Search result for

expose

(84 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expose-, *expose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expose[VT] เปิดเผยออกมา, See also: โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา, เผยออกมา, Syn. disclose, show up, uncover
expose[VT] เผยความลับของคนอื่น (โดยการตีพิมพ์หรือออกอากาศ), See also: เปิดเผยความผิดของคนอื่น, Syn. disclose, reveal, unveil
exposed[ADJ] ซึ่งเปิดออก, See also: ไม่มีกำบัง, ไม่มีการป้องกัน, Syn. disclosed, uncovered
expose to[PHRV] เผยต่อ, See also: เปิดเผยต่อ (เพื่อให้สิ่งนั้นมีผลต่อกัน)
expose to[PHRV] เปิดเผย (สิ่งผิดให้สาธารณชนรับรู้)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expose(อิคซฺโพซ') vt. เผย,เปิด,เปิดเผย,นำออกแสดง,, See also: exposable adj. exposer n.
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.
underexpose(อัน'เดอะอิคซฺโพซ') vt. ทำให้ฟิล์มถูกแสงไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
expose(vt) เผย,เปิดเผย,เปิดโปง,อธิบาย,แสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exposeเผย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to (disease)สัมผัส (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to (disease)สัมผัส (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to riskมีความเสี่ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exposeเผยผึ่ง,ส่วนที่สัมผัส [การแพทย์]
Exposed Partsบริเวณที่ไม่ค่อยถูกปกปิด [การแพทย์]
Exposee Personsผู้ที่อาจจะเกิดโรคได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, it was terrifying. I've never felt so exposed.เอ่อ มันเคยสยองนะ , ฉันไม่เคยรู้สึกอย่างนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
Also, the dead guy was exposed to mercury, mold,เช่นเดียวกับชายที่ตาย เพราะปรอท Not Cancer (2008)
He could've been exposed to a toxin that caused short term memory loss.อาการเขาอาจเกิดจากการได้รับพิษ ทำให้ความจำสั้นๆสูญไป Joy (2008)
We can still expose Valiant.เรายังสามารถเปิดโปงวาเลียนท์ได้ Valiant (2008)
Hyun-soo Nam's secret daughter and grandson exposed!"ข่าวฉาว นัม ฮยุน ซู: ลูกสาว และหลานชาย" ครับ คุณ นัม ฮยุน ซู พร้อมจะแถลงข่าวแล้วครับ Scandal Makers (2008)
Actor Joon-young Kim came out to face the reporter who exposed him.ดาราดัง คิม จุง ยอง ป๊ะเข้ากับ นักข่าว บง พิล ชุง ที่แฉคลิ๊ปฉาวของเขา Scandal Makers (2008)
Should the truth be exposed,หากเรื่องนี้แพร่งพรายไป The Kingdom of the Winds (2008)
He's still coming, our tank is exposedเขายังตามมาอยู่นะ หลังเราไม่มีอะไรกันแล้ว Death Race (2008)
There's exposed vagina all over your house.ก็โชว์น้องจิ๋มอยู่รอบบ้านนายนี่ไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Captain, your handling of the Christine collins case has exposed this department to public ridicule;สารวัตร การดูแลคดของคุณคริสติน คอลลินของคุณ ได้ทำให้ภาพพจน์กรมตำรวจ ต่อสายตาสารธณชนต้องหม่นหมอง Changeling (2008)
An infection, usually in the bones, when it's exposed to bacteria.พอติดเชื้อ แบคทีเรียจะกัดกินเนื้อทั้งหมด จนลึกลงไปถึงกระดูก The Ruins (2008)
According to the blueprint, the substructure is completely exposed.ดูจากบลูปริ้นท์ ส่วนนี้ของอาคารไม่มีการป้องกัน Five the Hard Way (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exposeA jaywalker exposes himself to great danger.
exposeAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
exposeAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
exposeDon't expose it to the rain.
exposeDon't expose pictures to the sun.
exposeDon't expose the plant to direct sunlight.
exposeDon't expose the tapes to the sun.
exposeDon't expose this chemical to direct sunlight.
exposeDon't expose your skin to the sun for too long.
exposeEveryone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
exposeExpose the writer to criticism.
exposeHe deliberately exposed her to danger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลือยใจ[V] reveal, See also: expose, uncover, Example: ดาราสาวเปลือยใจให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้น, Thai definition: เปิดเผยความคิดอย่างไม่ปิดบัง
รม[V] smoke, See also: expose to vapour, expose to vapor, fumigate, Syn. รมควัน, Example: ก่อนนำวัตถุดิบมารมด้วยควัน ควรแช่วัตถุดิบในน้ำเกลือแล้วจึงนำไปผึ่งแดดให้ผิวแห้งหมาดเสียก่อน, Thai definition: อบด้วยควันหรือความร้อนจนมีกลิ่นติดอยู่
