Search result for

vilely

(103 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vilely-, *vilely*, vile
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vilely มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vilely*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From now on, your privileges consist of bread, water and school.ตั้งแต่นี้ไปลูกจะได้สิทธิพิเศษแค่ขนมปัง น้ำและโรงเรียน The Serena Also Rises (2008)
I know savile row when I see it. Joe kennedy taught me.ชั้นรู้จัก Savile Row น่า Joe Kennedy บอกชั้น Chuck in Real Life (2008)
{\pos(194,230)}On advice of counsel, I assert my privilege pursuant to the fifth.ตามคำแนะนำของทนาย ฉันมีสิทธิ์พิเศษตามกฎข้อที่ 5 Dying Changes Everything (2008)
You have no baby. You lost that privilege.เธอไม่มีลูก เธอเสียสิทธิ์นั่นไปแล้ว Pilot (2008)
It's a rare privilege. Alas, there are few unicorns still alive.ที่อไลส์ มียูนิคอนเหลืออยู่น้อยมาก The Labyrinth of Gedref (2008)
Washing his royal socks will be even more of a privilege.ซักพระราชถุงเท้าน่ะ คงจะได้อภิสิทธิ์เพิ่ม Excalibur (2008)
Meanwhile, R2-D2 has fallen into the hands of a vile droid smuggler and is on his way to General Grievous who will surely plunder the Republic secrets hidden within him.ในขณะเดียวกัน อาร์ทู-ดีทูได้ตกไปอยู่ในมือ ของพ่อค้าดรอยด์จอมโฉด ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังนายพลกรีวัส ผู้ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถล้วงความลับของสาธารณรัฐ Duel of the Droids (2008)
You, vile two-faced faggot!ตลบตะแลงเก่งนักใช่ไหม Portrait of a Beauty (2008)
You made vile paintingsเจ้าเขียนภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)
Don't ever consider yourself underprivileged in front of me.อย่าคิดว่าเจ้าไร้ค่า ต่อหน้าข้า Iljimae (2008)
Therefore, you must stop playing with those underprivileged kids.ดังนั้น เจ้าต้องหยุดล่อหลอกเด็กที่น่าสงสารคนนั้น Iljimae (2008)
From what I see, most of it is corrupt, venal and vile.ผมเห็นว่า คนส่วนใหญ่ล้วนทุจริต กินสินบน และเลวทรามทั้งนั้น The Bank Job (2008)
- That vile...เลวมาก... The Kingdom of the Winds (2008)
Baegeuk, you vile scalawag!แพกิอู, เจ้าคนชั่วช้า The Kingdom of the Winds (2008)
You! You are a vile vermin.นายนี่มันเลวที่สุด Bolt (2008)
Oh, vile girl.โอ้ หญิงร้ายนั่นรึ The Other Boleyn Girl (2008)
I think you've earned that privilege.ข้าว่ามันเป็นหน้าที่ของเจ้าแล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
But of all the villains lurking in the Wayless Wood the one most feared and reviled was known simply as The Shadow."แต่ในหมู่เหล่าร้ายทั้งหลาย \ ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าไร้ทาง... ...ที่น่าสะพรึงที่สุดนั้น \ มีชื่อว่า เงา Inkheart (2008)
You mean after Michael pays for the vile he's transgressed upon me?ถ้าหมายถึงเรื่องที่จะให้ไมเคิลชดใช้สิ่งที่ทำกับฉันละก็ Breaking and Entering (2008)
Phone privileges are earned by good behavior;จะโทรได้ก็ต่อเมื่อทำตัวดี Changeling (2008)
/Vile Mummy?มัมมี่ร้าย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
This guy'll be so grateful to be getting it at all, he'll pitch puffballs all night and pay a half a million dollars for the privilege.เจ้าหมอนี่ต้องสำนึกในบุญคุณ ที่ได้สิทธิ์การสัมภาษณ์ เขาคงยิ้มร่าอยู่ทั้งคืน และจ่ายเงินครึ่งล้าน\ สำหรับค่าเอกสิทธิ์พิเศษ Frost/Nixon (2008)
"How far do you take executive privilegeเราจะได้เอกสิทธิ์เฉพาะนี้มากแค่ไหน Frost/Nixon (2008)
Before I vom over this vile songหยุดเล่นซะที ก่อนที่ฉันจะอ้วกออกมา Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- A very privileged year. - Indeed.เป็นปีที่พิเศษมาก แน่นอนที่สุด Pathology (2008)
You are indeed privileged and evidently quite talented.คุณโชคดีมาก และก็เป็นที่ประจักษ์ว่ามีพรสวรรค์ด้วย Pathology (2008)
No, no, no, priviledged from time to time.ไม่ ไม่ ไม่ มันเป็นเรื่องน่ายกย่อง Pathology (2008)
