ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขาลง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขาลง-, *ขาลง*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descending Phaseขาลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He also claims that the two detectives threw him down a half a flight of stairs.นอกจากนี้เขายังอ้างว่าสองนักสืบโยนเขาลงครึ่งหนึ่งเที่ยวบินของบันได 12 Angry Men (1957)
Take them downstairs.นำพวกเขาลงมาชั้นล่าง The Godfather (1972)
I just sent them down there.ใช่ ผมส่งพวกเขาลงไปตามนั้น The Blues Brothers (1980)
Well in fact, he wrote his address down... right here.ก็ ในความเป็นจริงเขาเขียนที่อยู่ของเขาลง ตรงนี่ First Blood (1982)
Cut him down to nothing. I couldn't lift him off the sheet.ตัดเขาลงไปไม่มีอะไร ฉันไม่สามารถยกเขาออกผ้าลินิน First Blood (1982)
Didn't even know it. Cancer ate him down to the bone.ไม่ได้รู้ว่ามัน มะเร็งกินเขาลงไปถึงกระดูก First Blood (1982)
Drop him down!วางเขาลงIndiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Drop him down!วางเขาลงIndiana Jones and the Temple of Doom (1984)
get your men to cut them down.ปล่อยพวกเขาลงมานะ Spies Like Us (1985)
Oh... hmm... are they registered to vote?โอ... ฮืม... พวกเขาลงทะเบียน เลือกตั้งหรือยังน่ะ An American Tail (1986)
If the Sovs were playing Dante back at us, they wouldn't close him down.ถ้า Sovs กำลังเล่น Dante กลับมาที่เราเขาจะไม่ปิดเขาลง The Russia House (1990)
You wouldn't close him down if you were Sov, would you?คุณจะไม่ปิดเขาลงถ้าคุณมี Sov จะคุณ? The Russia House (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาลง[n.] (khālong) EN: return leg ; inward trip   
ขาลง[X] (khālong) EN: on the way down ; descent   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top