ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strip

S T R IH1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strip-, *strip*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strip(vi) เปลือยกาย, See also: เปลื้องผ้า, Syn. disrobe, undress, unclothe
strip(vt) ถอดผ้า, See also: แก้ผ้า, Syn. disrobe, undress, unclothe
strip(vi) ระบำแก้ผ้า, See also: ระบำเปลื้องผ้า, Syn. do striptease
strip(n) การเต้นระบำเปลื้องผ้า, Syn. striptease
strip(n) ชิ้นยาว, See also: ริ้ว, แผ่นยาว, Syn. piece, ribbon, shred
strip(n) ทางยาวสำหรับเครื่องบินขึ้นลง, See also: ลานสนามบิน, Syn. airstrip
strip(n) การ์ตูนเรื่องยาว, See also: ภาพแสดงเรื่องราวเป็นตอนๆ, Syn. comic strip
strip(n) ถนนที่มีร้านค้าสองข้างทาง
strip(vt) ฉีกเป็นแผ่นเล็กยาว, Syn. tear into strips
strip(vt) รีดนมวัวหรือแพะจนหมด, See also: รีดนมส่วนสุดท้ายจนหมด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strip(สทริพ) vt. ลอก, ปอก, เปลื้อง, รื้อ, ถอน, ขจัด, ปล้น, กวาด, ถอด, แก้ผ้า, รีดนม, ตัดเนื้อหา, ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาวvi. เปลื้องผ้า, ถอดผ้า, ระบำเปลื้องผ้า n. สายยาว, แผ่นยาวเล็ก, ลานสนามบิน, แผ่นแสตมป์, ระบำเปลื้องผ้า, สายแผ่นเหล็ก, การขุดกลางแจ้ง.
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว, ผ้าริ้ว, ลายยาว, ลาย, แถบ, ชนิด, บั้ง, แถบยศ, เสื้อลายขวางของนักโทษ, การตี, การเฆี่ยน, การโบย, การหวด, รอย (เฆี่ยน, โบย, หวด)
striped(สไทรพดฺ, สไทร'พิด) adj. เป็นริ้ว, เป็นลายยาว, มีแถบ, เมาเหล้า
stripper(สทริพ'เพอะ) n. ผู้ปอก, ผู้ลอก, ผู้เปลื้อง, ผู้ถอด, ผู้รื้อ, ผู้ถอน, กรรมกรเหมืองแร่กลางแจ้ง, นักระบำเปลื้องผ้า, วัวนมที่กำลังจะหมดนม
stript(สทริพทฺ) vi., vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ strip
striptease(สทริพ'ทีช) vi. ระบำเปลื้องผ้า
stripteaser(สทริพ'ทีเซอะ) n. นักระบำเปลื้องผ้า
stripy(สไทร'พี) adj. มีริ้ว, มีลายยาว, มีแถบ
airstrip(แอร์' สทริพ) n. ทางวิ่งเครื่องบิน
drag stripn. ทางแข่งรถในระยะสั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
strip(n) ริ้ว, แผ่นยาว, แผ่นแสตมป์, ระบำเปลื้องผ้า, ลานสนามบิน
strip(vt) ถอดออก, ปอก, ลอก, รื้อถอน, กล้อน, รีดนม, แก้ผ้า
stripe(n) บั้ง, ริ้ว, แถบยศ, ชนิด
stripling(n) คนหนุ่มคนสาว, เด็กหนุ่ม
outstrip(vt) ผ่านไป, ทำได้ดีกว่า, เก่งกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strip๑. แผ่นเล็กยาว๒. บีบรีด๓. ดึงออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strip cladding; strip surfacing๑. การฉาบผิวด้วยแถบเชื่อม๒. การพอกผิวด้วยแถบเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
strip mine; openpit mineเหมืองเปิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
strip surfacing; strip cladding๑. การฉาบผิวด้วยแถบเชื่อม๒. การพอกผิวด้วยแถบเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stripe; streakเส้น, ลาย, รอย [ มีความหมายเหมือนกับ stria ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strip Mineการทำเหมืองเปิดถมตามหลัง, Example: เป็นการทำเหมืองแร่ที่เหมาะสมกับแหล่งแร่ที่ เป็นชั้นวางตัว ค่อนข้างราบ โดยใช้เครื่องมือขุดตักชั้นแร่ใส่เครื่องจักรขนถ่าย ส่วนเปลือกดินจะปล่อยทิ้งตามหลังมาเป็นลำดับ [สิ่งแวดล้อม]
