ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

time

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -time-, *time*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
time delay fuse(n) ฟิวส์ชนิดหน่วงเวลา

English-Thai: Longdo Dictionary
Time is up.หมดเวลาแล้ว
timely(adj) ถูกเวลา, ถูกกาลเทศะ, Syn. opportune
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, Syn. betrayer
once in a lifetime(phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต เช่น Don't miss it because it's your once in a lifetime opportunity.
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, Syn. meanwhile
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
time(sl) การลงโทษจำคุก
time(n) เวลา, See also: กาล, ช่วงเวลา, ชั่วเวลา, กาลเวลา, Syn. interval, space, term
time(n) ช่วงชีวิตของบุคคล
time(n) ฤดูกาล, Syn. season
time(n) ครั้ง, See also: เที่ยว, หน, คราว
time(n) จังหวะของดนตรี, Syn. rhythm, tempo
time(n) เวลาที่ทำงาน
time(n) ค่าจ้าง
time(vt) จับเวลา
time(vt) กำหนดเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
time(ไทมฺ) n. เวลา, ช่วงเวลา, กะเวลา, โอกาส, สมัย, ยุค, กาล, ฤดูกาล, ครั้ง, ช่วง, อายุ, วันตาย, เท่า, จังหวะ, อัตราความเร็ว, เวลาพักผ่อน, อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา, สิทธิ, ระยะเวลาการตั้งครรภ์, adj. เกี่ยวกับเวลา, เกี่ยวกับระเบิดเวลา, ตั้งเวลา vt., vi. จับเวลา, ตั้งเวลา, ควบคุมเวลา
time chartn. แผนภูมิเทียบเวลาท้องถิ่นต่าง ๆ ของโลก
time clockn. นาฬิกาบันทึกการมาและจากไปของคนงาน, -Phr. (punch a time clock ตอกเวลาการมาทำงานและเวลาเลิกงาน, ทำงานในแหล่งที่นายจ้างคอยจู้จี้เวลาการมาหรือกลับ)
time draftn. ตั๋วแลกเงินที่จ่ายเงินให้ตามกำหนดเวลา
time exposuren. การเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปเป็นเวลานาน (กว่า 1/2 วินาที) , ภาพที่เกิดจากการเปิดหน้ากล้องนานดังกล่าว
time lockn. กุญแจที่เปิดได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
time sharingการแบ่งกันใช้เวลาหมายถึง การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ตัวประมวลผล เครื่องพิมพ์ และหน่วยขับจานบันทึกในเครื่องเมนเฟรม หรือเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ร่วมกันในเวลาเดียวกัน หรือมิฉะนั้นอาจใช้หมายถึงระบบการประมวลผลแบบหนึ่ง ที่ทำให้ เครื่องปลายทาง (terminal) ที่มีอยู่หลายเครื่อง สามารถแบ่งกันใช้เวลาของหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ได้ หมายถึงว่า ทำให้เครื่องสามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง ในเวลาเดียวกัน หรือพูดง่าย ๆ ได้ว่า เป็นสมรรถวิสัยของเครื่องที่จะสามารถรับข้อมูลจากเครื่องปลายทางได้มากกว่า 1 เครื่องในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย ๆ ก็คือการถอนเงินจากตู้เงินด่วนหรือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งก็คือเครื่องปลายทางแบบหนึ่งนั่นเอง หลายคนจะสามารถถอนเงินจากสาขาต่างกันได้พร้อม ๆ กัน ในเวลาเดียวกัน (บางทีเขียนติดกัน เป็น timesharing ก็มี)
time slicingการแบ่งเวลาหมายถึง เวลาที่ใช้ไปในการประมวลของแต่ละโปรแกรมการใช้งาน ปกติแล้วจะวัดกันเป็นมิลลิวินาที
time-consuming(ไทมฺ'คันซูมมิง) adj. เสียเวลามาก, ต้องใช้เวลามาก
time-hone(u) red (ไทมฺ'ออนเนิร์ด) adj. เก่าแก่จนเป็นที่เคารพบูชาหรือนับถือ, ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน, Syn. venerable

