ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evil

IY1 V AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evil-, *evil*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evil(adj) ชั่วร้าย, See also: เลว, อุบาทว์, โฉด, ร้าย, ไม่ดี, Syn. immoral, sinful, wicked
evil(n) ปีศาจ, See also: ผี, ภูต, อมนุษย์
evil(n) สิ่งที่ชั่วร้าย, See also: สิ่งไม่ดี, สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. wickedness
evildoer(n) คนที่ทำสิ่งที่ชั่วร้าย, See also: ทุรชน, ผู้ที่ทำสิ่งเลวทราม, มารสังคม, Syn. malefactor, villain, wrongdoer
evil-minded(adj) ซึ่งมีจิตใจชั่วร้าย, See also: ใจทมิฬ, ใจร้าย, Syn. bad-hearted, malevolent, wicked

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evil(อี'เวิล) adj., n. (สิ่งที่, ความ) ชั่ว, ไม่ดี, ร้าย, เลว, โชคร้าย, ไม่เป็นมงคล, บาป, อกุศล, เป็นภัย, เป็นอันตราย, เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน, ปีศาจ), See also: evilness n. ดูevil, Syn. wicked
evil-mindedadj. ซึ่งมีจิตใจที่ชั่ว, ใจร้าย., See also: evil-mindedness n. ดูevil-minded
evildoern. ผู้กระทำความชั่ว, See also: evildoing n. ดูevildoer
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
bedevil(บิเดฟ'เวิล) { bedeviled, bedeviling, bedevils } vt. ทำให้ผีเข้า, สาป, แช่ง, ทำให้หลง, ทรมาน, กวน, ทำทารุณ, ทำให้สิ้นสุด, ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
boll weeviln. (โบล วี'เวิล) n. แมลงปีกแข็งที่กินต้นฝ้าย
daredevil(แดร์'เดฟเวิล) n. คนกล้า, คนบ้าระห่ำ, คนที่ไม่กลัวตาย adj., See also: daredevilry, daredeviltry n., Syn. adventurer
devil(เดฟ'เวิล) n. ภูต, ผี, ปีศาจ, มาร, ซาตาน, อันธพาล, วายร้าย, สัตว์ร้าย vt. รบกวน, ฉีก
deviled(เดฟ'เวิลดฺ) adj. เผ็ดหรือมีรสจัด, มักสับละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
evil(adj) ชั่วร้าย, ชั่ว, ไม่ดี, เลว, ร้าย, เป็นภัย, บาป, อกุศล
evil(n) สิ่งชั่วร้าย, คนชั่วร้าย, ความอัปมงคล, ความเลว, ความชั่ว
bedevil(vt) รบกวน, กวน, ทรมาน, ทำทารุณ, ทำให้ยุ่งใจ
daredevil(adj) บ้าบิ่น, บ้าเลือด, บ้าระห่ำ, กล้า
daredevil(n) คนกล้า, คนบ้าระห่ำ, คนบ้าบิ่น, คนกล้าหาญ
devil(n) ผี, ภูตผี, ผีสาง, ปีศาจ, มาร, ซาตาน, สัตว์ร้าย, อันธพาล
devilish(adj) เหมือนผี, คล้ายปีศาจ, ชั่วร้าย, เหี้ยมโหด, โหดร้าย, วายร้าย
devilish(adv) อย่างยิ่งยวด, มากเหลือประมาณ, เต็มที่
revile(vt) ประจาน, ด่าว่า
vaudeville(n) ละครเบ็ดเตล็ด, การแสดงสลับฉาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evilชั่วร้าย, ความชั่วร้าย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Outside of evil what else have you managed to do?นอกจากเรื่องชั่วๆ แกทำอะไรสำเร็จบ้าง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
...that's Hedley and to the evil and to the evil for which he stands!เฮดลีย์เว้ย และแก่ซาตาน และแก่ซาตาน Blazing Saddles (1974)
Some can do evil only when passion drives them to itจำนวนหนึ่งสามารถทำสิ่งที่ไม่ดี when passion เท่านั้น ขับพวกเขาให้มัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They are always unhappy, regretting the evils of the previous nightเขาเศร้าตลอดเวลา, การ regret the สิ่งที่ไม่ดีเวลากลางคืนก่อนหน้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- You come from an evil place. - You don't say.คุณมาจากสถานที่แห่งความชั่ว ร้าย คุณไม่พูด I Spit on Your Grave (1978)
Here is a tip from an evil New Yorker.นี่คือเคล็ดลับจากความชั่วร้ายของ ชาวนิวยอร์ก I Spit on Your Grave (1978)
And I will save the court's time my lord, by stating under oath that, to this day I believe noncooperation with evil is a duty and that British rule of India is evil.และเพื่อประหยัดเวลาศาล ขอให้การใต้คำสาบานว่า ข้าพเจ้าคิดว่าการไม่ร่วมมือ กับความชั่วเป็นหน้าที่ Gandhi (1982)