strippingstripping, การเปิดหน้าดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย Night and Fog (1956)
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา How I Won the War (1967)
Sunset Strip is just swarming with chicks looking to get laid.สันเสท สทริป เป็นเพียงการ ปีน ป่าย ด้วย ลูกไก่ ที่ต้องการได้รับ Iaid I Spit on Your Grave (1978)
That strips my conscience bareThat strips my conscience bare Hocus Pocus (1993)
Strip joints!หาสาวใหม่เลย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Now God and we... have the chance to make a miracle to strip all masks away forever.พระเจ้ากับเรามีโอกาสก่อปาฏิหาริย์แล้ว ฉีกหน้ากากทั้งหมดทิ้งไปตลอดกาล The Man in the Iron Mask (1998)
But the body itself is remarkably good, so I'll strip back some varnish here...แต่ตัวมันยังคงสภาพดีมาก ๆ ดังนั้นผมจึงแค่เช็ดกับแซะน้ำมันเคลือบออก The Red Violin (1998)
And when you look down, you'll see tiny figures pounding corn, ... ..laying strips of venison in the empty car-pool lane... ..of some abandoned superhighway.ไทเลอร์ก็จากไป ผมหลับไปเหรอ? Fight Club (1999)
Nothing says "respect" like cramming a strip of Lycra up your ass.เราใส่ จี-สตริง ซึ่งจะทำให้หนุ่มๆ นับถือเรามากขึ้น Rock Star (2001)
It looked like a strip show.มันก็เหมือนกับการแสดงเปลื้องผ้า My Tutor Friend (2003)
While plowing the field he'd strip off his clothes when it rained and run out into the highwayกำลังทำไร่อยู่ พอฝน ตกเค้าก็ถอดเสื้อผ้า แล้วก็วิ่งออกไปที่ถนนใหญ่นะซิ A Tale of Two Sisters (2003)
Yeah, right, like I'm gonna strip right here?ใช่ อย่าบอกนะ จะให้ฉันโชว์น้องหนู ตรงนี้? The Girl Next Door (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stripCut into long thin strips.
stripCut the quartered pak-choi into, slightly wide, strips.
stripHer striped dress accentuates her slimness.
stripHis striped suit and checked tie didn't match.
stripIs that green striped shirt in the wash?
stripPat stripped off his clothes and dived in.
stripShe stripped the child and put him in the bath.
stripStrong wind stripped the tree of its leaves.
stripThe boy stripped a tree of the bark.
stripThe boy stripped off his clothes.
stripThe king was stripped of his power.
stripThe national flag of the USA is called the Stars and Stripes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บั้งยศ(n) chevrons, See also: stripes, Example: เมื่อไหร่จะได้ติดบั้งยศอย่างคนอื่นเขาบ้าง, Thai Definition: เครื่องหมายเป็นแถบที่แสดงฐานะหรือชั้นของบุคคล
ริ้ว(n) strip, See also: line, stripe, streak, welt, strath mark, Example: การปั้นจีวรพระสมัยนี้จะปั้นเป็นริ้ว ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้น, Count Unit: ริ้ว, Thai Definition: เส้นลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นรอย เป็นทางๆ เป็นแถว เป็นแนวยาวไป หรือเป็นแล่งๆ
ลาย(adj) striped, See also: streaked, Example: หลังคลอด ผู้หญิงมักจะมีท้องลาย, Thai Definition: เป็นแนวยาวหรือจุดบนพื้นผิว
แถบยศ(n) stripe, Example: เขาคงจะเป็นคนใหญ่คนโตพอสมควร ดูจากแถบยศต่างๆ ที่ติดอยู่บนเสื้อของเขา, Count Unit: แถบ, อัน, Thai Definition: เครื่องหมายที่บอกฐานะหรือชั้นของบุคคลนั้น