English-Thai: Nontri Dictionary
time(n) เวลา, ครั้ง, อายุ, สมัย, จังหวะ, วาระ, โอกาส
time(vt) กะเวลา, จับเวลา, ให้จังหวะ, กำหนด, ตั้งเวลา
timekeeper(n) ผู้จับเวลา, คนจดเวลา, เครื่องจับเวลา
timely(adj) ทันเวลา, ถูกกาลเทศะ, ได้เวลา
timepiece(n) นาฬิกา, เครื่องจับเวลา
timetable(n) ตารางเวลา
BEDTIME bedtime story(n) นิทานก่อนนอน, นิทานกล่อมเด็ก
bedtime(n) เวลานอน
beforetime(adv) เมื่อก่อน, แต่ก่อน, สมัยก่อน
betimes(adv) ก่อนกำหนด, แต่เช้า, ไม่ชักช้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
timeกาล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
timeกาละ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
time as essence of a contractเงื่อนเวลาที่เป็นสาระสำคัญของสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
time clauseเงื่อนเวลาบังคับ, ข้อกำหนดเงื่อนเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
time constantค่าคงตัวเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
time distributionการแจกแจงเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
time division multiple access (TDMA)การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลา (ทีดีเอ็มเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
time division multiplex (TDM)การรวมส่งสัญญาณแบบแบ่งเวลา (ทีดีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
time excessช่วงเวลารับผิดส่วนแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
time managementการจัดการเวลา [ ใช้ในโอเอส ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Timeเวลา [TU Subject Heading]
Time (Law)เวลา (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Time and economic reactionsเวลากับปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Time depositเงินฝากตามกำหนดเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Time division multiple accessการเข้าถึงแบบหลายทางด้วยการแบ่งเวลา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Time interest earnedอัตรากำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย [การบัญชี]
Time Line (Computer program)ไทม์ ไลน์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Time managementการบริหารเวลา [TU Subject Heading]
Time management surveysการสำรวจการบริหารเวลา [TU Subject Heading]
time of applicationtime of application, เวลาให้น้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
time(n) เวลา
time machine[ไทม์ แมชชิน] (n) เครื่องย้อนเวลา
time-worn(adj) ที่ใช้มานมนาน, ใช้บ่อยเกินไป
timeframe(n) ช่วงเวลา
timestamp(n) ประทับเวลา

WordNet (3.0)
time(n) an instance or single occasion for some event, Syn. clip
time(n) a period of time considered as a resource under your control and sufficient to accomplish something
time(n) an indefinite period (usually marked by specific attributes or activities)
time(n) a suitable moment
time(n) the continuum of experience in which events pass from the future through the present to the past
time(n) a person's experience on a particular occasion
time(v) assign a time for an activity or event
time(v) set the speed, duration, or execution of
time(v) regulate or set the time of
time(v) adjust so that a force is applied and an action occurs at the desired time

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Time

v. i. 1. To keep or beat time; to proceed or move in time. [ 1913 Webster ]

With oar strokes timing to their song. Whittier. [ 1913 Webster ]

2. To pass time; to delay. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Time

v. t. [ imp. & p. p. Timed p. pr. & vb. n. Timing. ] 1. To appoint the time for; to bring, begin, or perform at the proper season or time; as, he timed his appearance rightly. [ 1913 Webster ]

There is no greater wisdom than well to time the beginnings and onsets of things. Bacon. [ 1913 Webster ]

2. To regulate as to time; to accompany, or agree with, in time of movement. [ 1913 Webster ]

Who overlooked the oars, and timed the stroke. Addison. [ 1913 Webster ]

He was a thing of blood, whose every motion
Was timed with dying cries. Shak. [ 1913 Webster ]

3. To ascertain or record the time, duration, or rate of; as, to time the speed of horses, or hours for workmen. [ 1913 Webster ]

