Search result for

*devil*

(336 entries)
(3.1065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: devil, -devil-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devil[VT] ทำให้รสชาติเผ็ดร้อน, Syn. spice, peper
devil[N] ภูต, See also: ผี, ปีศาจ, Syn. demon, monster
bedevil[VT] ทำให้เป็นปัญหามากและยาวนาน
devilish[ADJ] ยากมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างเต็มที่
devilish[ADJ] โหดเหี้ยม, See also: ชั่วร้าย, ซึ่งมีคุณสมบัติของปีศาจ, Syn. diabolic, hellish, harmful
daredevil[N] คนที่กล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงมาก, See also: คนบ้าระห่ำ, Syn. stuntman, stuntwoman
devil for[PHRV] ทำงานเป็น (ทนาย)
devilishly[ADV] อย่างชั่วร้าย, Syn. viciouly, vilely
vaudeville[N] รายการแสดงหลากหลาย, See also: เช่น ร้องเพลง เต้นรำ และตลก (ได้รับความนิยมในช่วงปลายศตวรรษที่19 และ ต้นศตวรรษที่ 20)
devil of a job[IDM] งานลำบากที่สุด (คำไม่เป็นทางการ), See also: งานยากที่สุด, งานหิน
devil-may-care[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย, See also: ซึ่งไม่กังวลกับเรื่องในอนาคต, ซึ่งไม่แยแสสิ่งใด, ซึ่งไม่รับผิดชอบ, สนใจแต่เรื่องกิน - เล่, Syn. cavalier, casual, indifferent
devil's own job[IDM] งานลำบากที่สุด (คำไม่เป็นทางการ), See also: งานยากที่สุด, งานหิน
vaudeville show[N] รายการแสดงซึ่งมีหลากหลายแบบสลับกัน, Syn. variety show
go to the devil![IDM] ด่า (คำหยาบ)
talk of the devil[IDM] นี่ไงคนที่พูดถึง, Syn. speak of
speak of the devil[IDM] พูดกวนๆ, See also: พูดปั่นป่วนให้วุ่นวาย
speak of the devil[SL] ใช้พูดเมื่อคนที่กำลังนึกถึงปรากฎตัวอย่างไม่คาดคิดมาก่อน (เช่น ตายยากจริงๆ)
devil-may-care manner[IDM] ความไม่ใส่ใจ, See also: การไม่สนใจ, การไม่ทุกข์ร้อน (ในเรื่องงาน)
have the devil to pay[IDM] ประสบปัญหามาก
devil-may-care attitude[IDM] ความไม่ใส่ใจ, See also: การไม่สนใจ
There will be the devil to pay[IDM] มีปัญหามากมาย
between the devil and the deep blue sea[IDM] อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างสองสิ่งที่เสี่ยงและไม่ต้องการทั้งคู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
daredevil(แดร์'เดฟเวิล) n. คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนที่ไม่กลัวตาย adj., See also: daredevilry,daredeviltry n., Syn. adventurer
devil(เดฟ'เวิล) n. ภูต,ผี,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,อันธพาล,วายร้าย,สัตว์ร้าย vt. รบกวน,ฉีก
deviled(เดฟ'เวิลดฺ) adj. เผ็ดหรือมีรสจัด, มักสับละเอียด
devilism(เดฟ'เวิลลิสซึม) n. พฤติกรรมที่คล้ายปีศาจ,การบูชาภูตผีปีศาจ
devilkin(เดฟ'เวิลคิน) n. ปีศาจน้อย,ผีตัวเล็ก ๆ
devilment(เดฟ'เวิลมันทฺ) n. พฤติกรรมที่คล้ายภูตผีปีศาจ,ความร้าย
deviltry(เดฟ'เวิลทรี) n. ความร้ายกาจมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
daredevil(adj) บ้าบิ่น,บ้าเลือด,บ้าระห่ำ,กล้า
daredevil(n) คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนบ้าบิ่น,คนกล้าหาญ
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
devilish(adj) เหมือนผี,คล้ายปีศาจ,ชั่วร้าย,เหี้ยมโหด,โหดร้าย,วายร้าย
devilish(adv) อย่างยิ่งยวด,มากเหลือประมาณ,เต็มที่
vaudeville(n) ละครเบ็ดเตล็ด,การแสดงสลับฉาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vaudevilleการแสดงโวเดอวีล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Devilมาร [TU Subject Heading]
Tasmanian devilทัสมาเนียน เดวิล [TU Subject Heading]
Dust whirl - Sand whirl - Dust devilลมฝุ่นหมุน- ลมทรายหมุน - ลมฝุ่นอย่างรุนแรง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Devil!DevilThe Gunfighter (2012)
One thing about making a deal with the devil...สิ่งหนึ่งที่ควรรู้ไว้ เวลาตกลงกับอสูรหนะ Chuck in Real Life (2008)
You're-- you're like the devil.คุณเหมือนจะเป็น ปิศาจ There Might be Blood (2008)
# On the devil's bed ## On the devil's bed # Pilot (2008)
- Devil wants in, he'll get in.-ปีศาจร้ายต้องการข้างใน เขาจะเข้ามาข้างใน Pilot (2008)
'Cause the next time the devil crosses the border...เพราะครั้งต่อไป ปีศาจร้ายจะข้ามชายแดน Pilot (2008)
What in the devil's name?เจ้าเป็นใคร? Excalibur (2008)
This thing is used to chase devils away.สิ่งนี้เคยใช้ขับไล่ปิศาจร้ายออกไป Iljimae (2008)
Where the devil is that girl?เจ้าปีสาวตัวน้อยไปไหนแล้ว ? The Secret of Moonacre (2008)
He's got the devil on his back, trying to ride him into the grave before his time.เขามีปีศาจตามรังควาน พยายามที่จะเอาชีวิตเขาก่อนวัยอันควร The Curious Case of Benjamin Button (2008)
So they send in a devil... to do God's work.พวกเขาถึงตองสงปีศาจ... มาทำงานของพระเจา Rambo (2008)
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย The Other Boleyn Girl (2008)
If you stood up against corruption instead of doing your deal with the devil.ถ้านายยืนหยัดต่อต้านความเลวทราม นอกจากตกลงกับปีศาส The Dark Knight (2008)
