ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ghost

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ghost-, *ghost*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ghost(n) ผี, See also: ปีศาจ, วิญญาณ, ภูตผี, Syn. spirit
ghostly(adj) เหมือนผี, See also: เต็มไปด้วยผี, เกี่ยวกับผี, Syn. phantom, ghostlike
ghost town(n) เมืองร้าง, See also: เมืองที่ไม่ผู้คนอาศัยอยู่, Syn. deserted town
ghost word(n) คำศัพท์ที่เข้าใจและใช้กันมาอย่างผิดๆ
ghostwrite(vi) เขียนหนังสือแต่ในนามของคนอื่น
ghostwrite(vt) เขียนหนังสือแต่ในนามของคนอื่น
ghost story(n) เรื่องเขย่าขวัญ, See also: เรื่องผี
ghostwriter(n) คนเขียนหนังสือแต่ในนามของคนอื่น
ghost of a chance(idm) มีโอกาสน้อยมาก, See also: เป็นไปได้น้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ghost(โกสทฺ) n. ภูต, ผี, ภาพลวงตา, เงา, วิญญาณ
ghostly(โกสทฺ'ลี) adj. คล้ายผี, เกี่ยวกับวิญญาณ, See also: ghostliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ghost(n) ผี, ปีศาจ, ภูติผี, ภาพลวงตา, เงา, วิญญาณ
ghostly(adj) เหมือนผี, เหมือนปีศาจ, น่ากลัว, เกี่ยวกับวิญญาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ghost writerนักเขียนกำบัง, นักเขียนผี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ghostเปลือกของเม็ดเลือดแดง [การแพทย์]
Ghost writerนักเขียนผี, Example: โกสท์ไรท์เตอร์ (Ghost Writer) หรือ “นักเขียนผี” คือ นักเขียนรับจ้างที่ทำหน้าที่เขียนหนังสือ บทความ เรื่องราว รายงาน หรืองานเขียนอื่น ๆ แทนเจ้าของเรื่องที่เป็นผู้มีชื่อเสียง นักธุรกิจ ผู้นำทางการเมือง หรือศิลปิน ดารา ที่อาจจะไม่มีเวลา หรือขาดทักษะความสามารถด้านการเขียน โดยนักเขียนผีจะเป็นผู้สัมภาษณ์ เรียบเรียงและนำเสนอเรื่องราวให้ตามเจ้าของเรื่องต้องการ เพื่อตีพิมพ์จำหน่าย จ่ายแจก หรือให้เป็นของขวัญแก่ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงานในโอกาสพิเศษ โดยนักเขียนผีจะได้รับเงินค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการนี้ แต่บางครั้งเป็นส่วนแบ่งจากค่าลิขสิทธิ์ หรือการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย ทั้งนี้ชื่อของนักเขียนอาจจะอยู่หรืออาจไม่ได้อยู่ในฐานะผู้เขียนร่วมบนหน้าปกในของหนังสือ<br> <br>ในสมัยก่อนโดยปกติหนังสือที่ใช้นักเขียนผีถ่ายทอด จะไม่ลงชื่อนักเขียน เพื่อที่จะให้คนอ่านเข้าใจว่าเจ้าของเรื่องเป็นผู้เขียนเอง แต่ในปัจจุบันกฎเกณฑ์นี้ได้เปลี่ยนไป เพราะนักเขียนผียุคใหม่ต่างมีความต้องการจะได้เครดิตในการทำหนังสือเช่นกัน เนื่องจากการเขียนหนังสือในฐานะนักเขียนผีมืออาชีพนั้นต้องใช้ความรู้ความสามารถ และเวลาในการผลิตชิ้นงานอย่างมาก จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่นักเขียนผีในปัจจุบันจะมีข้อตกลงกับเจ้าของเรื่อง หรือผู้ว่าจ้างว่า ให้ใส่ชื่อตัวเองในฐานะ "ผู้เรียบเรียง" หรือลงชื่อในนามของ “บรรณาธิการเล่ม” ไว้บนหน้าปกหนังสือด้วย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ghostsผี [TU Subject Heading]
Ghosts in literatureผีในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ghost(n) ผี
ghost(slang) นักเรียนที่โดดเรียนบ่อยๆ ไม่ค่อยเข้าชั้นเรียน
ghost in(n, vt) ผีเข้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ghosts.ผี Evil Is Going On (2010)
I baptize thee in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.เราขอศีลจุ่มเจ้า ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต Wuthering Heights (1992)
We've braved its ghosts often together.เรามักท้าภูติผี ด้วยกัน Wuthering Heights (1992)
I know that ghosts have wandered the earth.ฉันรู้ว่าเหล่าภูติผี ยังวนเวียนอยู่บนโลกใบนี้ Wuthering Heights (1992)
First Wife was a ghost of a woman.เมียคนแรกเป็นแค่ผีในตัวผู้หญิง The Joy Luck Club (1993)
My mother's ghost will return... in three days to settle scores.ผีแม่ของฉันจะกลับมาภายในสามวัน เพื่อสะสางเรื่องที่ค้างคาไว้ The Joy Luck Club (1993)
"Who wants two babies with ghost mother following them?ใครจะไปต้องการเด็กสองคน ที่มีผีแม่คอยติดตามอยู่ The Joy Luck Club (1993)
-Something's in there. -Maybe a ghost.มีบางอย่างอยู่ในนั้น บางทีผี Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church?Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church? The Godfather (1972)
No, Shorty, it's just a ghost story.ไม่มีชอร์ตี้มันเป็นแค่เรื่องผี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Vampires, and this castle, are merely ghosts forgotten by time.ทั้งแวมไพร์ ทั้งปราสาท และปีศาจพวกนี้ ควรถูกลืมไปตามกาลเวลา Vampire Hunter D (1985)
