ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedevils

B IH0 D EH1 V AH0 L   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedevils-, *bedevils*, bedevil
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bedevils มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bedevils*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedevil[VT] ทำให้เป็นปัญหามากและยาวนาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are three misconceptions in particular that bedevil our thinking.มีแนวความคิดผิดๆ 3 ประการที่ทำให้ความคิดของเราไขว้เขว An Inconvenient Truth (2006)
BEDEVILLEDBEDEVILLED - ZEIT DER VERGELTUNG Bedevilled (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDEVIL B IH0 D EH1 V AH0 L
BEDEVILED B IH0 D EH1 V AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedevil (v) bˈɪdˈɛvəl (b i1 d e1 v @ l)
bedevils (v) bˈɪdˈɛvəlz (b i1 d e1 v @ l z)
bedevilled (v) bˈɪdˈɛvəld (b i1 d e1 v @ l d)
bedevilling (v) bˈɪdˈɛvəlɪŋ (b i1 d e1 v @ l i ng)
bedevilment (n) bˈɪdˈɛvəlmənt (b i1 d e1 v @ l m @ n t)
bedevilments (n) bˈɪdˈɛvəlmənts (b i1 d e1 v @ l m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwirrung {f}bedevilment [Add to Longdo]
behexendbedevilling [Add to Longdo]
behextebedevilled [Add to Longdo]
verhexen; behexen | verhexend | verhext | verhexteto bedevil | bedeviling | bedevils | bedeviled [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top