ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รอบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอบ-, *รอบ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศ
หมี่กรอบ(n) crisp fried noodles (a Thai dish)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบ(clas) cycle, See also: turn, anniversary, round, show, Example: ผมเดินวนอยู่หลายรอบแล้วยังไม่เจอใครเลย, Thai Definition: ลักษณนามแสดงการบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน
รอบ(prep) around, See also: round, Example: เชื้อโรคต่างๆ จะลอยฟุ้งไปมาในอากาศรอบห้อง, Thai Definition: การบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน
รอบกาย(adv) around, See also: all around, on all sides, Syn. รอบตัว, Example: ในโลกนี้ล้วนมีแต่ปัญหา และอุปสรรคอยู่รอบกาย เราจึงต้องสะสมความเข้มแข็งให้เพียงพอที่จะเผชิญหน้ากับมันได้
รอบคอบ(v) be cautious, See also: be circumspect, be careful, be discreet, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เธอรอบคอบมากที่เอาร่มมาด้วย, Thai Definition: พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
รอบคอบ(adv) carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai Definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
รอบจัด(adj) cunning, See also: tricky, sly, wily, crafty
รอบตัว(adv) around, See also: round, Syn. รอบกาย, Example: แรมดิสค์ไม่มีส่วนใดที่หมุนรอบตัวเสมือนดิสก์ธรรมดา
รอบตัว(adj) surrounding, See also: be on all sides of, be all round, Syn. รอบกาย, Example: เรื่องความรู้รอบตัวนั้นไม่มีใครสู้เขาได้, Thai Definition: ที่อยู่รอบข้าง
รอบนอก(n) outside, See also: outer area, periphery, Example: มีทหารเฝ้ารักษาการณ์อยู่รอบนอกตัวอาคารเต็มไปหมด, Thai Definition: บริเวณที่อยู่ด้านนอก
รอบรู้(v) be omniscient, See also: be well-read, be well-informed, be intelligent, be erudite, be proficient in, be well vers, Syn. รู้มาก, มีความรู้, Ant. รู้น้อย, Example: ท่านรอบรู้ในเรื่องกฎหมาย, Thai Definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รอบน. การบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน
รอบช่วง เช่น ภาพยนตร์รอบเช้า รอบบ่าย, วาระ เช่น รอบสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ
รอบลักษณนามเรียกลักษณะที่มาบรรจบกันเป็นต้น เช่น รอบหนึ่ง ๒ รอบ.
รอบบ. อาการที่เวียนมาบรรจบกัน เช่น วงสายสิญจน์รอบบ้าน เดินรอบตลาด.
รอบคอบว. ทั่ว, ถ้วนถี่, เช่น พิจารณาอย่างรอบคอบ, ระวังเหตุการณ์ข้างหน้าข้างหลังเสมอ, ไม่เผอเรอ, เช่น ดูแลให้รอบคอบ.
รอบจัดว. มีเล่ห์เหลี่ยมมาก, มีประสบการณ์มาก, เจนจัด (ใช้ในทางไม่ดี).
รอบตัวว. ทั่ว ๆ ไป เช่น ความรู้รอบตัว.
รอบรู้ก. รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง, เช่น เขารอบรู้ในเรื่องกฎหมาย.
รอบเดือนน. ระดู.
