ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stripteaser

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stripteaser-, *stripteaser*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stripteaser(n) นักเต้นระบำเปลื้องผ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stripteaser(สทริพ'ทีเซอะ) n. นักระบำเปลื้องผ้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, big boy! Is this one of them stripteaser shows?เฮ้ พ่อหนุ่ม พวกนี้ใช่พวกระบำเปลื้องผ้ามั้ย? Bad Grandpa (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stripteasetänzer { m }; Stripteasetänzerin { f } | Stripteasetänzer { pl }; Stripteasetänzerinnen { pl }stripteaser | stripteasers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stripper \Strip"per\, n.
   1. One who, or that which, strips; specifically, a machine
    for stripping cards.
    [1913 Webster]
 
   2. (Agric.) A cow that has nearly stopped giving milk, so
    that it can be obtained from her only by stripping.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. (Agric.) A harvesting machine that strips the seed from
    the stalks of grain plants.
    [PJC]
 
   4. a solvent or chemical solution used to remove coatings of
    paint, varnish, lacquer, etc. prior to refinishing a
    surface.
    [PJC]
 
   5. a person (usually a woman) who strips off her clothes as
    an entertainment performance; one who does a strip-tease;
    -- also called an {ecdysiast}, {exotic dancer}, or
    {strip-teaser}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stripteaser
   n 1: a performer who provides erotic entertainment by undressing
      to music [syn: {stripper}, {striptease artist},
      {striptease}, {stripteaser}, {exotic dancer}, {ecdysiast},
      {peeler}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top