ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลาย

   
125 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลาย-, *ลาย*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้าน
ลายลักษณ์อักษรบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร
สำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะสำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระ สิ้นเปลือง แต่สำหรับฉัน ฉันกลับมองว่าการชอปปิ้งการเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเป็นการซื้อในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมี รวมไปถึงการใช้สอยในโอกาสต่างๆ และการชอปปิ้งของฉันในแต่ละครั้งก็มักจะคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้สอย เช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้าของฉัน หากมีแล้วหรือใกล้เคียงกันฉันก็จะไม่ซื้อมันซ้ำอีกเพราะมันเป็นการสิ้นเปลือง และถึงฉันจะชอบในการชอปปิ้งมากแต่ฉันก็เป็นคนที่เก็บออมด้วยเช่นกัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาย[ADJ] striped, See also: streaked, Example: หลังคลอด ผู้หญิงมักจะมีท้องลาย, Thai definition: เป็นแนวยาวหรือจุดบนพื้นผิว
ลาย[N] design, See also: pattern, Example: ช่างก่อสร้างประดับโบสถ์ วิหารด้วยลายปูนปั้น, Count unit: ลาย, Thai definition: รูปแบบทางทัศนศิลป์ประเภทหนึ่งประกอบขึ้นด้วยเส้นเป็นสำคัญ ลักษณะเป็นแบบซ้ำๆ เป็นหมู่ๆ หรือต่อเนื่องกันไป
ลาย[N] scratch, See also: mark, scrape, Syn. รอย, Example: แมวข่วนมือเขาจนเกิดลาย, Count unit: ลาย, แห่ง, Thai definition: แนวยาวหรือจุดบนพื้นผิว
ลาย[N] trait, See also: characteristic, feature, Syn. ลวดลาย, Example: เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่ง ลายของเจ้าพ่อก็เริ่มออก, Thai definition: ลักษณะสำคัญของคนคนนั้น
ลาย[N] trait, See also: characteristic, feature, Syn. ลวดลาย, Example: เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่ง ลายของเจ้าพ่อก็เริ่มออก, Thai definition: ลักษณะสำคัญของคนคนนั้น
ลายตา[V] be dazzling, See also: be dazzled, Syn. พร่า, เลือน, Example: แสงไฟลายตาไปหมด, Thai definition: มองเลือนหรือพร่าไป
ลายฉลุ[N] perforated design, Example: บ้านเรือนไทยหลังนี้มีลายฉลุไม้ประดับของประตูหน้าต่างที่สวยงามมาก, Thai definition: ลายที่เกิดจากการสลัก
ลายน้ำ[N] watermark, Example: กระดาษของแสตมป์ชุดนี้มีลายน้ำต่างจากของชุดที่แล้ว, Thai definition: ลายในเนื้อกระดาษ
ลายมือ[N] handwriting, Example: ข้อมูลนี้อาจจะเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดก็ได้, Count unit: ลายมือ, Thai definition: ตัวหนังสือเขียนมักมีลักษณะแสดงว่าเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ
ลายมือ[N] lines on the palm of the hand, Syn. เส้นลายมือ, Ant. ลายเท้า, Example: ในการดูลายมือจะมีเส้นหนึ่งที่หมายถึงการศึกษา, Thai definition: รอยเส้นที่ฝ่ามือและนิ้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลายน. รูปแบบทางทัศนศิลป์ประเภทหนึ่ง ประกอบขึ้นด้วยเส้นเป็นสำคัญ ลักษณะเป็นแบบซํ้า ๆ เป็นหมู่ ๆ หรือต่อเนื่องกันไปก็มี มีทั้งลายแบบธรรมชาติและลายแบบประดิษฐ์ ใช้เขียน ปั้น หรือแกะสลัก เป็นต้น เพื่อตกแต่งให้สวยงาม เช่น ลายกระหนก ลายเทพนม ลายก้านขด, กรรมวิธีประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ให้เป็นลวดลาย เช่น ลายกำมะลอ ลายปิดทองรดนํ้า ลายแทงหยวก
ลายโดยปริยายหมายถึงลักษณะสำคัญของตน เช่น ทิ้งลาย ไว้ลาย.