4. To measure, as in music or harmony. [ 1913 Webster ]

Time

n.; pl. Times [ OE. time, AS. tīma, akin to tīd time, and to Icel. tīmi, Dan. time an hour, Sw. timme. √58. See Tide, n. ] 1. Duration, considered independently of any system of measurement or any employment of terms which designate limited portions thereof. [ 1913 Webster ]

The time wasteth [ i. e. passes away ] night and day. Chaucer. [ 1913 Webster ]

I know of no ideas . . . that have a better claim to be accounted simple and original than those of space and time. Reid. [ 1913 Webster ]

2. A particular period or part of duration, whether past, present, or future; a point or portion of duration; as, the time was, or has been; the time is, or will be. [ 1913 Webster ]

God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Heb. i. 1. [ 1913 Webster ]

3. The period at which any definite event occurred, or person lived; age; period; era; as, the Spanish Armada was destroyed in the time of Queen Elizabeth; -- often in the plural; as, ancient times; modern times. [ 1913 Webster ]

4. The duration of one's life; the hours and days which a person has at his disposal. [ 1913 Webster ]

Believe me, your time is not your own; it belongs to God, to religion, to mankind. Buckminster. [ 1913 Webster ]

5. A proper time; a season; an opportunity. [ 1913 Webster ]

There is . . . a time to every purpose. Eccl. iii. 1. [ 1913 Webster ]

The time of figs was not yet. Mark xi. 13. [ 1913 Webster ]

6. Hour of travail, delivery, or parturition. [ 1913 Webster ]

She was within one month of her time. Clarendon. [ 1913 Webster ]

7. Performance or occurrence of an action or event, considered with reference to repetition; addition of a number to itself; repetition; as, to double cloth four times; four times four, or sixteen. [ 1913 Webster ]

Summers three times eight save one. Milton. [ 1913 Webster ]

8. The present life; existence in this world as contrasted with immortal life; definite, as contrasted with infinite, duration. [ 1913 Webster ]

Till time and sin together cease. Keble. [ 1913 Webster ]

9. (Gram.) Tense. [ 1913 Webster ]

10. (Mus.) The measured duration of sounds; measure; tempo; rate of movement; rhythmical division; as, common or triple time; the musician keeps good time. [ 1913 Webster ]

Some few lines set unto a solemn time. Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

☞ Time is often used in the formation of compounds, mostly self-explaining; as, time-battered, time-beguiling, time-consecrated, time-consuming, time-enduring, time-killing, time-sanctioned, time-scorner, time-wasting, time-worn, etc. [ 1913 Webster ]


