官程从东京赴任 要在审判中大显身手 Taki no shiraito (1933)
I have only the highest hopes for you,"'[CN] 请心务学勿要挂牵 Taki no shiraito (1933)
The 39 Steps is an organization of spies... collecting information on behalf of the foreign office of...[CN] 三十九级台阶 是一个门收集情报的间谍组织 The 39 Steps (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top