ลายว. เป็นแนวยาว ๆ เช่น ลายพาดกลอน, เป็นแผลยาว ๆ เช่น หลังลาย, เป็นจุด ๆ เป็นแต้ม ๆ เป็นดวง ๆ หรือเป็นเส้น ๆ เช่น หน้าลาย ท้องลาย
ลายเรียกผ้านุ่งที่เขียนหรือพิมพ์ลายเป็นดอกดวงต่าง ๆ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้เป็นผ้านุ่งโจงกระเบน ปัจจุบันทำเป็นผ้าถุง ว่า ผ้าลาย.
ลายน. ชื่อยุงหลายชนิด ในสกุล Aedes วงศ์ Culicidae ผนังด้านล่างของส่วนท้องมีเกล็ด พื้นลำตัวสีดำหรือน้ำตาลแก่ เกล็ดสีขาวสลับเป็นแถบลายต่าง ๆ เพศเมียมีรยางค์คู่ใกล้ปากสั้นกว่าตัวผู้ เกาะดูดเลือดโดยลำตัวขนานกับพื้น วางไข่ในน้ำนิ่งสะอาด ที่พบทั่วไปตามบ้าน เช่น ชนิด A. aegypti (Linn.) เป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เช่น โรคไข้เลือดออก.
ลายน. ชื่อหอยทะเลกาบคู่หลายชนิด ในวงศ์ Veneridae เปลือกเรียบ พื้นสีน้ำตาลอมเหลือง หรือเหลืองเข้ม มีลายเป็นเส้นหยักสีน้ำตาลหรือสีเทาเข้ม อาศัยตามพื้นที่เป็นทรายปนโคลน เช่น ชนิด Paphia undulata (Born). ใช้เป็นอาหาร.
ลายน. ทำนองเพลงที่ใช้ตีโปงลาง.
ลายก้นหอยน. ลายนิ้วมือเป็นต้นที่ขดวนเข้าหาศูนย์กลางอย่างก้นหอย, ลายถักที่ขดวนเข้าหาศูนย์กลางอย่างก้นหอย.
ลายขัดน. ลายสานที่ขัดกันยกหนึ่งข่มหนึ่ง.
ลายครามน. เรียกเครื่องภาชนะเนื้อกระเบื้องที่เขียนลายเป็นสีคราม เช่น ชามลายคราม แจกันลายคราม, โดยปริยายหมายถึงของเก่าที่มีค่า เช่น เก่าลายคราม ไม่ใช่เก่ากะลา, เก่า, โบราณ, เช่น รุ่นลายคราม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gingerbread workลายขนมปังขิง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anaglyphลายนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
water markลายน้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fretลายประแจ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fingerprintsลายพิมพ์นิ้วมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dactylogramลายพิมพ์นิ้วมือ (หรือเท้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fingerprintลายพิมพ์นิ้วมือ, รอยนิ้วมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dentilsลายฟันเรียง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signatureลายมือชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
facsimile signatureลายมือชื่อถ่ายแบบ (จากลายมือชื่อจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
signatureลายเซ็น, ลายเซ็น, ลายมือชื่อ [คอมพิวเตอร์]
ลายเซ็นลายมือชื่อ
คำที่มักเขียนผิด ลายเซ็นต์ [คำที่มักเขียนผิด]
Autographsลายมือเขียน [TU Subject Heading]
Digital signaturesลายมือชื่อดิจิทัล [TU Subject Heading]
DNA fingerprintingลายพิมพ์ดีเอ็นเอ [TU Subject Heading]
DNA fingerprinting of plantsลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืช [TU Subject Heading]
Fingerprintsลายนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Line (Art)ลายเส้น [TU Subject Heading]
Signature (Law)ลายมือชื่อ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Signatures (Writing)ลายมือชื่อ (การเขียน) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just relax.แค่ผ่อนคลาย Chapter Two 'Ink' (2009)
Relax.ผ่อนคลายไว้ State of Independence (2012)
-Was it droolin'?มันก็น้ำลายไหล '? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A fine bunch of water lilies you turned out to be.พวงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Shame on you, frightening a poor old lady.สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Thank you. I'll see you get the Tomainian Cross for this.ขอบใจหลาย ในความกรุณา โทไมเนีย ภูมิใจที่มีนาย The Great Dictator (1940)
Sorry.ขอโทษหลายๆ The Great Dictator (1940)
Loosen it.ลายมันสิ The Great Dictator (1940)
She'd never cut them for fear of hurting them.เธอไม่คิดจะตัดมัน สำหรับเธอไม่ชอบการทำลาย The Great Dictator (1940)
An assault on the ghetto.ทำลายชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