She's a snake fucking devil whore is what she is.หล่อนมันก็แค่นังงูพิษ แค่นั้นจริงๆ New York, I Love You (2008)
Same thing like devil, ah, this guy.เยี่ยงสัตว์นรก นั่นล่ะมัน Bangkok Dangerous (2008)
If he speaks of compassion for this devil, he should go back to his temple and pray.ถ้ามีใครมาร้องขอความเมตตาต่อไอ้ชั่วนี่ เขาก็ควรรีบไปเข้าวัดแล้วก็สวดเมตตาซะ The Forbidden Kingdom (2008)
You brought the devil into my house.นายพาปีศาจเข้ามาในบ้านฉัน Pineapple Express (2008)
I just saw three students Walking from back here... with their eyes as red as the devil's dick.แล้วทายซิว่าอะไร ฉันเพิ่งเห็น นักเรียนสามคนเดินออกจากที่นี่ Pineapple Express (2008)
Then why do you look like you've seen the Devil?ถ้างั้นทำไมเธอทำหน้าเหมือนเห็นปีศาจมาล่ะ? Doubt (2008)
Though I'm glad you still think your dad's a handsome old devil, even if he does belong in the Stone Age.ขอบใจนะลูกที่คิดว่า พ่อยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว ต่อให้มาจากยุคหินก็เถอะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He tried to pull out his wires. He see devil soon I think.เขาพยายามจะดึงสายออก เขาเห็นความชั่วร้ายแล้ว Pathology (2008)
Have more firewalls than the devil's bedroom.มีระบบป้องกันหลายชั้น ยิ่งกว่าห้องนอนปีศาจซะอีก Shut Down (2008)
You look like a devil dog.แกเหมือนกะไอหมาบ้า Five the Hard Way (2008)
20% angel, 80% devilนางฟ้า 20% และนางมาร 80% Fast & Furious (2009)
18 months of studying my target, learning mannerisms, but the devil is in the details.18เดือนที่ฉันเฝ้าศึกษาเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง, เรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ปีศาจก็ยังมีความลับซ่อนอยู่ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Tracy, I am not the devil you think I am.เทรซี่ ผมไม่ใช่ ปีศาจ อย่างที่คุณคิด Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Speak of the devil.พูดปุ๊บ มาปั๊บ Confessions of a Shopaholic (2009)
Abby, I was wondering if you'd like to go to the Devils game with me on Saturday.แอบบี้ คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าผมจะชวนคุณไป.. ..ดูเดวิลเกมด้วยกันเสาร์นี้ The Ugly Truth (2009)
-Speak of the devil. Hey!มีแขกมาพบ Some Kinda Love (2009)
I'm Jeb Dexter. This is Devil Twist.ผม เจบ เด็กสเตอร์ คุณกำลังรับชมรายการ เดวิล ทวิส Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
'Cause it looks like devil worship.เพราะว่ามันเหมือน การบูชาปีศาจนะ Death Takes a Holiday (2009)
No,this is not devil worship.ไม่ นี่ไม่ใช่การบูชาปีศาจนะ Death Takes a Holiday (2009)
This devil's trap is old Enochian.กับดักปิศาจนี้เป็นของอีโนเคียนโบราณ On the Head of a Pin (2009)
- because you can't keep a simple devil's trap.เพราะว่านายไม่สามารถที่จะรักษากับดักปิศาจนั่นได้ On the Head of a Pin (2009)
And you broke the devil's trap set Alastair on Dean.เกรงว่าจะเป็นแบบนั้น และนายเป็นคนทำลายวงกลมนี่ ปล่อยให้อลาสแทร์ทำร้ายดีน On the Head of a Pin (2009)
You need to learn how to manage a damn devil's trap.นายต้องหัดเรียนการสร้างกับดักปิศาจใหม่นะ On the Head of a Pin (2009)
Room full of busted devil's traps.ปีศาจ? รูบี้ When the Levee Breaks (2009)
It's the Devil's Breath.เค้าถึงเรียกมันว่าลมหายใจปีศาจ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
ONE SIDE OF THE DISCOURSE MADE A REFERENCE TO THE DEVIL'S STRIP.) นั่นมันอะไรละนั่น? อืม เป็นหญ้าที่แยกระหว่างทางเดินกับถนนหนะ Soul Mates (2009)
While someone tried to banish the devil from their body.ในขณะที่อีกคนพยายามไล่ผีออกจากตัวพวกเขา Demonology (2009)
A deal with the devil.สัญญากับซาตาน Omnivore (2009)
(cell phone rings) Well, speak of the devil.พูดถึงตัวร้าย The Story of Lucy and Jessie (2009)
♪ I believe to my soul you're the devil in nylon hose# I believe to my soul you're the devil in nylon hose Nowhere Boy (2009)
♪ I believe to my soul you're the devil in nylon hose# I believe to my soul you're the devil in nylon hose Nowhere Boy (2009)
The devil would say,ปิศาจพูดว่า You've Got Yale! (2009)
I know. The devil is so much better.ชั้นรู้ บทปิศาจดูเจ๋งกว่าเยอะ You've Got Yale! (2009)
Doesn't remember the devil is in the details.จำไม่ได้ว่ามีนางมารในรายละเอียดด้วย You've Got Yale! (2009)
* On the devil's bed* On the devil's bed Albification (2009)
On the devil's bedOn the devil's bed Balm (2009)
We both know that he's the devil, so...เราทั้งคู่ต่างรู้ดี ว่าเขาเป็นปีศาจร้าย ดังนั้น... Balm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devilCome to the end of one's devil's luck.
devilDevil may come.
devilDevils are hiding among the rocks.
devilDevil take the hindmost. [Proverb]
devilFor a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.
