Search result for

ปีศาจ

(46 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปีศาจ-, *ปีศาจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปีศาจร้าย[N] devil, See also: ghost, monster, demon, spirit, Satan, fiend, Syn. ผี, ภูติ, มาร, ซาตาน, ผีสาง, Example: คนไทยบางกลุ่มยังมีความเชื่องมงายในเรื่องภูติผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปีศาจน. ผี, ลักษณนามว่า ตน, ปิศาจ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Evil.ปีศาจ Remembrance of Things Past (2010)
And house is an evil genius,และ เฮาส์เป็นอัจฉริยะปีศาจ Adverse Events (2008)
- Devil wants in, he'll get in.-ปีศาจร้ายต้องการข้างใน เขาจะเข้ามาข้างใน Pilot (2008)
'Cause the next time the devil crosses the border...เพราะครั้งต่อไป ปีศาจร้ายจะข้ามชายแดน Pilot (2008)
And it's diabolical droid commander,และต่อกรกับผู้บัญชาการปีศาจแห่งกองทัพดรอยด์ Shadow of Malevolence (2008)
You brought it on yourselves. You practised evil.เจ้าทำตัวของเจ้าเอง เจ้าฝึกปีศาจ Excalibur (2008)
En route to Coruscant to stand trial for war crimes, evil separatist leader Nute Gunray has broken free of his Jedi escort.ระหว่างการเดินทางไปยังคอรัสซัง เพื่อตัดสินคดีอาชญากรรมสงคราม ผู้นำปีศาจของฝ่ายแบ่งแยก นูต กันเรย์ ได้ฝ่ากองกำลังคุ้มกันของเจไดออกมา Lair of Grievous (2008)
It's the demon dog!มันเป็นหมาปีศาจThe Secret of Moonacre (2008)
That demon dog can't protect you forever!เจ้าสุนัขปีศาจ ปกป้องเธอไม่ได้ตลอดไปหรอก The Secret of Moonacre (2008)
I like to start with an evil laugh.ฉันจะเริ่มด้วยเสียงหัวเราะแบบปีศาจนะ Bolt (2008)
Not likely cat.แมวอย่างแก ไม่สมควรเลือกทางเดินแบบนี้หรอก ทางเดินของปีศาจ Bolt (2008)
Tell the green-eyed man, that I will not sleep, I will not rest until my Penny is safe from his evil clutches.บอกเจ้าตาเขียวว่า ฉันจะไม่มีวันหลับ ไม่มีวันพัก จนกว่าฉันจะแน่ใจว่าเพนนี่ที่รักของฉันปลอดภัยจากพวกปีศาจอย่างแก Bolt (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bogeyman[N] ปีศาจในจินตนาการที่ใช้ขู่เด็กๆ
bogyman[N] ปีศาจในจินตนาการที่ใช้ขู่เด็กๆ
demon[N] ปีศาจ, See also: ภูตผี, Syn. devil, monster
demonic[N] ปีศาจ
eidolon[N] ผี, See also: ปีศาจ, วิญญาณ, Syn. apprarition, phantom
evil[N] ปีศาจ, See also: ผี, ภูต, อมนุษย์
fetch[N] ผี, See also: ปีศาจ, ภูต
fiend[N] ปีศาจ, See also: ผี, อสูร, ยักษ์
ghost[N] ผี, See also: ปีศาจ, วิญญาณ, ภูตผี, Syn. spirit
goblin[N] ปีศาจ, See also: ผี, ภูต, Syn. nymph, sprite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afreet(แอฟ' รีท , อะฟรีท') n. ปีศาจร้ายในนิยายอาหรับ (monster, afrit)
archfiend(อาร์คฟีนดฺ') n. ปีศาจ,ซาตาน
bogey(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy,specter
bogie(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy,specter
bogy(โบ'กี) n . ปีศาจ,ผี,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,เครื่องบินลึกลับ, Syn. spirit
cacdaemann. วิญญาณร้าย,ผี,ปีศาจ
cacdemann. วิญญาณร้าย,ผี,ปีศาจ
deil(เดล) n. ปีศาจ,ตัวมาร
demon(ดี'เมิน) n. ปีศาจ,มาร,ผี,ภูติ,อารมณ์ร้าย,อิทธิพลร้าย,คนชั่วร้าย,คนที่ขยันงานมาก,คนที่มีพลกำลังมาก,สัตว์ดุร้าย,daimon,daemon พระเจ้า เทพเจ้า เทวดา
demoniac(ดิโม'นิแอค,เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง

English-Thai: Nontri Dictionary
apparition(n) ผี,ปีศาจ
bogey(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
bogy(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
bug(n) แมลงปีกแข็ง,คนใหญ่คนโต,ความบกพร่อง,เครื่องดักฟัง,ผี,ปีศาจ
demon(n) ปีศาจ,ภูตผี,มาร,ความชั่วร้าย,สัตว์ร้าย
deuce(n) ภูต,ผี,ปีศาจ,ผีสาง
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
devilish(adj) เหมือนผี,คล้ายปีศาจ,ชั่วร้าย,เหี้ยมโหด,โหดร้าย,วายร้าย
diabolic(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ
diabolical(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
akuma[あくま] ปีศาจ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Little Devil (n) ปีศาจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top