ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -问-, *问*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[问, wèn, ㄨㄣˋ] to ask about, to inquire after
Radical: Decomposition: 门 (mén ㄇㄣˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 137

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèn, ㄨㄣˋ, / ] to ask, #293 [Add to Longdo]
[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] question; problem; issue; topic, #89 [Add to Longdo]
访[fǎng wèn, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ, 访 / ] pay a visit (to); to access; to interview, #2,178 [Add to Longdo]
[xún wèn, ㄒㄩㄣˊ ㄨㄣˋ, / ] to inquire, #3,608 [Add to Longdo]
[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] adviser; consultant, #4,535 [Add to Longdo]
[tí wèn, ㄊㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] put questions to; quiz, #4,615 [Add to Longdo]
[qǐng wèn, ㄑㄧㄥˇ ㄨㄣˋ, / ] may I ask..., #4,968 [Add to Longdo]
[yí wèn, ㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] a question; sth not understood; to query; interrogative (gramm.), #6,209 [Add to Longdo]
[wèn hòu, ㄨㄣˋ ㄏㄡˋ, / ] to give one's respects; to send a greeting, #6,702 [Add to Longdo]
[wèi wèn, ㄨㄟˋ ㄨㄣˋ, / ] express sympathy, greetings, consolation etc, #6,972 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Why?[CN] - 为什么 Beyond the Valley of the Dolls (1970)
Sweet.[CN] - 没 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
-Go ahead.[CN] - Analyze This (1999)
Okay.[CN] 没 What's with Robert? (2000)
You got it.[CN] 没 True Crime (1999)
Easy.[CN] -没 The Andromeda Strain (1971)
To say hello.[CN] 好。 The Swimmer (1968)
Sure.[CN] 没 Random Hearts (1999)
No.[CN] 又来做访 Thunderbolt (1995)
All right.[CN] 没题. The Shooting (1966)
No problems.[CN] 没 Short Circuit 2 (1988)
Sure.[CN] 没 The Family Man (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top