His ghost is out walking in the woods.ผีเขามาเดินอยู่ในป่า Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ghostAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
ghostAre there many people Europe who believe in ghosts even now?
ghostBefore long, the ghost disappeared into a thick fog.
ghostDo ghosts really exist?
ghostDo you believe in ghosts?
ghostDo you really believe in ghosts?
ghostDr. Skeleton is known for his study on ghosts.
ghostFew of the trippers called in at the ghost town of New York.
ghostGhosts exist.
ghostHe looked as if he had seen a ghost.
ghostHer hair stood on end at the sight of a ghost.
ghostI actually saw a ghost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูต(n) spirit, See also: ghost, demon, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, ปิศาจ, ภูตผีปีศาจ, Example: มีคนเคยได้ยินเสียงกึกก้อง เหมือนเสียงร้องของภูตถูกกังขังให้หิวโหย ณ ท้องทะเลแห่งนี้, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีชนิดหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูตผีปิศาจ(n) ghost, See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, Example: ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ, Count Unit: ตน, ตัว
ภูติผีปีศาจ(n) ghost, See also: genii, evil, spirit, demon, Syn. ภูติผี, ปีศาจ, ผี, ผีสาง, ภูติ, Ant. เทวดา, นางฟ้า, เทพ, เทพี, รุกขเทวดา, Example: คนสมัยโบราณ เชื่อว่าโรคทั้งหลายเกิดจากวิญญาณของภูติผีปีศาจ, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ ให้คุณหรือโทษได้
สาง(n) ghost, See also: spirit, spook, apparition, spectre, wraith, Syn. ผี, ผีสาง, Example: วัฒนธรรมแบบเชื่อผีเชื่อสางก็ยังอยู่ซ่อนอยู่ใต้พุทธศาสนาตลอดเวลา, Count Unit: ตน
ภูตผี(n) ghost, See also: spirit, jinn, genie, demons, monster, Syn. ภูตผีปีศาจ, ผีสาง, วิญญาณ, ผี, Example: ยามค่ำคืนมีคนได้ยินเสียงร้องของภูตผีที่ถูกกังขังไว้ในถ้ำ, Count Unit: ตัว, ตน, Thai Definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ อาจให้คุณหรือโทษได้ มีทั้งดีและร้าย
โขมด(n) ghost, See also: jack-o'-lantern, will-o'-the-wisp, phantom, Syn. ผีโขมด, Example: เวลาเดินอยู่กลางทุ่งนาห้ามพูดถึงผีโขมดเชียวนะ, Thai Definition: ชื่อผีชนิดหนึ่งเป็นผีป่า จะเห็นเป็นแสงเรืองวาวในเวลากลางคืน
ปิศาจ(n) devil, See also: ghost, monster, demon, evil spirit, Syn. ผี, ภูตผีปิศาจ, ปีศาจ, Example: ปัจจุบันไม่ค่อยได้ยินข่าวการเห็นภูติผี ปิศาจ นั่นเพราะอาจถูกสัญญาณโทรศัพท์มือถือรบกวน, Count Unit: ตน, Thai Definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้, Notes: (สันสกฤต)
พราย(n) ghost, See also: spirit, Syn. ผีพราย, นางพราย, Example: ว่ากันว่าตาเรืองมีนางพรายตานีเป็นเมียและมีชีวิตอยู่ด้วยข้าวก้นบาตรพระ, Count Unit: ตน, Thai Definition: ผีจำพวกหนึ่ง (มักกล่าวกันว่าเป็นผีผู้หญิงที่ตายทั้งกลม)
โพง(n) ghost, Syn. ผีโพง, Example: พอตกค่ำชาวบ้านก็พากันหวาดกลัวผีโพง ปิดประตูหน้าต่างแน่นสนิท, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ผีชนิดหนึ่ง กล่าวกันว่าชอบกินของสดคาว
ปีศาจร้าย(n) devil, See also: ghost, monster, demon, spirit, Satan, fiend, Syn. ผี, ภูติ, มาร, ซาตาน, ผีสาง, Example: คนไทยบางกลุ่มยังมีความเชื่องมงายในเรื่องภูติผีปีศาจ, Count Unit: ตน, ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหง[hōng] (n) EN: ghost ; spirit ; apparition  FR: esprit[ m ] ; démon [ m ] ; fantôme [ m ] ; spectre [ m ]
โหงพราย[hōngphrāi] (n) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic
เจ้าผี[jao phī] (n, exp) EN: Lord ghost  FR: maître esprit [ m ]
กลัวผี[klūa phī] (v, exp) EN: be afraid of ghosts  FR: craindre les fantômes ; être effrayé par les mauvais esprits
หมอผี[mø phī] (n) EN: sorcerer ; ghost doctor ; black magician ; voodoo doctor  FR: sorcier [ m ] ; guérisseur [ m ] ; chamane [ m ]
นิทานเรื่องผี[nithān reūang phī] (n, exp) EN: ghost stories  FR: histoire de fantômes [ f ]
ผี[phī] (n) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit  FR: esprit [ m ] ; fantôme [ m ] ; démon [ m ] ; génie [ m ] ; spectre [ m ]
ผีอำ[phī-am] (v) EN: be constricted by a ghost
ผีหลอก[phī løk] (v) EN: haunt ; be scared by a ghost
ผีตายโหง[phī tāihōng] (n, exp) EN: ghost of one who has died violently or suddenly  FR: esprit de celui qui décède de mort violente ou soudaine [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ghost
ghosts
ghostly
ghostlike
ghostbuster
ghostbusters