devilGive the devil his due.
devilGive the devil his due. [Proverb]
devilHave the devil's own luck.
devilHe got tired of being the devil's advocate and now agrees with every idea they suggest, no matter how dumb.
devilHe is a daredevil.
devilHe is a devil in human shape.
devilHe is going like the devil.
devilIdle hands are the devil's tool.
devilIf she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
devilIf we pay the rent to the landlady, we won't have any money for food; we are between the devil and the deep blue sea.
devilI had a devil of a time.
devilI may be playing the devil's advocate, but I have to ask, "What are we going to do if we don't get all the customers we expect?"
devilIn daredevil car races, there are moments when the drivers place themselves between the devil and the deep blue sea, trying to take the lead.
devilI've got the devil's own luck in everything.
devilNext year is the devil's joke.
devilSell one's soul to the devil.
devilShe is possessed by a devil.
devilSpeak of the devil (and he is sure to appear).
devilSpeak of the devil, here comes Kathy.
devilTalk of devil, and he's presently at your elbow.
devilTalk of the devil and he is sure to appear.
devilThat magazine article exposed his devilish acts to the full light of day.
devilThe devil challenged God to a baseball game.
devilThe devil destroyed Hiroshima and Nagasaki.
devilThe devil is not so black as he is painted.
devilThe devil lurks behind the cross.
devilThe director cast me as the devil.
devilThe man sold his soul to the devil.
devilTo make love to the devil.
devilWhat the devil are you doing?
devilWhen the flatterer pipes, then the devil dances.
devilWhen you talk of the devil you will hear his bones rattle.
devilWho the devil was that?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนผีทะเล[N] devil, See also: pest, impudent or bad person, Syn. คนผี, คนทะลึ่ง, Example: ฉันไม่เล่นกับคนผีทะเลอย่างเธอหรอก, Count unit: คน
วายร้าย[ADJ] devilish, See also: evil, fiendish, diabolical, demonic, despicable, Syn. เหลือร้าย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, Ant. ดี, Example: เราอุตส่าห์หลบมาหากินตอนกลางคืน แต่เราก็มาเจอเข้ากับนกเค้าแมววายร้ายเข้าอีก
อสูร[N] devil, See also: demon, giant, evil spirit, fiend, satan, Syn. ยักษ์, อสุรี, Example: นนทกาลเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ซึ่งเป็นอสูรที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูอยู่ที่เขาไกรลาส, Thai definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแลงตัวได้
ปิศาจ[N] devil, See also: ghost, monster, demon, evil spirit, Syn. ผี, ภูตผีปิศาจ, ปีศาจ, Example: ปัจจุบันไม่ค่อยได้ยินข่าวการเห็นภูติผี ปิศาจ นั่นเพราะอาจถูกสัญญาณโทรศัพท์มือถือรบกวน, Count unit: ตน, Thai definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้, Notes: (สันสกฤต)
ปีศาจร้าย[N] devil, See also: ghost, monster, demon, spirit, Satan, fiend, Syn. ผี, ภูติ, มาร, ซาตาน, ผีสาง, Example: คนไทยบางกลุ่มยังมีความเชื่องมงายในเรื่องภูติผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว
ตำแย[N] Laportea interrupta Chew, See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae), Syn. ต้นตำแย, กะลังตังไก, ตำแยตัวเมีย, Example: น้องถูกใบตำแยที่แขนตอนเล่นซ่อนแอบ ทำให้เป็นผื่นแดง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Laportea interrupta Chew ในวงศ์ Urticaceae มีขนตามลำต้นและใบ ถูกเข้าจะคันและเป็นผื่นตามผิวหนัง
ระยำตำบอน[ADV] vilely, See also: devilishly, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Example: มันทำระยำตำบอนยังไง ฉันก็ไม่สนใจ, Notes: (ปาก)
ระยำตำบอน[ADJ] mean, See also: evil, vile, damned, devilish, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Notes: (ปาก)
ยมบาล[N] Prince of Devils, Count unit: ตน, Thai definition: เจ้าพนักงานเมืองนรก มีหน้าที่ลงโทษทรมานคนที่ตกนรกตามคำสั่งของพญายม, Notes: (บาลี)
ซาตาน[N] Satan, See also: devil, Syn. ภูตผีปีศาจ, ภูต, มาร, ผี, ปีศาจ, Example: คนเชื่อว่าซาตานเป็นอมนุษย์, Count unit: ตน
กาลี[N] bad, See also: evil, wicked, sinful, devilish, Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, เลว, ต่ำช้า, Ant. ดี, ประเสริฐ, Example: คนที่มีความคิดกาลีอย่างนี้ใครๆ ก็ไม่อยากยุ่งด้วย
แทตย์[N] Daityas, See also: devil, fiend, demon, ghost, giant, monster, imp, vampire, incubus, Syn. ยักษ์, อสูรย์, Count unit: ตน, Thai definition: อสูรในศาสนาฮินดู, Notes: (สันสกฤต)
ระยำ[ADJ] bad, See also: vile, base, mean, evil, devilish, wicked, despicable, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, อัปมงคล, Example: ไอ้ลูกระยำ กูเสียเงินให้ไปหลุดเกณฑ์เสือกเอาไปเที่ยวซ่องเสียหมด, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดปีศาจ[n.] (het pīsāt) EN: devil boletus   FR: bolet Satan [m]
