ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -计-, *计*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[计, jì, ㄐㄧˋ] to calculate, to count; to plan, to reckon; plot, scheme
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 251

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shè jì, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] plan; design; to design; to plan, #384 [Add to Longdo]
[jì huà, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] plan; project; program; to plan; to map out, #433 [Add to Longdo]
[tǒng jì, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ, / ] statistics, #962 [Add to Longdo]
[yù jì, ㄩˋ ㄐㄧˋ, / ] to forecast; predict; to estimate, #1,240 [Add to Longdo]
[jì suàn, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] to count; to calculate; to compute, #1,525 [Add to Longdo]
[gū jì, ㄍㄨ ㄐㄧˋ, / ] estimate; reckon, #1,617 [Add to Longdo]
[shěn jì, ㄕㄣˇ ㄐㄧˋ, / ] to audit; to examine finances, #1,734 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] to calculate; to compute; to count; reckon; ruse; to plan; surname Ji, #2,124 [Add to Longdo]
算机[jì suàn jī, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] computer; calculator, #2,761 [Add to Longdo]
[kuài jì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ, / ] accountant; accounting, #2,835 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
– Guys![CN] -伙 National Treasure: Book of Secrets (2007)
Guys.[CN] 伙 The Magnificent Seven (2007)
boys?[CN] 伙们? Opening Doors (2008)
- Mm-hm.[CN] 算机出错? The Accidental Husband (2008)
Mate.[CN] 伙 Hesher (2010)
Hey buddy[CN] 嘿伙! ATM (2012)
- Man![CN] - 伙! Never Back Down (2008)
Plan B:[CN] B划: How to Lose Friends & Alienate People (2008)
Yo, Dennis![CN] 伙 The World Series Defense (2009)
No, no.[CN] 伙 Cash (1984)
Buddy?[CN] 伙 Buddy? Firestarter (2008)
Project?[CN] 划? Dead Space: Aftermath (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top