กะ ๑รอบการเข้าเวร เช่น กะเช้า กะบ่าย, ระยะเวลาที่ผลัดเปลี่ยนกันทำงาน เช่น กะแรก กะที่ ๒.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peri-รอบ, ปริ [ อ่านว่า ปะริ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
welding cycleรอบการเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
machine cycleรอบของเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
perfoliateรอบข้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dual pressure cycleรอบความดันสองระดับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
multi-pressure cycleรอบความดันหลายระดับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
instruction cycleรอบคำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
revolution per minute (rpm)รอบต่อนาที (อาร์พีเอ็ม) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty cycleรอบทำงาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
periglacial; cryergic; cryonival; paraglacial; subnivalรอบธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trading sessionรอบการซื้อขาย, Example: ช่วงเวลานับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซื้อขายจนกระทั่งหยุดการซื้อขาย 1 รอบ ในปัจจุบันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้มีการซื้อขาย 2 รอบใน 1 วัน คือ รอบการซื้อขายช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.30 น. และรอบการซื้อขายช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา14.30 น. - 16.30 น. [ตลาดทุน]
Sessionรอบการซื้อขาย, Example: ช่วงเวลานับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซื้อขายจนกระทั่งหยุดการซื้อขาย 1 รอบ ในปัจจุบันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้มีการซื้อขาย 2 รอบใน 1 วัน คือ รอบการซื้อขายช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.30 น. และรอบการซื้อขายช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา14.30 น. - 16.30 น. [ตลาดทุน]
Rotationรอบหมุนเวียน, Example: ช่วงระยะเวลาที่ต้นไม้แต่ละชนิดใช้เจริญเติบโต นับตั้งแต่เริ่มงอกไปจนโตถึงขนาดตัดฟันได้ [สิ่งแวดล้อม]
Accounting periodรอบระยะเวลาบัญชี [การบัญชี]
Audit periodรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ [การบัญชี]
Budget periodรอบระยะเวลางบประมาณ [การบัญชี]
Fiscal yearรอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี [การบัญชี]
Accounting Periodรอบระยะเวลา [การแพทย์]
Breast Cycleรอบของต่อมนม [การแพทย์]
Cervical Cycleรอบของคอมดลูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look around.มองรอบๆสิ Gyre, Part 2 (2012)
That has рossessed meที่ได้ครอบครองฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It covers three beds.มันครอบคลุมสามเตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That has рossessed meที่ได้ครอบครองฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll have to do it again.ฉันต้องซักมันอีกรอบ The Great Dictator (1940)
I'm surrounded by incompetent, stupid, sterile stenographers.ฉันมีความสามารถรอบตัว โง่.. เป็นหมัน.. นักคิด The Great Dictator (1940)
Now, turn around.ทีนี้ ลองหมุนไปรอบ The Great Dictator (1940)
"Mystery surrounds the disappearance of ex-Commander Schultz."อันตรายอยู่รอบตัวคุณ อดีต ผบ. ชูลท์ซ. The Great Dictator (1940)
I'll have to bother you again.ผมขอรบกวนอีกรอบนะครับ The Great Dictator (1940)
I looked around.ฉันมองไปรอบ Pinocchio (1940)
myself, I took a look around.ฉันเอาดูรอบ Pinocchio (1940)
Now turn around... and let me look you over.ตอนนี้หันไปรอบ ๆ และแจ้ง ให้เรามองคุณมากกว่า Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอบ[røp] (n) EN: cycle ; round ; circuit ; turn ; lap ; revolution ; anniversary ; show  FR: circuit [ m ] ; cycle [ m ] ; tournée [ f ] ; révolution [ f ] ; tour [ m ] ; séance [ f ]
รอบ[røp] (n) EN: round (of boxing)  FR: round [ m ]
รอบ[røp] (prep) EN: round ; around ; with a circular motion ; in circumference ; from all directions  FR: autour
รอบ[røp-røp] (x) EN: around ; round ; about  FR: autour ; alentour ; aux alentours de
รอบกลางคืน[røp klāngkheūn] (n, exp) EN: night shift  FR: poste de nuit [ m ] ; équipe de nuit [ f ]
รอบกลางวัน[røp klāngwan] (n, exp) EN: day shift  FR: poste de jour [ m ] ; équipe de jour [ f ]
รอบกาย[røpkāi] (adv) EN: around ; all around ; on all sides  FR: tout autour ; de toutes parts ; de tous côtés
รอบข้าง[røpkhāng] (adv) EN: around ; all around  FR: tout autour ; de toutes parts ; de tous côtés
รอบคอบ[røpkhøp] (v) EN: be cautious ; be circumspect ; be careful ; be discreet  FR: être prudent
รอบคอบ[røpkhøp] (adj) EN: circumspect ; careful ; cautious  FR: circonspect ; attentif

English-Thai: Longdo Dictionary
crispy(adj) กรอบ
inclusively(adv) อย่างครอบคลุม, อย่างกว้างๆ
acrylamide(n, name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
playoff(n) การแข่งขันรอบตัดเชือก, กีฬารอบชิงชนะเลิศ เช่น Call us if you are looking for basketball tickets to any NBA, NCAA or WNBA basketball game. We handle basketball tickets to all regular season and playoff games., Syn. play-off
hotshot(n) คนเก่งรอบด้าน เช่น She was sure a hotshot on the keyboard, 93 words per minute!