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ghost
ghosts
ghosted
ghostly
ghosting
ghostliness
ghost-writer
ghost-writers

WordNet (3.0)
ghost(n) a mental representation of some haunting experience, Syn. spook, shade, spectre, specter, wraith
ghost(n) the visible disembodied soul of a dead person
ghost(v) move like a ghost
ghost(v) write for someone else, Syn. ghostwrite
ghostwriter(n) a writer who gives the credit of authorship to someone else, Syn. ghost
haunt(v) haunt like a ghost; pursue, Syn. ghost, obsess
touch(n) a suggestion of some quality, Syn. trace, ghost

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Ghost

v. t. To appear to or haunt in the form of an apparition. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Ghost

n. [ OE. gast, gost, soul, spirit, AS. gāst breath, spirit, soul; akin to OS. gēst spirit, soul, D. geest, G. geist, and prob. to E. gaze, ghastly. ] [ 1913 Webster ]

1. The spirit; the soul of man. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Then gives her grieved ghost thus to lament. Spenser. [ 1913 Webster ]

2. The disembodied soul; the soul or spirit of a deceased person; a spirit appearing after death; an apparition; a specter. [ 1913 Webster ]

The mighty ghosts of our great Harrys rose. Shak. [ 1913 Webster ]

I thought that I had died in sleep,
And was a blessed ghost. Coleridge. [ 1913 Webster ]

3. Any faint shadowy semblance; an unsubstantial image; a phantom; a glimmering; as, not a ghost of a chance; the ghost of an idea. [ 1913 Webster ]

Each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Poe. [ 1913 Webster ]

4. A false image formed in a telescope by reflection from the surfaces of one or more lenses. [ 1913 Webster ]


Ghost moth (Zool.), a large European moth (Hepialus humuli); so called from the white color of the male, and the peculiar hovering flight; -- called also great swift. --
Holy Ghost, the Holy Spirit; the Paraclete; the Comforter; (Theol.) the third person in the Trinity. --
To give up the ghost or
To yield up the ghost
, to die; to expire.
[ 1913 Webster ]