It's just been a gift and privilege to have her as our artist in residence at CU,It's just been a gift and privilege to have her as ศิลปินของเราอาศัยอยู่ที่ CU Loyal and True (2008)
I know that I'm a joiner who came lately to this project, and I just wanna say that I am honored and priviledged to have played a role.ฉันรู้ว่าฉันเป็นแค่ผู้ประสานงานที่ก้าวเข้ามาในช่วงสุดท้าย และฉันอยากบอกว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติ และรู้สึกพิเศษที่ได้ทำหน้าที่นั้น Loyal and True (2008)
Braga wants someone that will sell their vileta to be behind the wheelแต่นั้นไม่ใช่ที่บราก้าอยากได้ Fast & Furious (2009)
Education is a rare privilege.การศึกษาเป็นสิทธิพิเศษที่หาได้ยาก Home (2009)
As a privilege of power, 80% of this mineral wealth is consumed by 20% of the world's population.คือของกำนัลจากพลังงาน, 80% ของแร่ธาตุอันมีคุณค่า ถูกใช้ไปโดย 20% ของประชากรโลก Home (2009)
Your king is a vile bag of filth who murders his own allies.กษัตริย์ของเจ้ามันคือความต่ำช้า ฆ่าได้แม้แต่พันธมิตรของตน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Commissioner, it's an honor and a privilege.ท่านผู้การฯ? ช่างเป็นเกียรติอะไรเช่นนี้ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Of course, I can't help you. What I know is privileged.แน่ล่ะ ฉันช่วยคุณไม่ได้ อะไรที่ฉันรู้เป็นความลับ London. Of Course (2009)
She's still bound by privilege, Dave.เธอยังผูกพันกับข้อกำหนดอยู่ เดฟ Look What He Dug Up This Time (2009)
Spousal privilege.สิทธิประโยชน์ของคู่สมรส Double Blind (2009)
You were allowed residentiary privileges. Your parents have always been the property owners.ฟังนะ เราต้องตกลงกัน โอเคไหม ผมขายบ้านหลังนี้ เราแบ่งกัน 50/50 % Down (2009)
Inside, padlocked, plus gate privileges.ข้างใน ใส่แม่กุญแจใหญ่ บอกสิทธิพิเศษประตูใหญ่ Breakage (2009)
- Gate, in and out, privileges.- ประตูใหญ่ ทางเข้าออก สิทธิพิเศษ Breakage (2009)
You want attorney-client privilege?เป็นผลที่เกิดจากการใช้เอกสิทธิ์ของทนายความ Better Call Saul (2009)
Anything you say to me is totally privileged.ทุกอย่างที่นายบอกฉัน มันถูกเก็บเป็นความลับพิเศษสุดยอด Better Call Saul (2009)
And she's very well versed in the world of money and privilege.และ เธอ มี ประสบการณ์ เป็น อย่าง ดี ใน โลก ของ เงิน และ สิทธิ์. Pleasure Is My Business (2009)
She's compromising privileged information as well.หล่อนอาจจะต่อรองเรื่องข้อมูลอื่น ๆ ที่รู้มา Pleasure Is My Business (2009)
You know, we profiled that she learned to fake privilege.เราสันนิษฐานว่า หล่อนเรียนรู้ที่จะเสแสร้งเข้าไปในสังคมผู้ดี Pleasure Is My Business (2009)
You're asking me to violate attorney-Client privilege.คุณขอร้องให้ฉันฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างลูกค้า Pleasure Is My Business (2009)
That means you've got wealth, privilege, atrocious acting.ซึ่งนั่นหมายความว่าเรามีทั้งเงิน\ โอกาส และการแสดงห่วยๆ The Age of Dissonance (2009)
Apologizing for the privilege and the wealthเสียใจกับสิทธิพิเศษและความร่ำรวย The Grandfather (2009)
Kal-El, it is an absolute honor and a privilege.คาล-เอลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง Legion (2009)
I've had your privileges suspended.ฉันจะลงโทษให้เธอหยุดพักงานชั่วคราว Balm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vileIt was a great privilege working with you.
vileYou have certain privileges and therefore corresponding responsibilities.
vileHe abused the privilege.
vileHe had the privilege of studying abroad for two years.
vileDiplomats are allowed various privileges.
vileHe has the privilege of private education.
vileEvery privilege carries responsibility with it.
vileIt is a privilege to meet you.
vileThe dictator abused his privileges to his heart's content.
vileHe must have abused the privilege.
vileThis credit card entitles us to certain privileges.
vileThe privilege is confined exclusively to woman.