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
mark(vt) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว
heat(n) รอบการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
about(prep) รอบ
all-around(adj) รอบด้าน
all-around(adj) รอบรู้
all-round(adj) รอบด้าน, Syn. all-around
around(prep) รอบๆ, See also: โดยรอบ
around(adv) รอบๆ, See also: โดยรอบ, Syn. surrounding, round, on all sides
be hip to(phrv) มีความรู้ในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: รอบรู้ในเรื่อง, Syn. get hip to
cautious(adj) รอบคอบ, Syn. prudent, Ant. incautious
decade(n) ทศวรรษ, See also: รอบสิบปี, สิบปี, ระยะเวลา 10 ปี, Syn. decennary, decennium
frame(n) รอบในกีฬาโบว์ลิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว, ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม, กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
albumen(แอลบู' เมน) n. ไข่ขาว, โภชนาหารรอบ embryo ในเมล็ดพืช = albumin
alkahest(แอล' กะเฮสท) ตัวละลายที่ครอบจักวาล (ละลายได้ทุกอย่าง), Syn. alcahest. -alkahestic al adj. universal solvent
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
about(adv, pre) ประมาณ, เกือบ, รอบ, เกี่ยวกับ, ราวๆ, ประมาณ
accession(n) การยอมรับ, การเข้าถึง, การครอบครอง
acquisition(n) การครอบครอง, การเข้าถือสิทธิ์, การเข้ายึด, สิ่งที่ได้มา
anniversary(n) วันครบรอบปี
around(adj) รอบ, ล้อม, อ้อมรอบ
around(pre) ประมาณ, รอบ, ล้อม, อ้อมรอบ
baking(n) การปิ้ง, การย่าง, การอบ, การผิง
begird(vt) โอบ, ล้อมรอบ, ผูก, มัด
besiege(vt) ล้อมรอบ, กลุ้มรุม, โอบล้อม
biscuit(n) ขนมปังกรอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
予選[よせん, yosen] (n) รอบคัดเลือก
決勝[けっしょう, kesshou] (n) รอบชิงชนะเลิศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
首回り[くびまわり, kubimawari] รอบคอ(ใช้วัดเพื่อตัดเสื้อ)

German-Thai: Longdo Dictionary
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
Rahmen(n) |der, pl. Rahmen| กรอบ, ขอบเขต, เค้าโครง
rundรอบ
umรอบ
umfangreich(adj) ครอบคลุม, กว้างใหญ่
kostendeckend(adv, adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้
siegen(vi) |siegte, hat gesiegt| ชนะ เช่น Pete Sampras siegt im Finale. พีท แซมพรัส ชนะในรอบสุดท้าย, See also: gewinnen
Finale(n) |das, pl. Finalen| รอบสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ
anlässlichเนื่องในโอกาส เช่น Ich lade meine Schulkameraden zum Abendessen anlässlich meines 60. Geburtstages ein. ฉันชวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาทานอาหารเย็นในโอกาสวันครบรอบวันเกิดที่ 60 ของฉัน

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
autour de(prep) รอบๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Autour du jardin, il y a un vieux mur. รอบๆสวนมีกำแพงเก่าอยู่
cadre(n) |m| กรอบ, กรอบรูป เช่น cadre en alu กรอบที่ทำจากอลูมิเนียม, cadre doré กรอบทอง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top