ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประเสริฐ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประเสริฐ-, *ประเสริฐ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเสริฐ(adj) superb, See also: excellent, precious, best, outstanding, brilliant, splendid, Syn. วิเศษ, เลิศ, ดีเลิศ, ดีที่สุด, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม, Example: การให้ทานความรู้เป็นทานอันประเสริฐสุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเสริฐ(ปฺระเสิด) ว. วิเศษ, ดีเลิศ, ดีที่สุด.
อุฬารประเสริฐ, ดี
เอาฬารประเสริฐ, ดี
โอฬารประเสริฐ, ดี, เอาฬาร ก็ใช้. (แผลงมาจาก อุฬาร).

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bless you for that.คุณช่างประเสริฐนัก Rebecca (1940)
I got news for you. It's already here.ผมมีข่าวประเสริฐสำหรับพวกคุณ มันอยู่ที่นี่แล้ว Clue (1985)
You only get Good Friday off.ได้หยุดแต่แค่วันศุกร์ประเสริฐเท่านั้น. Cinema Paradiso (1988)
I bear you no ill-will for being justified in your advice to me in May, which, considering the event, shows some greatness of mind, I think.พ่อต้องทนกับความไม่เต็มใจของลูกที่ถูกแสดงออกมา สำหรับคำแนะนำที่มีให้พ่อในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อพิจารณาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พ่อคิดว่ามันได้แสดงถึงความประเสริฐของจิตใจบางอย่าง Episode #1.5 (1995)
By your prayers and wishes, I humbly accept.ด้วยคำอวยพรอันประเสริฐของท่าน เราขอน้อมรับด้วยความยินดี Seven Years in Tibet (1997)
I have never known a finer man than you, nor cared more for a friend.ไม่มีใครประเสริฐและรักสหายยิ่งกว่าท่าน The Man in the Iron Mask (1998)
They are more noble and more able.พวกมันช่างประเสริฐและแก่กล้า The Old Man and the Sea (1999)
May the blessings of Elves and Men and all Free Folk go with you.ขอให้พรอันประเสริฐของเอลฟ์, มนุษย์ และปุถุชนทั้งหลายจงสถิตย์อยู่กับพวกท่าน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Do great things, wonderful things.ทําสิ่งประเสริฐเเละงดงาม The Scorpion King (2002)
Excellent.ประเสริฐมาก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Oh, fantastic.อุ๊ย ประเสริฐสุดเลย Bringing Down the House (2003)
Uh, Mr. Fogg, you are a noble, precise gentleman.คุณฟ็อกก์ คุณช่างประเสริฐแท้ๆ Around the World in 80 Days (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเสริฐ[prasēt] (x) FR: précieux ; estimé
ประเสริฐ[prasoēt] (adj) EN: superb

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brave(เบรฟว) { braved, braving, braves } adj. กล้าหาญ, อดทน, ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย, ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ, นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย, ฝ่าผจญ, ท้าทาย, กล้าทำ, ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว, โม้, See also: braveness n. ดูbrave
braw(บรอ) adj. ประเสริฐเลิศล้ำ, ชั้นหนึ่ง, ดีงาม
canonise(แคน'นะไนซ) { canonized, canonised, canonizeingcanonising, canonizes, canonises } vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) , ยกย่องว่าประเสริฐ, ถือว่าศักดิ์สิทธิ์, ถือว่าถูกต้องแท้จริง, จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) { canonized, canonised, canonizeingcanonising, canonizes, canonises } vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) , ยกย่องว่าประเสริฐ, ถือว่าศักดิ์สิทธิ์, ถือว่าถูกต้องแท้จริง, จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
glory(กลอ'รี) n. ความรุ่งโรจน์, ความมีชื่อเสียง, สิ่งประเสริฐ, เกียรติยศ, ความพอใจที่สุด, ทรงกลด
noble(โน'เบิล) adj. ชั้นสูง, มีตระกูล, สูงศักดิ์, ชั้นขุนนาง, สง่า, ประเสริฐ, (เคมี) เฉื่อย n. คนชั้นสูง, ผู้มีตระกูลสูง, ขุนนาง, See also: nobleness n., Syn. high, grand
nobly(โน'บลี) adv. อย่างประเสริฐ, อย่างสง่างาม, อย่างกล้าหาญ, ชั้นเยี่ยม, ด'เลิศ, มีตระกูลสูง, มีคุณธรรมสูง, Syn. gallantly
rare(แรร์) adj. หายาก, น้อย, บาง, เบาบาง, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย, เลิศ, ประเสริฐ, น่าชมเชย, See also: rareness n., Syn. uncommon
rarely(แร'ลี) adv. อย่างหายาก, ไม่บ่อย, ไม่ค่อยมี, ประเสริฐ, Syn. infrequently, seldom
rarity(แร'ริที) n. สิ่งที่หายาก, ความหายาก, ความไม่ค่อยมี, ความประเสริฐ, ความเบาบาง (ของอากาศหรือแก๊ส) pl. rarities, Syn. scarcity

English-Thai: Nontri Dictionary
golden(adj) เหมือนทอง, ทำด้วยทอง, ดีมาก, มีค่า, งดงาม, ประเสริฐ
great(adj) ใหญ่, ยิ่งใหญ่, สำคัญ, ใหญ่โต, ประเสริฐ, เบ้อเร่อ, เขื่อง, ใหญ่หลวง, มาก
heavenly(adj) จากสวรรค์, ล้ำเลิศ, ดีเลิศ, ประเสริฐ, งาม, เป็นสุข
rarity(n) ความหายาก, ความบาง, ความประเสริฐ
sublime(adj) ดีเลิศ, สูงสุด, ประเสริฐ, สง่าผ่าเผย, น่าศรัทธา
sublimity(n) ความประเสริฐ, ความดีเลิศ, ความสูงส่ง, ความสูงสุด

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top