ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excel

IH0 K S EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excel-, *excel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excel(vi) ดีเยี่ยม, See also: ยอดเยี่ยม, เก่ง, มีพรสวรรค์, Syn. exceed, surpass, transcend
excellent(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, เป็นเลิศ, เยี่ยมยอด, Syn. superior, outstanding
excelsior(n) ไม้ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อเพื่อกันไม่ให้ของแตกหัก
excellence(n) ความเป็นเลิศ, See also: ความดีเยี่ยม, ความยอดเยี่ยม, Syn. superiority
Excellency(n) คำเรียกอย่างยกย่องสำหรับผู้มีตำแหน่งทางราชการสูง เช่น รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต
excellently(adv) อย่างดีเยี่ยม, See also: อย่างยอดเยี่ยม, อย่างดีเลิศ, อย่างเยี่ยมยอด, Syn. outstandingly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excel(อิคเซล') vt., vi. ดีกว่า, เก่งกว่า, เหนือกว่า, Syn. surpass
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ, ความยอดเยี่ยม, ความดีเด่น., Syn. distinction
excellency(เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง , ความดีเด่น, ความดีงาม
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น, ดีงาม, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional
excelsior(อิคเซล'ซิเออะ) n. ดอกไสกบเล็ก ๆ , adj., interj. ยิ่งดี, ยิ่งเจริญ, ยิ่งสูง
par excellence f.เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม, ดีเลิศ

English-Thai: Nontri Dictionary
excel(vi, vt) ดีกว่า, เก่งกว่า, เหนือกว่า, ดีมาก, ดีเลิศ
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ, ฯพณฯ, ความยอดเยี่ยม, ความดีงาม
excellent(adj) ดีเลิศ, ดีงาม, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excellenceความเป็นเลิศ [TU Subject Heading]
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต ทั้งโดยวาจาและโดยลายลักษณ์อักษร เป็นคำที่เริ่มใช้กันตั้งแต่สมัยทำสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย (Treaty of Westphalia) เมื่อ ค.ศ. 1648 และได้นำมาใช้ทั่วทวีปยุโรปหลังจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนา (ค.ศ. 1815) แต่ถ้าบังเอิญเอกอัครราชทูตของประเทศหนึ่งใดเป็นบุคคลเชื้อพระวงศ์ แทนที่จะเรียกเอกอัครราชทูตผู้นั้นด้วยคำว่า Excellency ก็ให้เรียกด้วยคำว่า ?Royal Highness? แทนแต่เดิมคำ ?Excellency? ซึ่งเป็นคำเติมหน้าชื่อแสดงตำแหน่งนี้ใช้เรียกเฉพาะตัวเอกอัครราชทูตเท่า นั้น แต่ในทางปฏิบัติ ทุกวันนี้ได้นิยมใช้เรียกตัวอัครราชทูต (Ministers) เช่นกัน ส่วนภริยาของเอกอัครราชทูตนั้นก็ได้รับการยกย่องโดยใช้คำ Excellency ด้วย แต่สำหรับเอกอัครราชทูตที่เป็นสตรี สามีของเธอจะไม่ได้รับเรียกเช่นนั้น นอกจากนั้น คำแสดงตำแหน่งนี้ยังใช้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และมีหลายประเทศได้นำไปใช้เรียกประมุขของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีด้วย แต่การปฏิบัติดังนี้ย่อมแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ส่วนเลขาธิการสหประชาชาตินั้น ใช้เรียกกันเป็นทางการว่า Excellency และสำหรับกรณีที่ไม่เป็นทางการก็เรียกว่า Mr. Secretary-General [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
excell(vi, vt) เก่ง, สามารถ, เก่งกว่า, ทำให้ดีกว่า, See also: good at, Syn. expert

