ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

band

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -band-, *band*, ban
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, See also: music director, band leader, Syn. conductor
elastic band(n) ยางรัด, หนังยาง, Syn. rubber band

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
band(n) วงดนตรี, See also: แตรวง, Syn. troupe
band(n) กลุ่มคน, See also: พวก, คณะ, Syn. troop, group
band(vt) ผูก, See also: ประดับด้วยสายหรือแถบ, รัดด้วยสายรัด, Syn. bond
band(n) เชือก, Syn. ribbon, rob
band(n) สายคาด, See also: สายรัด, แถบ, Syn. strip
band(vt) คาดด้วยผ้าแถบ, See also: ผูกด้วยผ้าแถบ, Syn. tap
band(n) แถบคลื่นความถี่, See also: แถบคลื่นวิทยุ, Syn. waveband
band(n) พันธะ, See also: ข้อผูกพัน, ข้อผูกมัด, Syn. bond
bandy(adj) (ขา) โค้งออกด้านนอก, See also: ขา โก่ง, Syn. bowlegs
bandit(n) ผู้ร้าย, See also: โจร, Syn. highwayman, thief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
band(แบนดฺ) { banded, banding, bands } n. สายคาด, สายรัด, แถบ, ปลอก, หมู่, พวก, คณะ, วงดนตรี, คณะตนตรี, ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ, สิ่งผูกมัดคน, โซ่ตรวน, ปลอกรัด, พันธะ, ข้อผูกพัน vt., vi. ใช้สายผูกรัด, รวมกลุ่ม, ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bandage(แบน'ดิจฺ) { bandaged, bandaging, bandages } n. แถบผ้าพันแผล, ผ้าพันแผล, สิ่งผูกมัด vt., vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ, ผ้าพันแผลสตรี, ผ้าปิดตา, สายแพรต่วน -pl. -deaux
bandit(แบน'ดิท) n. โจร, คนนอกกฎหมาย, Syn. criminal -pl. bandits, banditti
bandmaster(แบนมาส'เทอะ) n. ผู้นำจังหวะวงดนตรี
bandsman(แบนซ'เมิน) n. นักดนตรีที่เล่นในวงดนตรี
bandstand(แบน'สแทนดฺ) n. เวทีวงดนตรีที่ยกขึ้น, Syn. platform -pl. bandsmen
bandwagon(แบนแวก'เกิน) n. รถดนตรีในขบวนแห่, ความนิยม, พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมอยู่
bandy-leggedadj. ซึ่งมีขาโก่ง
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง

English-Thai: Nontri Dictionary
band(n) ปลอก, แถบ, ผ้าพันหมวก, สายคาด, พวก, หมู่, คณะ, แตรวง
band(vt) มัด, ผูก, รัด, รวมกลุ่ม
bandage(n) ผ้าพันแผล, ผ้ากอซ
bandage(vt) พันแผล
bandit(n) โจร, ผู้ร้าย, คนนอกกฎหมาย
banditry(n) การโจรกรรม, การปล้น
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ, วาทยากร
bandsman(n) นักดนตรี
bandy(vt) ส่งไปส่งมา, โต้ตอบ
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
band๑. แถบ๒. แถบความถี่ [ มีความหมายเหมือนกับ frequency band ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bandแถบ, ปื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
band๑. แถบ๒. แถบความถี่ [ มีความหมายเหมือนกับ frequency band ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
band matrixเมทริกซ์แถบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
band printerเครื่องพิมพ์แบบแถบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Band Formรูปแถบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No... (# Band plays anthem)ฉันยุ่งมาก Help! (1965)
And the band begins to playและวงดนตรีที่เริ่มต้นที่จะเล่น Yellow Submarine (1968)
You may think the band are not quite rightคุณอาจคิดว่าคือวงดนตรีที่ไม่ถูกต้อง นัก Yellow Submarine (1968)
It was twenty years ago today, Sgt. Pepper taught the band to playมันคือยี่สิบปีที่ผ่านมาในวันนี้ จีที เปเปอสอนวงดนตรีที่จะเล่น Yellow Submarine (1968)
Get rid of the band too.Get rid of the band too. The Godfather (1972)
We'll put the band back together, we do a few gigs... we get some bread.เราจะเริ่มวงอีกครั้งและการแสดงบางอย่าง เราได้เงินบาง แบ๊ง 5, 000ดอลลาร์ The Blues Brothers (1980)
Bang-- five thousand bucks! Well, getting the band back together might not be that easy.ก็เริ่มวงอีกครั้งบางทีมันไม่ง่าย The Blues Brothers (1980)
Tomorrow we got to get the band back together.พรุ่งนี้เราจะเริ่มวงอีกครั้ง The Blues Brothers (1980)
We're putting the band back together.พวกเราต้องการที่จะเริ่มวงอีกครั้ง The Blues Brothers (1980)
We had a band powerful enough to turn goat piss into gasoline.พวกเรามีวงมีอำนาจเพียงพอฉี่แพะเป็นน้ำมัน The Blues Brothers (1980)
We're putting the band back together.พวกเราจะเริ่มวงอีกครั้ง The Blues Brothers (1980)
- We're putting the band back together.พวกเราจะเริ่มวงอีกครั้ง ผมพูดว่าไม่ The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bandA band led the parade through the city.
bandA band of robbers attacked the party.
bandA brass band is marching along the street.
bandAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
bandApply a bandage.
bandCan I have a Band-Aid?
bandCould you send up a Band-Aid and some medicine?
bandHe belongs to the brass band.
bandHe cleansed the wound before putting on a bandage.
bandHe put a Band-Aid on his hand.
bandHe saw a small Band-Aid on her left knee.
bandHe's selling hot dogs to beat the band.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงดนตรี(n) band, See also: orchestra, Example: วง วาทิณี ได้ชื่อว่าเป็นวงดนตรีวัยรุ่นที่โด่งดังมาก, Thai Definition: กลุ่มคนที่ประกอบด้วยคนที่เล่นดนตรีชนิดต่างๆ เพื่อบรรเลงประสานกันเป็นเพลง
คณะดนตรี(n) band, Syn. วงดนตรี, Example: คณะดนตรีจากประเทศจีนจะมาแสดงในประเทศไทยต้นเดือนหน้า, Count Unit: คณะ, วง, Thai Definition: กลุ่มผู้เล่นดนตรีชนิดต่างๆ ซึ่งรวมตัวกันเพื่อบรรเลงเพลง
ประโคน(n) front-strap around the elephant's neck, See also: band, Syn. กระคน, Example: ควาญช้างยึดสายประโคนประคองตัวจนถึงพื้น, Thai Definition: สายรัดจากใต้สัปคับไปที่อกช้าง หลังขาหน้า แล้วลอดมาบรรจบกันโยงใต้ท้องช้างและหน้าขาหน้าไปจากสายชนักที่คอช้าง
ปลอก(n) collar, See also: band, Example: สุนัขหลุดจากปลอกคอวิ่งหนีไป, Thai Definition: สิ่งที่ทำเป็นวงสำหรับสวมหรือรัดของต่างๆ
วงดุริยางค์(n) orchestra, See also: band, Example: เราต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้วงดุริยางค์ของโรงเรียนเรารักษาแชมป์ไว้ให้ได้, Count Unit: วง, Thai Definition: วงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มต่างๆ โดยใช้เครื่องดนตรีและผู้เล่นจำนวนมาก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
band
banda
bands
bandt
bandy
band's
bandag
bandai
bandar
banded

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
band
bands
bandy
banded
bandit
Bandung
bandage
bandbox
bandeau
bandied

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, / ] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise #216 [Add to Longdo]
乐队[yuè duì, ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ,   /  ] band #6,385 [Add to Longdo]
[fěi, ㄈㄟˇ, ] bandit #8,089 [Add to Longdo]
乐团[yuè tuán, ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ,   /  ] band; orchestra #14,880 [Add to Longdo]
土匪[tǔ fěi, ㄊㄨˇ ㄈㄟˇ,  ] bandit #15,899 [Add to Longdo]
[kòu, ㄎㄡˋ, ] bandit #18,183 [Add to Longdo]
绷带[bēng dài, ㄅㄥ ㄉㄞˋ,   /  ] bandage #25,158 [Add to Longdo]
带子[dài zi, ㄉㄞˋ ㄗ˙,   /  ] band; belt #27,978 [Add to Longdo]
万隆[Wàn lóng, ㄨㄢˋ ㄌㄨㄥˊ,   /  ] Bandung (city in Indonesia) #38,919 [Add to Longdo]
盗匪[dào fěi, ㄉㄠˋ ㄈㄟˇ,   /  ] bandit #51,235 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Armbanduhr(n) |die, pl. Armbanduhren| นาฬิกาข้อมือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Band { n }; Ligament { n } [ anat. ]ligament [Add to Longdo]
Band { n } | Bänder { pl }ribbon | ribbons [Add to Longdo]
Band { n } | Bänder { pl }tape | tapes [Add to Longdo]
Band { n } | Bänder { pl }tie | ties [Add to Longdo]
Band { n }; Bandspule { f }reel [Add to Longdo]
Band { m }; Jahrgang { m }volume [Add to Longdo]
Band { n }; Reifen { m }; Bande { f }; Trupp { m }; Kolonne { f }band [Add to Longdo]
Band { f }; Musikgruppe { f }; Musikkapelle { f }; Kapelle { f } | Bands { pl }; Musikgruppen { pl }band | bands [Add to Longdo]
Band-externe-Signalgebung { f } (NT)out-of-band signalling [Add to Longdo]
Band-interne Signalgebung { f }in-band signalling [Add to Longdo]
Bandabgleich { m }assembly line balancing [Add to Longdo]
Bandabstand { m }band gap [Add to Longdo]
Bandage { f } | Bandagen { pl } | mit harten Bandagen kämpfenbandage | bandages | to fight with the gloves off [ fig. ] [Add to Longdo]
Bandanfang { m }beginning of tape [Add to Longdo]
Bandantenne { f }band aerial [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps., Syn. renoncer, céder

