ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัญจร

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัญจร-, *สัญจร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญจร[V] travel, See also: make a journey, Syn. เดินทาง, ท่องเที่ยว, โคจร
สัญจร[V] travel, See also: roam, go, journey, tour, voyage, wander, Example: ปัจจุบันถนนนี้รกร้าง ผู้คนไม่ได้ใช้สัญจรแล้ว, Thai definition: ผ่านไปมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัญจร(-จอน) ก. ผ่านไปมา เช่น ทางสัญจร.
สัญจร(-จอน) น. ช่องทาง, ถนน
สัญจรการผ่านไปมา.
สัญจรโรคน. กามโรค.
สัญจรโรคว. เรียกหญิงโสเภณี ว่า หญิงสัญจรโรค.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
I told them you hit your head... and you are a wandering idiot.ฉันบอกว่าหัวคุณกระทบกระเทือน แล้วคุณก็เป็นพวก... คนบ้าสัญจร The Time Machine (2002)
That was his hope.เล่าให้สปาร์เทินหรือผู้สัญจร ได้สดับ 300 (2006)
Isn't "wedding trip" more normal?มันไม่ใช่ "การแต่งงานสัญจร" มากกว่าเหรอ? Operation Proposal (2007)
# Jigga I be Spik'd out # # I could trip a referee #จนกว่าฉันจะพูดออก ขอสัญจรแบบคนกลาง Audition (2010)
Less human traffic. A remote area.มีคนสัญจรอยู่น้อย พื้นที่อยู่ห่างไกล Amber 31422 (2010)
Sadly, Penny, this evening, I am the Dark Knight, roaming these mean streets alone.น่าเศร้าน่ะ เพนนี เย็นนี้ฉันเป็นอัศวินดำ สัญจรเดียวดายบนถนนสกปรก The Toast Derivation (2011)
How much longer are we going to wander through this tunnel in the dark?อีกนานแค่ไหนที่เราจะต้องสัญจรผ่าน อุโมงค์มืดๆเนี่ย? Counter Attack (2011)
Urthstrike says that the traffic will hurtเอิร์นสไตร์คบอกว่า การสัญจรจะทำร้าย Kupale (2012)
Okay, well, I-I think that the same rules should apply for any thoroughfare.ฉันว่ากฏนี้ ควรใช้ได้กับทางสัญจรทุกชนิด Kalele (2012)
No storefronts, low foot traffic, no cameras.ไม่มีร้านค้า คนสัญจรน้อย ไม่มีกล้อง Firewall (2012)
And by the way, I saw your cute little boyfriend roaming the halls.และโดยวิธีการที่ผมเห็นน่ารักของคุณ แฟนน้อยสัญจรห้องโถง. Nurse 3D (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัญจร[v.] (sanjøn) EN: travel ; roam ; go ; journey ; make a journey ; tour ; voyage ; wander   FR: circuler ; se déplacer ; voyager
สัญจรโรค[n.] (sanjønrōk) EN: venereal diseases   FR: maladie vénérienne [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
travel[VI] ท่องเที่ยว, See also: สัญจร, เที่ยว
travel to[VT] ไปเที่ยว, See also: สัญจร, ท่องเที่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
highwayman n.โจรที่ดักปล้นตามสัญจร
passer-by(พาส'เซอะไบ) n. คนเดินผ่าน,ผู้สัญจรไปมา
passerby(พาส'เซอะไบ) n. คนเดินผ่าน,ผู้สัญจรไปมา
thoroughfare(เธอ'โรแฟร์) n. ถนนที่ไม่ตัน,ทางสัญจร,ถนนหลวง,ทางสายใหญ่,ทางผ่าน,ช่องแคบที่เป็นทางผ่าน,แม่น้ำที่เป็นทางผ่าน.

English-Thai: Nontri Dictionary
passer(n) ผู้สัญจร
thoroughfare(n) ทางสัญจร,ทางผ่าน,ถนนหลวง

German-Thai: Longdo Dictionary
Flugverkehr(n) |der, nur Sg.| การสัญจรทางอากาศ, การจราจรทางอากาศ เช่น Der Flugverkehr zwischen Deutschland und der Türkei hat sich inzwischen anscheinend wieder normalisiert., See also: S. Luftverkehr,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top