Absolute time, time irrespective of local standards or epochs; as, all spectators see a lunar eclipse at the same instant of absolute time. --
Apparent time, the time of day reckoned by the sun, or so that 12 o'clock at the place is the instant of the transit of the sun's center over the meridian. --
Astronomical time, mean solar time reckoned by counting the hours continuously up to twenty-four from one noon to the next. --
At times, at distinct intervals of duration; now and then; as, at times he reads, at other times he rides. --
Civil time, time as reckoned for the purposes of common life in distinct periods, as years, months, days, hours, etc., the latter, among most modern nations, being divided into two series of twelve each, and reckoned, the first series from midnight to noon, the second, from noon to midnight. --
Common time (Mil.), the ordinary time of marching, in which ninety steps, each twenty-eight inches in length, are taken in one minute. --
Equation of time. See under Equation, n. --
In time. (a) In good season; sufficiently early; as, he arrived in time to see the exhibition. (b) After a considerable space of duration; eventually; finally; as, you will in time recover your health and strength. --
Mean time. See under 4th Mean. --
Quick time (Mil.), time of marching, in which one hundred and twenty steps, each thirty inches in length, are taken in one minute. --
Sidereal time. See under Sidereal. --
Standard time, the civil time that has been established by law or by general usage over a region or country. In England the standard time is Greenwich mean solar time. In the United States and Canada four kinds of standard time have been adopted by the railroads and accepted by the people, viz., Eastern, Central, Mountain, and Pacific time, corresponding severally to the mean local times of the 75th, 90th, 105th, and 120th meridians west from Greenwich, and being therefore five, six, seven, and eight hours slower than Greenwich time. --
Time ball, a ball arranged to drop from the summit of a pole, to indicate true midday time, as at Greenwich Observatory, England. Nichol. --
Time bargain (Com.), a contract made for the sale or purchase of merchandise, or of stock in the public funds, at a certain time in the future. --
Time bill. Same as Time-table. [ Eng. ] --
Time book, a book in which is kept a record of the time persons have worked. --
Time detector, a timepiece provided with a device for registering and indicating the exact time when a watchman visits certain stations in his beat. --
Time enough, in season; early enough. “Stanly at Bosworth field, . . . came time enough to save his life.” Bacon. --
Time fuse, a fuse, as for an explosive projectile, which can be so arranged as to ignite the charge at a certain definite interval after being itself ignited. --
Time immemorial, or
Time out of mind
. (Eng. Law) See under Immemorial. --
Time lock, a lock having clockwork attached, which, when wound up, prevents the bolt from being withdrawn when locked, until a certain interval of time has elapsed. --
Time of day, salutation appropriate to the times of the day, as “good morning, ” “good evening, ” and the like; greeting. --
To kill time. See under Kill, v. t. --
To make time. (a) To gain time. (b) To occupy or use (a certain) time in doing something; as, the trotting horse made fast time. --
To move against time,
To run against time, or
To go against time
, to move, run, or go a given distance without a competitor, in the quickest possible time; or, to accomplish the greatest distance which can be passed over in a given time; as, the horse is to run against time. --
True time. (a) Mean time as kept by a clock going uniformly. (b) (Astron.) Apparent time as reckoned from the transit of the sun's center over the meridian.
[ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Timeful

a. Seasonable; timely; sufficiently early. [ Obs. ] Sir W. Raleigh. [ 1913 Webster ]

Time-honored

a. Honored for a long time; venerable, and worthy of honor, by reason of antiquity, or long continuance. [ 1913 Webster ]

Timekeeper

n. 1. A clock, watch, or other chronometer; a timepiece. [ 1913 Webster ]

2. A person who keeps, marks, regulates, or determines the time. Specifically: -- [ 1913 Webster ]

(a) A person who keeps a record of the time spent by workmen at their work. [ 1913 Webster ]

(b) One who gives the time for the departure of conveyances. [ 1913 Webster ]

(c) One who marks the time in musical performances. [ 1913 Webster ]

(d) One appointed to mark and declare the time of participants in races or other contests. [ 1913 Webster ]

Timeless

a. 1. Done at an improper time; unseasonable; untimely. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Nor fits it to prolong the heavenly feast
Timeless, indecent. Pope. [ 1913 Webster ]

2. Done or occurring before the proper time; premature; immature; as, a timeless grave. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Must I behold thy timeless, cruel death? Shak. [ 1913 Webster ]

3. Having no end; interminable; unending. “Timeless night and chaos.” Young. [ 1913 Webster ]

Timelessly

adv. In a timeless manner; unseasonably. [ R. ] Milton. [ 1913 Webster ]

Timeliness

n. The quality or state of being timely; seasonableness; opportuneness. [ 1913 Webster ]