แถบ(n) strip, See also: band, stripe, Example: บางธนาคารมีบริการส่งแถบรายการเช็คเบิกในบัญชีของบริษัทใหญ่ๆ ให้บริษัทนั้นๆ ทุกวัน, Count Unit: แถบ, Thai Definition: สิ่งที่แบนยาว
เพิก(v) strip, See also: skin, Example: พวกเราช่วยกันเพิกเปลือกออกมา, Thai Definition: ถลกออก
ฟาก(n) strips of split bamboo, See also: strip of split bamboo flooring, Example: พื้นยุ้งข้าวปูด้วยไม้กระดาน บางหลังก็ปูด้วยฟากทุบเรียบรองรับด้วยตงไม้ที่มีระยะถี่ๆ, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ไม้ไผ่ทำให้แบนสำหรับปูเป็นพื้นเรือน
เปลื้อง(v) strip off, See also: remove, take off, cast off, undress, Syn. ถอด, ปลด, แก้, Ant. ใส่, คลุม, Example: นางระบำค่อยๆ เปลื้องเสื้อผ้าออกทีละชิ้น
เปลื้องผ้า(v) strip off, See also: unclothe, undress, take off, remove the clothing, Syn. ถอด, ปลด, เปลือย, แก้ผ้า, เลิกผ้า, Ant. ใส่, Example: เธอเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นจนเหลือกางเกงในตัวเดียวเดินเต้นเดินส่ายไป, Thai Definition: เอาเครื่องนุ่งห่มออกจากร่างกายจนหมด
เปลือยอก(v) strip oneself to the waist, See also: bare one's chest, Example: ผู้หญิงสาวชาวเกาะบาหลีไปไหนก็เปลือยอกเป็นประเพณีกันมาแต่โบราณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[bang] (n) EN: streak ; stripe ; chevron
บั้ง[bang] (n) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off
ด่าง[dāng] (x) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped  FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ฟาก[fāk] (n) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring  FR: plancher de bambou [ m ]
เฝือก[feūak] (n) EN: fish trap made of bamboo strips
เหี้ยน[hīen] (v) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip  FR: dépouiller ; raser
อีเห็นหูด่าง[ī-hen hū dāng] (n, exp) EN: Three-striped Palm Civet
อีเห็นหน้าขาว[ī-hen nā khāo] (n, exp) EN: Three-striped Palm Civet
จักตอกไม้ไผ่[jak tøk māi phai] (v, exp) EN: split bamboo into strips
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRIP S T R IH1 P
STRIPE S T R AY1 P
STRIPS S T R IH1 P S
STRIP'S S T R IH1 P S
STRIPED S T R AY1 P T
STRIPER S T R AY1 P ER0
STRIPES S T R AY1 P S
STRIPPED S T R IH1 P T
STRIPLIN S T R IH1 P L IH0 N
STRIPPER S T R IH1 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strip (v) strˈɪp (s t r i1 p)
stripe (n) strˈaɪp (s t r ai1 p)
strips (v) strˈɪps (s t r i1 p s)
stripy (j) strˈaɪpiː (s t r ai1 p ii)
striped (j) strˈaɪpt (s t r ai1 p t)
stripes (n) strˈaɪps (s t r ai1 p s)
stripier (j) strˈaɪpɪəʳr (s t r ai1 p i@ r)
stripped (v) strˈɪpt (s t r i1 p t)
stripper (n) strˈɪpər (s t r i1 p @ r)
stripiest (j) strˈaɪpɪɪst (s t r ai1 p i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / ] strip; item; article; clause (of law or treaty); classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers etc), #269 [Add to Longdo]
条纹[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] stripe, #11,479 [Add to Longdo]
脱光[tuō guāng, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄤ, / ] strip naked; strip nude, #11,695 [Add to Longdo]