คนทะลึ่ง[n. exp.] (khon thaleung) EN: devil   
ลิ้นมังกรด่างเขียวขอบทอง[n. exp.] (linmangkøn dāng khīo khøp thøng) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue   FR: sansevière [f]
ลิ้นมังกรเขียว(ใบเล็ก)[n. exp.] (linmangkøn khīo (bai lek)) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue   FR: sansevière [f]
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
เน็ทเดวิล[n.] (netdēwil) EN: Netdevil   
ผี[n.] (phī) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit   FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; démon [m] ; génie [m] ; spectre [m]
พลูด่าง[n. exp.] (phlū dāng) EN: Devil's iIvy ; Golden pothos ; Hunter's-robe   
พ่อหนูน้อย[n. exp.] (phønū nøi) EN: little devil   
ปิศาจ = ปีศาจ[n.] (pisāt = pīsāt) EN: devil ; ghost ; monster ; demon ; evil spirit ; phantom   FR: esprit [m] ; démon [m] ; diable [m] ; fantôme [m]
ซาตาน[n. prop.] (Sātān) EN: Satan ; devil   FR: Satan
ตำแย[n.] (tamyaē) EN: nettle ; fever-nettle ; devil-nettle   
อุบาทว์[adj.] (ubāt) EN: wicked ; evil ; hellish ; devilish ; ferocious   FR: démoniaque ; diabolique ; maléfique ; féroce
ยมบาล[n.] (yommabān) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead   FR: gardien de l'enfer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVIL    D EH1 V AH0 L
DEVILS    D EH1 V AH0 L Z
DEVILLE    D AH0 V IH1 L
BEDEVIL    B AH0 D EH1 V AH0 L
DEVIL'S    D EH1 V AH0 L Z
DEVILISH    D EH1 V L IH0 SH
DEVILWOOD    D EH1 V AH0 L W UH2 D
DEVILLIER    D AH0 V IH1 L Y ER0
DEVILLE'S    D AH0 V IH1 L Z
BEDEVILED    B AH0 D EH1 V AH0 L D
DAREDEVIL    D EH1 R D EH2 V AH0 L
DEVILBISS    D AH0 V IH1 L B AH0 S
DEVILBISS    D EH1 V AH0 L B AH0 S
MANDEVILLE    M AE1 N D AH0 V IH2 L
VAUDEVILLE    V AA1 D V IH2 L
DEVILISHLY    D EH1 V L IH0 SH L IY0
DEVILISHLY    D EH1 V AH0 L IH0 SH L IY0
DEVILLIER'S    D AH0 V IH1 L Y ER0 S
VAUDEVILLIAN    V AA0 D V IH1 L Y AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devil    (v) (d e1 v @ l)
devils    (v) (d e1 v @ l z)
bedevil    (v) (b i1 d e1 v @ l)
devilry    (n) (d e1 v @ l r ii)
bedevils    (v) (b i1 d e1 v @ l z)
devilish    (j) (d e1 v @ l i sh)
devilled    (v) (d e1 v @ l d)
daredevil    (n) (d e@1 d e v @ l)
devilling    (v) (d e1 v @ l i ng)
devilment    (n) (d e1 v @ l m @ n t)
devilries    (n) (d e1 v @ l r i z)
bedevilled    (v) (b i1 d e1 v @ l d)
daredevils    (n) (d e@1 d e v @ l z)
devilishly    (a) (d e1 v @ l i sh l ii)
devilments    (n) (d e1 v @ l m @ n t s)
vaudeville    (n) (v oo1 d @ v i l)
bedevilling    (v) (b i1 d e1 v @ l i ng)
bedevilment    (n) (b i1 d e1 v @ l m @ n t)
bedevilments    (n) (b i1 d e1 v @ l m @ n t s)
devil-may-care    (j) -- (d e2 v l - m ei - k e@1 r)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Little Devil (n) ปีศาจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Draufgänger {m}; Wagehals {m} | Draufgänger {pl}; Wagehälse {pl}daredevil | daredevils [Add to Longdo]
Glückspilz {m}lucky devil [Add to Longdo]
Satansbraten {m} [ugs.]devil [Add to Longdo]
Schelmerei {f}devilment [Add to Longdo]
Schrecklichkeit {f}devilishness [Add to Longdo]
ein armes Schweina poor devil [Add to Longdo]
Teufel {m} | Teufel {pl} | wo zum Teufel ... | wer zum Teufel ist ...devil | devils | where the devil ...; where the hell ... | who the fuck is ... [Add to Longdo]
Teufelei {f} | Teufeleien {pl}devilry | devilries [Add to Longdo]
Teufelei {f} | Teufeleien {pl}deviltry | deviltries [Add to Longdo]
Teufelskerl {m}devil of a fellow [Add to Longdo]
Teufelsweib {n} (abwertend)she-devil [Add to Longdo]
Teufelswerk {n}devil's work; work of the devil [Add to Longdo]
Tropf {m} | armer Tropftwit; moron | poor devil; nebbish [Add to Longdo]
Varieté {n}; Variete {n} | Varietés {pl}; Varietes {pl}vaudeville | vaudevilles [Add to Longdo]
Verwirrung {f}bedevilment [Add to Longdo]
Waghalsigkeit {f} | Waghalsigkeiten {pl}daredevilry | daredevilries [Add to Longdo]
kleiner Wirbelsturmdust devil [Add to Longdo]
Zahnschmerz {m} | Zahnschmerzen {pl} | höllische Zahnschmerzentoothache | toothaches | the devil of toothache [Add to Longdo]
behexendbedevilling [Add to Longdo]
behextebedevilled [Add to Longdo]
schikanierenddeviling [Add to Longdo]
schikaniertedeviled [Add to Longdo]
teuflisch {adj} | teuflischer | am teuflischstendevilish | more devilish | most devilish [Add to Longdo]
teuflisch {adv}devilishly [Add to Longdo]
verhexen; behexen | verhexend | verhext | verhexteto bedevil | bedeviling | bedevils | bedeviled [Add to Longdo]