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
バンド[bando] (n) (1) band; (vs) (2) to perform in a band; to create a (pop) band; (n) (3) The Bund (Shanghai, China); (P) #891 [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] (n, n-suf) (1) tribe; clan; band; (2) (taxonomical) tribe; (3) group (of the periodic table); (P) #1,069 [Add to Longdo]
[たい, tai] (n-suf) band (e.g. conduction, valence); belt (e.g. Van-Allen, asteroid, etc.); (P) #1,377 [Add to Longdo]
夫(P);良人[おっと, otto] (n) (See 良人・りょうじん・1) husband; (P) #1,564 [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (1) ring; band; (2) { math } ring #2,992 [Add to Longdo]
貴方(P);貴女;貴男[あなた, anata] (pn, adj-no) (1) (uk) (pol) (貴女 refers only to females and 貴男 refers only to males) you (referring to someone of equal or lower status); (2) (貴方, 貴男 only) dear (what a wife calls a husband); (P) #3,704 [Add to Longdo]
夫婦[ふうふ(P);めおと;みょうと, fuufu (P); meoto ; myouto] (n) married couple; spouses; husband and wife; couple; pair; (P) #3,728 [Add to Longdo]
番台[ばんだい, bandai] (n) watch stand; watcher's seat; attendant's booth (e.g. at an onsen) #4,977 [Add to Longdo]
楽団[がくだん, gakudan] (n) orchestra; band; (P) #5,278 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band [Add to Longdo]
スペクトルバンド[すぺくとるばんど, supekutorubando] spectral band [Add to Longdo]
デュアルバンド[でゆあるばんど, deyuarubando] dual band [Add to Longdo]
ナローバンド[なろーばんど, naro-bando] narrowband [Add to Longdo]
バンド[ばんど, bando] band [Add to Longdo]
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter [Add to Longdo]
バンドプリンタ[ばんどぷりんた, bandopurinta] band printer [Add to Longdo]
バンドル[ばんどる, bandoru] bundle [Add to Longdo]
バンド印字装置[バンドいんじそうち, bando injisouchi] band printer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上巻[じょうかん, joukan] Band_1, Band 2 siehe chuukan, Band 3 siehe gekan [Add to Longdo]
下巻[げかん, gekan] Band_3 [Add to Longdo]
中巻[ちゅうかん, chuukan] Band_2 [Add to Longdo]
巻き尺[まきじゃく, makijaku] Bandmass [Add to Longdo]
巻尺[まきじゃく, makijaku] Bandmass [Add to Longdo]
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] Bande, Gangster [Add to Longdo]
[い, i] BAND, SEIL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Band \Band\ (b[a^]nd), n. [OE. band, bond, Icel. band; akin to
   G., Sw., & D. band, OHG. bant, Goth. bandi, Skr. bandha a
   binding, bandh to bind, for bhanda, bhandh, also to E. bend,
   bind. In sense 7, at least, it is fr. F. bande, from OHG.
   bant. [root]90. See {Bind}, v. t., and cf. {Bend}, {Bond},
   1st {Bandy}.]
   1. A fillet, strap, or any narrow ligament with which a thing
    is encircled, or fastened, or by which a number of things
    are tied, bound together, or confined; a fetter.
    [1913 Webster]
 
       Every one's bands were loosed.    --Acts xvi.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) A continuous tablet, stripe, or series of ornaments,
      as of carved foliage, of color, or of brickwork, etc.
    (b) In Gothic architecture, the molding, or suite of
      moldings, which encircles the pillars and small
      shafts.
      [1913 Webster]
 
