Search result for

ระยำ

(33 entries)
(0.2312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระยำ-, *ระยำ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยำ[ADJ] bad, See also: vile, base, mean, evil, devilish, wicked, despicable, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, อัปมงคล, Example: ไอ้ลูกระยำ กูเสียเงินให้ไปหลุดเกณฑ์เสือกเอาไปเที่ยวซ่องเสียหมด, Notes: (ปาก)
ระยำ[V] be bad, See also: be vile, be base, be mean, be wicked, be evil, be despicable, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: มันระยำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว หนังสือหนังหาไม่เคยสนใจเรียน, Notes: (ปาก)
ระยำตำบอน[ADV] vilely, See also: devilishly, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Example: มันทำระยำตำบอนยังไง ฉันก็ไม่สนใจ, Notes: (ปาก)
ระยำตำบอน[ADJ] mean, See also: evil, vile, damned, devilish, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยำว. ชั่วช้า, ตํ่าช้า, เลวทราม, อัปมงคล, เช่น คนระยำ เรื่องระยำ ทำระยำ
ระยำยับเยิน, แหลก, เช่น ดังดวงแก้วตกต้องแผ่นผา ร้าวระยำช้ำจิตเจ็บอุรา (อิเหนา).
ระยำตำบอนว. เลวทราม, ชั่วช้า, เหลวไหล.
ระยำยับว. แหลกยับเยิน, แตกย่อยยับ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's Testico, I think they've fucked the place into the car... hurry!มัน Testico \ NI คิดว่าพวกเขาได้ระยำที่ ลงในรถยน ... รีบ! Gas Pills (2008)
I know what it's like running a crew.ฉันรู้ว่าสิ่งที่เหมือนกับการจัดการลูกทีม บางสิ่งที่ลูกน้องของนายทำเรื่องระยำ Pilot (2008)
All right, all right. Everybody contain your shit.เอาละ เอาล่ะ ทุกคนยุติเรื่องระยำของนาย Pilot (2008)
You fucker!ไอ้ระยำ The Bank Job (2008)
-Oh fuckระยำเอ๊ย The Strangers (2008)
Oh, shit... (Gunshot) James?โอ้ ระยำเอ๊ย... เจมส์? The Strangers (2008)
Fuck the code.โค้ดระยำเอ๊ย Wanted (2008)
A lot is down to this jackass.ไอ้ระยำนี่ทำอะไรพลาดอีกเยอะเลย Inkheart (2008)
So he gets all fucked in his head after the invasion, you know?เขาเลยมีแต่เรื่องระยำเต็มหัว หลังจากถูกอเมริกาบุก Body of Lies (2008)
You're a liar. You're a liar. You fucking d...นายโกหก นายมันโกหกระยำ Body of Lies (2008)
- Where's the goddamn car, huh?-รถระยำนั่นอยู่ไหน Body of Lies (2008)
Means "too fucking bad," is what it means."โคตรระยำเลย" นั่นล่ะความหมาย Body of Lies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระยำ[adj.] (rayam) EN: despicable ; vile ; villainous   FR: maudit ; damné

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despicable[ADJ] เลวทราม, See also: ระยำ, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เลว, ต่ำช้า, น่ารังเกียจ, Syn. abject, contemptible, mean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloody(บลัด'ดี) adj. เปื้อนเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,คล้ายเลือด,แดงฉาน,ระยำ,อัปรีย์
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
buzzard(บัซ'เซิร์ด) n. อีแร้งจำพวกButeo,คนระยำ,คนละโมบ
confounded(คอนเฟา'ดิด) adj. ระยำ, See also: confoundedly adv. confoundedness n., Syn. confused
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
darned(ดาร์นดฺ) adj. ดูdamned,ระยำ,งงงัน -adv. อย่างยิ่ง,เต็มที่,น่าทึ่ง, Syn. damned
deuced(ดู'ซิด) adj. อัปรีย์,แย่จริง,ระยำ, See also: deucedly adv., Syn. confounded
doggoned(ดอก'กอนดฺ') adj.,adv. ระยำ,อัปรีย์
egregious(อิกรี'เจิส) adj. เลวระยำ,อย่างมหันต์., See also: egregiousness n. ดูegregious
fuck(ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top