Timeling

n. A timeserver. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Time.เวลา Cops & Robbers (2011)
Lost time.สูญเสียความทรงจำ Stolen Kisses (2012)
it's time.ได้เวลาแล้ว Cradle to Grave (2009)
Only by the time it got there, because of the freezing cold, it broke.อากาศหนาวจัด... แก้วแตกทั้งหมื่นชิ้น Schindler's List (1993)
Time for you to play the blues.ได้เวลาเล่นเพลงบลูส์ (เศร้า) แล้ว. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I'm in trouble! ...and this time--...และตอนนี้ Aladdin (1992)
Perfect timing, Abu, as usual!ทันเวลาพอดี อาบู เหมือนเคยเลยนะ! - สวัสดี! Aladdin (1992)
Gotta eat to live, gotta steal to eat, Tell you all about it when I got the time!ก็ต้องกินเพื่ออยู่ ก็ต้องขโมยเพื่อกิน จะบอกเธอทุกสิ่งเมื่อฉันมีเวลา Aladdin (1992)
Next time gonna use a nom de plume.ครั้งหน้าฉันจะใช้นามปากกา นั่นเขาไง! Aladdin (1992)
So, uh, this is your first time in the marketplace, huh?เจ้าเพิ่งเคยเดินใน ย่านการค้า ครั้งแรกงั้นรึ Aladdin (1992)
Now come along sis. Time to see the doctor. Oh, hello doctor.โอ้ สวัสดีค่ะคุณหมอ สบายดีมั้ยคะ? Aladdin (1992)
Ah, sands of time--reveal to me the one who can enter the cave.อาา ทรายแห่งการเวลา จงแสดงให้ข้า ใครที่สามารถเข้าไปในถ้ำได้ Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
timeAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
timeAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
timeAbout this time of the year typhoons visit the island.
timeAbout this time, the disease slowed.
timeAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
timeAbout what time?
timeA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
timeA considerable amount of time and effort have been spent already.
timeAdolescence is viewed as time of transition.
timeAdverbial time clauses (here 'when') write about the future in the present tense.
timeAfter all his efforts, he also failed this time.
timeAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาฬิกาจับเวลา(n) timer
สัญญาณเวลา(n) time signal
วันเกิดเหตุ(n) time of occurrence, Syn. วันที่เกิดเหตุ, Example: ฉันพบเขาครั้งสุดท้ายก่อนวันเกิดเหตุ 2 วัน, Thai Definition: วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ
วาระ(n) time, See also: occasion, period, Syn. วาร, Example: ผมต้องขอความช่วยเหลือจากท่านอีกวาระหนึ่ง, Thai Definition: เวลาที่กำหนดแน่นอน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เที่ยว(n) trip, See also: time, Syn. รอบ, Example: รถสองแถวเที่ยวสุดท้ายออกเวลาสี่ทุ่ม, Thai Definition: เรียกการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ ว่า เที่ยว
เที่ยว(clas) time, See also: sortie, trip, run, Example: ผมไปอเมริกามาแล้วสองเที่ยว, Thai Definition: ลักษณนามของการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ
เที่ยว(n) time, Syn. ครั้ง, Example: พรรคได้รับความสำเร็จเกินคาดเมื่อสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเที่ยวนี้ถึง 5 เขตเลือกตั้ง
ช่วงเวลา(n) time, See also: period, duration, span, Syn. ระยะเวลา, ช่วง, ขณะ, Example: กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาสั้นๆ แหล่งจ่ายไฟยังสามารถรักษากำลังไฟฟ้าไว้ได้, Count Unit: ช่วง, Thai Definition: ตอนหรือระยะของเวลาที่ต่อเนื่องจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง
ตารางเรียน(n) timetable, See also: schedule, Syn. ตารางสอน, Example: นักศึกษาต้องไปจดตารางเรียนที่หน้าห้องข่าวสารของคณะเอาเอง, Thai Definition: ตารางที่บรรจุรายการของการเรียน ว่า วันใด เวลาใด เรียนวิชาใด
คาบ(n) period, See also: time, Syn. หน, ครั้ง, ช่วงเวลา, Example: พวกเราจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 คาบหรือ 1 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์, Thai Definition: ระยะเวลาที่เวียนรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีตสมัย[adītsamai] (n) EN: former times
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อาคาร[ākhān] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: immeuble [ m ] ; bâtiment [ m ] ; édifice [ m ] ; construction [ f ] ; établissement [ m ] ; hall [ m ] ; salle [ f ]
อาคารเรียน[ākhān rīen] (n, exp) EN: school building ; education building  FR: bâtiment scolaire [ m ]
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อนุมาน[anumān] (v) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate  FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [ f ] ; état d'esprit [ m ] ; tempérament [ m ] ; dispositions [ fpl ] ; émotion [ f ] ; sentiment [ m ]
ใบขับขี่ตลอดชีพ[bai khapkhī taløt chīp] (n, exp) EN: lifetime driver's licence
บางครั้ง[bāngkhrang] (adv) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe  FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
time
timed
timer
times
timex
time's
timely
timers
times'
timeout