I do. But if there wasn't one, would you live any different?ฉันเชื่อ แต่เลือกได้แค่อย่างเดียว คุณอยากมีหลายชีวิตไหม The Great Dictator (1940)
All great men are absent-minded. It's a sign you're smart.คนดีหลายๆคนจะบ๊องๆ มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณน่าหลงไหล The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาย[n.] (lāi) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe   FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]
ลาย[adj.] (lāi) EN: striated ; striped ; streaked   FR: strié ; tacheté ; zébré ; réticulé ; rayé
ลายจุด[adj.] (lāi jut) EN: spotted   FR: à pois ; tacheté
ลายนิ้วมือ[n. exp.] (lāiniūmeū) EN: fingerprint   FR: empreinte (digitale) [f]
ลายประดับปูนปั้น[n. exp.] (lāi pradap pūnpan) EN: stucco decorations   
ลายมือ[n.] (lāimeū) EN: handwriting   FR: écriture (manuscrite) [f]
ลายมือ[n. exp.] (lāimeū) EN: lines on the fingers and palm ; fingerprint   FR: ligne de la main [f] ; empreinte (digitale) [f]
ลายมือชื่อ[n.] (lāimeūcheū) EN: signature   FR: signature [f]
ลายมือที่แย่ที่สุด[n. exp.] (lāimeū thī yaē thīsut) EN: shocking handwriting   
ลายรดน้ำ[X] (lāi rotnām) EN: gold appliqué on black lacquer   

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
autograph[N] ลายเซ็น, Syn. signature
check[N] ลายหมากรุก, See also: ตาหมากรุก
curl[N] ลายปีในเนื้อไม้
design[N] ลาย, See also: ลวดลาย, งานศิลป์, Syn. artistic work, artistry, decoration
doodle[N] เส้นขยุกขยิก, See also: ลายขยุกขยิก
fingerprint[N] ลายนิ้วมือ
frank[N] ลายเซ็นหรือเครื่องหมายบนไปรษณียภัณฑ์ แสดงการอนุญาตให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระเงิน
fret[N] ลายสลัก, See also: ลายตาข่าย, ลายประแจจีน
grain[N] ลายเนื้อไม้
hand[N] ลายมือ (การเขียนหนังสือ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
ablate(แอบ' เลท) vt.,vi. ระเหยไป, ละลายหายไป,ขจัดออก-ablation n. -ablative adj.
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
acrocarpous(แอคโคคาร์' พัส) adj. ซึ่งมีผลไม้ที่ปลายของแกนแรก (เช่นในต้นเฟิร์น)
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
annihilate(vt) ทำลายล้าง,ทำลาย
annihilation(n) การทำลายล้าง,การทำลาย
annul(vt) ล้มเลิก,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำลายล้าง
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
apex(n) ปลาย,ยอดแหลม
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
autograph(n) ลายเซ็น,ลายมือ,ต้นฉบับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
指紋[しもん, shimon] (n) ลายนิ้วมือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
副署[ふくしょ, fukusho] (n) ลายเซ็นต์

German-Thai: Longdo Dictionary
Frauen(n) |pl.| ผู้หญิงหลายๆ คน, See also: Frau
Jahre(n) |pl.| หลายปี, See also: das Jahr
bei(Präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
ihrของเขาผู้หญิง หรือ ของเขาหลายๆ คน
ihreของเขาผู้หญิง หรือ ของเขาหลายๆ คน
ihremของเขาผู้หญิง หรือของเขาหลายๆ คน
ihrenของเขาผู้หญิง หรือ ของเขาหลายๆ คน
mehrereลาย
sieเขาผู้หญิง หรือ เขาหลายๆ คน (ไม่จำเป็นต้องผู้หญิงอย่างเดียว)
vieleลาย

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,
aiguille(n) n.f. เข็ม หรือสิ่งที่มีส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม ex: aiguille à tricoter = เข็มเย็บผ้า, talon aiguille = รองเท้าส้นสูง
sur(prep) 1)อยู่บนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) คำแสดงจุดหมายปลายทาง เช่น Je reviens sur Strasbourg ce weekend.
en(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Mon fils habite en France depuis des années. ลูกชายของฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสมาหลายปี
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top