Search result for

ยักษ์

(52 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยักษ์-, *ยักษ์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยักษ์น. อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแลงตัวได้, บางทีใช้ปะปนกับคำว่า อสูร รากษส และมาร ก็มี
ยักษ์เทวดาพวกหนึ่งในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกและชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
ยักษ์ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์ศตภิษัช มี ๔ ดวง, ดาวพิมพ์ทอง หรือ ดาวสตภิสชะ ก็เรียก.
ยักษ์ว. โดยปริยายหมายความว่า มีลักษณะหรืออาการอย่างยักษ์ เช่น ใจยักษ์ หน้ายักษ์, มีลักษณะใหญ่เป็นพิเศษในพวก เช่น ปลาหมึกยักษ์.
ยักษ์ปักหลั่น(-ปัก-) น. ผู้มีรูปร่างใหญ่โต.
ยักษ์มักกะสันน. ผู้มีใจคอดุร้าย.
มาร, มาร-ยักษ์
ราพณ์ยักษ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Giants in artยักษ์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Giants in literatureยักษ์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A...- ยักษ์ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Send one of those giant cookies shaped like a coffin.ส่งคุกกี้ยักษ์รูปโลงไปให้แม่เค้า Birthmarks (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
I'm assuming he has a giant head.ฉันเดาเอาเองนะว่า เขามีหัวขนาดยักษ์ The Itch (2008)
Don't forget about those giant eels.อย่าลืมไอ้ปลาไหลยักษ์สิ Rookies (2008)
Skywalker, Balmorra's the nesting ground of the giant nebray mantis.สกายวอล์คเกอร์ บัลมอร์ร่า คือ ถิ่นของพวกสัตว์ยักษ์เนเบรย์ แมนทิส Shadow of Malevolence (2008)
Is we built a gigantic green screen.คือต้องสร้างกรีนสกรีนใหญ่ยักษ์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Supposedly, the Ugha tribe were chosen by the gods 7,000 years ago to build a giant city out of solid gold.ว่ากันว่าเผ่าอูคาได้รับเลือกจากพระเจ้าเมื่อ 7,000 ปีก่อน เพื่อสร้างเมืองขนาดยักษ์ที่ทำจากทอง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Geoglyphs. Giant ancient drawings carved into the desert floor in Peru.ภาพขนาดยักษ์บนพื้น สลักอยู่ที่พื้นทะเลทรายในเปรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Big damn ants! Go!มดยักษ์ ไปเร็ว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Leave me alone, you ogre!ปล่อยฉัน เจ้าพวกยักษ์กินคน The Secret of Moonacre (2008)
Octopus, octopus!ปลาหมึยักษ์ ปลาหมึกยักษ์Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยักษ์[n.] (yak) EN: giant ; ogre ; demon ; colossus   FR: démon [m] ; monstre [m] ; géant [m] ; ogre [m] ; colosse [m]
ยักษ์[n.] (yak) EN: baron ; magnate ; tycoon   FR: baron [m] ; magnat [m]
ยักษ์[adj.] (yak) EN: giant ; huge ; jumbo ; gigantic ; colossal   FR: géant ; gigantesque ; colossal
ยักษ์ใหญ่[n.] (yak-yai) EN: magnate ; baron   FR: magnat [m] ; roi [m] ; baron [m]
ยักษ์ใหญ่[adj.] (yak-yai) EN: supergiant   FR: gigantesque
ยักษ์ใหญ่ในวงการน้ำมัน[n. exp.] (yak-yai nai wongkān nām man) EN: oil baron   FR: magnat du pétrole [m]
ยักษ์ใหญ่ในวงการเงิน[n. exp.] (yak-yai nai wongkān ngoen) EN: financial magnate   FR: baron de la finance []

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
giant[N] ยักษ์, See also: สิ่งที่มีขนาดใหญ่โตมาก
ogre[N] ยักษ์กินมนุษย์เป็นอาหาร, Syn. giant
Orion[N] ยักษ์ในเทพนิยายกรีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
argus(อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes
aswan(แอส'วาน) n. ชื่อเมืองในอียิปต์, เชื่อนยักษ์ที่เมืองนี้., Syn. Aswan, Assuan, Assouan
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
giant(ไจ'เอินทฺ) n.,adj. ยักษ์, Syn. huge,monster
giantess(ไจ'อันทิส) n. ยักษ์ตัวเมีย
giantism(ไจ'อันทิศซึม) n. ดูgigantism,สภาพที่เป็นยักษ์,
giga-Pref. "ยักษ์"
gigantesqueadj. มหาศาล,คล้ายยักษ์

English-Thai: Nontri Dictionary
billow(n) ลูกคลื่น,คลื่นยักษ์
Cyclops(n) ยักษ์ตาเดียว
dinosaur(n) สัตว์จำพวกไดโนเสาร์,กิ้งก่ายักษ์
giant(n) ยักษ์,สิ่งที่ใหญ่โต
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร
herculean(adj) แข็งแรง,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ
octopus(n) ปลาหมึกยักษ์
ogre(n) ยักษ์,ปอบตัวผู้
titan(n) ยักษ์,ผู้มีสติปัญญากว้างขวาง,ผู้มีอิทธิพล
titanic(adj) มหึมา,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,มีกำลังมาก,มีอิทธิพล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top