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I excel without ever even tryingคนก็กลัวฉันทั้งที่ยังไม่ทำอะไรเลย The Nightmare Before Christmas (1993)
No, it's because my nephew just excels in everything.ไม่, เพระว่าหลานชายฉัน เขาเก่งในทุกเก่งในทุกเรื่อง My Girl (2005)
You'll excel at a lot of things, just not this.ลูกเก่งอะไรหลายอย่าง แต่ไม่ใช่บาสแน่ The Pursuit of Happyness (2006)
Not only does he excel in atheletics, but he is in every facet one of our most outstanding students, เค้าไม่มีเพียงมีค่ากับวงการกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นยอดในบรรดานักเรียนเก่งๆ Fly, Daddy, Fly (2006)
Tomorrow there's the hunt. You must excel at that.พรุ่งนี้ จะมีการล่าสัตว์ ลูกจะต้องเลิศที่สุด The Other Boleyn Girl (2008)
She must be well-read, know her music, excel in company and she must be clean.นางต้องอ่านหนังสือให้มาก เรียนรู้เรื่องดนตรี และการเข้าสังคม ...และนางก็ต้องสะอาดด้วย The Other Boleyn Girl (2008)
But, you know, there are very few students that ever get athletic scholarships. But there are a lot of schools that give full rides to students who excel in music.แต่เธอรู้มั้ย มีนักเรียนเพียงไม่กี่คน ที่ได้รับทุนจากกีฬา แต่มีมหาลัยมากมายที่ให้ทุน กับนักเรียนที่เก่งทางด้านดนตรี นักเรียนแบบเธอ ไม่รู้สิ ถ้าเธออยากเข้ามหาลัย เธอคงไม่ต้อง... The Rhodes Not Taken (2009)
And well, I sort of excel at guitar hero 3, และก็นะ แนวๆกีต้าร์เล่นแบบเริ่ดๆ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
In fact, she excels at goal-oriented jobs, จริง ๆ แล้ว เธอสามารถทำงานของเธอได้อย่างดีเยี่ยม The Uncanny Valley (2010)
Able to write Korean, use Excel and use the Internet. You're able to do all of this, right?คุณเขียนภาษาเกาหลี ใช้เอ็กเซล แล้วก็ใช้อินเทอร์เนตได้ใช่มั้ยคะ? Oh! My Lady (2010)
I excel at so many things.ฉันมีทักษะหลายด้านไป The Agreement Dissection (2011)
I excel at spatial reasoning, and I had a hunch that the graceful slope of its neck would cradle your genitals nicely.I excel at spatial reasoning, and I had a hunch that the graceful slope of its neck would cradle your genitals nicely. The Pulled Groin Extrapolation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excelA dictionary is an excellent reference book.
excelApart from a few minor mistakes, your composition was excellent.
excelApart from a few mistakes, your composition was excellent.
excelApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
excelA scholar made an excellent speech about human rights.
excelAustralians excel at sports and entertainment.
excelBill is excellent scientist material.
excelDr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.
excelExcellent! It's just like you to come through like that.
excelExcellent putt.
excelExcellent reviews.
excelHe answered my questions by the exercise of his excellent memory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยี่ยมยอด(adj) excellent, See also: best, supreme, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, Ant. แย่, ห่วย, Example: คุณมีโอกาสเยี่ยมยอดที่จะพิสูจน์ตัวเอง, Thai Definition: ลักษณะที่ดีที่สุด
ดีมาก(adj) excellent, See also: well-done, outstanding, Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: แฟนเขานิสัยดีมากแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆ ของเขาได้ทุกคน, Thai Definition: ที่มีความสามารถมาก, ที่ทำได้ดีเยี่ยม
ลอยฟ้า(adv) excellently, See also: superbly, transcendently, Syn. ลอยเมฆ, วิเศษ, เลิศ, Example: เขาได้รับการยกย่องอย่างลอยฟ้า
อภิธรรม(n) excellent law, See also: higher doctrine, transcendental law, metaphysics, Example: การสวดหน้าศพมีการจัดตั้งเครื่องบูชา และจัดที่สำหรับพระสวดอภิธรรมในเวลากลางคืน, Thai Definition: ชื่อธรรมะชั้นสูง มี 7 คัมภีร์ นิยมใช้สวดในงานศพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เลิศ(adj) excellent, See also: first-rate, perfect, splendid, marvelous, wonderful, Syn. ยอดเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศเลอ, Example: กลุ่มนักธุรกิจร่วมกันดื่มสุรารสเลิศหลังเสร็จสิ้นการเจรจา, Thai Definition: ที่ยอดเยี่ยมในทางใดเป็นพิเศษ
วิเศษ(adj) superb, See also: excellent, splendid, magnificent, marvelous, wonderful, Syn. ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: การช็อปปิ้งครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่แสนจะวิเศษจริงๆ, Thai Definition: ที่ดีเลิศหรือที่ยอดเยี่ยม
มกุฎ(adj) supreme, See also: excellent, superb, highest, Syn. สูงสุด, ยอดเยี่ยม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มือหนึ่ง(adj) firsthand, See also: excellent, expert, Syn. มือชั้นยอด, Example: เขาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งจากทีมแดนโคนมเดนมาร์ก, Thai Definition: ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมหรือมีความชำนาญการ
เยี่ยม(adj) excellent, See also: top, first-rate, topmost, superb, best, prime, outstanding, supreme, Syn. ยิ่ง, เด่น, เลิศ, Ant. แย่, Example: เขาเป็นนักเล่นหมากรุกฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของเมืองไทย
เก่ง(adv) excellently, See also: expertly, proficiently, skilfully, brilliantly, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังให้สูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนเก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงต่อเด็ก, Thai Definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[børom] (adj) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[børomma-] (pref, (adj)) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บวร[bøwøn = bøwøra] (n) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme  FR: suprême ; supérieur ; sublime ; glorieux
ช่าง[chang] (v) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to  FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ชั้นเยี่ยม[chan yīem] (adj) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb  FR: de première qualité ; excellent
เชี่ยวชาญ[chīochān] (v) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced  FR: exceller ; être un expert
เด็ด[det] (adj) EN: excellent ; fine
เด็ดดวง[detdūang] (v, exp) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless  FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[det saratī] (v, exp) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great
ดีเด่น[dīden] (x) EN: excellent  FR: excellent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCEL IH0 K S EH1 L
EXCELS IH0 K S EH1 L Z
EXCELAN EH2 K S EH1 L AH0 N
EXCEL'S IH0 K S EH1 L Z
EXCELLED IH0 K S EH1 L D
EXCELLENT EH1 K S AH0 L AH0 N T
EXCELLING EH0 K S EH1 L IH0 NG
EXCELSIOR IH0 K S EH1 L S IY0 ER0
EXCELLENCE EH1 K S AH0 L AH0 N S
EXCELLENCY EH1 K S L EH1 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excel (v) ˈɪksˈɛl (i1 k s e1 l)
excels (v) ˈɪksˈɛlz (i1 k s e1 l z)
excelled (v) ˈɪksˈɛld (i1 k s e1 l d)
excellent (j) ˈɛksələnt (e1 k s @ l @ n t)
excelling (v) ˈɪksˈɛlɪŋ (i1 k s e1 l i ng)
excelsior (n) ˈɛksˈɛlsɪɔːr (e1 k s e1 l s i oo r)
Excellency (n) ˈɛksələnsiː (e1 k s @ l @ n s ii)
excellence (n) ˈɛksələns (e1 k s @ l @ n s)
excellences (n) ˈɛksələnsɪz (e1 k s @ l @ n s i z)
excellently (a) ˈɛksələntliː (e1 k s @ l @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōu, ㄧㄡ, / ] excellent; superior #2,473 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] excellent #2,555 [Add to Longdo]
优质[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, / ] excellent quality #3,266 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] excellent #3,474 [Add to Longdo]
胜过[shèng guò, ㄕㄥˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] excel #13,190 [Add to Longdo]
高超[gāo chāo, ㄍㄠ ㄔㄠ, ] excellent; superlative #15,765 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] excellence; luster of gems #17,521 [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] excellent; surname Huan #29,295 [Add to Longdo]
[yī, ㄧ, / ] excellent; precious; rare; fine; used in given names #33,273 [Add to Longdo]
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, / ] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning #33,835 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
excellent, e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, Syn. très bon