ขุดคุ้ย[V] expose, See also: bring up again, Syn. รื้อฟื้น, คุ้ยเขี่ย, ขุด, Ant. กลบเกลื่อน, ปิดบัง, ปกปิด, Example: นักข่าวพยายามขุดคุ้ยอดีตที่ไม่ค่อยดีของนางสาวไทย, Thai definition: ค้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเปิดเผย
ไข[V] reveal, See also: expose, explain, Syn. อธิบาย, บอก, Example: พจนานุกรมไขคำศัพท์ได้เกือบทั้งหมด, Thai definition: บอกกล่าวหรืออธิบายขยายความ
สาวไส้[V] expose somebody's evil, See also: disclose somebody's evil, Syn. เปิดโปง, แฉ, Example: พนักงานสาวไส้ความลับของบริษัทให้ฝ่ายตรงข้ามเพราะเห็นแก่เงินก้อนโต, Thai definition: นำความลับที่ไม่ควรเปิดเผยไปบอกให้คนอื่นรู้ (มักใช้ในทางไม่ดี)
ตาก[V] expose oneself to mosquitoes, Example: เขานอนตากยุงทั้งคืน, Thai definition: ตรำ, สู้ทน, เช่น เดินตากฝน นอนตากยุง
ตากแดด[V] sun, See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the su, Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด, Example: ข้าวที่เกี่ยวด้วยเคียวชาวนาจะทิ้งไว้บนตอซังในนาเพื่อตากแดดให้แห้งเป็นเวลานาน 3-5 วัน หรือตากบนราวไม้ไผ่ก็ได้, Thai definition: อยู่กลางแดดหรือกลางแจ้งให้แสงอาทิตย์โดน
ตากแดด[V] sun, See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the su, Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด, Example: ฝรั่งชอบตากแดดให้ผิวคล้ำ, Thai definition: อยู่กลางแดดหรือกลางแจ้งให้แสงอาทิตย์โดนตัว
ตีแผ่[V] give sth/sb away, See also: expose, disclose, uncover, unveil, show up, bring to light, Syn. เปิดเผย, เผย, Ant. ปกปิด, ปิดบัง, Example: บทความเรื่องนี้ตีแผ่การโกงกินครั้งใหญ่ของรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดแจ้ง
กระชาก[V] expose, See also: uncover, unveil, show up, disclose, Syn. เปิดโปง, เปิดเผย, Ant. ปิดบัง, ซ่อนเร้น, Example: นักข่าวหนังสือพิมพ์ช่วยกันติดตามข่าวเพื่อกระชากหน้ากากนักธุรกิจดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal   FR: ouvrir ; découvrir
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
ไข[v.] (khai) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose   FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ขุดคุ้ย[v.] (khutkhui) EN: expose ; bring up again   
ลน[v.] (lon) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame   FR: flamber ; passer à la flamme
หมิ่น[v.] (min) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger   FR: s'exposer ; risquer
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare   FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer
ร่มผ้า[n.] (romphā) EN: parts of the body under clothing   FR: parties non exposées du corps [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPOSE    IH0 K S P OW1 Z
EXPOSED    IH0 K S P OW1 Z D
EXPOSES    IH0 K S P OW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expose    (v) (i1 k s p ou1 z)
exposed    (v) (i1 k s p ou1 z d)
exposes    (v) (i1 k s p ou1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
はみ乳;食み乳[はみちち, hamichichi] (n) (sl) exposed breasts [Add to Longdo]
ばらす[, barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible [Add to Longdo]
ハミパン;はみパン[, hamipan ; hami pan] (n) (abbr) (sl) having part of one's underwear exposed from their shorts [Add to Longdo]
化けの皮を現わす;化けの皮を現す[ばけのかわをあらわす, bakenokawawoarawasu] (exp,v5s) to expose one's true colors (colours); to expose one's true character [Add to Longdo]
会わす;遭わす;会す;遭す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 会わせる) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to [Add to Longdo]
会わせる;遭わせる;逢わせる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) (See 会う) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to [Add to Longdo]
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴露[bào lù, ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, ] expose; reveal; lay bare, #4,339 [Add to Longdo]
朝阳[cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, / ] exposed to the sun; (a position) facing the sun, #11,524 [Add to Longdo]
外露[wài lù, ㄨㄞˋ ㄌㄨˋ, ] exposed; appearing on the outside, #18,333 [Add to Longdo]
揭穿[jiē chuān, ㄐㄧㄝ ㄔㄨㄢ, 穿] expose; uncover, #21,039 [Add to Longdo]
曝露[pù lù, ㄆㄨˋ ㄌㄨˋ, ] expose; exposure, #75,542 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expose \Ex*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Exposed}; p. pr. & vb.
   n. {Exposing}.] [F. exposer; pref. ex- (L. ex out)+poser to
   place. See {Pose}, v. t.]
   1. To set forth; to set out to public view; to exhibit; to
    show; to display; as, to expose goods for sale; to expose
    pictures to public inspection.
    [1913 Webster]
 
