Search result for

ท่าอากาศยาน

(26 entries)
(0.0591 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท่าอากาศยาน-, *ท่าอากาศยาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่าอากาศยาน[N] airport, Syn. สนามบิน, Example: เครื่องบินโดยสารไอพ่นของสายการบินต่างประเทศ บินชนโรงงานทอผ้าใกล้ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับเครื่องบินขึ้นลง ประกอบด้วยลานจอดเครื่องบิน ลู่เครื่องบินขึ้นลง โรงเก็บอุปกรณ์การบิน หอบังคับการบิน ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ และที่พักผู้โดยสารเข้าออก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่าอากาศยานน. ที่สำหรับเครื่องบินขึ้นลง ประกอบด้วยลานจอดเครื่องบิน ลู่เครื่องบินขึ้นลง โรงเก็บอุปกรณ์การบิน หอบังคับการบิน ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ และที่พักผู้โดยสารเข้าออกเป็นต้น, (ปาก) สนามบิน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airportsท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
International airportsท่าอากาศยานระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Contact the Jordanians, see what their assets they've got in the area.ติดต่อพวกจอร์แดน, หาว่าบริเวณนั้นNมีท่าอากาศยานอะไรบ้าง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
In less than an hour, aircraft from here will be joining others from around the world.ในอีกไม่กี่ชั่วโมง ท่าอากาศยานของที่นี่จะเต็มไปด้วย ผู้คนที่มาจากทั่วสารทิศ และพวกท่านจะได้ร่วม Battlefield (2012)
Welcome to Los Angeles International Airport.ยินดีต้อนรับสู่ท่าอากาศยาน ลอสแองเจลิส This Is the End (2013)
- It's a mobile airstrip.-ท่าอากาศยานเคลื่อนที่ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Our first priority is secure SeaTac Airport, ground all the planes,งานสำคัญของเราคือ ป้องกันท่าอากาศยาน ซีเทค ห้ามเครื่อบินทุกเครื่องออก Pilot (2004)
The tsa is circulating Doakes's photo To all major airports.ทางหน่วยรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ได้แจกจ่ายรูปโดคส์ไปสนามบินใหญ่ทุกที่แล้ว Resistance Is Futile (2007)
- What airport would you use? - Well? Airport or airstrip?ปกติไปขึ้นเครื่องบินกันที่ใหน อืม ท่าอากาศยานหรือลานบินล่ะ No Country for Old Men (2007)
- Airport. - Well, where ya goin'?-ท่าอากาศยาน ก็ แล้วจะไปใหนล่ะ No Country for Old Men (2007)
There's airstrips. The airport is El Paso.นั่นลานบิน ส่วนท่าอากาศยานอยู่ที่ เอล พาโซ่ No Country for Old Men (2007)
Members of Terra-Save lie in Wait here in front of Ηarvardville Airport in anticipation of Senator Davis, imminent arrival.กลุ่มสมาชิกของเทร่าเซฟ ยืนชุมนุมกันที่ท่าอากาศยานฮาร์วาร์ดวิลล์ เพื่อรอพบกับ ส.ว.เดวิส ที่กำลังจะลงจากเครื่อง Resident Evil: Degeneration (2008)
Reporting live from Harvardville Αirport.รายงานสดจากท่าอากาศยานฮาร์วาร์ดวิลล์ Resident Evil: Degeneration (2008)
Attention all persons inside the terminal.ประกาศท่านผู้โดยสารทุกท่าน ที่อยู่ภายในท่าอากาศยาน Resident Evil: Degeneration (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่าอากาศยาน[n.] (thā-ākātsayān) EN: airport   FR: aéroport [m]
ท่าอากาศยานภายในประเทศ[n. exp.] (thā-ākātsayān phāinai prathēt) EN: local airport   FR: aéroport régional [m]
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ[n. prop.] (Thā-ākātsayān Suwannaphūm) EN: Suvarnabhumi airport   

English-Thai: Longdo Dictionary
aci(abbrev) ACI(Airports Council International) สภาการท่าอากาศยานนานาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airport[N] สนามบิน, See also: ท่าอากาศยาน, Syn. airdrome, airfield, aerodrome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airport(แอร์' พอร์ท) n. ท่าอากาศยาน
limousine(ลิม'มะซีน) n. รถเก๋งขนาดใหญ่,รถเก๋งรับส่งคนโดยสารตามท่าอากาศยานและสถานีรถไฟ
port(พอร์ท) n. ท่าเรือ,เมืองท่า,ท่า,ท่าอากาศยาน,ท่าด่าน ,ช่องทางเข้า/ออกช่องทาง1. หมายถึง ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิลที่อยู่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้าไม่เป็นแบบอนุกรม (serial) ก็จะเป็นแบบขนาน (pararell) 2. การที่ทำให้โปรแกรมที่ใช้ระบบปฏิบัติการหนึ่ง ไปใช้กับอีกระบบปฏิบัติการหนึ่ง ได้ ทั้ง ๆ ที่ในตอนแรก ผู้เขียนโปรแกรมไม่ได้ตั้งใจให้ใช้กับระบบปฏิบัติการนั้น, Syn. harbour

English-Thai: Nontri Dictionary
airport(n) ท่าอากาศยาน,สนามบิน
port(n) ท่าเรือ,เหล้าปอร์ต,เมืองท่า,ท่าอากาศยาน,ท่าทาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top