verteufelt {adv}devilishly [Add to Longdo]
wählen; auswählen; aussuchen; auserwählen; küren; vorziehen | wählend; auswählend; aussuchend; auserwählend; kürend; vorziehend | gewählt; ausgewählt; ausgesucht; auserwählt; gekürt; vorgezogen | er/sie wählt; er/sie sucht aus | ich/er/sie wählte; ich/er/sie suchte aus | er/sie hat/hatte gewählt; er/sie hat/hatte ausgesucht | zwischen Baum und Borke wählen [übtr.]to choose {chose; chosen} | choosing | chosen | he/she chooses | I/he/she chose | he/she has/had chosen | to choose between the devil and the deep blue sea [fig.] [Add to Longdo]
Den letzten holt der Teufel.The devil takes the hindmost. [Add to Longdo]
In einer leeren Tasche tanzt der Teufel.The devil dances in an empty pocket. [Add to Longdo]
Mal den Teufel nicht an die Wand! [übtr.]Speak of the devil and the devil shows up! [Add to Longdo]
Müßiggang ist des Teufels Ruhebank. [Sprw.]The devil finds work for idle hands. [prov.] [Add to Longdo]
Wenn man vom Teufel spricht, dann ist er nicht weit.Talk of the devil, and he is bound to appear. [Add to Longdo]
Devillesittich {m} [ornith.]Blaze-winged Conure [Add to Longdo]
Saphir-Riffbarsch {m} (Chrysiptera cyanea) [zool.]blue damsel; blue devil (damsel) [Add to Longdo]
Südsee-Demoiselle {f} (Chrysiptera taupou) [zool.]Fiji blue devil [Add to Longdo]
Grauwal {m}; Kalifornischer Grauwal {m} [zool.]gray whale; grey whale; Californian gray whale; scrag whale; mussel digger; devilfish (Eschrichtius robustus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
へそ曲がり;へそ曲り;臍曲がり;臍曲り[へそまがり, hesomagari] (n,adj-na,adj-no) perverseness; devil's advocate [Add to Longdo]
タスマニアデビル[, tasumaniadebiru] (n) Tasmanian devil (Sarcophilus harrisii) [Add to Longdo]
デビル;デヴィル[, debiru ; deviru] (n) devil [Add to Longdo]
デビルズフードケーキ[, debiruzufu-doke-ki] (n) devil's food cake [Add to Longdo]
デビルフィッシュ[, debirufisshu] (n) devilfish [Add to Longdo]
デモーニッシュ[, demo-nisshu] (adj-na,n) devilish (ger [Add to Longdo]
デヴィリッシュ[, devirisshu] (adj-na) (obsc) devilish [Add to Longdo]
ボードビリアン[, bo-dobirian] (n) vaudevillian [Add to Longdo]
ボードビル[, bo-dobiru] (n) vaudeville (fre [Add to Longdo]
ポトス[, potosu] (n) pothos; devil's ivy (species of arum, Epipremnum aureum) [Add to Longdo]
悪鬼[あっき, akki] (n) evil spirit; demon; devil [Add to Longdo]
悪魔[あくま, akuma] (n) devil; demon; fiend; Satan; evil spirit; (P) [Add to Longdo]
悪魔主義[あくましゅぎ, akumashugi] (n) satanism; devil worship [Add to Longdo]
夷人[いじん, ijin] (n) barbarian; devil [Add to Longdo]
噂をすれば影[うわさをすればかげ, uwasawosurebakage] (exp) (See 噂をすれば影が射す) speak of the devil (lit [Add to Longdo]
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear [Add to Longdo]
我武者羅[がむしゃら, gamushara] (adj-na,n) reckless; daredevil [Add to Longdo]
寄場;寄せ場[よせば, yoseba] (n) (1) gathering place; (2) (abbr) (See 人足寄場) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period); (3) (See 寄席) musical hall; vaudeville [Add to Longdo]
寄席(P);寄せ席[よせ(寄席)(P);よせせき, yose ( yose )(P); yoseseki] (n) musical hall; vaudeville; (P) [Add to Longdo]
鬼鰧;鬼虎魚[おにおこぜ;オニオコゼ, oniokoze ; oniokoze] (n) (uk) devil stinger (Inimicus japonicus) [Add to Longdo]
鬼女[きじょ, kijo] (n) demoness; witch; ogress; she-devil [Add to Longdo]
鬼達磨鰧;鬼達磨虎魚[おにだるまおこぜ;オニダルマオコゼ, onidarumaokoze ; onidarumaokoze] (n) (uk) reef stonefish (Synanceia verrucosa); stonefish; devilfish [Add to Longdo]
鬼武者[おにむしゃ, onimusha] (n) daredevil warrior [Add to Longdo]
鬼面[きめん, kimen] (n) mask of a devil; startling appearance; devil's face [Add to Longdo]
鬼面仏心[きめんぶっしん, kimenbusshin] (n) having the face of a devil and the heart of Buddha; having a stern face but a tender heart [Add to Longdo]
窮鼠噛猫[きゅうそごうびょう, kyuusogoubyou] (exp) A cornered rat will bite the cat; One who is cornered will fight like a devil [Add to Longdo]
剣鬼[けんき, kenki] (n) devilish swordsman [Add to Longdo]
後門の虎前門の狼[こうもんのとらぜんもんのおおかみ, koumonnotorazenmonnoookami] (exp) (id) Between the devil and the deep sea [Add to Longdo]
荒武者[あらむしゃ, aramusha] (n) daredevil; rowdy [Add to Longdo]
降魔[ごうま, gouma] (n) conquering the devil [Add to Longdo]
獄卒[ごくそつ, gokusotsu] (n) prison guards; hell's tormenting devils [Add to Longdo]
昆布(P);恨布(iK)[こんぶ(P);コンブ;こぶ, konbu (P); konbu ; kobu] (n) kombu (any kelp of genus Laminaria) (konbu); devil's apron; (P) [Add to Longdo]
殺人鬼[さつじんき, satsujinki] (n) devilish homicide; cutthroat [Add to Longdo]
仕事の鬼[しごとのおに, shigotonooni] (n) work fiend; devil for work [Add to Longdo]
死生不知[ししょうふち, shishoufuchi] (n,adj-no) daredevil; reckless; thinking nothing of one's death [Add to Longdo]
