ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -跟-, *跟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[跟, gēn, ㄍㄣ] heel; to accompany, to follow; with
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  艮 (gěn ㄍㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] foot,  Rank: 541

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gēn, ㄍㄣ, ] heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to), #202 [Add to Longdo]
[gēn zōng, ㄍㄣ ㄗㄨㄥ, / ] to follow sb's tracks; to tail; to shadow, #5,054 [Add to Longdo]
[gēn suí, ㄍㄣ ㄙㄨㄟˊ, / ] to follow, #6,382 [Add to Longdo]
[gēn shàng, ㄍㄣ ㄕㄤˋ, ] to catch up with; to keep pace with, #9,428 [Add to Longdo]
[gāo gēn xié, ㄍㄠ ㄍㄣ ㄒㄧㄝˊ, ] high-heeled shoes, #9,885 [Add to Longdo]
[jǐn gēn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄣ, / ] to follow precisely; to comply with, #11,277 [Add to Longdo]
[gēn jìn, ㄍㄣ ㄐㄧㄣˋ, / ] follow; follow up, #12,302 [Add to Longdo]
不上[gēn bu shàng, ㄍㄣ ㄅㄨ˙ ㄕㄤˋ, ] not able to keep up with, #13,134 [Add to Longdo]
[gēn qián, ㄍㄣ ㄑㄧㄢˊ, ] front; in front (of), #13,152 [Add to Longdo]
[gēn rén, ㄍㄣ ㄖㄣˊ, ] to marry (of woman), #16,742 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't tell me you don't speak Japanese.[JA] 日本語がわからないなんて言わせないわよ 別我說你聽不懂日文 Cape No. 7 (2008)
Sure[CN] 赶快去你爸说一声 Bishonen (1998)
Come on![CN]  Battle for the Planet of the Apes (1973)
Follow me.[CN] 请我来 A Single Man (2009)
Come.[CN] 我来 The Story of O (1975)
On me![CN] 住! Ghost Machine (2009)
Come with me.[CN] 我来 In the Mouth of Madness (1994)
I'll report to you in a couple of days[JA] また2日後に状況をご報告しますね 我過兩天再將情形你報告好嗎? Cape No. 7 (2008)
Okay.[CN] 我来 Twelve Monkeys (1995)
Come with me.[CN] 我来 Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
There's nothing to worry about.[JA] 怎麼上次預告聽起來感覺不同... 這次聽是何も悲観することはない ;我聽也覺得不一樣,上次是「何を悲観することはない」 Encounter (2006)
Follow me.[CN] -我来 Far and Away (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top