脱掉[tuō diào, ㄊㄨㄛ ㄉㄧㄠˋ, / ] strip off, #19,290 [Add to Longdo]
[luō, ㄌㄨㄛ, ] strip (cow, leaves, branch), #28,830 [Add to Longdo]
斑纹[bān wén, ㄅㄢ ㄨㄣˊ, / ] stripe; streak, #62,449 [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, ] strip; deprive of; to discharge; dismiss; undress, #95,428 [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] stripes of tiger, #648,990 [Add to Longdo]
剥采比[bō cǎi bǐ, ㄅㄛ ㄘㄞˇ ㄅㄧˇ, / ] stripping-to-ore ratio; stripping ratio [Add to Longdo]
有条纹[yǒu tiáo wén, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] striped [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandbreite { f }; Breite { f } eines Bandesstrip width [Add to Longdo]
Banderdungsschelle { f } [ electr. ]strip earth band [Add to Longdo]
Bandkontakt { m }strip contact [Add to Longdo]
Bandlaufregler { m }strip position controller [Add to Longdo]
Bandschreiber { m }; Streifenschreiber { m }strip chart recorder [Add to Longdo]
Bandstahl { m }strip steel; hoop [Add to Longdo]
Comic { m }; Comicstrip { m }strip cartoon; comic cartoon [Add to Longdo]
Marschskizze { f }strip map [Add to Longdo]
Neonlicht { n }; Neonbeleuchtung { f }strip lighting [ Br. ] [Add to Longdo]
Neonröhre { f }strip light [ Br. ] [Add to Longdo]
Streifengalvanik { f }strip plating [Add to Longdo]
Streifenleser { m }strip reader [Add to Longdo]
Streifenpflanzung { f }strip cropping [Add to Longdo]
Stripteaseklub { m }strip club [Add to Longdo]
Striping { n } [ comp. ]striping [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はぎ取る;剥ぎ取る[はぎとる, hagitoru] (v5r, vt) to tear off; to strip; to rob [Add to Longdo]
はりはり;ハリハリ[harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist [Add to Longdo]
もろ肌を脱ぐ;諸肌を脱ぐ[もろはだをぬぐ, morohadawonugu] (exp, v5g) (1) to strip to one's waist; (2) to go at with might and main [Add to Longdo]
もろ肌脱ぎ;諸肌脱ぎ[もろはだぬぎ, morohadanugi] (n) stripping to one's waist; being bare from the waist up [Add to Longdo]
アオギハゼ[aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
アドストリップ[adosutorippu] (n) { comp } Add-Strip [Add to Longdo]
イエローストライプコリス[iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム除去[フレームじょきょ, fure-mu jokyo] stripping [Add to Longdo]
マルチソケット[まるちそけっと, maruchisoketto] power strip [Add to Longdo]
帯状連結三角形[おびじょうれんけつさんかくけい, obijourenketsusankakukei] triangle strip [Add to Longdo]
アドストリップ[あどすとりっぷ, adosutorippu] Add-Strip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strip \Strip\, v. t. [imp. & p. p. {Stripped}; p. pr. & vb. n.
   {Stripping}.] [OE. stripen, strepen, AS. str?pan in bestr?pan
   to plunder; akin to D. stroopen, MHG. stroufen, G. streifen.]
   1. To deprive; to bereave; to make destitute; to plunder;
    especially, to deprive of a covering; to skin; to peel;
    as, to strip a man of his possession, his rights, his
    privileges, his reputation; to strip one of his clothes;
    to strip a beast of his skin; to strip a tree of its bark.
    [1913 Webster]
 