糸巻エイ;糸巻えい[いとまきエイ(糸巻エイ);いとまきえい(糸巻えい), itomaki ei ( itomaki ei ); itomakiei ( itomaki ei )] (n) devilray; Mobula japanica; devilfish [Add to Longdo]
邪鬼[じゃき, jaki] (n) devil; imp; evil spirit [Add to Longdo]
小悪魔[こあくま, koakuma] (n,adj-na) (col) rogue; devil; imp [Add to Longdo]
小鬼[こおに, kooni] (n) imp; elf; pixie; goblin; devilkin [Add to Longdo]
小人閑居して不善をなす;小人閑居して不善を為す[しょうじんかんきょしてふぜんをなす, shoujinkankyoshitefuzenwonasu] (exp) (id) An idle brain is the devil's shop [Add to Longdo]
進退両難[しんたいりょうなん, shintairyounan] (n) being driven to the wall; finding oneself between the devil and the deep blue sea; finding oneself between a rock and a hard place [Add to Longdo]
人寄せ席[ひとよせせき, hitoyoseseki] (n) (obsc) (See 寄席) musical hall; vaudeville [Add to Longdo]
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P) [Add to Longdo]
大切り;大喜利;大切(io)[おおぎり, oogiri] (n) (1) (大切り, 大切 only) large cut (e.g. of meat); (2) last piece of the day's programme; last act of a play; comic dialogue as the last item in vaudeville, music hall, etc. [Add to Longdo]
大胆不敵[だいたんふてき, daitanfuteki] (adj-na,n) audacity; daredevil (attitude) [Add to Longdo]
狸;貍[たぬき, tanuki] (n) (1) raccoon dog; tanuki (Nyctereutes procyonoides); (2) sly dog; sly old fox; sly fox; cunning devil; craftiness; sly person; someone who makes evil plans without ever breaking their poker face [Add to Longdo]
猪武者[いのししむしゃ, inoshishimusha] (n) daredevil; foolhardy warrior; hotspur [Add to Longdo]
漬麺[つけめん, tsukemen] (n) spiced noodles (ultra hot noodles from spicy ramen shops); devils noodles [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中邪[zhòng xié, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, ] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you [Add to Longdo]
中魔[zhòng mó, ㄓㄨㄥˋ ㄇㄛˊ, ] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you [Add to Longdo]
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, / ] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost. [Add to Longdo]
凶神恶煞[xiōng shén è shà, ㄒㄩㄥ ㄕㄣˊ ㄜˋ ㄕㄚˋ, / ] fiends (成语 saw); devils and monsters [Add to Longdo]
厉鬼[lì guǐ, ㄌㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] malicious spirit; devil [Add to Longdo]
尘暴[chén bào, ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] dust devil [Add to Longdo]
坏包儿[huài bāo r, ㄏㄨㄞˋ ㄅㄠ ㄖ˙, / ] rascal; rogue; little devil (term of endearment) [Add to Longdo]
天龙八部[tiān lóng bā bù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄅㄨˋ, / ] Demigods, semidevils, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its TV and screen adaptations [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon [Add to Longdo]
妖怪[yāo guài, ㄧㄠ ㄍㄨㄞˋ, ] monster; devil [Add to Longdo]
小脏鬼[xiǎo zāng guǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄤ ㄍㄨㄟˇ, / ] dirty little devil (affectionate, of child) [Add to Longdo]
引鬼上门[yǐn guǐ shàng mén, ˇ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, / ] to lead the devil to the door (成语 saw); to invite the attention of criminals; to leave oneself open to attack [Add to Longdo]
[guài, ㄍㄨㄞˋ, ] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather [Add to Longdo]
恶鬼[è guǐ, ㄜˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] evil spirit; devil [Add to Longdo]
日本鬼子[Rì běn guǐ zi, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, ] Japanese devil (common term of abuse in wartime China and in subsequent writing) [Add to Longdo]
有钱能使鬼推磨[yǒu qián néng shǐ guǐ tuī mó, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ ㄋㄥˊ ㄕˇ ㄍㄨㄟˇ ㄊㄨㄟ ㄇㄛˊ, 使 / 使] lit. money will make the Devil turn millstones (成语 saw); with money, you can do anything you like. [Add to Longdo]
东洋鬼[Dōng yáng guǐ, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˇ, / ] foreign devil; wartime term of abuse for Japanese [Add to Longdo]
东洋鬼子[Dōng yáng guǐ zi, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, / ] foreign devil; wartime term of abuse for Japanese [Add to Longdo]
洋鬼[yáng guǐ, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˇ, ] foreign devil; term of abuse for Westerners [Add to Longdo]
洋鬼子[yóng guǐ zi, ㄩㄥˊ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, ] foreign devil; term of abuse for Westerners [Add to Longdo]
淫鬼[yín guǐ, ˊ ㄍㄨㄟˇ, ] lecherous devil [Add to Longdo]
混世魔王[hùn shì mó wáng, ㄏㄨㄣˋ ㄕˋ ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ, ] devil incarnate (成语 saw); fiend in human form [Add to Longdo]
为虎作伥[wéi hǔ zuò chāng, ㄨㄟˊ ㄏㄨˇ ㄗㄨㄛˋ ㄔㄤ, / 倀] to act as accomplice to the tiger (成语 saw); to take the part of the devil; to help a villain against honest people [Add to Longdo]
