ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

casual

K AE1 ZH AH0 W AH0 L   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casual-, *casual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casual[ADJ] โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ตั้งใจ, Syn. accidental, fortuitous
casual[ADJ] ที่ไม่ค่อยสนใจ, See also: ที่ไม่สนใจ, ที่ทำไปเรื่อยๆ, Syn. apathetic, indifferent
casual[ADJ] เป็นบางครั้งบางคราว, Syn. irregular, occasional
casual[ADJ] ไม่เป็นทางการ, See also: ลำลอง, Syn. informal
casually[ADV] โดยบังเอิญ, Syn. accidentally
casually[ADV] อย่างเป็นบางครั้งบางคราว, Syn. irregularly, occasionally
casually[ADV] อย่างไม่เป็นทางการ, Syn. informally
casually[ADV] อย่างเรื่อยๆ, See also: อย่างไม่สนใจ, Syn. apathetically, indifferently
casualty[N] จำนวนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ, Syn. victims, killed, losses
casualness[N] ความเป็นบางครั้งบางคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casual(แคส' ชวล) adj. โดยบังเอิญ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,ไม่เป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชุดแต่งกาย) -n. คนทำงานที่ให้มาทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอน, Syn. haphazard
casualism(แคซ'ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อหรือลัทธิที่เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปโดยบังเอิญ, See also: casualist n.
casualty(แคซ'ชวลที) n. จำนวนคนตาย,คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ,อุบัติเหตุร้ายแรง (โดยเฉพาะที่มีคนตาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
casual(adj) ประจวบเหมาะ,บังเอิญ,ตามอารมณ์,ธรรมดาๆ,ไม่เป็นทางการ
casualty(n) ความเสียหาย,อุบัติเหตุ,ผู้บาดเจ็บ,จำนวนผู้เสียชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
casualโดยบังเอิญ, เป็นครั้งคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casual delegationความรับผิดโดยปริยาย (ของเจ้าของทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casual employmentการจ้างงานชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty๑. อุบัติเหตุ๒. การต้องอุบัติเหตุ๓. ผู้ต้องอุบัติเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
casualty insuranceการประกันภัยเบ็ดเตล็ด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty insuranceการประกันวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty lossความสูญเสียจากวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty; contingent lossวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
casualชุดลำลอง ชุดสุภาพไม่ผูกผ้าผูกคอ (necktie) [การทูต]
Casualสภาพธรรมดา [การแพทย์]
Casual workerคนงานชั่วคราว [เศรษฐศาสตร์]
Casualties[No_Thai_Sh] [TU Subject Heading]
Casualtiesผู้ประสบภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He declared to have encountered the widow Scordia only twice in her home and to have had no amorous relationship considering their relationship "just a casual friendship."เขาบอกว่า ได้พบแม่หม้ายสกอร์เดียสองครั้ง ที่บ้านของเธอ และไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใดๆ Malèna (2000)
You know, casual sexy.You know, casual sexy. Maid in Manhattan (2002)
That's great, Ted-- you'll be the most casual stalker ever.เจ๋งซะไม่มี เท็ด ฉันว่านายไปเป็นนักสะกดรอยที่"ชิว"ที่สุดดีกว่า Purple Giraffe (2005)
And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic Casual Corner where you, no doubt, fished it out of some clearance bin.มันระบาดไปทั่วทุกห้างสรรพสินค้า แล้วก็ตกยุค ถูกกองสุมในแผนกเสื้อราคาถูก ที่เธอคงจะคุ้ยขึ้นได้ มาตอนที่เขาเอามาโละขาย The Devil Wears Prada (2006)
And I don't appreciate my officers of the law enjoying casual lunches while there's a killer out there trying to hunt me down.เว้นแต่ผมปิดร้านเพื่อจัดงาน ให้คนสนิทและคนที่คุณรัก Plaisir d'amour (2008)
I really tried to deal with the casual dating thing... but I guess it's just not for me.ฉันจะพยายามจะจัดการกับ อย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเดท แต่ ฉันเดานะ มันไม่ใช่แค่สำหรับฉัน Bonfire of the Vanity (2008)
From casual writing to evening wear. Gorgeous.จาก การขีดเขียน มาสูชุดตอนเย็น สวยจริง Made of Honor (2008)
But that's casual. That's what casual people do.แต่มันไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไร แบบสบายๆ ใครๆก็ทำกัน 500 Days of Summer (2009)
Start with casual acquaintances, friends of friends, folks around the office.เริ่มด้วย คนรู้จักทั่วไป เพื่อนของเพื่อน คนที่คุณทำงานด้วย Up in the Air (2009)
What, you don't even get casual Saturday?อะไร วันเสาร์คุณไม่แต่งตัวให้สบายๆล่ะ Better Call Saul (2009)
We're casual around here.น้าเคยได้ยินเรื่องเธอมาแล้ว Dare (2009)
Come on. It was a casual thing, and it was a million years ago.เหอะน่า แค่ชั่วคราวเท่านั้นและมันผ่านมานานหลายปีและด้วย The Story of Lucy and Jessie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
casualA casual remark can hurt someone.
casualCasualties are said to total up to 1,000.
casualHe picked up the newspaper and glanced casually over the front page.
casualHer coat was too casual for the occasion.
casualI took a casual look at the magazine.
casualIt was a casual look meeting.
casualIt was a casual meeting.
casualPolite language, in a sense, spoils a casual atmosphere.
casualShe took a casual glance at her watch.
casualShe took a casual glance at the book.
casualThat topic is too intimate to share with casual acquaintances.
casualThe announcement exaggerated the number of casualties.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปรเวต[ADJ] private, See also: casual, Syn. เป็นส่วนตัว, ลำลอง, Ant. ทางการ, Example: ผู้เข้าสัมนาสามารถแต่งกายในชุดไปรเวตเพื่อเข้าฟังการสัมนาได้, Thai definition: ไม่เป็นทางการ
ลูกจ้างชั่วคราว[N] casual worker, Example: ถึงแม้เขาจะได้เข้าไปทำงานในบริษัทแล้ว แต่ก็เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว, Thai definition: ลูกจ้างซึ่งได้รับการจ้างเพราะเกิดมีความต้องการแรงงานกระทันหันในช่วงสั้น
ผู้รับเคราะห์[N] victim, See also: casualty, Example: ถ้ารัฐบาลทำอะไรแล้วขาดทุน ประชาชนก็จะเป็นผู้รับเคราะห์แทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับผลร้ายหรือเรื่องไม่ดีโดยไม่ได้คาดหมายหรือไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องนั้นขึ้น
ผู้ประสบภัย[N] victim, See also: casualty, sufferer, Example: เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างสุดกำลังความสามารถ, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่พบเจอหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่น่ากลัวและมี อันตราย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น
ขาจร[N] irregular customer, See also: casual customer, Ant. ขาประจำ, ลูกค้าประจำ, Example: รสชาติแบบนี้ขายได้แต่ขาจรเท่านั้นแหละ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่ได้มาติดต่อเป็นประจำ
เผินๆ[ADV] superficially, See also: casually, carelessly, Syn. คร่าวๆ, ผ่านๆ, ผิว, ลวกๆ, Example: นกคุ่มตัวค่อนข้างเล็ก ชอบวิ่งอยู่กับดิน มองดูเผินๆ คล้ายลูกไก่แต่แข็งแรงกว่า, Thai definition: อย่างผิวๆ, ผาดๆ, ตื้นๆ
ชุดลำลอง[N] casual wear, See also: informal attire, Syn. ชุดอยู่บ้าน, Example: เขาอยู่ในชุดลำลองสวมเสื้อยืดแขนยาวมีสีสันกางเกงยีนรองเท้าบูต
กรมธรรม์ประกันภัย[N] casualty insurance policy, See also: property insurance policy, insurance policy, insurance, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ตราสารที่มีรายชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้น และอื่นๆ ตามที่กฎหมายบังคับตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาบฉวย[v.] (chāpchūay) EN: treat lightly ; be casual ; make shift   FR: agir avec désinvolture
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
กิ๊ก[n.] (kik) EN: partner for casual sex ; fuck-buddy ; playmate   
กรมธรรม์ประกันภัย[n. exp.] (krommathan prakanphai) EN: casualty insurance policy ; insurance policy   
ลำลอง[X] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual   FR: simplement ; sans façon ; informel
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก[adv.] (lūak) EN: carelessly ; roughly ; casually   FR: négligemment ; grossièrement
ลวก ๆ[adj.] (lūak-lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลูกจ้างชั่วคราว[n. exp.] (lūkjāng chūakhrāo) EN: casual worker ; temporary worker ; temp   
ลูกค้าขาจร[n. exp.] (lūkkhā khājøn) EN: casual customers ; passing trade   

