Search result for

uncover

(57 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncover-, *uncover*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncover[VI] เปิดออก, Syn. disclose, reveal, Ant. cover
uncover[VT] เปิดออก, Syn. reveal
uncover[VT] เปิดเผยออกมา, See also: เปิดโปง, Syn. open, unwrap
uncovered[ADJ] ที่ไม่มีอะไรปิด, See also: เปลือย, Syn. bald, bare, unroofed, undraped, exposed, Ant. covered
uncovered[ADJ] ซึ่งไม่อยู่ในข่าย, See also: ซึ่งไม่ครอบคลุม
uncovered verandah[N] ระเบียงไม่มีหลังคา, See also: ระเบียงที่ยื่นออกมาจากตัวบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncover(อันคัฟ'เวอะ) vt. เปิดเผย,เปิดออก,เปิดโปง,เปิดหมวก. vi. เปิด,เปิดออก,เปิดหมวก
uncovered(อันคัฟ'เวิร์ด) adj. ไม่มีฝา,ไม่มีที่ปิด,ไม่ได้สวมหมวก,ไม่มีที่ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
uncover(vt) เปิดออก,เปิดเผย,เปิดโปง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
US Special Forces uncovered a plot to smuggle a dirty bomb out of Morocco.กองกำลังพิเศษ US เปิดโปงแผนการ ลักลอบระเบิดเถื่อนออกจากโมร็อคโค Vantage Point (2008)
I was trying to uncover a leak.ฉันอยากช่วยหารูรั่วให้ Quantum of Solace (2008)
So, you're saying that if Dubaku dies, our chances of uncovering this conspiracy die with him.ถ้าดูบากูตายโอกาสที่รู้ว่าใครทรยศก็จะหายไปด้วย Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
No, for you, this is... just another big... conspiracy to uncover.ไม่หรอก,สำหรับคุณแล้ว มันก็เป็นแค่.. การเปิดโปงครั้งใหญ่,สำหรับผมแล้ว มันเป็นเรื่องจริงที่เจ็บปวด I Knew You Were a Pig (2009)
Garcia uncovered some information.การ์เซียเจอข้อมูลบางอย่าง Demonology (2009)
They're the ones who will give a friendly wave even when they've stolen from you... they're the type to sweetly welcome you... even as they try to uncover your secrets...เขาอาจจะเป็นคนที่โบกมืออย่างมิตรภาพ แม้ว่าเมื่อเขาขโมยของไปจากคุณ เขาคือคนที่ตอนรับคุณอย่างอบอุ่น Crime Doesn't Pay (2009)
Dr. Bernstein uncovered that my very first session.ดอกเตอร์เบิร์นสตีนเปิดเผยมันตั้งแต่ครั้งแรกของการบำบัด A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
When they asked us if we wanted to partake in a secret ops mission to uncover the dolphin slaughter, we without hesitation said, "Absolutely.แล้วมีวาฬ หรือโลมา เข้ามาหา มันเป็นประสบการณ์ที่สุดแสน จะวิเศษเหลือเชื่อ มันรู้สึกเป็นกันเอง ที่สัตว์พวกนี้ The Cove (2009)
I want you two to lock down the cul-de-sac, monitor FULCRUM, see what else you can uncover before we make a move on their cell.ฉันอยากให้คุณจับตาที่Cul-de-Sac ฉากบังหน้าของFulcrum ดูว่ามีอะไรที่คุณสามารถเปิดเผยได้อีก Chuck Versus the Suburbs (2009)
Uncovered clues that led him Directly to a confrontation With charles widmore.นำเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับ ชาร์ล วิทมอร์ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
- morgan- - lundy never uncovered trinity killings in these cities... which means there could be as many more as nine murders.ซึ่งหมายถึงว่า อาจจะมีการฆ่า ถึง 9 ครั้ง กลับบ้านได้แล้ว -ฉันจะโทรหา แผนกฆาตกรรม The Getaway (2009)
Now, my conclusion is we have uncovered the anonymous grave of the crew of the super secret stealth submarineตอนนี้ ผมสรุปได้ว่า เราได้เปิดโปง สุสานนิรนามของลูกเรือ เรือดำน้ำชั้นลับสุดยอด Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uncoverHow many new sites were uncovered?
uncoverInvestigators uncovered an assassination plot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิก[V] open, See also: uncover, expose, disclose, reveal, Syn. เปิด, Example: ประธานเบิกบายศรีเพื่อเริ่มพิธีการ, Thai definition: ใช้ในลักษณะอย่างเปิดผ้าคลุมบายศรีออกเรียกว่า เบิกบายศรี
เปิดกรุ[V] uncover a cache, Example: ดิฉันชอบพระสมเด็จเคยมีโอกาสได้ชมของจริงเยอะมากเพราะอาจารย์เปิดกรุออกมาให้เห็นๆ ชนิดว่าไม่หวง
เปลือยเปล่า[V] undress, See also: uncover, strip, bare, Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, Ant. นุ่งห่ม, Example: ที่ทะเลสาบเราจะเห็นภาพเด็กสาวๆ มีเฉพาะบิกินีท่อนล่างส่วนท่อนบนเปลือยเปล่าอวดความงามกัน
เปลือย[V] uncover, See also: reveal, expose, Syn. เปิด, เปิดเผย, เปิดใจ, Ant. ปิด, ปกปิด, Example: ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เปลือยความในใจจนหมดสิ้น
เปลือย[V] uncover, See also: bare, reveal, expose, Syn. เปิด, เปิดเผย, เปิดใจ, Ant. ปกปิด, Example: ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เปลือยความในใจจนหมดสิ้น, Thai definition: ไม่มีอะไรปิดบัง
เปลือยเปล่า[ADJ] undress, See also: uncover, strip, denude, bare, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือย, Example: หล่อนค่อยๆ ถอดเสื้อผ้าออกจนหมด เพื่ออวดเรือนร่างที่เปลือยเปล่า, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
เปลี่ยว[V] undress, See also: uncover, strip, denude, bare, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือย, Example: ที่ทะเลสาบเราจะเห็นภาพเด็กสาวๆ มีเฉพาะบิกินีท่อนล่างส่วนท่อนบนเปลือยเปล่าอวดความงามกัน, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
เปิดกรุ[V] uncover a cache, Example: อาจารย์เคยเปิดกรุพระสมเด็จออกมาให้เห็นๆ ชนิดว่าไม่หวง ทำให้ดิฉันเคยเห็นพระสมเด็จของจริง, Thai definition: นำทรัพย์สมบัติที่เก็บไว้ภายในภาชนะ หรือสถานที่ต่างๆ ออกมาเปิดเผยให้เห็น
เวิก[V] open, See also: uncover, lift, take off, Syn. เลิก, เปิด, แหวก, Ant. ปิด, Example: หญิงแก่ที่อยู่ในบ้านเวิกผ้าม่านขึ้นช้าๆ เพราะเกรงว่าคนข้างนอกจะเห็น
แฉโพย[V] reveal a secret, See also: uncover an account, Syn. แฉ, เปิดโปง, เปิดเผย, Example: เขามีหลักฐานเพียงพอที่จะแฉโพยเรื่องโกงกินของเจ้าหน้าที่ป่าไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal   FR: ouvrir ; découvrir
แฉโพย[v.] (chaēphōi) EN: reveal a secret ; uncover an account   FR: jouer cartes sur table
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.)   
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
ไข[v.] (khai) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose   FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans   FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
ตีแผ่[v.] (tīphaē) EN: give sth/sb away ; expose ; disclose ; uncover ; unveil ; show up ; bring to light   FR: révéler ; dévoiler ; exposer ; faire connaître

