ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝาขัดแตะ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝาขัดแตะ-, *ฝาขัดแตะ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ฝาขัดแตะ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ฝาขัดแตะ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝาขัดแตะ[N] wall of plaited bamboo strips, See also: partition made of woven bamboo strips, Example: ลักษณะของบ้านพระราชทาน เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง ฝาขัดแตะ, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาบ้านที่ขัดแตะด้วยซีกไม้ไผ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรือนฝาขัดแตะน. เรือนที่เรียกตามลักษณะของฝา ทำด้วยไม้ไผ่ซีกสอดขัดกับลูกตั้งที่เป็นไม้ไผ่ซีก.
ขัดแตะก. เรียกรั้วหรือฝาเรือนที่ใช้ไม้รวกหรือไม้ไผ่ผ่าซีกขัดกัน ว่า รั้วขัดแตะ ฝาขัดแตะ, เรียกเรือนที่มีฝาเอาไม้ไผ่ซีกสอดขัดกับลูกตั้ง ว่า เรือนฝาขัดแตะ.
เซ็น ๒น. ไม้ที่สอดเข้ากับลูกตั้งเรือนฝากระแชงอ่อนหรือฝาขัดแตะ.
ทุบทูน. เครื่องบังตัวป้องกันอาวุธอย่างหนึ่ง ใช้ไม้ไผ่สานขัดกันเป็นผืนย่อม ๆ คล้ายฝาขัดแตะ ยกย้ายได้.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top