When I got a new coat, for example, she used to put in my pocket a clove of garlic to keep the evil spirits away.เมื่อฉันได้รับเสื้อใหม่เช่น, เธอเคยใส่ในกระเป๋าของฉัน กานพลูของกระเทียมเพื่- อให้วิญญาณชั่วร้ายออกไป Idemo dalje (1982)
But the other disciples called me an evil pervert.แต่กลับโดนเรียกว่าโจรราคะ. Return of the Condor Heroes (1983)
The evil start in Pankot... then like monsoon... it moves darkness... over all country... over all country.เริ่มต้นที่ความชั่วร้ายใน Pankot ... แล้วชอบมรสุม ... มันเคลื่อนความมืด ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They says we must pray to their evil god.พวกเขาบอกว่าเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าชั่วร้ายของพวกเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evilA baby does not know good or evil.
evilA baby has no knowledge of good and evil.
evilBe given to evil ways.
evilBe infected with the evil ways of the world.
evilBelieving in God is not evil in itself.
evilBeth is afraid of the dark because of her evil brother.
evilBut man loved darkness instead of light because their deeds were evil.
evilCompetition is neither good nor evil in itself.
evilCompetition is not by nature evil.
evilDeliver us from evil.
evilDon't read evil intentions into the ordinary actions of people around you.
evilDo you know good from evil?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจสัตว์(adj) evil, See also: immoral, base, vile, Syn. ใจทราม, Example: คนใจสัตว์ข่มขืนหลานตัวเอง, Thai Definition: ใจชั่วจนเหมือนกับไม่ใช่คน, ไม่รู้บาปบุญคุณโทษ
สิ่งเลวร้าย(n) badness, See also: evil, Syn. เรื่องเลวร้าย
ผีกระหัง(n) evil spirit, Syn. กระหัง, กระหาง, Example: ผีกระหังจะเข้าสิงผู้ชาย, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้ชาย เชื่อกันว่าเดิมเป็นผู้ชายที่เรียนวิชาอาคมแก่กล้าเข้าก็มีปีกมีหาง จะไปไหนก็ใช้กระด้งต่างปีก สากตำข้าวต่างขา สากกะเบือต่างหาง ชอบกินของโสโครก
วายร้าย(adj) devilish, See also: evil, fiendish, diabolical, demonic, despicable, Syn. เหลือร้าย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, Ant. ดี, Example: เราอุตส่าห์หลบมาหากินตอนกลางคืน แต่เราก็มาเจอเข้ากับนกเค้าแมววายร้ายเข้าอีก
สิ่งร้าย(n) bad thing, See also: evil, Syn. สิ่งเลวร้าย, Ant. สิ่งดี, Example: ยายไปอาบน้ำมนต์เพื่อปัดสิ่งร้ายออกจากตัว
ไม่ดี(adj) bad, See also: evil, mean, Syn. แย่, Example: เขาเป็นคนไม่ดีอย่าไปสุงสิงกับเขามากนัก, Thai Definition: ที่ไม่น่าพอใจ, ที่ขาดคุณสมบัติที่ดี
โทษ(n) wicked things, See also: evil, wickedness, Syn. สิ่งร้าย, ผลร้าย, Ant. สิ่งดี, คุณ, Example: ความกลัวมีทั้งคุณและโทษ ก็สมควรศึกษาว่าด้านใดดีด้านใดเลวเพื่อใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์, Notes: (บาลี-สันสกฤต)
อกุศล(n) evil ways, Syn. ชั่ว, Ant. กุศล, Example: กิเลสเหล่านี้เป็นอกุศล คือไม่เป็นกิจของคนฉลาด, Thai Definition: ไม่ดี, ไม่เป็นมงคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลางร้าย(n) bad omen, See also: evil omen, Syn. ลางบอกเหตุ, ลาง, Example: เขารู้สึกว่ามีลางร้ายที่บอกให้รู้ล่วงหน้าว่าจะเจ็บตัว, Thai Definition: เครื่องหมายที่ปรากฏให้เห็นอันบอกผลร้าย
เลวทราม(adj) bad, See also: evil, wicked, base, vicious, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาไม่เคยสำนึกในการกระทำอันเลวทรามของเขาเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อกุศล[akuson] (n) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice  FR: péché [ m ] ; vice [ m ]
อกุศลเจตนา[akusonlajēttanā] (n) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent
อกุศลกรรม[akusonlakam] (n) EN: sin ; bad deed ; evil
อำนาจชั่วร้าย[amnāt chūarāi] (n, exp) EN: evil power
อำนาจฝ่ายต่ำ[amnāt fāi tam] (n, exp) EN: evil power ; power of darkness