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCOVER    AH0 N K AH1 V ER0
UNCOVERS    AH2 N K AH1 V ER0 Z
UNCOVERED    AH0 N K AH1 V ER0 D
UNCOVERING    AH0 N K AH1 V ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncover    (v) (uh1 n k uh1 v @ r)
uncovers    (v) (uh1 n k uh1 v @ z)
uncovered    (v) (uh1 n k uh1 v @ d)
uncovering    (v) (uh1 n k uh1 v @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
アンカバー[, ankaba-] (n) {comp} UnCover [Add to Longdo]
無蓋[むがい, mugai] (n,adj-no) open; uncovered [Add to Longdo]
無帽[むぼう, mubou] (n,adj-no) bare-headed; uncovered head [Add to Longdo]
裸蝋燭[はだかろうそく, hadakarousoku] (n) uncovered candle; unshaded candle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンカバー[あんかばー, ankaba-] UnCover [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncover \Un*cov"er\, v. i.
   1. To take off the hat or cap; to bare the head in token of
    respect.
    [1913 Webster]
 
       We are forced to uncover after them. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove the covers from dishes, or the like.
    [1913 Webster]
 
       Uncover, dogs, and lap.        --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncover \Un*cov"er\, v. t. [imp. & p. p. {Uncovered}; p. pr. &
   vb. n. {Uncovering}.] [1st pref. un- + cover.]
   1. To take the cover from; to divest of covering; as, to
    uncover a box, bed, house, or the like; to uncover one's
    body.
    [1913 Webster]
 
   2. To show openly; to disclose; to reveal. "To uncover his
    perjury to the oath of his coronation." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To divest of the hat or cap; to bare the head of; as, to
    uncover one's head; to uncover one's self.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncover
   v 1: make visible; "Summer brings out bright clothes"; "He
      brings out the best in her" [syn: {uncover}, {bring out},
      {unveil}, {reveal}]
   2: remove all or part of one's clothes to show one's body;
     "uncover your belly"; "The man exposed himself in the subway"
     [syn: {uncover}, {expose}] [ant: {cover}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top