Search result for

เตร็ดเตร่

(31 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เตร็ดเตร่-, *เตร็ดเตร่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตร็ดเตร่[V] stroll, See also: hang around, wander, roam, Example: เมื่อก่อนผมเคยเตร็ดเตร่อยู่ทางย่านนั้นหลายปี, Thai definition: เที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่
เตร็ดเตร่[ADV] wanderingly, Example: ตอนเช้า สมาชิกกลุ่มนี้จะเดินทางมาพบพานกันที่สถานีรถไฟบางแก้ว นั่งเตร็ดเตร่ เดินเล่นรอจนรถขบวน 8 โมงครึ่งเคลื่อนตัวออกจากชานชาลา, Thai definition: เที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เตร็ดเตร่(เตฺร็ดเตฺร่) ก. เที่ยวไปในบริเวณไม่ไกลนัก เช่น ไปเตร็ดเตร่อยู่แถวตลาด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loiterเตร็ดเตร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wanderเตร็ดเตร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Following the discovery of Separatist droids wandering the grassy wasteland,เมื่อค้นพบว่าพวกดรอยด์ของฝ่ายแบ่งแยก เตร็ดเตร่อยู่บนทุ่งหญ้าอันรกร้าง Blue Shadow Virus (2009)
Apparently, the Upper East Side feels the same about you.ชัค แบส ที่อิตาลี " ฉันหวังว่าเขาคงจะเตร็ดเตร่ไปทั่วจนเขาโดนจับกักตัวไปเลย The Goodbye Gossip Girl (2009)
I will not have you running around with other women.ฉันจะไม่ยอมให้คุณเตร็ดเตร่ไปกับผู้หญิงอื่นแน่ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Must be hanging out with the wrong kind of people.คุณต้องเดินเตร็ดเตร่ อยู่กับคนผิดแน่ๆ เลย There Is No Normal Anymore (2009)
Apparently, Mr. Gordon thought he was the actor Sydney Greenstreet and walked around quoting Casablanca.อย่างเห็นได้ชัด คุณกอร์ดอนคิดว่า เขาเป็นนักแสดง ซิดนีย์ กรีนสตรีท และเที่ยวเดินเตร็ดเตร่ พูดคำว่าคาซาบรังก้า Grey Matters (2009)
There's no possibility you'd have seen them wandering in the village!พวกเราจะรู้ถ้าความดันเลือดเขาปลี่ยน มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเจอพวกเขาเดินเตร็ดเตร่อยู่ในหมู่บ้าน The Eleventh Hour (2010)
I really like hanging out with you, so...ฉันชอบออกไปเตร็ดเตร่ กับนาย และให้ฉันสอนเรขาคณิตนายด้วย Never Been Kissed (2010)
That means you're walking around at night.นั่นหมายถึงคุณเตร็ดเตร่อยู่ตอนกลางคืนไงล่ะ What Happens at Home... (2010)
Yeah. Wandering around outside.ใช่ ชอบออกไปเตร็ดเตร่ข้างนอกน่ะ What Happens at Home... (2010)
Why's there some weirdo wandering about in the middle of the day?ทำไมถึงมีคนแปลกๆ มาเดินเตร็ดเตร่อยู่แถวนี้นะ? Episode #1.4 (2010)
When your child is a lone scavenger in the nuclear wasteland, clean water will be worth its weight in gold.ยามใดที่ลูกคุณต้องเตร็ดเตร่คนเดียว ณ ใจกลางแดนรกร้าง น้ำสะอาดนี่จะมีค่าเท่ากับทองคำเลยทีเดียว Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Guilty or not, he's better with the police than wandering around on his own.จะมีความผิดหรือไม่ ก็คงจะดีกว่าหากเขาอยู่กับตำรวจ แทนที่จะเดินเตร็ดเตร่ไปทั่วเมือง Moments Later (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เตร็ดเตร่[v.] (trettrē) EN: stroll ; roam ; wander   FR: déambuler ; errer ; bourlinguer (fam.) ; vadrouiller (fam.) ; vagabonder

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hang around[VI] เตร็ดเตร่, See also: เดินไปเดินมา, ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. loiter
linger about[PHRV] เตร็ดเตร่อยู่, See also: ยังวนเวียนอยู่, ยังอ้อยอิ่งอยู่, ยังโอ้เอ้อยู่, Syn. linger on
linger around[PHRV] เตร็ดเตร่อยู่, See also: ยังวนเวียนอยู่, ยังอ้อยอิ่งอยู่, ยังโอ้เอ้อยู่, Syn. linger on
linger on[PHRV] เตร็ดเตร่อยู่, See also: ยังวนเวียนอยู่, ยังอ้อยอิ่งอยู่, ยังโอ้เอ้อยู่, Syn. linger about
swan[VI] เที่ยวเตร่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เตร็ดเตร่, พเนจร, Syn. wander, roam
wander off[PHRV] ท่องเที่ยวไปทั่ว, See also: เตร็ดเตร่ไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tour(ทัวร์) vi.,vt.,n. (การ) ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,ดูงาน,เตร็ดเตร่,ตระเวน., See also: tourer n., Syn. visit
wander(วอน'เดอะ) vi. vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่,เตร็ดเตร่,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ทิ้งความสนใจ,สาบสูญ,หลงทาง,หันเหจากเดิม,ห่างประเด็น, See also: wanderer n., Syn. stray,roam
wandering(วอน'เดอริง) adj.,n. (การ) เตร็ดเตร่,พเนจร,เถลไถลไป,ท่องเที่ยว,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ความคิดสับสน,การพูดเรื่อยเปื่อย., See also: wanderingly adv., Syn. roaming,rambling

English-Thai: Nontri Dictionary
tour(n) การท่องเที่ยว,การทัศนาจร,การเตร็ดเตร่,การตระเวน
tour(vi) ท่องเที่ยวไป,เตร็ดเตร่,ทัศนาจร,ตระเวน
wander(vi) เถลไถล,เคลื่อนไหว,เตร็ดเตร่,หลงทาง
wanderer(n) คนเถลไถล,คนเตร็ดเตร่,คนหลงทาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top