       Those who seek truth only, freely expose their
       principles to the test, and are pleased to have them
       examined.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay bare; to lay open to attack, danger, or anything
    objectionable; to render accessible to anything which may
    affect, especially detrimentally; to make liable; as, to
    expose one's self to the heat of the sun, or to cold,
    insult, danger, or ridicule; to expose an army to
    destruction or defeat.
    [1913 Webster]
 
       Expose thyself to feel what wretches feel. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of concealment; to discover; to lay open to
    public inspection, or bring to public notice, as a thing
    that shuns publicity, something criminal, shameful, or the
    like; as, to expose the faults of a neighbor.
    [1913 Webster]
 
       You only expose the follies of men, without
       arraigning their vices.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To disclose the faults or reprehensible practices of; to
    lay open to general condemnation or contempt by making
    public the character or arts of; as, to expose a cheat,
    liar, or hypocrite.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expos'e \Ex`po`s['e]"\, n. [F., prop. p. p. of exposer. See
   {Expose}, v. t.]
   A formal recital or exposition of facts; exposure, or
   revelation, of something which some one wished to keep
   concealed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expose
   n 1: the exposure of an impostor or a fraud; "he published an
      expose of the graft and corruption in city government"
      [syn: {expose}, {unmasking}]
   v 1: expose or make accessible to some action or influence;
      "Expose your students to art"; "expose the blanket to
      sunshine"
   2: make known to the public information that was previously
     known only to a few people or that was meant to be kept a
     secret; "The auction house would not disclose the price at
     which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how
     old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to
     her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn:
     {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal},
     {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let
     out}]
   3: to show, make visible or apparent; "The Metropolitan Museum
     is exhibiting Goya's works this month"; "Why don't you show
     your nice legs and wear shorter skirts?"; "National leaders
     will have to display the highest skills of statesmanship"
     [syn: {expose}, {exhibit}, {display}]
   4: remove all or part of one's clothes to show one's body;
     "uncover your belly"; "The man exposed himself in the subway"
     [syn: {uncover}, {expose}] [ant: {cover}]
   5: disclose to view as by removing a cover; "The curtain rose to
     disclose a stunning set" [syn: {disclose}, {expose}]
   6: put in a dangerous, disadvantageous, or difficult position
     [syn: {queer}, {expose}, {scupper}, {endanger}, {peril}]
   7: expose to light, of photographic film
   8: expose while ridiculing; especially of pretentious or false
     claims and ideas; "The physicist debunked the psychic's
     claims" [syn: {debunk}, {expose}]
   9: abandon by leaving out in the open air; "The infant was
     exposed by the teenage mother"; "After Christmas, many pets
     get abandoned"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top