vileWe give foreign tourists the privilege of tax exemption.
vileI find it apt to cause misunderstanding that society confers such emotional privileges upon youth.
vileWe were granted the privilege of fishing in this bay.
vileWe were given the privilege to use the liberty.
vileHe has the privileges of membership.
vileWhy did they wait upon him so servilely?
vileWhat vile behavior!
vileThe notorious dictator abused his privileges to his heart's content.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftschutz {m} | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [Am.] [Add to Longdo]
Nörgler {m}caviler [Add to Longdo]
Privileg {n}; Sonderrecht {n} | Privilegien {pl} | mit einem Privileg ausstattenprivilege | privileges | to privilege [Add to Longdo]
Privilegienmissbrauch {m}breach of privilege [Add to Longdo]
Recht {n}; Vorrecht {n}privilege [Add to Longdo]
Schändlichkeit {f}vileness [Add to Longdo]
Untertanengeist {m}servile spirit; subservient spirit [Add to Longdo]
Unterwürfigkeit {f}servileness [Add to Longdo]
Verunglimpfung {f}revilement [Add to Longdo]
Vorrecht {n}; Privileg {n}perquisite [Add to Longdo]
Einwand {m} der Wahrung berechtigter Interessenplea of justification and privilege [Add to Longdo]
Zivilehe {f}civil marriage [Add to Longdo]
benachteiligtunprivileged [Add to Longdo]
beschimpfen | beschimpfend | beschimpft | beschimpft | beschimpfteto revile | reviling | reviled | reviles | reviled [Add to Longdo]
bevorrechtigtprivileged [Add to Longdo]
nicht bevorrechtigtunprivileged [Add to Longdo]
(Privilegien) entziehento withdraw (privileges) [Add to Longdo]
gemeinvile [Add to Longdo]
gemein {adv}vilely [Add to Longdo]
nörgeln | nörgelnd | nörgelt | nörgelteto cavil | caviling | cavils | caviled [Add to Longdo]
privilegierendprivileging [Add to Longdo]
privilegierter Befehlprivileged instruction [Add to Longdo]
privilegiert {adj} | privilegierter | am privilegiertestenprivileged | more privileged | most privileged [Add to Longdo]
schikaniertedeviled [Add to Longdo]
unterprivilegiert; underprivileged {adj}underprivileged [Add to Longdo]
unterwürfig; servil; subaltern {adj}servile [Add to Longdo]
unterwürfig {adv}servilely [Add to Longdo]
verhexen; behexen | verhexend | verhext | verhexteto bedevil | bedeviling | bedevils | bedeviled [Add to Longdo]
verunglimpfen | verunglimpfend | verunglimpft | verunglimpft | verunglimpfteto revile | reviling | reviled | reviles | reviled [Add to Longdo]
wertlosvile [Add to Longdo]
wertlos {adv}vilely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vile \Vile\ (v[imac]l), a. [Comp. {Viler} (v[imac]l"[~e]r);
   superl. {Vilest}.] [OE. vil, F. vil, from L. vilis cheap,
   worthless, vile, base.]
   [1913 Webster]
   1. Low; base; worthless; mean; despicable.
    [1913 Webster]
 
       A poor man in vile raiment.      --James ii. 2.
    [1913 Webster]
 
       The craft either of fishing, which was Peter's, or
       of making tents, which was Paul's, were [was] more
       vile than the science of physic.   --Ridley.
    [1913 Webster]
 
       The inhabitants account gold but as a vile thing.
                          --Abp. Abbot.
    [1913 Webster]
 
   2. Morally base or impure; depraved by sin; hateful in the
    sight of God and men; sinful; wicked; bad. "Such vile base
    practices." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Behold, I am vile; what shall I answer thee ? --Job
                          xl. 4.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Base}.
     [1913 Webster] -- {Vile"ly}, adv. -- {Vile"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vilely
   adv 1: in a vile manner; "his vilely spelt and illiterate
       letters"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top