   3. That which serves as the means of union or connection
    between persons; a tie. "To join in Hymen's bands."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A linen collar or ruff worn in the 16th and 17th
    centuries.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. Two strips of linen hanging from the neck in front as
    part of a clerical, legal, or academic dress.
    [1913 Webster]
 
   6. A narrow strip of cloth or other material on any article
    of dress, to bind, strengthen, ornament, or complete it.
    "Band and gusset and seam." --Hood.
    [1913 Webster]
 
   7. A company of persons united in any common design,
    especially a body of armed men.
    [1913 Webster]
 
       Troops of horsemen with his bands of foot. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. A number of musicians who play together upon portable
    musical instruments, especially those making a loud sound,
    as certain wind instruments (trumpets, clarinets, etc.),
    and drums, or cymbals; as, a high school's marching band.
    [1913 Webster]
 
   9. (Bot.) A space between elevated lines or ribs, as of the
    fruits of umbelliferous plants.
    [1913 Webster]
 
   10. (Zool.) A stripe, streak, or other mark transverse to the
     axis of the body.
     [1913 Webster]
 
   11. (Mech.) A belt or strap.
     [1913 Webster]
 
   12. A bond. [Obs.] "Thy oath and band." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   13. Pledge; security. [Obs.] --Spenser.
     [1913 Webster]
 
   {Band saw}, a saw in the form of an endless steel belt, with
    teeth on one edge, running over wheels.
 
   {big band}, a band that is the size of an orchestra, usually
    playing mostly jazz or swing music. The big band typically
    features both ensemble and solo playing, sometimes has a
    lead singer, and is often located in a night club where
    the patrons may dance to its music. The big bands were
    popular from the late 1920's to the 1940's. Contrasted
    with {combo}, which has fewer players.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Band \Band\, v. t.
   To bandy; to drive away. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Band \Band\,
   imp. of {Bind}. [Obs.]             --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Band \Band\ (b[a^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Banded}; p. pr. &
   vb. n. {Banding}.]
   1. To bind or tie with a band.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark with a band.
    [1913 Webster]
 
   3. To unite in a troop, company, or confederacy. "Banded
    against his throne." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Banded architrave}, {Banded pier}, {Banded shaft}, etc.
    (Arch.), an architrave, pier, shaft, etc., of which the
    regular profile is interrupted by blocks or projections
    crossing it at right angles.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Band \Band\, v. i.
   To confederate for some common purpose; to unite; to conspire
   together.
   [1913 Webster]
 
      Certain of the Jews banded together.   --Acts xxiii.
                          12.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 band
   n 1: an unofficial association of people or groups; "the smart
      set goes there"; "they were an angry lot" [syn: {set},
      {circle}, {band}, {lot}]
   2: instrumentalists not including string players
   3: a stripe or stripes of contrasting color; "chromosomes
     exhibit characteristic bands"; "the black and yellow banding
     of bees and wasps" [syn: {band}, {banding}, {stria},
     {striation}]
   4: an adornment consisting of a strip of a contrasting color or
     material [syn: {band}, {banding}, {stripe}]
   5: a group of musicians playing popular music for dancing [syn:
     {dance band}, {band}, {dance orchestra}]
   6: a range of frequencies between two limits
   7: a thin flat strip of flexible material that is worn around
     the body or one of the limbs (especially to decorate the
     body)
   8: a cord-like tissue connecting two larger parts of an
     anatomical structure [syn: {isthmus}, {band}]
   9: jewelry consisting of a circlet of precious metal (often set
     with jewels) worn on the finger; "she had rings on every
     finger"; "he noted that she wore a wedding band" [syn:
     {ring}, {band}]
   10: a driving belt in machinery
   11: a thin flat strip or loop of flexible material that goes
     around or over something else, typically to hold it together
     or as a decoration
   12: a strip of material attached to the leg of a bird to
     identify it (as in studies of bird migration) [syn: {band},
     {ring}]
   13: a restraint put around something to hold it together
   v 1: bind or tie together, as with a band
   2: attach a ring to the foot of, in order to identify; "ring
     birds"; "band the geese to observe their migratory patterns"
     [syn: {ring}, {band}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 band
  band; bevy; gang

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 band /bant/
  ligated

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Band /bant/ 
  assembly line; band; bar; ligament; reel; ribbon; strap; tape; tie; volume

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 band /bɑnt/
  1. binding; strip; tape
  2. binding; cover
  3. binding; cover
  4. ligament
  5. braid; fillet; string; tie
  6. bond; tie
  7. band
  8. orchestra
  9. tyre
  10. 10.tire; tyre
  11. 11.border; brim; brink; edge; edging; fringe; rim
  12. 12.ribbon
  13. 13.ray; strip; stripe

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top