ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -几-, *几*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[几, jǐ, ㄐㄧˇ] small table; how many; a few, some
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  乙 [, ㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A small table; compare 丌, Rank: 211
[凡, fán, ㄈㄢˊ] any, every, all; common, ordinary
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A plate or flat dish; an everyday item, Rank: 1013
[凭, píng, ㄆㄧㄥˊ] to lean on; to rely on
Radical: , Decomposition:   任 [rèn, ㄖㄣˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] Leaning on (trusting) 任 a table 几, Rank: 1410
[凯, kǎi, ㄎㄞˇ] triumphant; triumph, victory
Radical: , Decomposition:   岂 [, ㄑㄧˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 1447
[凤, fèng, ㄈㄥˋ] male phoenix; symbol of joy
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] simplified form of 鳥 bird, Rank: 1504
[凰, huáng, ㄏㄨㄤˊ] female phoenix
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  皇 [huáng, ㄏㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 2453
[凳, dèng, ㄉㄥˋ] bench; stool
Radical: , Decomposition:   登 [dēng, ㄉㄥ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] table, Rank: 2680
[凫, fú, ㄈㄨˊ] wild duck; teal; swim
Radical: , Decomposition:   鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5226
[凱, kǎi, ㄎㄞˇ] triumphant; triumph, victory
Radical: , Decomposition:   豈 [, ㄑㄧˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, ] small table, #173 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] a few; how many, #173 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] almost, #173 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] how much; how many; several; a few, #173 [Add to Longdo]
[jǐ ge, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙, / ] a few; several; how many, #603 [Add to Longdo]
[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, / ] almost; nearly; practically, #941 [Add to Longdo]
[shí jǐ, ㄕˊ ㄐㄧˇ, / ] more than ten; a dozen or more, #2,811 [Add to Longdo]
[hǎo jǐ, ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ, / ] several; quite a few, #3,716 [Add to Longdo]
[jǐ bǎi, ㄐㄧˇ ㄅㄞˇ, / ] several hundred, #5,700 [Add to Longdo]
[jǐ qiān, ㄐㄧˇ ㄑㄧㄢ, / ] several thousand, #7,346 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おしまずき;き, oshimazuki ; ki] (n) (1) (arch) (See 脇息) armrest; (2) desk; table [Add to Longdo]
[きあん, kian] (n) (obsc) desk [Add to Longdo]
[きちょう, kichou] (n) screen [Add to Longdo]
帳面[きちょうめん, kichoumen] (adj-na, n, vs) methodical; punctual; steady; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She is exact in money matters.お金の事では彼女は帳面です。
He was proud of his punctuality.彼は彼の帳面さを自慢した。
He is a methodical person.彼は帳面な男だな。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's super particular. Like verging on neurotic.[JP] 彼女は すごく帳面で ノイローゼ寸前なの The Truth About Emanuel (2013)
-Yes, Yoon Suh-kyung.[CN] 个月前本来还住在这里 Episode #1.5 (2004)
I don't know![CN] 往马粥街的公车是号 你... Episode #1.7 (2004)
- What if he isn't just some patsy?[JP] -デイルが ただの帳面だったと思う? Welcome to the War (2010)
He hired Charles David Keeling who was very faithful and precise in making these measurements for decades.[JP] 彼はチャールス・ディビッド・ヒーリングを 雇いました チャールスは非常に誠実で帳面でした そして、数十年間に渡って測定を 続けました An Inconvenient Truth (2006)
Kids?[CN] 个小毛孩? Just Add Water (2008)
And I never met anyone, man or woman, in business, who was so careful and precise about everything, every stylistic detail.[JP] 商売で誰とも 会わなかった 誰が注意深く 帳面か 様式を詳細に American Hustle (2013)
How could a man as meticulous as you own such a book yet completely neglect the flowers in his own window box?[JP] そんな本まで読む 帳面な貴方が 窓辺の花を 枯らしていた Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
He's neat.[JP] 帳面だ The Angel of Death (2011)
What grade are you in?[CN] 你现在年级 Episode #1.2 (2004)
He's a meticulous, maladjusted loner who's into stalking young women, and he has no alibi.[JP] 彼は 帳面で 環境に適応出来ない一匹狼ね 若い女性の後を付けまわし アリバイもない Blinking Red Light (2011)
Nobody does these kind of things anymore.[CN] 是啊我都已经岁了 你还敢讲 Episode #1.2 (2004)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top