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
time
timed
times
timely
time-lag
timecard
timeless
timelier
timework
time-ball

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时间[shí jiān, ㄕˊ ㄐㄧㄢ,   /  ] time; period #115 [Add to Longdo]
时候[shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙,   /  ] time; length of time; moment; period #133 [Add to Longdo]
时光[shí guāng, ㄕˊ ㄍㄨㄤ,   /  ] time; era; period of time #3,220 [Add to Longdo]
期限[qī xiàn, ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ,  ] time limit; deadline; allotted time #3,783 [Add to Longdo]
季节[jì jié, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] time; season; period #3,793 [Add to Longdo]
时段[shí duàn, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ,   /  ] time interval; work shift; time slot; the twelve two hour divisions of the day #7,155 [Add to Longdo]
适时[shì shí, ㄕˋ ㄕˊ,   /  ] timely; apt to the occasion #7,514 [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] time and again #9,467 [Add to Longdo]
回回[huí huí, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ,  ] time and again; every time; Hui religious minority (Chinese Muslims) #9,661 [Add to Longdo]
时分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ,   /  ] time; period during the day; one of the 12 two-hour periods enumerated by the earthly branches 地支 #10,229 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ま, ma] TH: เวลา  EN: time

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfahrtszeit { f }time of departure; departure time [Add to Longdo]
Abflugszeit { f }; Abflugzeit { f }time of departure; departure time [Add to Longdo]
Ablaufplan { m }time schedule [Add to Longdo]
zeitlicher Abstand; Verzögerung { f }time lag [Add to Longdo]
Ausfallabstand { m } | mittlerer Ausfallabstandtime between failure (TBF) | mean time between failure (MTBF) [Add to Longdo]
Beschwerdefrist { f }time limit for appeal [Add to Longdo]
Frist { f } | innerhalb der vorgeschriebenen Fristtime limit | within the time limit prescribed [Add to Longdo]
Krisenzeit { f } | in Krisenzeitentime of crisis | in times of crisis [Add to Longdo]
Mal { n } | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time [Add to Longdo]
Probezeit { f }time of probation [Add to Longdo]
Produkteinführungszeit { f }time to market [Add to Longdo]
Reparaturdauer { f } | maximale Reparaturdauer | mittlere Reparaturdauertime to repair (TTR) | maximum time to repair; maximum TTR | mean time to repair (MTTR) [Add to Longdo]
Schaltverzögerung { f }time lag relay [Add to Longdo]
Takt { m }; Tempo { n } [ mus. ] | den Takt schlagentime | to beat time [Add to Longdo]
Termingeschäft { n } | Termingeschäfte { pl }time bargain | time bargains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
[どき, doki] (suf) (1) hour; o'clock; (suf, adj-no) (2) (See 緊急時) (specified) time; when ...; during ... #101 [Add to Longdo]
[どき, doki] (n-adv, n) (1) time; hour; (2) occasion; moment; (P) #101 [Add to Longdo]
[どき, doki] (n-suf) (See 食事時) time for -; time of -; - time; (suitable) time to - #101 [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) #141 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no, n) (3) before; earlier; (P) #147 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time [Add to Longdo]
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time [Add to Longdo]
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time [Add to Longdo]
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
コンパイル時[コンパイルじ, konpairu ji] compilation time [Add to Longdo]
コンパイル時間[コンパイルじかん, konpairu jikan] compilation time [Add to Longdo]
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time [Add to Longdo]
サイクルタイム[さいくるたいむ, saikurutaimu] cycle time [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top