And he gave up the ghost full softly. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Jacob . . . yielded up the ghost, and was gathered unto his people. Gen. xlix. 33. [ 1913 Webster ]

Ghost

v. i. To die; to expire. [ Obs. ] Sir P. Sidney. [ 1913 Webster ]

Ghost dance

. A religious dance of the North American Indians, participated in by both sexes, and looked upon as a rite of invocation the purpose of which is, through trance and vision, to bring the dancer into communion with the unseen world and the spirits of departed friends. The dance is the chief rite of the
Ghost-dance, or
Messiah,
religion, which originated about 1890 in the doctrines of the Piute Wovoka, the Indian Messiah, who taught that the time was drawing near when the whole Indian race, the dead with the living, should be reunited to live a life of millennial happiness upon a regenerated earth. The religion inculcates peace, righteousness, and work, and holds that in good time, without warlike intervention, the oppressive white rule will be removed by the higher powers. The religion spread through a majority of the western tribes of the United States, only in the case of the Sioux, owing to local causes, leading to an outbreak. [ Webster 1913 Suppl. ]

Ghostfish

n. (Zool.) A pale unspotted variety of the wrymouth. [ 1913 Webster ]

Ghostless

a. Without life or spirit. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Ghostlike

a. Like a ghost; ghastly. [ 1913 Webster ]

Ghostliness

n. The quality of being ghostly. [ 1913 Webster ]

Ghostly

adv. Spiritually; mystically. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Ghostly

a. [ OE. gastlich, gostlich, AS. gāstlic. See Ghost. ] 1. Relating to the soul; not carnal or secular; spiritual; as, a ghostly confessor. [ 1913 Webster ]

Save and defend us from our ghostly enemies. Book of Common Prayer [ Ch. of Eng. ] [ 1913 Webster ]

One of the gostly children of St. Jerome. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

2. Of or pertaining to apparitions. Akenside. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, ] ghost; sly; crafty #2,252 [Add to Longdo]
鬼魂[guǐ hún, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄣˊ,  ] ghost #32,831 [Add to Longdo]
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ,  ] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances #46,294 [Add to Longdo]
中元[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ,  ] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon #64,807 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] ghost of a child #140,231 [Add to Longdo]
中元普渡[zhōng yuán pǔ dù, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄆㄨˇ ㄉㄨˋ,    ] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geist { m }; Gespenst { n } | Geister { pl }; Gespenster { pl }ghost | ghosts [Add to Longdo]
Geisterbahn { f }ghost train [Add to Longdo]
Geisterbild { n }ghost image [Add to Longdo]
Geisterjäger { m }ghost buster [Add to Longdo]
Geisterstadt { f }ghost town [Add to Longdo]
Ghostwriter { m } | Ghostwriter seinghostwriter; ghost | to ghost [Add to Longdo]
Spukgeschichte { f }; Gespenstergeschichte { f }; Geistergeschichte { f } | Spukgeschichten { pl }ghost story | ghost stories [Add to Longdo]
Nasenmuräne { f } (Rhinomuraena quaesita) [ zool. ]ghost ribbon eel; blue ribbon eel; black ribbon eel [Add to Longdo]
(Uropterygius concolor) [ zool. ]ghost eel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くらい, kurai] (ctr) (1) rank; place (e.g. first place); (2) decimal place; (3) counter for ghosts; (P) #116 [Add to Longdo]
変化[へんげ, henge] (n, vs) goblin; ghost; apparition; bugbear #1,435 [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) #1,815 [Add to Longdo]
[れい, rei] (n) soul; spirit; departed soul; ghost; (P) #2,827 [Add to Longdo]
妖怪[ようかい, youkai] (n) ghost; apparition; phantom; spectre; specter; demon; monster; goblin; (P) #3,667 [Add to Longdo]
幽霊[ゆうれい, yuurei] (n) ghost; specter; spectre; apparition; phantom; (P) #7,250 [Add to Longdo]
精霊[せいれい, seirei] (n) spirit; soul; ghost #7,803 [Add to Longdo]
怪談[かいだん, kaidan] (n) ghost story; (P) #8,100 [Add to Longdo]
ゴースト[go-suto] (n) ghost; (P) #8,328 [Add to Longdo]
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P) #19,265 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゴースト[ごーすと, go-suto] ghost [Add to Longdo]
仮想ステム[かそうステム, kasou sutemu] ghost stem [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top