ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซาตาน

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซาตาน-, *ซาตาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาตาน[N] Satan, See also: devil, Syn. ภูตผีปีศาจ, ภูต, มาร, ผี, ปีศาจ, Example: คนเชื่อว่าซาตานเป็นอมนุษย์, Count unit: ตน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...that's Hedley and to the evil and to the evil for which he stands!เฮดลีย์เว้ย และแก่ซาตาน และแก่ซาตาน Blazing Saddles (1974)
Nothing that God or Satan could inflict would have parted us.ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้า หรือซาตานทำ จะแยกเราออกจากกันได้ Wuthering Heights (1992)
They would brave Satan and all his legions.พวกเขากล้าต่อกรกับ ซาตานและเหล่ากองทัพ Wuthering Heights (1992)
Must have been a Satan cult or something.หยั่งกับการกระทำของซาตาน The Lawnmower Man (1992)
Daughters of darkness! Open this door!- ลูกซาตาน เปิดประตูเดี๋ยวนี้นะ! Hocus Pocus (1993)
The book is bound in human skin... and contains the recipes for her most powerful and evil spells."หนังสือนี่ทำมาจากหนังมนุษย์... ประกอบไปด้วยการปรุงยาที่มีอำนาจมากและคถาของซาตาน." Hocus Pocus (1993)
We are evil!พวกเราเป็นซาตานHocus Pocus (1993)
- Evil.- ซาตานHocus Pocus (1993)
- Satan has married Medusa.- ซาตานแต่งงานกับเมดูซ่า. Hocus Pocus (1993)
- Shove it, Satan.- หนีไป, ซาตาน Hocus Pocus (1993)
Let's just all sell our souls and work for Satan 'cause it's more convenient that way.ใช่ๆ งั้นเรามาขายจิตวิญญาณ แล้วมาทำงานให้ซาตานมันคงจะง่ายกว่าล่ะสิ American Beauty (1999)
Then vroom! Satan just creeps up behind you and sucks you into a cult.จากนั้นก็ตูม ซาตานคลานมาข้างหลังคุณ แล้วก็ดูดกลืนร่างคุณเข้าไป Hope Springs (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซาตาน[n. prop.] (Sātān) EN: Satan ; devil   FR: Satan

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Lucifer[N] ซาตานที่ถูกขับออกจากสวรรค์
Prince of Darkness[N] ซาตาน, Syn. Satan
Satan[N] ซาตาน, See also: ภูตผี, ปีศาจ, Syn. Mephistopheles, devil
serpent[N] ซาตาน, See also: คนที่ชั่วร้าย, ซาตาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archenemy(อาร์คเอน'นีมี) n. หัวหน้าศัตรู, ซาตาน, ศัตรูสำคัญ
archfiend(อาร์คฟีนดฺ') n. ปีศาจ,ซาตาน
devil(เดฟ'เวิล) n. ภูต,ผี,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,อันธพาล,วายร้าย,สัตว์ร้าย vt. รบกวน,ฉีก
enemy(เอน'นะมี) n.,adj. ศัตรู,ข้าศึก,คู่อริ,ฝ่ายศัตรู, -Phr. (the Enemy ซาตานปีศาจ) ., Syn. rival
evil(อี'เวิล) adj.,n. (สิ่งที่,ความ) ชั่ว,ไม่ดี,ร้าย,เลว,โชคร้าย,ไม่เป็นมงคล,บาป,อกุศล,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ), See also: evilness n. ดูevil, Syn. wicked
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil
old harryn. ซาตาน,ตัวมาร
old nickn. ซาตาน,ตัวมาร
old scratchn. ซาตาน,ตัวมาร
prince of darknessn. ซาตาน, Syn. Satan

English-Thai: Nontri Dictionary
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
fiend(n) ปีศาจ,มาร,ซาตาน,ภูตผี,คนอำมหิต,คนโหดร้าย,คนชั่วร้าย
Lucifer(n) ซาตาน,มาร,ดาวประกายพรึก,ดาวพระศุกร์
satan(n) ปีศาจ,ผี,มาร,ซาตาน,ภูตผี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top