       And strippen her out of her rude array. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       They stripped Joseph out of his coat. --Gen. xxxvii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
       Opinions which . . . no clergyman could have avowed
       without imminent risk of being stripped of his gown.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To divest of clothing; to uncover.
    [1913 Webster]
 
       Before the folk herself strippeth she. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Strip your sword stark naked.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To dismantle; as, to strip a ship of rigging,
    spars, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Agric.) To pare off the surface of, as land, in strips.
    [1913 Webster]
 
   5. To deprive of all milk; to milk dry; to draw the last milk
    from; hence, to milk with a peculiar movement of the hand
    on the teats at the last of a milking; as, to strip a cow.
    [1913 Webster]
 
   6. To pass; to get clear of; to outstrip. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When first they stripped the Malean promontory.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       Before he reached it he was out of breath,
       And then the other stripped him.   --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   7. To pull or tear off, as a covering; to remove; to wrest
    away; as, to strip the skin from a beast; to strip the
    bark from a tree; to strip the clothes from a man's back;
    to strip away all disguisses.
    [1913 Webster]
 
       To strip bad habits from a corrupted heart, is
       stripping off the skin.        --Gilpin.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mach.)
    (a) To tear off (the thread) from a bolt or nut; as, the
      thread is stripped.
    (b) To tear off the thread from (a bolt or nut); as, the
      bolt is stripped.
      [1913 Webster]
 
   9. To remove the metal coating from (a plated article), as by
    acids or electrolytic action.
    [1913 Webster]
 
   10. (Carding) To remove fiber, flock, or lint from; -- said
     of the teeth of a card when it becomes partly clogged.
     [1913 Webster]
 
   11. To pick the cured leaves from the stalks of (tobacco) and
     tie them into "hands"; to remove the midrib from (tobacco
     leaves).
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strip \Strip\, v. i.
   1. To take off, or become divested of, clothes or covering;
    to undress.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) To fail in the thread; to lose the thread, as a
    bolt, screw, or nut. See {Strip}, v. t., 8.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strip \Strip\, n.
   1. A narrow piece, or one comparatively long; as, a strip of
    cloth; a strip of land.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) A trough for washing ore.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gunnery) The issuing of a projectile from a rifled gun
    without acquiring the spiral motion. --Farrow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strip
   n 1: a relatively long narrow piece of something; "he felt a
      flat strip of muscle"
   2: artifact consisting of a narrow flat piece of material [syn:
     {strip}, {slip}]
   3: an airfield without normal airport facilities [syn:
     {airstrip}, {flight strip}, {landing strip}, {strip}]
   4: a sequence of drawings telling a story in a newspaper or
     comic book [syn: {comic strip}, {cartoon strip}, {strip},
     {funnies}]
   5: thin piece of wood or metal
   6: a form of erotic entertainment in which a dancer gradually
     undresses to music; "she did a strip right in front of
     everyone" [syn: {strip}, {striptease}, {strip show}]
   v 1: take away possessions from someone; "The Nazis stripped the
      Jews of all their assets" [syn: {deprive}, {strip},
      {divest}]
   2: get undressed; "please don't undress in front of everybody!";
     "She strips in front of strangers every night for a living"
     [syn: {undress}, {discase}, {uncase}, {unclothe}, {strip},
     {strip down}, {disrobe}, {peel}] [ant: {apparel}, {clothe},
     {dress}, {enclothe}, {fit out}, {garb}, {garment}, {get
     dressed}, {habilitate}, {raiment}, {tog}]
   3: remove the surface from; "strip wood"
   4: remove substances from by a percolating liquid; "leach the
     soil" [syn: {leach}, {strip}]
   5: lay bare; "denude a forest" [syn: {denude}, {bare},
     {denudate}, {strip}]
   6: steal goods; take as spoils; "During the earthquake people
     looted the stores that were deserted by their owners" [syn:
     {plunder}, {despoil}, {loot}, {reave}, {strip}, {rifle},
     {ransack}, {pillage}, {foray}]
   7: remove all contents or possession from, or empty completely;
     "The boys cleaned the sandwich platters"; "The trees were
     cleaned of apples by the storm" [syn: {clean}, {strip}]
   8: strip the cured leaves from; "strip tobacco"
   9: remove the thread (of screws)
   10: remove a constituent from a liquid
   11: take off or remove; "strip a wall of its wallpaper" [syn:
     {strip}, {dismantle}]
   12: draw the last milk (of cows)
   13: remove (someone's or one's own) clothes; "The nurse quickly
     undressed the accident victim"; "She divested herself of her
     outdoor clothes"; "He disinvested himself of his garments"
     [syn: {strip}, {undress}, {divest}, {disinvest}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 strip /strip/
  binding; strip; tape

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top