CMU English Pronouncing Dictionary
CASUAL K AE1 ZH AH0 W AH0 L
CASUALS K AE1 ZH AH0 W AH0 L Z
CASUALLY K AE1 ZH AH0 W AH0 L IY0
CASUALTY K AE1 ZH AH0 W AH0 L T IY0
CASUALTY K AE1 ZH AH0 L T IY0
CASUALNESS K AE1 ZH AH0 W AH0 L N EH0 S
CASUALTIES K AE1 ZH AH0 W AH0 L T IY0 Z
CASUALTIES K AE1 ZH AH0 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casual (j) kˈæʒuəʳl (k a1 zh u@ l)
casuals (n) kˈæʒuəʳlz (k a1 zh u@ l z)
casually (a) kˈæʒuəʳliː (k a1 zh u@ l ii)
casualty (n) kˈæʒuəʳltiː (k a1 zh u@ l t ii)
casualties (n) kˈæʒuəʳltɪz (k a1 zh u@ l t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤亡[shāng wáng, ㄕㄤ ㄨㄤˊ, / ] casualties; injuries and deaths, #5,658 [Add to Longdo]
工夫[gōng fū, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ, ] casual labor, #11,744 [Add to Longdo]
死伤[sǐ shāng, ㄙˇ ㄕㄤ, / ] casualties; dead and injured, #20,199 [Add to Longdo]
死伤者[sǐ shāng zhě, ㄙˇ ㄕㄤ ㄓㄜˇ, / ] casualty (of an accident); dead and wounded, #54,291 [Add to Longdo]
伤号[shāng hào, ㄕㄤ ㄏㄠˋ, / ] casualties; wounded soldiers, #83,427 [Add to Longdo]
偶犯[ǒu fàn, ㄡˇ ㄈㄢˋ, ] casual offender; casual offence, #121,622 [Add to Longdo]
伤者[shāng zhě, ㄕㄤ ㄓㄜˇ, / ] casualty; victim (of an accident); wounded person [Add to Longdo]
打短儿[dǎ duǎn r, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄢˇ ㄦ˙, / ] casual labor; to work for a bit [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freizeithemd {n}casual shirt [Add to Longdo]
Gelegenheitsarbeit {f}casual work [Add to Longdo]
Gelegenheitsarbeiter {m}; Gelegenheitsarbeiterin {f}casual worker; casual labourer [Add to Longdo]
Laufkundschaft {f}casual customers [Add to Longdo]
lässig; sportlich (Kleidung) {adj} | lässiger | am lässigstencasual | more casual | most casual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そんだけ[, sondake] (n,adv) only that; that's all (used in casual speech); (P) [Add to Longdo]
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) [Add to Longdo]
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
ひょいひょい[, hyoihyoi] (adv,adv-to) (1) (See ひょいと) with agility; (2) casually [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim [Add to Longdo]
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
アメカジ[, amekaji] (n) (abbr) (See アメリカンカジュアル) American casual (fashion style) [Add to Longdo]
アメリカンカジュアル[, amerikankajuaru] (n) American casual (fashion style) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一時的ユーザ[いちじてきユーザ, ichijiteki yu-za] casual user [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casual \Cas"u*al\, a. [OE. casuel, F. casuel, fr. L. casualis,
   fr. casus fall, accident, fr. cadere to fall. See {Case}.]
   1. Happening or coming to pass without design, and without
    being foreseen or expected; accidental; fortuitous; coming
    by chance.
    [1913 Webster]
 