尔虞我诈[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, / ] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost [Add to Longdo]
狼号鬼哭[láng háo guǐ kū, ㄌㄤˊ ㄏㄠˊ ㄍㄨㄟˇ ㄎㄨ, / ] lit. wolves howling, devils groaning (成语 saw); pathetic screams [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] devil [Add to Longdo]
神出鬼没[shén chū guǐ mò, ㄕㄣˊ ㄔㄨ ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛˋ, / ] lit. Gods appear and devils vanish (成语 saw); to appear and disappear unpredictably; to change rapidly [Add to Longdo]
神差鬼使[shén chāi guǐ shǐ, ㄕㄣˊ ㄔㄞ ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ, 使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence [Add to Longdo]
肏蛋[cào dàn, ㄘㄠˋ ㄉㄢˋ, ] Satan (loan); devil; fuck; damn it! [Add to Longdo]
蒟蒻[jǔ ruò, ㄐㄩˇ ㄖㄨㄛˋ, ] konnyaku (in Japanese cooking), solidified jelly made from the rhizome of devil's tongue [Add to Longdo]
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, ] young rush (Typha japonica), a kind of cattail; konnyaku (in Japanese cooking), solidified jelly made from the rhizome of devil's tongue [Add to Longdo]
蛮干[mán gàn, ㄇㄢˊ ㄍㄢˋ, / ] to act rashly; to act precipitously regardless of the consequences; reckless; foolhardy; daredevil [Add to Longdo]
装神弄鬼[zhuāng shén nòng guǐ, ㄓㄨㄤ ㄕㄣˊ ㄋㄨㄥˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] lit. dress up as God, play the devil (成语 saw); fig. to mystify; to deceive people; to scam [Add to Longdo]
说曹操曹操就到[shuō Cáo Cāo Cáo Cāo jiù dào, ㄕㄨㄛ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄠˋ, / ] speak of the devil; cf Cao Cao 曹操 (155-220), king of Cao Wei 曹魏 and main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 [Add to Longdo]
道高一尺,魔高一丈[dào gāo yī chǐ, ㄉㄠˋ ㄍㄠ ㄧ ㄔˇ, mo2 gao1 yi1 zhang4, ] virtue is one foot tall, the devil ten foot (成语 saw); It takes constant vigilance to stave off evil. [Add to Longdo]
除祟[chú suì, ㄔㄨˊ ㄙㄨㄟˋ, ] to drive out devils and spirits exorcism [Add to Longdo]
杂耍[zá shuǎ, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄚˇ, / ] a sideshow; vaudeville [Add to Longdo]
驱邪[qū xié, ㄑㄩ ㄒㄧㄝˊ, / ] to drive out devils; exorcism [Add to Longdo]
驱魔[qū mó, ㄑㄩ ㄇㄛˊ, / ] to drive out devils; to exorcise [Add to Longdo]
鬼子[guǐ zi, ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, ] devils; refers to 日本鬼子, wartime term insult for Japanese [Add to Longdo]
鬼脸[guǐ liǎn, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˇ, / ] wry face; to grimace; to pull a face; comic face; face mask; devil mask [Add to Longdo]
鬼计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, / ] full of devilish tricks and cunning stratagems (成语 saw); sly; crafty; malicious [Add to Longdo]
鬼迷心竅[guǐ mí xīn qiào, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄠˋ, / ] haunted; possessed by a devil [Add to Longdo]
鬼魔[guǐ mó, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛˊ, ] Devil (in Jewish and Christian mythology) [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] devil [Add to Longdo]
魔宫[mó gōng, ㄇㄛˊ ㄍㄨㄥ, / ] lit. devils' castle; place occupied by sinister forces [Add to Longdo]
魔王撒旦[mó Wáng Sā dàn, ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan, Devil king [Add to Longdo]
魔窟[mó kū, ㄇㄛˊ ㄎㄨ, ] lit. nest of devils; place occupied by sinister forces [Add to Longdo]
魔高一丈,道高一尺[mó gāo yī zhàng, ㄇㄛˊ ㄍㄠ ㄧ ㄓㄤˋ, dao4 gao1 yi1 chi3, ] the devil is ten foot tall, virtue one foot (成语 saw); It takes constant vigilance to stave off evil. [Add to Longdo]
魔鬼[mó guǐ, ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ, ] devil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twilly \Twil"ly\, n. [Cf. {Willy}.]
   A machine for cleansing or loosening wool by the action of a
   revolving cylinder covered with long iron spikes or teeth; a
   willy or willying machine; -- called also {twilly devil}, and
   {devil}. See {Devil}, n., 6, and {Willy}. --Tomlinson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Willow \Wil"low\, n. [OE. wilowe, wilwe, AS. wilig, welig; akin
   to OD. wilge, D. wilg, LG. wilge. Cf. {Willy}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) Any tree or shrub of the genus {Salix}, including
    many species, most of which are characterized often used
    as an emblem of sorrow, desolation, or desertion. "A
    wreath of willow to show my forsaken plight." --Sir W.
    Scott. Hence, a lover forsaken by, or having lost, the
    person beloved, is said to wear the willow.
    [1913 Webster]
 