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
บริภาษ[børiphāt] (v) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure  FR: critiquer ; condamner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EVIL IY1 V AH0 L
EVILS IY1 V AH0 L Z
EVILDOER IY1 V AH0 L D UW2 ER0
EVILDOERS IY1 V AH0 L D UW2 ER0 Z
EVILSIZER IY1 V AH0 L S AY2 Z ER0
EVILSIZOR IY1 V AH0 L S AY2 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evil (n) ˈiːvəl (ii1 v @ l)
evils (n) ˈiːvəlz (ii1 v @ l z)
evilly (a) ˈiːvəliː (ii1 v @ l ii)
evil-doer (n) ˈiːvl-duːər (ii1 v l - d uu @ r)
evil-doers (n) ˈiːvl-duːəz (ii1 v l - d uu @ z)
evil-minded (j) ˌiːvl-mˈaɪndɪd (ii2 v l - m ai1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[è, ㄜˋ, / ] evil; vice; wicked; malevolent; malignant; pernicious; fierce #4,184 [Add to Longdo]
歹徒[dǎi tú, ㄉㄞˇ ㄊㄨˊ,  ] evil person who commits crimes #6,887 [Add to Longdo]
妖精[yāo jing, ㄧㄠ ㄐㄧㄥ˙,  ] evil spirit; alluring woman #16,816 [Add to Longdo]
妖孽[yāo niè, ㄧㄠ ㄋㄧㄝˋ,  ] evildoer #19,614 [Add to Longdo]
恶势力[è shì li, ㄜˋ ㄕˋ ㄌㄧ˙,    /   ] evil forces; criminals elements #22,766 [Add to Longdo]
恶人[è rén, ㄜˋ ㄖㄣˊ,   /  ] evil person; vile creature; ugly man #24,879 [Add to Longdo]
恶果[è guǒ, ㄜˋ ㄍㄨㄛˇ,   /  ] evil consequence; retribution (in Buddhism) #25,623 [Add to Longdo]
恶霸[è bà, ㄜˋ ㄅㄚˋ,   /  ] evil tyrant #31,058 [Add to Longdo]
恶行[è xíng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] evil or wicked conduct #35,972 [Add to Longdo]
妖风[yāo fēng, ㄧㄠ ㄈㄥ,   /  ] evil wind #46,195 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Böse { n }; Böses; Übel { n } | das Gute und Böse | jdn. nichts Böses wünschenevil | good and evil | to wish sb. no evil [Add to Longdo]
Übel { n } | notwendiges Übel | das kleine Übel | das kleinere Übel | das Übel in der Weltevil | necessary evil | petty evils | the lesser of the two evils | the evil in the universe [Add to Longdo]
Übeltat { f }evil deed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ま, ma] (n) (1) demon; devil; evil spirit; evil influence; (n-suf) (2) (See 覗き魔) someone who (habitually) performs some (negative) act; (P) #1,512 [Add to Longdo]
悪魔[あくま, akuma] (n) devil; demon; fiend; Satan; evil spirit; (P) #2,861 [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) #2,963 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) root (of a plant); (2) root (of a tooth, hair, etc.); center (of a pimple, etc.); (3) root root (of all evil, etc.); source; origin; cause; basis; (4) one's true nature; (5) (fishing) reef; (P) #3,528 [Add to Longdo]
魔王[まおう, maou] (n) devil king #4,894 [Add to Longdo]
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない, 切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り, 限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf, ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P) #7,403 [Add to Longdo]
悪意[あくい, akui] (n, adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P) #9,380 [Add to Longdo]
邪(P);邪ま(io)[よこしま, yokoshima] (adj-na) wicked; evil; (P) #9,977 [Add to Longdo]
魔神[ましん;まじん, mashin ; majin] (n) devil; evil spirit; genie #10,218 [Add to Longdo]
[がい, gai] (n) injury; harm; evil influence; damage; (P) #11,771 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evil \E"vil\ ([=e]"v'l) n.
   1. Anything which impairs the happiness of a being or
    deprives a being of any good; anything which causes
    suffering of any kind to sentient beings; injury;
    mischief; harm; -- opposed to {good}.
    [1913 Webster]
 
