ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -淫-, *淫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[淫, yín, ㄧㄣˊ] obscene, licentious, lewd, kinky
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  壬 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,297

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yín, ㄧㄣˊ, ] excessive; wanton; lewd; kinky; obscene, #7,623 [Add to Longdo]
[mài yín, ㄇㄞˋ ㄧㄣˊ, / ] prostitution, #13,697 [Add to Longdo]
[yín huì, ㄧㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] obscene; coarse, #17,618 [Add to Longdo]
[yín dàng, ㄧㄣˊ ㄉㄤˋ, / ] loose in morals; lascivious; licentious; lewd, #27,210 [Add to Longdo]
[shǒu yín, ㄕㄡˇ ㄧㄣˊ, ] masturbate; masturbation, #40,791 [Add to Longdo]
[jiān yín, ㄐㄧㄢ ㄧㄣˊ, / ] fornication; adultery; rape; seduction, #45,398 [Add to Longdo]
[yín luàn, ㄧㄣˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] promiscuous, #47,082 [Add to Longdo]
[yín wēi, ㄧㄣˊ ㄨㄟ, ] abuse of authority; tyrannical abuse, #52,108 [Add to Longdo]
羊藿[yín yáng huò, ㄧㄣˊ ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, ] Epimedium, genus of herbaceous flowering plant, cultivated in the Far East as aphrodisiac; also called barrenwort or horny goatweed (said to resemble crushed goat;s testicles), #60,250 [Add to Longdo]
[huāng yín, ㄏㄨㄤ ㄧㄣˊ, ] licentious, #71,304 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[みだら, midara] ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี

Japanese-English: EDICT Dictionary
;婬[いん, in] (n,adj-na) licentiousness [Add to Longdo]
する;婬する[いんする, insuru] (vs-s,vi) (1) to overdo; to go to excess; to indulge; (2) to act licentiously [Add to Longdo]
ら;猥ら[みだら, midara] (adj-na,n) loose; bawdy; improper; dirty [Add to Longdo]
逸;[いんいつ, in'itsu] (n,adj-na) debauchery [Add to Longdo]
[いんう, in'u] (n) prolonged rain which damages crops [Add to Longdo]
[いんが, inga] (n) lewd pictures [Add to Longdo]
[いんぐ, ingu] (n) dildo [Add to Longdo]
[いんご, ingo] (n) indecent language; dirty talk [Add to Longdo]
[いんこう, inkou] (n) obscenity; harlotry [Add to Longdo]
[いんじ, inji] (n) lascivious act [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He was converted from his licentious living.彼はらな生活から足を洗った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If people want to fornicate, why would they stop them?[JA] 姦したいなら 止める理由がないじゃないですか Live by Night (2016)
Whore![JA] 売! The Queen's Justice (2017)
You, you black whore And your filthy caramanian friends.[JA] おまえと蕩なニガー女友達 汚いイタリアの友達全部 Live by Night (2016)
You can't build a fortune unless you're known as a killer and a thief.[CN] 要发财就得奸掳掠 Yojimbo (1961)
I got to be right in there up to my armpits.[CN] 我非浸其中 The Band Wagon (1953)
But howsoever thou pursuest this act, taint not thy mind, nor let thy soul contrive against thy mother aught.[CN] 变成一张乱的卧榻 无论你是怎样进行复仇 别沾污你的心 Hamlet (1948)
You are a wanton, lascivious woman![CN] 你是低贱 又荡的女人 Smiles of a Summer Night (1955)
- Whore![JA] - 売! The Queen's Justice (2017)
The same applies to fornication.[JA] 姦もそうでしょう Live by Night (2016)
She went to Iwabuchi the loan shark, interested not in her art,[CN] 不得已屈服于岩渊刚藏的威 答应他一切惟命是从 Taki no shiraito (1933)
With weakness, laziness, and idiotic behavior.[JA] 人間の弱さと 怠惰 蕩な行為です Live by Night (2016)
The Portrait of Dorian Gray.[CN] 你这条老 The Seven Year Itch (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top