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) the greatest of all; the most excellent #292 [Add to Longdo]
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
[ふと, futo] (n-pref, n) (1) fat; fatty; (n-pref) (2) grand; magnificent; excellent #1,025 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor #1,739 [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉, 珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉, 珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n, n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) #2,007 [Add to Longdo]
優秀[ゆうしゅう, yuushuu] (adj-na, n) superiority; excellence; (P) #3,095 [Add to Longdo]
俊;雋;儁[しゅん, shun] (n) (obsc) excellence; genius #3,605 [Add to Longdo]
[か, ka] (adj-na, n) beautiful; good; excellent #3,717 [Add to Longdo]
[みょう, myou] (adj-na, n) (1) (uk) strange; unusual; (2) (something) superb; (something) excellent; (P) #5,988 [Add to Longdo]
秀逸[しゅういつ, shuuitsu] (adj-na, n) excellence; (P) #6,208 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクセル[えくせる, ekuseru] EXCEL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excel \Ex*cel"\, v. i.
   To surpass others in good qualities, laudable actions, or
   acquirements; to be distinguished by superiority; as, to
   excel in mathematics, or classics.
   [1913 Webster]
 
      Unstable as water, thou shalt not excel. --Gen. xlix.
                          4.
   [1913 Webster]
 
      Then peers grew proud in horsemanship t' excel. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excel \Ex*cel"\, v. t. [imp. & p. p. {Excelled}; p. pr. & vb. n.
   {Excelling}.] [L. excellere, excelsum; ex out + a root found
   in culmen height, top; cf. F. exceller. See {Culminate},
   {Column}.]
   1. To go beyond or surpass in good qualities or laudable
    deeds; to outdo or outgo, in a good sense.
    [1913 Webster]
 
       Excelling others, these were great;
       Thou, greater still, must these excel. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       I saw that wisdom excelleth folly, as far as light
       excelleth darkness.          --Eccl. ii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. To exceed or go beyond; to surpass.
    [1913 Webster]
 
       She opened; but to shut
       Excelled her power; the gates wide open stood.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excel
   v 1: distinguish oneself; "She excelled in math" [syn: {excel},
      {stand out}, {surpass}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top