       Casual breaks, in the general system. --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. Coming without regularity; occasional; incidental; as,
    casual expenses.
    [1913 Webster]
 
       A constant habit, rather than a casual gesture.
                          --Hawthorne.
 
   Syn: Accidental; fortutious; incidental; occasional;
     contingent; unforeseen. See {Accidental}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casual \Cas"u*al\, n.
   One who receives relief for a night in a parish to which he
   does not belong; a vagrant.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casual
   adj 1: marked by blithe unconcern; "an ability to interest
       casual students"; "showed a casual disregard for cold
       weather"; "an utterly insouciant financial policy"; "an
       elegantly insouciant manner"; "drove his car with
       nonchalant abandon"; "was polite in a teasing nonchalant
       manner" [syn: {casual}, {insouciant}, {nonchalant}]
   2: without or seeming to be without plan or method; offhand; "a
     casual remark"; "information collected by casual methods and
     in their spare time"
   3: appropriate for ordinary or routine occasions; "casual
     clothes"; "everyday clothes" [syn: {casual}, {everyday},
     {daily}]
   4: occurring or appearing or singled out by chance; "seek help
     from casual passers-by"; "a casual meeting"; "a chance
     occurrence" [syn: {casual}, {chance(a)}]
   5: hasty and without attention to detail; not thorough; "a
     casual (or cursory) inspection failed to reveal the house's
     structural flaws"; "a passing glance"; "perfunctory courtesy"
     [syn: {casual}, {cursory}, {passing(a)}, {perfunctory}]
   6: occurring from time to time; "casual employment"; "a casual
     correspondence with a former teacher"; "an occasional worker"
     [syn: {casual}, {occasional}]
   7: characterized by a feeling of irresponsibility; "a broken
     back is nothing to be casual about; it is no fooling matter"
     [syn: {fooling}, {casual}]
   8: natural and unstudied; "using their Christian names in a
     casual way"; "lectured in a free-and-easy style" [syn: {free-
     and-easy}, {casual}]
   9: not showing effort or strain; "a difficult feat performed
     with casual mastery"; "careless grace" [syn: {casual},
     {effortless}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 casual
  sporadic

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top