       And I must wear the willow garland
       For him that's dead or false to me.  --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   2. (Textile Manuf.) A machine in which cotton or wool is
    opened and cleansed by the action of long spikes
    projecting from a drum which revolves within a box studded
    with similar spikes; -- probably so called from having
    been originally a cylindrical cage made of willow rods,
    though some derive the term from winnow, as denoting the
    winnowing, or cleansing, action of the machine. Called
    also {willy}, {twilly}, {twilly devil}, and {devil}.
    [1913 Webster]
 
   {Almond willow}, {Pussy willow}, {Weeping willow}. (Bot.) See
    under {Almond}, {Pussy}, and {Weeping}.
 
   {Willow biter} (Zool.) the blue tit. [Prov. Eng.]
 
   {Willow fly} (Zool.), a greenish European stone fly
    ({Chloroperla viridis}); -- called also {yellow Sally}.
 
   {Willow gall} (Zool.), a conical, scaly gall produced on
    willows by the larva of a small dipterous fly ({Cecidomyia
    strobiloides}).
 
   {Willow grouse} (Zool.), the white ptarmigan. See
    {ptarmigan}.
 
   {Willow lark} (Zool.), the sedge warbler. [Prov. Eng.]
 
   {Willow ptarmigan} (Zool.)
    (a) The European reed bunting, or black-headed bunting.
      See under {Reed}.
    (b) A sparrow ({Passer salicicolus}) native of Asia,
      Africa, and Southern Europe.
 
   {Willow tea}, the prepared leaves of a species of willow
    largely grown in the neighborhood of Shanghai, extensively
    used by the poorer classes of Chinese as a substitute for
    tea. --McElrath.
 
   {Willow thrush} (Zool.), a variety of the veery, or Wilson's
    thrush. See {Veery}.
 
   {Willow warbler} (Zool.), a very small European warbler
    ({Phylloscopus trochilus}); -- called also {bee bird},
    {haybird}, {golden wren}, {pettychaps}, {sweet William},
    {Tom Thumb}, and {willow wren}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 devil \dev"il\, v. t. [imp. & p. p. {Deviled}or {Devilled}; p.
   pr. & vb. n. {Deviling}or {Devilling}.]
   1. To make like a devil; to invest with the character of a
    devil.
    [1913 Webster]
 
   2. To grill with Cayenne pepper; to season highly in cooking,
    as with pepper.
    [1913 Webster]
 
       A deviled leg of turkey.       --W. Irving.
    Devil-diver

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devil \Dev"il\, n. [AS. de['o]fol, de['o]ful; akin to G. ?eufel,
   Goth. diaba['u]lus; all fr. L. diabolus the devil, Gr. ? the
   devil, the slanderer, fr. ? to slander, calumniate, orig., to
   throw across; ? across + ? to throw, let fall, fall; cf. Skr.
   gal to fall. Cf. {Diabolic}.]
   1. The Evil One; Satan, represented as the tempter and
    spiritual of mankind.
    [1913 Webster]
 
       [Jesus] being forty days tempted of the devil.
                          --Luke iv. 2.
    [1913 Webster]
 
       That old serpent, called the Devil, and Satan, which
       deceiveth the whole world.      --Rev. xii. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. An evil spirit; a demon.
    [1913 Webster]
 
       A dumb man possessed with a devil.  --Matt. ix.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   3. A very wicked person; hence, any great evil. "That devil
    Glendower." "The devil drunkenness." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Have not I chosen you twelve, and one of you is a
       devil?                --John vi. 70.
    [1913 Webster]
 
   4. An expletive of surprise, vexation, or emphasis, or,
    ironically, of negation. [Low]
    [1913 Webster]
 
       The devil a puritan that he is, . . . but a
       timepleaser.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The things, we know, are neither rich nor rare,
       But wonder how the devil they got there. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. (Cookery) A dish, as a bone with the meat, broiled and
    excessively peppered; a grill with Cayenne pepper.
    [1913 Webster]
 
       Men and women busy in baking, broiling, roasting
       oysters, and preparing devils on the gridiron. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. (Manuf.) A machine for tearing or cutting rags, cotton,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   {Blue devils}. See under {Blue}.
 
   {Cartesian devil}. See under {Cartesian}.
 
   {Devil bird} (Zool.), one of two or more South African drongo
    shrikes ({Edolius retifer}, and {Edolius remifer}),
    believed by the natives to be connected with sorcery.
 
   {Devil may care}, reckless, defiant of authority; -- used
    adjectively. --Longfellow.
 
   {Devil's apron} (Bot.), the large kelp ({Laminaria
    saccharina}, and {Laminaria longicruris}) of the Atlantic
    ocean, having a blackish, leathery expansion, shaped
    somewhat like an apron.
 
   {Devil's coachhorse}. (Zool.)
    (a) The black rove beetle ({Ocypus olens}). [Eng.]
    (b) A large, predacious, hemipterous insect ({Prionotus
      cristatus}); the wheel bug. [U.S.]
 
   {Devil's darning-needle}. (Zool.) See under {Darn}, v. t.
 
   {Devil's fingers}, {Devil's hand} (Zool.), the common British
    starfish ({Asterias rubens}); -- also applied to a sponge
    with stout branches. [Prov. Eng., Irish & Scot.]
 
   {Devil's riding-horse} (Zool.), the American mantis ({Mantis
    Carolina}).
 
   {The Devil's tattoo}, a drumming with the fingers or feet.
    "Jack played the Devil's tattoo on the door with his boot
    heels." --F. Hardman (Blackw. Mag.).
 
   {Devil worship}, worship of the power of evil; -- still
    practiced by barbarians who believe that the good and evil
    forces of nature are of equal power.
 
   {Printer's devil}, the youngest apprentice in a printing
    office, who runs on errands, does dirty work (as washing
    the ink rollers and sweeping), etc. "Without fearing the
    printer's devil or the sheriff's officer." --Macaulay.
 
   {Tasmanian devil} (Zool.), a very savage carnivorous
    marsupial of Tasmania ({Dasyurus ursinus} syn. {Diabolus
    ursinus}).
 
   {To play devil with}, to molest extremely; to ruin. [Low]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top