       Evils which our own misdeeds have wrought. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The evil that men do lives after them. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Moral badness, or the deviation of a moral being from the
    principles of virtue imposed by conscience, or by the will
    of the Supreme Being, or by the principles of a lawful
    human authority; disposition to do wrong; moral offence;
    wickedness; depravity.
    [1913 Webster]
 
       The heart of the sons of men is full of evil.
                          --Eccl. ix. 3.
    [1913 Webster]
 
   3. malady or disease; especially in the phrase {king's evil},
    the scrofula. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He [Edward the Confessor] was the first that touched
       for the evil.             --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evil \E*vil\ ([=e]"v'l) a. [OE. evel, evil, ifel, uvel, AS.
   yfel; akin to OFries, evel, D. euvel, OS. & OHG. ubil, G.
   ["u]bel, Goth. ubils, and perh. to E. over.]
   1. Having qualities tending to injury and mischief; having a
    nature or properties which tend to badness; mischievous;
    not good; worthless or deleterious; poor; as, an evil
    beast; and evil plant; an evil crop.
    [1913 Webster]
 
       A good tree can not bring forth evil fruit. --Matt.
                          vii. 18.
    [1913 Webster]
 
   2. Having or exhibiting bad moral qualities; morally corrupt;
    wicked; wrong; vicious; as, evil conduct, thoughts, heart,
    words, and the like.
    [1913 Webster]
 
       Ah, what a sign it is of evil life,
       When death's approach is seen so terrible. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Producing or threatening sorrow, distress, injury, or
    calamity; unpropitious; calamitous; as, evil tidings; evil
    arrows; evil days.
    [1913 Webster]
 
       Because he hath brought up an evil name upon a
       virgin of Israel.           --Deut. xxii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       The owl shrieked at thy birth -- an evil sign.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Evil news rides post, while good news baits.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Evil eye}, an eye which inflicts injury by some magical or
    fascinating influence. It is still believed by the
    ignorant and superstitious that some persons have the
    supernatural power of injuring by a look.
    [1913 Webster]
 
       It almost led him to believe in the evil eye. --J.
                          H. Newman.
 
   {Evil speaking}, speaking ill of others; calumny;
    censoriousness.
 
   {The evil one}, the Devil; Satan.
    [1913 Webster]
 
   Note: Evil is sometimes written as the first part of a
      compound (with or without a hyphen). In many cases the
      compounding need not be insisted on. Examples: Evil
      doer or evildoer, evil speaking or evil-speaking, evil
      worker, evil wishing, evil-hearted, evil-minded.
 
   Syn: Mischieveous; pernicious; injurious; hurtful;
     destructive; wicked; sinful; bad; corrupt; perverse;
     wrong; vicious; calamitous.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evil \E"vil\, adv.
   In an evil manner; not well; ill; badly; unhappily;
   injuriously; unkindly. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      It went evil with his house.       --1 Chron.
                          vii. 23.
   [1913 Webster]
 
      The Egyptians evil entreated us, and affected us.
                          --Deut. xxvi.
                          6.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evil
   adj 1: morally bad or wrong; "evil purposes"; "an evil
       influence"; "evil deeds" [ant: {good}]
   2: having the nature of vice [syn: {evil}, {vicious}]
   3: having or exerting a malignant influence; "malevolent stars";
     "a malefic force" [syn: {malefic}, {malevolent}, {malign},
     {evil}]
   n 1: morally objectionable behavior [syn: {evil}, {immorality},
      {wickedness}, {iniquity}]
   2: that which causes harm or destruction or misfortune; "the
     evil that men do lives after them; the good is oft interred
     with their bones"- Shakespeare
   3: the quality of being morally wrong in principle or practice;
     "attempts to explain the origin of evil in the world" [syn:
     {evil}, {evilness}] [ant: {good}, {goodness}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 evil
  adj.
 
   As used by hackers, implies that some system, program, person, or
   institution is sufficiently maldesigned as to be not worth the bother of
   dealing with. Unlike the adjectives in the {cretinous}/{losing}/
   {brain-damaged} series, evil does not imply incompetence or bad design, but
   rather a set of goals or design criteria fatally incompatible with the
   speaker's. This usage is more an esthetic and engineering judgment than a
   moral one in the mainstream sense. ?We thought about adding a {Blue Glue}
   interface but decided it was too evil to deal with.? ?{TECO} is neat, but
   it can be pretty evil if you're prone to typos.? Often pronounced with the
   first syllable lengthened, as /eeee'vil/. Compare {evil and rude}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top